V mnoha částech světa existují zmíňky o ,,Zlém oku”. Patří sem například Egypt, Sýrie, Turecko, Řecko, Itálie, Jižní Amerika a Izrael. V tomto článku se podíváme na to, co přesně je zlé oko, jak se před ním chránit, jak ho na sobě zjistit a jak se ho případně zbavit.

Zlé oko
V mnoha magických / pohanských / folklórních / náboženských praktikách můžeme vidět společné přesvědčení, že mysl / energie / záměr / pocity / aura jednoho člověka mohou ovlivnit druhého konstruktivním nebo destruktivním způsobem. Dávné čarodějnice, šamani a léčitelé velmi dobře věděli, že nejhlavnější smysly, které lidé používají, jsou zrak a sluch. Vůně, chuť a dotek obvykle hrají v našem každodenním životě stejně důležitou roli, ale pokud jde o interakci s ostatními lidmi, tyto smysly hrají vedlejší roli.

[wp_ad_camp_2]

Pro mnoho lidí, kteří se snažili spirituálně rozvíjet, bylo – a stále je – velmi běžné, že se izolovali od vnějšího prostředí, aby dosáhli zostření zbývajících smyslů, včetně mimosmyslového vnímání. Proto je noc, kdy je tma a nic se neozývá, ideální doba pro trénink, protože hlavní dva smysly jsou izolované a ostatní se tak posilují.

Tohle se děje také u lidí, kteří ztratili jeden ze svých smyslů a všechny ostatní smysly se stávají silnějšími a ostřejšími, aby kompenzovaly tuto ztrátu a pomohly při přežití jednotlivce. V mnoha kmenech byly slepé čarodějnice považovány za velké věštkyně, které byly schopné vidět za hmotný svět. Byly respektovány a opečovávány, protože poskytovaly jedinečnou službu komunitě.

Není to žádné překvapení, že projev a přenos energie následuje cesty, kterým důvěřujeme a více je využíváme: naše oči a naše ústa. Pojem Zlé oko vychází z přesvědčení, že pohled postačuje k tomu, aby předal destruktivní zátěž energie z jedné osoby na druhou. Pod pojmem destruktivní energie nemyslím jen nenávistný pohled, ale také žárlivost, extrémní obdiv, sebelítost nebo touhu vlastnit. Kromě toho může být Zlé oko předáno úmyslně nebo neúmyslně, což znamená, že osoba, která je zasažena Zlým okem, o tom nemusí vědět.

[wp_ad_camp_2]

Z psychologického a sociologického hlediska si lidé vždy navzájem konkurovali. Domnívají se, že ten kdo vlastní nejvíce, je vítězem života a že tak lze dosáhnout štěstí. To lze snadno zjistit pouhým pozorováním nebo dotázáním se náhodných lidí kolem vás, jaké je jejich vnímání peněz a věcí. Každý má svůj příběh o tom, jak ho někdo podváděl nebo se s ním hádal o peníze – většina zemí vyhlašuje válku za zdroje a většina největších zločinů na světě se děje kvůli kontrole zdrojů (peněžní, sexuální, územní atd.) To samé se děje se znásilněním, krádeží, vraždou, obchodování s lidmi, násilím gangů, drogovými válkami – za vším stojí stejný motiv.

Totéž se děje s firmami, které si navzájem konkurují v kontrole nad tržními podíly. Jak vidíte, seznam je nekonečný.
Po popřemýšlení o všech výše uvedených skutečnostech můžeme všichni vidět, že Zlé oko je pouze špička ledovce. Je důležité starat se o sebe a energii, kterou přijímáme a přenášíme v našem každodenním životě a v našich interakcích s ostatními lidmi. Změnou sebe změníme svět.

 

POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU NA: WWW.ALUSKA.ORG

 

[wp_ad_camp_2]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.