Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku
  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

 • Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa
  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

 • „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO
  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

 • Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál
  Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál

  Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál

Související zprávy

ZATLOUKAT, ZATLOUKAT, ZATLOUKAT.

…..je někdejší heslo VATIKÁNU, které díky 23 bratrům, kteří převzali heslo a nařídily všem politikům, masmédiím (srač….tům), lidem ve státních strukturách, nařídili používat všude tam, kde mohou ovlivňovat „ovčany“.  Z tohoto důvodu jsem nikdy nevlastnil televizi, nečetl noviny (dívám se jenom na obrázky) jeden obrázek vydá za tisíce slov a neposlouchal nařízené a naučené bláboly politiků. Mají nařízeno vše otočit o 180°a LHÁT, LHÁT, LHÁT LHÁT….

11:54

           MÁME DŮKAZ,  ŽE prof. PRYMULA  SE ŘÍDÍ HESLEM  Dr. PLZÁKA: „ZATLOUKAT, ZATLOUKAT, ZATLOUKAT!“    

 

 [wp_ad_camp_1]

           V pořadu MÁTE SLOVO S MICHAELOU JÍLKOVOU O OČKOVÁNÍ 3. 3. 2016  jsem jako účastník  pořadu, zveřejnil skutečnost, že ČVS si objednala u PR agentury AMI Communication projekt PR kampaně s názvem „VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE PRO NOVINÁŘE O OČKOVÁNÍ“ k jednostrannému ovlivňování  veřejného mínění  o očkování. Na opakovaný dotaz moderátorky paní Jílkové, zda to je pravda ,prof. Prymula –  předseda ČESKÉ VAKCINOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP (ČVS)  tuto skutečnost dvakrát popřel, ačkoliv důkazy, které uvádím níže, jednoznačně potvrzují, že skutečnost taková opravdu je. Tedy lhal v přímém přenosu.

Při rešerši zdrojů a informací o očkování jsem objevil výše zmíněný Projekt PR kampaně zde a ve zveřejněných výsledcích   10. ročníku soutěže Česká cena Public Relations  za rok 2014, kterou od roku 2006 každoročně pořádá a cenu vyhlašuje Asociace Public Relations Agentur (APRA), který do soutěže přihlásila firma AMI Communications  Získal první cenu v kategorii II.3. Farmacie, zdravotnický sektor“.                                                                                                                    

Zveřejněný seznam přihlášených případových studií projektů dokumentuje a  odhaluje  zadavatele a dodavatele zmiňovaného projektu následovně

 

Vzdělávací akademie pro novináře o očkování

Pro: Česká vakcinologická společnost ČLS JEP
Firma/organizace: AMI Communications
Navrhovatel: Lenka Dudková

 

Jak vyplývá z názvu i obsahu studie projektu PR kampaně, byla cílena  na manipulativní  jednostranné ovlivnění novinářů zejména z medií hlavního proudu. Speciální „Vzdělávací akademie pro novináře“ se v roce 2014 zúčastnilo  a bylo proškoleno, cituji ze studie:“ 16 klíčových novinářů (lifestyle, deníky, ČTK, TV); kompletní účast – např. vytížená redaktorka hlavních Událostí ČT“.

Studie má následující strukturu: Shrnutí projektu a důvody, proč si projekt zaslouží ocenění *Popis komunikačních příležitostí nebo rizik, které projekt řešil*  

                      Informace o výzkumech provedených před samotnou realizací či v průběhu projektu * Vysvětlení zvoleného strategického postupu * Popis realizovaných fází  

               a aktivit projektu* Přehled dosažených výsledků s důrazem na dopad projektu na podnikání, obchodní výsledky a reputaci zadavatele

Reprezentantem kampaně byl ustanoven vědecký sekretář ČVS plk.prof.MUDr. Roman Chlíbek,PhD  

Tyto a další skutečnosti potvrzuje případová studie uvedená níže ( též dostupná zde http://www.cenapr.cz/category/get-pdf/806/  )

 

Na základě výše uvedených a dalších informací, získaných hlubším studiem výsledků soutěže Česká cena Public Relations v předchozích ročnících, jsem  pak

7.2.2016  vypracoval  příspěvek do diskuse odborníků i zástupců nevládních organizací a informované veřejnosti o očkování s názvem
             UTAJOVANÉ JEDNOSTRANNÉ OVLIVŇOVÁNÍ MÍNĚNÍ VEŘEJNOSTI O OČKOVÁNÍ V ČR

 

Cílem příspěvku bylo podrobně odhalit  a zdokumentovat zjištěné dlouhodobě používané metody utajovaného jednostranného ovlivňování mínění veřejnosti o očkování, o kterých vypovídají zveřejněné projekty PR kampaní k jednostrannému ovlivnění veřejného mínění veřejnosti o očkování.

 

Navíc tyto  projekty odhalují a dokumentují mimo jiné také i dlouhodobou utajovanou spolupráci pobočky britského výrobce a prodejce vakcín GlaxoSmithKline, spol. s r.o. a České vakcinologické společnosti ČLS JEP( ČVS). a z toho vyplývající střety zájmů.

Obsah mého příspěvku:

 1. Kapitola – Co JE PR (Public relations)?

2. Kapitola – ČESKÁ CENA PUBLIC RELATIONS

3. Kapitola – CHARAKTERISTIKA ZADAVATELŮ A DODAVATELE UVÁDĚNÝCH PR PROJEKTŮ NA PODPORU OČKOVÁNÍ

 1. Kapitola – PŘÍPADOVÁ STUDIE PR KAMPANĚ “ EDUKATIVNÍ KAMPAŇ NA PODPORU OČKOVÁNÍ
 2. Kapitola – PŘÍPADOVÁ STUDIE PR KAMPANĚ „ VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE PRO NOVINÁŘE O OČKOVÁNÍ
 3. Kapitola – ZÁVĚR
 4. 1. Manipulace názorů pomocí PR projektů zakládá skrytou vládu
 5. 2. Programové odmítání veřejné odborné diskuse
 6. 3. Nerespektování mezinárodní Úmluvy o lidských právech a biomedicíně
 7. 4. Manipulativní ideologie očkování v podání výrobců a prodejců vakcín a vakcinologů.
 8. 5. Porušení povinnosti a poslání poskytovat objektivní, ověřené a všestranné informace pro svobodné vytváření

názorů o očkování veřejnoprávními institucemi.

 1. 6. Dlouhodobá spolupráce mezi výrobcem a prodejcem vakcín a ČVS odhalena
 2. 7. Jak zajistit nápravu a změnu současné situace ve prospěch občanů.

*******************************************************************************************************************

ÚPLNÉ ZNĚNÍ  TEXTU PŘÍSPĚVKU NALEZNETE  NA WEBU   zde

 

Můj příspěvek inspiroval blogera Martina Rottera k napsání článku publikovaného  22.2.2016 , který napsal i článek Je sekretář ČVS prof. Chlíbek sponzorovaný farmaceutickými firmami?

 

Kampaň k jednostrannému ovlivňování veřejného mínění o očkování podle PR projektu objednaného ČVS byla spuštěna v roce 2014, probíhala 2015 a probíhá doposud. Novou  vlnu kampaně ČVS znovu odstartovala např. přes ČTK 23.2.2016 článkem  Profesor: Očkování z dětství v dospělosti už nechrání – ČeskéNoviny.cz s uvedením zdroje ČVS !  Mutace pak následovaly lavinovitě v dalších mediích hlavního proudu…. přes ČT v pořadu SAMA DOMA 8. -12.2.2016…atp….Mám to zmapováno…

 

Jelikož jsem pravdivými důkazy prokázal oprávněnost v pořadu zveřejněných skutečností, spolu s čtenáři  Vás pane prof.  Prymulo vyzývám:                            omluvte se veřejně  za klamání veřejnosti v přímém přenosu!

 

Ing. Rudolf Vondřich (1942)

           (Děda čtyř vnuček, kterému záleží na jejich zdraví)

           http:/rozkvet.cz

 

PS: K problematice očkování jsem publikoval také následující dokumenty:

2.4.2014 ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE : OBCHOD SE STRACHEM = OČKOVÁNÍ Cílem Zpravodaje je pomoci rodičům, kteří se zajímají o politiku plošného očkování

a o jeho účinek na dítě a umožnit jim zodpovědné rozhodnutí. Zájem dalších návštěvníků webu si vyžádal jeho průběžnou aktualizaci podle časových možností.

 

          14.4. 2015 PŘÍSPĚVEK K PROBLEMATICE SVOBODNÉHO ROZHODOVÁNÍ O ZDRAVÍ NEVINNÝCH DĚTÍ A BEZBRANNÝCH SENIORŮ – PRAKTIKY OČKOVÁNÍ V ČR ( byl

                           vypracován pro seminář v Poslanecké sněmovně 14.4. 2015) Příspěvek se věnuje zejména výkonu státní správy na úseku očkování Úplný text příspěvku zde

…………………………………………………………………………………………………………………………….

       Redakční poznámky:

        na příslušná místa článku vložit:

 1. a) text studie projektu Vzdělávací akademie pro novináře o očkování a v příloze (tm poznámka najdete ve spodní části)b)  záznam příslušné části pořadu MÁTE SLOVO S M. JÍLKOVOU O OČKOVÁNÍ 3.3. 2016   https://www.youtube.com/watch?v=g6CPpm6x7sM

        …………………………………………………………………………………………………………………………   

Příloha:

apra

Vzdělávací akademie pro novináře o očkování

Shrnutí projektu a důvody, proč si projekt zaslouží ocenění:
Vyřešili jsme potřebu České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) aktivní komunikace v reakci na sílící mediální prezentaci tzv. antivakcinářů, zpochybňující účinnost očkování. Agentura musela komunikačně obhájit reputaci očkování, prokazatelně nejúspěšnějšího nástroje zdravotní prevence; a prakticky tak pomohla ČVS udržet vysokou proočkovanost v ČR a reálně řešit ochranu proti šíření epidemií a udržet kolektivní ochranu. Realizovali jsme 3dílnou vzdělávací akademii pro novináře – odvážný projekt cílený na školení novinářů v odborné
a náročné problematice a zavedení ČVS a prof. Romana Chlíbka coby odborníky v oblasti očkování. Podařilo se vybudovat nadstandardní vztahy mezi novináři a ČVS, proškolit klíčové novináře, připravit srozumitelná 35stránková skripta o očkování a iniciovat v průběhu roku mediální zásah přes 7 mil. OTS.
Popis komunikačních příležitostí nebo rizik, které projekt řešil:
TÉMA OČKOVÁNÍ SI PŘIVLASTŇUJÍ NE-VAKCINOLOGOVÉ S ALTERNATIVNÍMI NÁZORY:K očkování se aktivně vyjadřuje několik lékařů s alternativními názory, kteří nejsou svou odborností specialisty na vakcinologii. Médiím poskytují poplašné zprávy typu „očkování způsobuje autismus“ a získávají tak mediální prostor. Potřebovali jsme novináře upozornit na nutnost rozlišovat odbornost, znalost a tedy i důvěryhodnost lékařů vyjadřujících se k očkování, aniž bychom šli do přímého mediálního střetu s antivakcináři. Zároveň jsme jako autoritu na očkování doporučili profilovat ČVS a prof. Chlíbka. PROTIOČKOVACÍ NÁLADA ZAPŘÍČIŇUJE NÁVRAT EPIDEMIÍ:Komunikační kampaní jsme šířili mezi novináře osvětu o významu očkování a vysoké proočkovanosti – bojovali jsme za ochranu zdraví veřejnosti. Ze zahraničních zkušeností vyplývá úzká provázanost mezi sílící antivakcinářskou náladou, poklesem proočkovanosti a vypuknutím epidemií nemocí, které lze držet pod kontrolou očkováním. Např. na Slovensku působí silná antivakcinářská lobby a proočkovanost v populaci se snižuje. Do Německa či Japonska se kvůli snížení proočkovanosti vrátily epidemie spalniček. ORGANIZAČNÍ OMEZENÍ: Projekt jsme připravili s omezeným rozpočtem klienta. Vypořádali jsme se s časovou vytížeností profesora.
Informace o výzkumech provedených před samotnou realizací či v průběhu projektu:
Z mediální analýzy za r. 2013 vyplývá, že se k očkování do médií vyjadřuje řada odborníků. Informace napadající účinnost očkování šíří výhradně lékaři, jejichž odbornou specializací není vakcinologie. Po skončení vzdělávací akademie novinářky vyplňovaly hodnotící dotazníky. Oceňovaly kvalitu obsahu, provedení i odborný přínos seminářů.
Vysvětlení zvoleného strategického postupu:
Klientovi jsme doporučili vyvarovat se přímého či živého mediálního střetu s antivakcináři, kteří svou kvalifikací a odborností nejsou odpovídajícím partnerem pro diskuzi. Případným mediálním dialogem s nimi jsme nechtěli umožnit další šíření nepravdivých a poplašných zpráv. Zvolili jsme proto strategii založenou na exkluzivním přístupu k novinářům v podobě speciálního vzdělávacího programu o očkování – vzdělávací akademii. Ta vyvracela konkrétní mýty antivakcinářů a zároveň srozumitelně vysvětlovala význam očkování. Jako hlavního odborníka na očkování jsme profilovali vakcinologa prof. Chlíbka, vědeckého sekretáře ČVS. Záměrně jsme zvolili sympatického lékaře schopného komunikovat s novináři i laiky.
Popis realizovaných fází a aktivit projektu:
1) Vytipovali jsme významné české novináře z oblasti zdravotnictví a zjistili jejich zájem o vzdělávací akademii 2) Klíčová témata jsme spojili s nejznámějšími mýty, které prezentuje antivakcinářská lobby 3) Realizovali jsme 3 semináře, na všech byl hlavním mluvčím prof. Chlíbek, ČVS, kterého na naše doporučení doplňovali mluvčí z praxe – epidemiolog, pediatr a infektolog 4) Pro komunikaci s novináři jsme zvolili osobní pozvánku, personifikovaný e-mail a telefonát 5) Na semináře jsme připravili rozsáhlé odborné, ale pro laiky srozumitelné, tiskové materiály o očkování. Jsou nadčasové a jediné svého druhu, čítají celkem 35 stran a slouží zároveň jako studijní materiál, skripta 6) Projektu jsme vytvořili jednotnou grafickou identitu (pozvánky, skripta, certifikáty, dotazníky)
Přehled dosažených výsledků s důrazem na dopad projektu na podnikání, obchodní výsledky a reputaci zadavatele:
Proškolení 16 klíčových novinářů (lifestyle, deníky, ČTK, TV); kompletní účast – např. vytížená redaktorka hlavních Událostí ČT. Vyvrácení hlavních protiočkovacích mýtů a srozumitelné vysvětlení významu očkování novinářům. 96 pozitivních výstupů, celkový zásah: 7 237 997 OTS, AVE: 2 859 094 Kč. Min náklady – významný zásah veřejnosti. Propojení klíčových novinářů s klientem, vyprofilování validního odborníka prof. Chlíbka, ČVS. Trvající zájem novinářů o komentáře prof. Chlíbka, kontaktování agentury. Pokračování projektu pro rok 2015
Máte-li jakékoli otázky, kontaktujte prosím sekretariát APRA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 tel. 224 875 320, e-mail: [email protected].
Strana 1 / 1
[wp_ad_camp_1]
Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
5 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře