Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování
  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

 • Starý finanční systém dosáhl svého konce
  Starý finanční systém dosáhl svého konce

  Starý finanční systém dosáhl svého konce

 • Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin
  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

 • Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji
  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

Související zprávy

 • Okno do nového světa – od vzdělání k duchovnímu ochuzení
  Okno do nového světa – od vzdělání k duchovnímu ochuzení

  Okno do nového světa – od vzdělání k duchovnímu ochuzení

 • Varovná znamení Vesmíru, která byste neměli ignorovat
  Varovná znamení Vesmíru, která byste neměli ignorovat

  Varovná znamení Vesmíru, která byste neměli ignorovat

 • Proč většina lidí nepřejde do Zlatého věku
  Proč většina lidí nepřejde do Zlatého věku

  Proč většina lidí nepřejde do Zlatého věku

 • Lidské srdce vysílá měřitelné fotony: Jak se prostřednictvím meditace stát silným zářičem
  Lidské srdce vysílá měřitelné fotony: Jak se prostřednictvím meditace stát silným zářičem

  Lidské srdce vysílá měřitelné fotony: Jak se prostřednictvím meditace stát silným zářičem

Záhadný Vatikán. Co ukrývají jeho tajné knihovny?

Archivy a knihovny ve Vatikánu obsahují ohromné množství knih a rukopisů. Řada z nich pochází z dob raného středověku, což činí tamější sbírku jednou z nejstarších na světě. Pokud jste výzkumník a dokážete patřičně zdůvodnit účel vaší návštěvy, můžete knihovnu navštívit a bádat ve starobylých dokumentech. Výjimku představuje ta část knihovny, jež je oficiálně známá jako Vatikánský tajný archiv.

[wp_ad_camp_2]

Pokud jste ve Vatikánu navštívili astronomickou věž, museli jste projít budovou, ve které se nachází tajné archivy. Jiná cesta k věži totiž nevede. Tajná část knihovny je vždy strážena švýcarskou gardou. Uvnitř jsou ukryté vzácné tajné dokumenty, dopisy, papežské účetní písemnosti, státní listiny a knihy, ale i fotografie a filmy.

Ke sbírce Vatikánského tajného archivu neexistuje žádný katalog a její indexování je podle katolických předpisů zakázáno. Navíc jsou tyto prostory veřejnosti nepřístupné, jak uvádí internetové stránky altereddimensions.net. Vatikánští představitelé tvrdí, že nejstarší dokumenty v archivu pochází z 8. století n. l., ale mnozí lidé věří, že obsahuje mnohem starší artefakty.

Zveřejnění informací o obsahu sbírky se považuje za závažný hřích, který se trestá exkomunikací z církve. Co se uvnitř opravdu nachází tak zůstává tajemstvím.

Obecně se předpokládá, že jediný člověk, který má volný přístup k Vatikánskému tajnému archivu, je sám papež. Ten je také, čistě hypoteticky, jeho vlastníkem. Podle současných pravidel mohou získat přístup ke střeženým dokumentům vybraní akreditovaní vědci. Amatérští historici, novináři a studenti zpravidla nemají šanci se do tajné části knihovny dostat.

I to málo lidí, jež se dovnitř nakonec dostane, má zakázáno nahlížet do materiálů v přísně zakázaných oddílech a získá přístup jen ke třem textům denně. Žádosti o přístup musí navíc specificky uvést, jaké listinné materiály budou zkoumány. Vzhledem k tomu, že nikdo přesně neví, co se uvnitř nachází, se jedná o vyzývavý úkol. Výzkumníci si mohou vzít s sebou do tajných archivů pouze papír a pero. Jejich neustálý doprovod tvoří dva kněží a dva strážci. Návštěva je také striktně časově omezena.

[wp_ad_camp_2]
Pozn. Alue: Znala jsem někoho, kdo tam přístup měl a můžu potvrdit, že to opravdu takto je. Navíc i kdyby archiv byl lépe přístupný, nikdo z obyčejných lidí si v něm stejně vůbec nic nepřečte, protože většina knih je v latině, něco ve starosumerštině a podobných jazycích, které dnes ovládají pouze skuteční znalci, v podstatě je jen málo jedinců na celé planetě, kteří jsou schopni tyto materiály číst. Bylo mi i řečeno, že rychle vymírají, protože dnešní mladí jsou nezaujatá polena a navíc trvá mnoho desítek let, než se člověk propracuje k potřebné úrovni. 
.
Známý obsah Vatikánských tajných archivů:
V roce 2012 se Vatikán pokusil rozptýlit konspirační teorie a neklid veřejnosti ohledně obsahu tajných archivů uspořádáním speciální výstavy. Stovka dokumentů z období mezi 8.-20. stoletím přiblížila všem zájemcům o historii a křesťanství detaily o význačných událostech v dějinách.
.
Patřily k nim následující dopisy a listiny: 
.
Dokument, který odstartoval protestantskou reformaci
Papež Lev X. roku 1521 pomocí tohoto dokumentu exkomunikoval Martina Luthera z církve, čímž začala historická odluka části katolických věřících známá jako protestantská reformace.
.
Dokument, který stál na počátku Anglikánské církve
85 anglických kněží se tímto dokumentem přimlouvalo u papeže za povolení rozvodu svého krále Jindřicha VIII. s Kateřinou Aragonskou. Papež Klement VII. to ale odmítl, což vedlo ke vzniku nezávislé Anglikánské církve.
.
Dopis od Michelangela
Sochař Michelangelo Buonarroti si tímto dopisem u papeže stěžoval, že vatikánští strážní již tři měsíce nedostali zaplaceno a hrozí, že odejdou z práce.
.
[wp_ad_camp_2]
.
Dokument, který rozdělil Nový svět
Papež Alexander VI. tímto dokumentem, bulou Inter Caetera, rozdělil Nový svět mezi Portugalsko a Španělsko.
.
Dopisy amerických prezidentů
Korespondence Abrahama Lincolna a Jeffersona Davise s papežem. Davis se pokoušel přesvědčit Pia IX., že se jižanské státy staly nevinnou obětí agrese severních států. (jeden z dopisů najdete například ZDE). 
.
Doktrína o neposkvrněném početí
Dokument napsaný v roce 1854 na pergamen potvrzuje tezi o neposkvrněném početí Panny Marie bez dědičného prvotního hříchu.
.
Přepisy průběhu vatikánských procesů
Dokumenty obsahují zápisy z vatikánských soudních procesů včetně toho proti Templářům na počátku 14. století a proti astronomovi Galileo Galileovi v 17. století. Galilei byl obviněn z kacířství a musel strávit zbytek svého života v domácím vězení.
.
Dopis od královny Christiny
Švédská královna Christina v dopise z roku 1654 oznamuje papeži svou konverzi ke katolické víře. Po její smrti ji jako jednu z několika mála žen pohřbili v bazilice sv. Petra.
.
[wp_ad_camp_2]
Dopis od skotské královny Marie
Královna Marie napsala tento text papeži v době, kdy čekala na svou popravu. Shledali ji vinnou za plánování vraždy své nevlastní sestry, Alžběty I.
.
.
Co si lidé myslí, že Vatikán ve svých archivech ukrývá:
Všechny listiny a dokumenty zveřejněné v roce 2012 jsou zajímavé, ale nikoliv převratné. Bez seznamu, co všechno se ve Vatikánském tajném archivu nachází, a bez volného přístupu ke sbírkám neexistuje žádný způsob, jak dokázat, co všechno se v nich ukrývá. Zbývá jen spoléhat se na svědectví lidí, kteří se do nich dostali.
.
Pozn. Alue: A podle osobního svědectví, které jsem měla k dispozici já, jsou tam takové věci, které veřejnost nikdy vidět nesmí. Byl by to prakticky konec všeho, čemu jsme do této doby věřili. Všechny učebnice dějepisu by byly kompletně na vyhození a nejen to… To, co se lidé domnívají, že tam je uloženo, je jen třešnička na dortu, realita je mnohem šílenější a Vatikán má pro toto přísné utajení velice pádné důvody. 
.
Podle různých svědků a konspiračních teorií ukrývá Vatikán následující artefakty:
.
[wp_ad_camp_2]
.
Stroj času
Asi nejpřekvapivěji se uvnitř Vatikánského tajného archivu má již dlouhou dobu nacházet stroj času. Je označován jako „chronovisor“ a sestrojil ho benediktínský mnich Pellegrino Maria Ernetti. Přístroj se podobá televizoru a používá se k cestování do minulosti, například do doby Ježíšova ukřižování. Jeho pomocí se ověřuje průběh historicky významných událostí. Podle svědků, kteří jsou s fungováním tohoto stroje obeznámeni, se k cestování v čase využívá „přijímání, dekódování a reprodukce elektromagnetického záření, jež z historické události zbylo“.
.
Důkazy o návštěvě mimozemšťanů
Řada lidí tvrdí, že tajné archivy ve Vatikánu ukrývají důkaz o mimozemské návštěvě na planetě Zemi, která zde zasela život a pro zajištění pokojného rozvoje zde zanechala pečlivě připravené směrnice, náboženství. Tímto důkazem mají být ostatky mimozemšťana. Z tohoto důvodu pak nad tajnými archivy v minulosti vybudovali astronomickou observatoř.
.
Mimozemské technologie
Říká se, že tajná část knihovny ve Vatikánu obsahuje dokumenty tak pokročilých technologií, že jim ještě nikdo nebyl schopen porozumět. Tyto materiály údajně popisují vojenskou techniku, kterou nám darovala mimozemská civilizace. Přestože existence těchto dokumentů nikdy nebyla prokázána, z historie víme, že Napoleon i Hitler obsadili Vatikán či jeho okolí a vedli války pomocí pokročilých technologií. Napoleonovi se dařilo své protivníky porážet pomocí pokročilého dělostřelectva a technologický pokrok Německa za druhé světové války se enormně zrychlil. Je zvláštní, že oba vůdci se z Vatikánu vydali přímo do Egypta.
.
[wp_ad_camp_2]
.
Utajované rukopisy
Jedním z katolickou církví utajovaných rukopisů je podle některých svědků Esejské evangelium míru. Za překladem a zveřejněním tohoto textu stojí jazykovědec a filosof Edmond Bordeaux Szekely. Tento starodávný rukopis podporuje hned několik alternativních teologických pohledů, jež se dramaticky liší od současných křesťanských principů. Esejští byli podle této literární památky vegetariáni a vegetariánství bylo prosazováno i Ježíšem. Vatikán existenci rukopisů popírá. (Na Aluška.org najdete zmíněný apokryf zde, je velice zajímavý – mám rozděleno na 5 dílů: Evangelium esejských). 
.
Tajemství o egyptských pyramidách
Architektura egyptských pyramid fascinuje lidstvo po tisíce let. Na svou dobu technologicky pokročilé stavby mohly sloužit podobnému účelu jako Vatikánský tajný archiv, tj. jako úložiště poznatků, na které svět ještě není připraven. To by mohlo vysvětlit, proč se k nim Napoleon i Hitler vydali poté, co jejich armády získaly kontrolu nad Vatikánem.
.
Pravda o apokalypse
Mnozí věří, že ve Vatikánu znají pravdu o konci světa označovaném jako apokalypsa. Podle určitých zdrojů byla pravda o apokalypse před sto lety odhalena třem dětem v Portugalsku Pannou Marií. Svědci zaznamenali, že tuto zprávu pošeptali sestře Marii Lucii: „Lucie zapsala třetí tajemství, obálku zapečetila a svěřila ji portugalskému biskupovi z Leirie.“ Psaní bylo následně doručeno do Vatikánu s instrukcemi, aby nebylo otevřeno do roku 1960. Papež Jan XXIII. obálku v roce 1960 údajně otevřel, ale odmítl zveřejnit její obsah. Jan Pavel II. zprávu četl také. Taktéž ovšem odmítl sdělit, co v textu stálo, protože by prý senzace zakryla její skutečný duchovní obsah.
.
Dokumentace Ježíšovy krevní linie
Tajná část vatikánské knihovny podle jistých zdrojů obsahuje korespondenci mezi svatým Pavlem a císařem Nerem. Mohlo by obsahovat svědectví o Ježíšově životě z první ruky. Její součástí má být i dokumentace Ježíšova rodu, jež může a nemusí odporovat oficiálním tvrzením církve. Jedna z teorií uvádí, že svatý Pavel či jiný současník Ježíše nakreslil jeho portrét, který se ve Vatikánském tajném archivu dodnes nachází. Všechny známé Ježíšovy portréty byly vytvořeny nejdříve 200 let po jeho smrti.
.
[wp_ad_camp_2]
Posvátné předměty
Věří se, že tajné archivy ve Vatikánu skrývají nejposvátnější památky, z nichž je většina považována za ztracenou. Vzhledem k jejich významu není těžké si představit, že jsou drženy pod přísnou ochranou nebo že jsou úmyslně ukryty před zraky veřejnosti. K těmto relikviím možná patří archa úmluvy, Svatý grál a kříž, na kterém byl ukřižovaný Ježíš.
.

[wp_ad_camp_2]

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
8 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře