Zkraje loňského listopadu ppmagazín.com informoval o tom, že se nestává často, aby vyšetřovatelé vystoupili proti nadřízeným tak kriticky jako v případě, kdy jde o jednu z nejsledovanějších afér v zemi: dotační kauzu Čapí hnízdo, spojovanou předně se jménem předsedy vlády. Kauza je podle policistů účelová, což tvrdí od počátku i Andrej Babiš (ANO).

Výpověď policistů byla součástí (přílohou) podnětu, jejž podali loni 4. listopadu k rukám ředitele pražské policie plk. Jana Ptáčka.

 

[wp_ad_camp_2]

Redakce ppmagazínu.com s uvedenými vyšetřovateli komunikovala skrze jejich zmocněnce (s některými pak telefonicky) a článek vzbudil pozornost i v jiných médiích. Dokonce jej prošetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

ČRo aktuálně informoval, citujme: že „GIBS odložila prošetřování informací z článku k Čapímu hnízdu, který ppmagazin.com zveřejnil. V něm čtveřice policistů tvrdí, že někdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) vyšetřování dotační kauzy ovlivňoval. Podle Generální inspekce bezpečnostních sborů, která celou věc řešila, nejde ani o podezření z trestného činu nebo přestupku.“ Nikoli u Chovance, ale u citovaných policistů, upřesníme-li informace veřejnoprávního rozhlasu.

Redakci ppmagazínu.com, kterou ČRo neoslovil, není známo, proč, na základě čeho, z jakého důvodu měla GIBS citované policisty „vyšetřovat“. Lze však konstatovat, že je škoda, že se inspekce zabývala zřejmě tím, nespáchali-li uvedení policisté svojí výpovědí v článku například přestupek, nikoli však už obsahovou podstatou jejich sdělení.

 

[wp_ad_camp_2]

ČRo dále citoval mluvčí GIBS Ivanu Nguyenovou. Uvedla: „Doplnění informací k podání a jeho prošetření bylo již ukončeno, a to se závěrem, že nejde o podezření z trestného činu nebo přestupku u příslušníků bezpečnostních sborů.“ Inspekce se podle ní zabývala jednáním policistů, kteří byli v článku zmíněni.

Ti si za svými výpověďmi stojí. Například kpt. Mgr. Marian Janoušek, jak je zřejmé z jeho výpovědi, kterou ppmagazínu.com neposkytl tentokrát on, nýbrž zdroj z inspekce.

Týká se například části, kdy je v článku uvedeno: Dohledovou činnost vykonával a rozkazy udílel kpt. Ing. Pavlu Nevtípilovi (vyšetřovatel údajného dotačního podvodu na farmě, pozn. red.) plk. JUDr. Ivan Smékal, který byl instruován plk. Ing. Luďkem Švamberkem, tehdejším vedoucím odboru Útvaru služby kriminální policie a vyšetřovní policejního prezidia. Za načasování trestního stíhání mimo jiné obdržel plk. Ing. Luděk Švamberk post náměstka ředitele Útvaru služby kriminální policie a vyšetřování.

Další z aktérů článku požádal – nutno dodat, že neúspěšně – o přítomnost člena Stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS během svého výslechu. Žádost má ppmagazín.com k dispozici. Začíná slovy:

„Vzhledem k situaci značící možné protiprávní jednání pracovníků GIBS vůči příslušníkům Krajského ředitelství polici hlavního města Prahy, spočívající v účelově vedeném vyšetřování medializované kauzy Čapího hnízda se znaky zastrašování, žádám přítomnost člena Stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS na den 28. 01. 2019 v 11 hod, viz předvolánka. K výslechu jsem byla předvolána dne 22. 01. 2019. Téže se domnívám, že postupem pracovníků GIBS dochází nerovnosti práva mnohdy končící sebevraždou policisty tak, jak bylo v mnoha případech prokázáno. Viz předvánoční kauza v Českých Budějovicích. Někteří níže uvedení kriminalisté raději služební poměr opustili, další jsou účelově kriminalizovaní, či řešeni kázeňsky, konstrukcí víc než hrůznou. V našem právním státě je toto nepřípustné! Všem vyslýchaným policistům (kpt. Mgr. Bc. Marian Janoušek, kpt. Mgr. Petr Čupa, kpt. Mgr. Martin Procházka, kpt. Bc. Pavel Fiala) odmítl orgán GIBS vydat kopii jejich výslechu z důvodu, že nikdo z nich není v žádném postavení. Pokud nikdo není v žádném postavení, jaká je asi skutková podstata trestného činu, dle kterého GIBS své vyšetřování vede? Domnívám se, že (mimo jiného) tímto dochází k mrhání prostředků ze státního rozpočtu.“

 

[wp_ad_camp_2]

Článek ppmagazínu.com byl podle ČRo projednáván i na sněmovním bezpečnostním výboru. Tam prý současný ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že text řeší policie a že on sám podá podnět na policejní inspekci, aby se tvrzením policistů zabývala.

Je škoda, že se inspekce zabývala zřejmě tím, zdali svojí výpovědí v článku uvedení policisté nespáchali například přestupek, nikoli obsahovou podstatou jejich sdělení.

„Policie prověřuje veškeré informace z článku a pravděpodobně to skončí podáním na Generální inspekci bezpečnostních sborů,“ prohlásil loni.

Případ byl tedy nyní uzavřen s tím, že se policisté ničeho svojí výpovědí nedopustili, což, dovolme zopakovat, neřeší však věcnou podstatu podnětu, který podali – tím pádem i jejich sdělení.

„To, aniž by si toho byla možná GIBS vědoma, poukazuje na to, že měli pravdu a jde zřejmě v případě zmíněné kauzy o konstrukt,“ uzavřel jejich zmocněnec.

zdroj: pp.cz

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.