Migrace do ČR bude! Vlastně ne, ona už je. Dnes to potvrdila informace z Úřadu vlády, protože vláda Andreje Babiše schválila návrh novely cizineckého zákona. V něm jsou zakotveny i změny pobytů cizinců na území ČR a jmenovitě se zabývá ošetřením tzv. ekonomické migrace [1], přesně tak, jak se o ní píše v Marakéšské deklaraci [2]. Ta byla podepsána počátkem května v marocké Marakéši a vida, jak rychle postupují procesy po jejím podpisu. Návrh vlády totiž počítá s vybudováním integračních center, přesně podle doporučení uvedených v Marakéšské deklaraci.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Jak uvádí zprávy z Úřadu vlády, nový integrační program bude mít za úkol naučit příchozí pracovníky z ciziny zvykům a obvyklostem v České republice, aby se přizpůsobili životu v nové zemi. Newspeak de facto dopředu naznačuje, že příchozí pracovníci, kteří mají českým kapitánům průmyslu vytrhnout trn z paty ohledně nedostatku dělníků z řad českých občanů, nebudou žádní géniové, v lepším případě.

Nedostatek “laciných” pracovních sil prý mají vyřešit migranti.

Mnoho českých a slovenských občanů pracuje v cizině a v životě jsem neslyšel, že by museli někde procházet integračními programy, aby mohli v hostitelské zemi žít bez problémů. Textové znění novely a newspeakové formulace zkrátka odhalují, že Babišova vláda začala pouze naplňovat jednotlivá ustanovení Marakéšské deklarace, konkrétně se jedná o  cíl č. 2 a akci č. 5 v Marakéšské deklaraci, kde se hovoří o kvótách na pracovní migraci, maskovanou newspeakovým označením “normativní rámce”. Česká republika si tímto zákonem a jeho novelou vytváří zadní ústupová vrátka do budoucna pro přijímání a přerozdělování migrantů na základě Rabatského procesu a Dublinu IV, pouze tato migrace před českými voliči bude marketingově prezentována jako migrace chybějících pracantů z ciziny pro akutní potřeby českého průmyslu.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Česká vláda se přizpůsobuje znění Marakéšské deklarace beze zbytku

Jenže podle doprovodných indicií je už z textu jasné, že půjde o problémové lidi, ani si netroufám říkat “pracovníky”, protože pokud někdo na tom bude tak špatně, že po příchodu do hostitelské země musí být “integrován”, tak se dá očekávat, že to nebude ani ukrajinský gastarbeiter Dima ze Lvova, který přijel makat na českých stavbách jako černej, aby mohl domů posílat peníze, ani to nebude žádný Nguyen, který přijel stánkařit a provozovat restauraci nebo večerku, ale budou to tvrdí migranti, kteří prostě budou do ČR přerozděleni podle Dublinu IV a český stát to před občany zamaskuje tím, že jim do papíru napíše zaměstnavatele a tím se z migrantů zázračně stane “workforce” pro potřeby českého průmyslu. Pokud má někdo takový problém sám se sebou, že po příjezdu do nové země musí chodit do integračních kurzů správného a slušného chování, tak se dá očekávat, že těch problémů bude mít daleko více, a to i v ohledu na pracovní zkušenosti, výkon v práci a především na pracovní morálku, pokud vůbec bude pracovat.

Celní správa kontroluje dělníky z Ukrajiny na jedné české stavbě.

Chápu sice, že u výrobního pásu může stát i člověk bez vzdělání, bez maturity, dokonce i bez dokončené základky, ale tato práce vyžaduje rutinu a stereotyp, který vyžaduje tvrdou disciplínu, protože pásová výroba je řetěz operací, kdy jeden dělník s výpadkem zastaví celou linku. Dlouhodobě je nedostatek pracovníků hlavně v těchto montovnách, kde je vysoký obrat lidí, protože nikdo nedokáže v montovně pracovat delší dobu. Tlak a časové nasazení je enormní a není proto divu, že majitelé továren si stěžují, že je akutní nedostatek lidí. Dříve nebyl, ale když lidé poznali, co to je za práci, přitažlivost práce pro nadnárodní firmu rázem ztratila své kouzlo. Je absurdní si myslet, že migranti z muslimských zemí budou pracovat tam, kde je vyžadována téměř robotická přesnost a nulové fluktuace.

Co je to proboha za dělníky pro potřeby českého průmyslu, když je potřeba je nejprve proškolit a vzdělat v integračních programech?

Podle návrhu vlády má povinný integrační kurz pomoci cizincům orientovat se v novém prostředí, seznámit je s právy a povinnostmi nebo s místními poměry a zvyklostmi a se základními hodnotami České republiky i Evropské unie, uvádí se v souvislosti s touto novelou. „Kvóty pro ekonomickou migraci budou v praxi primárně využívány pro pracovní migraci, ale budou aplikovatelné i na vstup cizinců na území ČR za účelem podnikání, vyvstane-li taková potřeba,“ napsalo ministerstvo vnitra ve zprávě pro vládu.

V roce 2016 vybavilo ministerstvo zahraničí, podle informací vnitra, více než 9 tisíc migračních kvót, které byly definovány jako povolení k pobytu pro pracovníky v českých továrnách. Zřejmě právě spolu s tím souvisí dramatický nárůst počtu Arabů a lidí zjevně arabského vzezření ve velkých, ale už i menších městech České republiky. Stále více lidí si všímá, že i u nich na malém městě se objevila nová muslimská rodina, která chodí nakupovat do Penny marketu atp. Není divu, když jenom za rok 2016 přišlo do ČR v rámci “pracovních kvót” na 10 tisíc cizinců.

Práce v Číně je vzorovým modelem pro globalisty. Armáda chudých vyrábí za laciné peníze hodnoty pro globální trh. Jenže takových chudých je v Evropě málo, takže globalisté je potřebují do EU neprve nasunout. Nebudou to ale Číňané, ale muslimové.

[wp_ad_camp_2]

Jenže v rámci Dublinu IV je v tom jeden podstatný háček, že status zaměstnance může mít jen jeden člověk, ale v rámci Rabatského procesu je sledováno právo na slučování rodin, které v případě muslimů jsou opravdu široce rozvětvené. V České republice se staví stále méně, podle posledních informací nemají Ukrajinci práci, vracejí se domů anebo se přesunují do Německa, obvykle načerno. Přesto se neustále hovoří o tom, že v průmyslu je nedostatek pracovních sil. Když se podíváme na spektrum, kdo chybí nejvíce, tak jsou to dvě skupiny lidí.

Odborné profese s požadavky na vysoké znalosti a pracovní pozice do výroby. Migrace z muslimských zemí určitě nevyřeší první problém, protože inženýři, vědci, chemici, architekti, chirurgové a další vysoce profesionalizované obory prostě nemohou čerpat z řad migrantů. To je urban legend, která možná platila v 70. letech u migrantů ze Sýrie, kdy třeba mnoho bohatých Syřanů odešlo na západ a otevřeli si tam vlastní kliniky, lékařské praxe, přinesli si své obchodní aktivity s diamanty apod. Jenže to byly výjimky, dnešní migrace je jiná, je to migrace “nedotknutelných”, těch nejchudších a nutno dodat i nejméně vzdělaných.

Tady se to upeklo již v roce 2016, migrace do EU maskovaná jako chybějící pracovní síla.
Do Česka zamířilo v roce 2016 na skoro 10 tisíc migrantů označovaných jako “pracovní síla”, ale přesně o tom právě hovoří Marakéšská deklarace, že přesně takto to má fungovat!

Ti potom přijdou do Evropy a první, co se s nimi musí udělat, je proces integrace a vynaložení úsilí na jejich zcivilizování. Migranti přichází ze zemí, kde v mnoha ohledech vládne na společenské úrovni středověk, i když využívají hojně západní zboží a produkty, ale společensky a kulturně je jejich myšlení nastavené jinak. Proto si dobře všímejte těchto procesů a indicií, jak vláda usilovně maskuje kvóty Evropské unie na migraci vlastními kvótami na chybějící pracovní sílu pro český průmysl. Koza se nažere a vlk zůstane zbídačený?

Ano, přesně k tomu to míří. Po očekávaném podpisu Dublinu IV dojde k tomu, že Česká republika bude před vlastními voliči argumentovat, že ČR už přijímá migranty do pracovních pozic, které potřebuje průmysl, ti budou vykreslováni jako ti dobří a hodní migranti, ale ty “ostatní” migranty z EU že Česká republika přijímat nebude. Jenže, pokud se podíváte pod pokličku, jaká pracovní síla z ciziny prý vytrhne české průmyslníky, uvidíte tam desítky integračních projektů, poradců, analytických organizací, neziskovek a tisíce migrantů z dálných, velmi dálných zemí. Marakéšská deklarace se tím v ČR naplňuje beze zbytku přímo před našimi zraky a jenom na to nevěřícně hledíme, jak to s námi politici pěkně sehráli.

 

 

Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.