…..kdo vlastně porušuje lidská práva v celé Evropě a kdo jde masově proti obyčejným občanům? Proč se musejí lidé v Německu bát vyjít na ulici? Hlavně ženy aby nebyly znásilněny! Podívejte se jak vidí celozu situaci odborník na práva. Člověk který se nebojí mluvit a zcela jasně ukazuje blížící se katastrofu nedodržováním zákonů politiky….

05:54

Zakázat islám, trestní zákoník JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA
[wp_ad_camp_1]

Ve videu uvidíte, že běžní muslimové nejsou žádní teroristé.

http://www.hlavnespravy.sk/moslimovia-sa-rozhorcuju-ze-ich-rozdelujeme-video/708431

 

Ale  současně veřejně,  hromadně přiznávají, že nebudou dodržovat lidská práva a právní řád vyspělé  evropské země, kterou Norsko bezesporu je.  Naopak dávají naprosto zřetelně najevo, že jejich náboženství-islám není pouhé náboženství, ale současně zvrácený, středověký právní řád, který v Evropě už mnoho, mnoho století nefunguje.  Dávají nám naprosto jasně najevo, že se nikdy nepřizpůsobí naší  kultuře a našim normám a konvencím, ale právě naopak, my se budeme muset přizpůsobit jejich představám, jak má fungovat společnost, ale boh užel také jejich praxi.

 

Sobotko, Dinstbiere, Šabatová, Kocábe, Merkel neoslovuji vás pane a paní. Pokud tenhle a celé kamiony dalších důkazů o tom, jací doopravdy jsou vyznavači  islámu, pokud je jich více jak 5 pohromadě, vás nepřesvědčí,  jak jsou nebezpeční pro evropskou civilizaci, pak vy jste nebezpeční pro mne, pro moje děti, pro moje vnuky a pravnuky a všechny ostatní občany tohoto státu. Vy svým jednáním vytváříte podmínky pro to, že časem velmi početná skupina lidí v našem státě  nebude respektovat náš právní řád, naši ústavu. A pokud tato skupina vykřikuje svoje hesla o nenávisti a šíří nenávist proti jednotlivcům i celým národům zatím v Norsku, Francii, Belgii, v Británii, je pouze otázkou času, kdy toto přeskočí i do naší republiky.

 

Trestní zákoník
by měl být součástí školní výchovy. Nám kdysi stačilo desatero božích přikázání a pár facek ve správnou chvíli, ale rozumím tomu, že doba je složitější. Pro vás Sobotko, Dinstbiere, Šabatová, Kocábe a všechny ostatní, kteří nemusí znát tr. zákoník, níže uvádím jen pár paragrafů, ze kterých je naprosto zřejmé,  že vyznavači islámu jsou rozhodnuti je porušovat. Je nezajímá právní řád vyspělých zemí, a až jich, jejich dětí a vnuků v Evropě budou desítky milionů,  budou schopni do legislativy těchto zemí prosazovat svoj e středověké právo.  Zatím budou právo porušovat, nebo ignorovat. Již dnes existuje dost důkazů zejm. z Francie a Británie, Dánska,  ze kterých je zřejmá bezmocnost  policistů v situacích, kdy jsou evidentně porušována práva občanů, kteří jsou v těchto zemích doma a budovali je spoustu generací. Zatím možná budeme mít to štěstí, že k nám budou utíkat ti slušní Holanďané, Němci, či občané  jiných zemí, takto postižení.
 To, že máme v ČR zatím relativní klid, by nás však nemělo nechat v klidné bezstarostnosti  a v podstatě  naivně si myslet, že tohle se nám stát nemůže. Ale může, a když budeme našeho prezidenta pouze urážet pro jeho specifickou formu projevu, ale nezamyslíme se nad jeho obsahem v širších souvislostech, budou nás naši potomci za pár desítek let proklínat do horoucích pekel …….

 

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.:

    § 339
Násilné překročení státní hranice

(1) Kdo překročí státní hranici za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, jestliže
     a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,
     b) spáchá takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami,
     c) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin,
     d) způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví,
     e) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo
     f) spáchá takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

 

(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
     a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,
    b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob,
    c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo
    d) spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(4) Příprava je trestná.

 

     § 340
Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice

(1) Kdo pro jiného organizuje nedovolené překročení státní hranice nebo jinému umožní či mu pomáhá nedovoleně překročit státní hranici nebo jinému po nedovoleném překročení státní hranice umožní či mu pomáhá přepravit se přes území České republiky nebo takové přepravení organizuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
    a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
    b) vystaví-li takovým činem jiného nelidskému nebo ponižujícímu zacházení,
    c) spáchá-li takový čin za úplatu,
    d) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
    e) spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.

 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
     a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny a za úplatu,
    b) vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí smrti,
    c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
    d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
    e) spáchá-li takový čin se zbraní, nebo
    f) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

 

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán,
    a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,
    b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob,
    c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
    d) spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(5) Příprava je trestná.

 

     § 341
Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky

(1) Kdo v úmyslu získat neoprávněný majetkový nebo jiný prospěch pomáhá jinému k neoprávněnému pobytu na území České republiky, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, jestliže
    a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,
    b) spáchá takový čin jako člen organizované skupiny,
   c) spáchá takový čin opětovně, nebo
   d) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.

 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
   a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
   b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán,
   a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
   b) spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

 

    § 352

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci

(1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

 

(2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

 

(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán,
    a) kdo se spolčí nebo srotí ke spáchání takového činu, nebo
    b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

 

 

   § 353
Nebezpečné vyhrožování

 

(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

 

(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
    a) jako člen organizované skupiny,
    b) vůči dítěti nebo těhotné ženě,
    c) se zbraní,
    d) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, nebo
    e) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

 

    § 356
Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

 

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
    a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
    b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

 

 

 

Co na to říká právník?
Co zákon nezakazuje, má se pokládat za dovolené

By admin | 21.10.2015

QUAE LEX NON PROHIBET, DEBENT PERMISSA VIDERI.
(Co  zákon nezakazuje,  má se  pokládat za  dovolené)

 

Dne 19. Října 2015 jsem se  zúčastnil, pod záštitou poslance Marka Černocha a poslankyně Jany Hnykové semináře na téma „Imigrační krize a islám“. Semináře se zúčastnila řada hostů s podnětnými myšlenkami, mimo jiné Salám Hassan, exmuslim a křesťanský aktivista. Rozhodl jsem se zčásti podělit o poznatky, vzhledem k tomu, že na vysoké škole učím právo a snažím se, aby studenti pochopili, co je to demokracie a jaké základní práva a svobody máme z Ústavy a dalších zákonů, které jsou přijaty našimi demokratickými instituty, a to:
§  Parlament
§  Vláda
§  Soudy
§  Samospráva, zastupitelské orgány, kraje, města a obce

 

V naší zemi existuje sekularismus, to je oddělení státu od církve. Přijali jsme systém, který nepodporuje hermetické ideologie a různé kulty osobnosti, statní moc je od lidu a každý definovaný  časový úsek (obvykle co 4 roky) jsou volby, nastavují tak nové parametry v souladu s Ústavou.

Platí princip rovný před zákonem a právem, ať někdo je mocný, chudý, jeho volební právo má stejný hlas. Máme občanskou společnost, nerozlišujeme víru. Tolerujeme víru, která není v rozporu s naší Ústavou.

Náš systém jistě není dokonalý, ale je oproštěn od středověkých bludů, a zabydluje se princip, tzv. zlaté pravidlo, které se promítá do požadavku odmítání násilí, jakékoliv manipulace s lidmi a do požadavku minimálního projevu solidarity. Ve své negativní formulaci tento princip zní: „co nechceš, aby Tobě činili jiní, nečiň Ty jim“.

Přijetím zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, je stanoveno hned v § 1, odst. 2, že jsou zakázána ujednání:
§  porušující dobré mravy,
§  veřejný pořádek nebo
§  právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.
Jsou deklarována svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech.

 

Ale taktéž v § 2:

§  výklad práva nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění

Podívejme se  na jiné právo, a to na  právo šaría.

Jedná se o jakýsi systém islámského náboženského práva pocházející ze 7. století, vznikl  pro potřeby chalífátu, upravující vztah jednotlivce ve společnosti. Je to vlastně Ústava muslimů, kterou se musí řídit. Podle této charakteristiky na první pohled se dá usoudit, že je naprosto v rozporu s naším právem a mělo být soudy zakázáno. Některé postuláty jsem vybral:

 

1.    Muslim, který se zřekne islámu, musí být okamžitě zabit
2.    Šaría nepopírá a povoluje otroctví, včetně sexuálního otroctví.
3.    Šaría povoluje trest smrti ukamenováním, stětím hlavy, amputaci končetin, bičování i za trestné činy hříchu, jakým je např. cizoložství.
4.    Nemuslimové nejsou před zákonem rovni s muslimy. Nemuslim nesmí nikdy vládnout, a to ani nemuslimským menšinám.
5.    Za homosexualitu je okamžitý trest smrti.
6.    Neexistuje žádný věkový limit pro manželství s dívkou. Od 9. roku věku dívky již může být manželem vyžadován po této manželce sex.
7.    Rozvod je pouze a jenom na rozhodnutí manžela. Jeho provedení je velmi snadné, stačí pouze, aby muž prohlásil: „Rozvádím se s tebou“. Rozvod nabývá okamžité účinnosti.
8.    Neexistuje žádné společné jmění manželů, ani společný majetek.
9.    Muž má právo mít až 4 manželky a žádná z nich nemá právo se s ním rozvést.
10.Svědectví ženy před soudem má poloviční váhu, než svědectví muže.
11.Aby žena dokázala znásilnění, musí k tomu mít 4 mužské svědky.
12.Ne všechny šaría školy umožňují ženám odhalit svou tvář.
13.Muslimskému muži je odpuštěno, pokud zabije svou ženu ve chvíli, kdy ji přistihl při cizoložství. Oproti tomu opak pro ženy neplatí, protože muž „by mohl být ženatý se ženou, se kterou je přistižen“.
14.Je povinností muslima lhát, pokud se jedná o povinný účel. To znamená, například v zájmu dodržování islámského přikázání, jako je džihád.

 

Mám sice vůči prezidentovi výhrady, když mluví o ekonomických otázkách, nebo má plná ústa podpory podnikání, tak jak to dělal Tomáš Baťa, ale když se někdo rozjede, tak mu to šmahem vezmeme progresivním zdaněním, prostě. Ale u otázky utečenců z muslimských oblastí, stojím za prezidentem Zemanem v jednom šiku, a co říká ani jinak neinterpretuji, jako by mluvil za mě.

Na adresu uprchlíků pan prezident vzkázal: „ Nikdo vás sem nezval. Když už tady jste, chovejte se podle našich pravidel, stejně tak, jako my se chováme podle vašich pravidel ve vašich zemích, pokud je navštívíme.  Když se vám to nelíbí, jděte pryč.“

Nemám důvod tyto tři věty měnit, a i kdybych v české politice zůstal sám, kdo tento názor zastává, budu ho s vytrvalostí sobě vlastní opakovat, protože si myslím, že je správný.

Jsem rád, že se česká policie chová podle práva, ale co dělat po 40 dnech, kdy uprchlíky musí propustit? Neměli by se volně pohybovat po našem území, ale měli by být deportováni nebo stále internováni. Zde by zákonodárci měli urychleně jednat, aby tyto mezery v právu zacelili ve prospěch našich občanů.

Jeden „jakoby utečenec asi ekonomický“, upozornil na to, že postup Čechů se velmi liší od toho, jak s uprchlíky jedná Maďarsko nebo Rakousko. „Policie v jiných zemích nám pomáhala, ne jako tady. Policie prý jemu a jeho partnerce odebrala telefon i peníze a Syřané museli za den pobytu a za stravu zaplatit deset eur. Nyní jsou v ubytovně v Praze a chystají se odjet do Německa.

Ministr vnitra Milan Chovanec na dotaz Reuters řekl, že policie jedná podle práva, když zadržuje lidi, kteří vstoupí do země nelegálně. „Nejsme xenofobní země. Musíte si uvědomit, že ti lidé porušují zákon: vstupují na české území bez platných dokumentů. Nejsou zadržováni tak dlouho, snažíme se je ve shodě s evropskými zákony vracet do nejbližší země. Do Rakouska do sedmi dní. Problémy jsou v případě Maďarska a Řecka, protože ty vrácené lidi nepřijímají, proto zůstávají 40 dní,“ řekl ministr

Mnohdy, zákony neplatí pro každého stejně. Začalo to privilegováním nepřizpůsobivých, a končí to tím, že  z našich daní, je přivandrovalec hýčkán, a jakákoliv reakce na takovou nespravedlnost je trestána dehonestováním nespokojeného občana.

Když se někdo vyjádří negativně o skupině, která šíří nenávist a teror kam přijde, je po Orwellovsku označen za toho, kdo šíří nenávist. Slušní, tolerantní občané, kteří chtějí ve svém okolí jen slušné tolerantní občany, jsou označováni za netolerantní xenofoby. Zákony musí platit pro všechny stejně, a za jejich porušování musí být adekvátní trest, jinak si tento stát nemá šanci udržet současnou úroveň.

Tedy stačí rozseknout otázku, zda islám je hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo není. Pokud je, není co řešit a jakákoliv propagace islámu musí být nějakým způsobem postihnutelná, obdobně jako propagace jakéhokoliv jiného hnutí potlačující lidská práva a důstojnost člověka.

Chtěl bych připomenout, že jsme přijali a částečně asimilovali víc jak 100.000 utečenců z Ukrajiny a bývalé Jugoslávie.  Všem jsme pomohli a po nikom jsme pomoc nepožadovali a nechtěli mimořádné dotace z EU. Mám za to, že tito lidé se naučili náš jazyk a zapojili se do pracovního procesu a nežádali žádné mimořádné finanční sociální kompenzace.  Jedním z důvodů, že se to vše zvládlo, bylo to, že vesměs pocházeli z křesťanského prostředí a mluvili podobným jazykem.

Bývalý exministr Vondra hlásá skutečnost, že za imigrační vlnu můžeme být vlastně vděční, protože imigranty potřebujeme, jelikož vymíráme. Mohou obsadit pracovní místa, která „rozmazlení“ Evropané nechtějí.

Z dílčího hlediska to platit trochu může, ale za předpokladu, že budeme mít možnost si mezi nimi vybírat. Když se proces nekontrolovatelný a nekontrolovaná migrace se stane procesem kontrolovaným. Bohužel si ale myslím, že v takové situaci nejsme a jak se to politicky hraje, tak ani nejbližší roky nebudeme.

Nemluvíme o omezeném počtu kvalifikovaných sil, množství lidí v pohybu jde do milionů, to Evropa nezvládne přijmout. Připadá mi, že se EU se zbláznila. Nechci se dožít toho, až budeme sklízet plody tohoto obamovsko-merkelovského vidění světa.

Současná krize má takové parametry, že pokud svůj přístup Německo prosadí, tak celá Evropská unie spáchá sebevraždu. Naše společnost stále bude potřebovat stále více vysoce kvalifikovaných sil, ale nastane úbytek těch nekvalifikovaných, tyto nahradí roboty a automatizace.

Když jsem byl v Praze na hlavním nádraží, byly tam mladé aktivistky proti xenofobii a na podporu utečenců Kromě anglických názvů help exile, jako pomozte utečencům, měli napsané tabulky i v arabštině, ale tomu už jsem nerozuměl. Seděly v kruhu a diskutovaly jako by kouřily trávu. Jako muž jsem na ně hleděl s radostí a potěšením, měly pěkné urostlé těla, která byla vidět, neboť měly upnuté krátké šortky.

Nevím, zda si uvědomují, že v právu šaría by to odnesly přinejlepším minimálně několika ranami bičem, možná 100 ranami, což by možná přežily, ale fanatici by provedli až 300 ran bičem nebo by je rovnou ukamenovali, protože odporují božím zákonům, jak si to vysvětlují někteří pomatenci z náboženské policie.

Kdo touží po muslimských migrantech a utečencích, ať se zaregistruje, a budou jim přiděleni z kvót, nebo pouze tito budou mít zvláštní migrační daň ve výši např. 25 % (číslo vychází muslimského práva , kdy každý muslim musí odevzdávat 25% imánu a 25% na džihád), a bude po ekonomických starostech.  Ale jak to bude s dodržováním naší ústavy a našich lidských práv, to musí urychleně posoudit Ústavní soud, a ten de facto nemá na výběr. Islám jako takový musí zakázat, tento nemá v našem prostoru co dělat, je středověk

A galerce (kavárenské, sluníčkářům) se to moc líbí, asi chce islám zavést z humanitárních důvodů. No, když existuje humanitární bombardování, tak proč by neexistovalo humánní useknutí rukou, nu což – nový pojem naší demokracie. Toho se ale nechci dožít, co vy na to občané? Nezbláznili jsme se, nebo se zbláznili naši vůdci ve vedení státu a EU? Jednou jsem řekl, že čeští či evropští představitelé neví, co mají dělat, jsou z toho impotentní. A vývoj situace mi dává za pravdu.

Říjen 2015

JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

 

 

[wp_ad_camp_2]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.