…..lidé se chovají skutečně, neustále viditelněji,  jako stádo.  Jak dlouho ještě? Přece není možné, že falešný vlk převlečený za ovci bude stádu neustále vyvracet, že smečky vlků, které se kolem nich zhromažďují jsou jejich přáteli a myslí to s nimi dobře. Chtějí vás jenom obohatit. Čím to už ale neřekl…..

14:54

[wp_ad_camp_1]

Znalec Německa: Smrtelná hrozba hord agresivních muslimů Evropě. Reálné nebezpečí, že podlehneme. Řešení pro Čechy je toto. A důvod, proč je Merkelová pozvala…..

ROZHOVOR Historik a analytik Institutu Václava Klause Aleš Valenta v těchto dnech vydal knihu „Jeden rok konzervativní publicistiky“. S autorem, který pravidelně sleduje situaci v Německu, jsme hovořili o nebezpečí masové imigrace a islamizace Evropy. „Původní křesťanská Evropa začne podléhat imigračnímu přílivu a doplatí na svou nedostatečnou demografickou, kulturní a civilizační vitalitu a nakonec podlehne. To nebezpečí je skutečně reálné,“ varuje. Též vysvětluje, proč Merkelová „pozvala“ imigranty.

Znalec Německa: Smrtelná hrozba hord agresivních muslimů Evropě. Reálné nebezpečí, že podlehneme. Řešení pro Čechy je toto. A důvod, proč je Merkelová pozvala...
Foto: Hans Štembera
Popisek: Aleš Valenta

 

Vy v úvodu své knihy Jeden rok konzervativní publicistiky píšete poměrně silnou tezi, že hordy mladých agresivních muslimů jsou smrtelnou hrozbou pro naši kulturu a naši bezpečnost. Míníte to do té míry, jak například někdo varuje, že islám ovládne Evropu, dojde k zabíjení podle vzoru toho, jak se muslimové chovali v historii? Nebo jde v uvozovkách „jen“ o teroristické útoky nebo v uvozovkách „jen“ o sexuální útoky na evropské ženy? Anebo to hrozí civilizační katastrofou, která nás smete – lidi a národy – a zničí nás fyzicky?Ten proces má několik rovin. Odkázal bych na knihu Michel Houellebecqa Podvolení, v níž on nepopisuje nějaký dramatický zvrat, ale pozvolný vývoj, který nakonec – kvůli úspěchu určité islámské strany v parlamentních volbách a kvůli ústupkům politických stran původního obyvatelstva – umožní, že se islám díky své vitalitě dostane do popředí.Nejde jen o toto. Bude docházet i k teroristickým útokům ze strany těch nejnetrpělivějších a agresivních islamistů, kteří chtějí Evropu ovládnout rychleji než pozvolna. Ale existuje tedy i ta linie, která spoléhá na to, že porodnost Evropanů je tak kriticky nízká a muslimů naopak tak vysoká, že během několika málo desítek let dojde k takovým demografickým posunům, že nebude nutné násilné dobytí. I kvůli tomu původní křesťanská Evropa začne podléhat imigračnímu přílivu a doplatí na svou nedostatečnou demografickou, kulturní a civilizační vitalitu a nakonec podlehne. To nebezpečí je skutečně reálné.[wp_ad_camp_1]

Hrozí podle vás tedy takzaná „dhimmizace“, kdy se v Evropě nastolí nějaký islámský chalífát a právo šaría? Nebo to bude nějaká přechodná forma? Budou „národy knihy“ – křesťané a židé – takzvanými „dhimmí“ s minimálními právy, a „káfiři“, nevěřící, úplně bezprávní a zabíjení?

Křesťanství je dnes na ústupu nejen kvůli příchodu muslimů, ale proto, že Evropané jsou dnes v naprosté většině sekulární, takže nemají islámu čím čelit. To je fatální slabina. Takováto společnost nemůže čelit silně nábožensky založeným přistěhovalcům. Evropa s otevřenou náručí tolerance ztratila svůj hodnotový základ, který vychází z křesťanství, a pak není schopna se bránit.

Pokud jde o to právo šaría, tak my víme, že již nyní jsou v Evropě místa, v Británii, Francii či Německu, kde už toto právo je pomalu dokonce i evropskými soudy uznáváno. Takže budou vznikat větší a větší území, která budou ovládána islámem a budou se vymykat kontrole vlád a států.

Myslíte si, že západní Evropa je tedy dle demografických predikcí ztracená a bude islamizovaná? A máme my tady šanci v prostoru střední a východní Evropy, části Balkánu jako Chorvatsko, část Rakouska či část Německa, Bavorsko a tak dále šanci uchovat evropskou kulturu před islamizací?

To je jedna z tezí, která je v mých článcích obsažená. Pojem středovýchodní Evropa používám. Mezi západní Evropou a středovýchodní Eropou je v pohledu na imigraci a islám zásadní rozdíl i z hlediska historických zkušeností. Možná bych nešel tak daleko, že bych řekl, že západ Evropy je ztracen. I když jsou tam tedy některé země, Švédsko či Norsko, které, obávám se, že už propadly tak hluboko, pokud jde o islámský element, že jejich šance na udržení původního křesťanského charakteru je velice malá.

Existuje zásadní debata, zda je hrozbou takzvaný islamismus jako radikální interpretace islámu či islám jako takový, který je radikální ze své podstaty. Korán, Sunna – hadísy, Síra jsou o životě proroka Mohammeda a jsou návodem toho, jak se mám muslim chovat…

Já jsem si kupříkladu přečetl několik knih od našeho předního arabisty a orientalisty Miloše Mendela – to není žádný protimuslimský radikál, to je spíš levicově smýšlející člověk – ale natolik objektivní, že se u něj dočtete, že džihád je reálnou součástí života celé muslimské obce. A není to jenom džihád meče, ale i džihád slova, džihád činu a džihád myšlenky a vy jste povinnen ten džihád v nějaké formě celý život provozovat. Ale pokud jde například o džihád myšlenky, tak také jde o snahu potlačit nemuslimské obyvatelstvo a podrobit ho islámu a právu šaría, i když v této formě třeba nenásilně. Právo šaría není žádný výmysl.

Pokud jde o otázky týkající se islámu, islamismu a islámského terorismu, tak jsem již dávno přesvědčen, že ta debata je umělá. Západní levice tvrdí, že islám není žádný problém a že problém začíná až u radikálního islámu. Byl by tady ten islamismus bez islámu? Ovšem, že by tu nebyl. Islámský terorismus vyrůstá z islamismu. Islamismus ale nevisí ve vzduchoprázdnu, islamismus vyrůstá z islámu. Bez islámu, bez Koránu, bez Mohammedova učení by islamismus neexistoval. Tady existuje jasná kauzalita, jasná vazba a nelze to oddělovat.

Vy jste řekl, že Evropská unie a Německo způsobily migrační krizi. Můžeto to rozvést?

Musíme se vrátit do léta a začátku podzimu 2015, kdy se začaly statisíce muslimů valit Balkánem do Srbska, Maďarska a střední Evropy. Tehdy Merkelová na začátku září učinila fatální kork, kdy bez konzultace s parlamentem i bez konzultace s německou vládou otevřela hranice takzvaně s humanitárnách důvodů. Dnes její obhájci opakují, že hrozila humanitární katastofa a že nešlo nic jiného dělat. To ale pravda není. Již dávno šlo dělat něco jiného – například chránit hranice Evropské unie, což nikdo nedělal. To je fatální deficit Schengenu. Merkelová migranty de facto pozvala, protože vycházela z extenzivního pojetí tolerance a z falešné interpretace německého azylového zákona.

Proč to udělala?

Hlavním důvodem v pozadí je špatné svědomí Německa kvůli nacismu a holokaustu. Současná německá elita se stále kaje za holokaust. Připomínat si zločiny je správné, ale u nich to došlo tak daleko, že je tam jakási snaha odčinit historickou německou vinu tím, že vykonají tak mimořádný skutek takzvaného dobra, že tím konečně vyváží tu katastrofu druhé světové války. Tyto úvahy někde za rozhodnutím Merkelové jsou. Většina německých elit ji v tom podpořila a je to postoj, který levicově liberální mainstream velmi široce sdílí a na této bázi postavili svou politiku otevřených hranic a všeobjímajícího humanismu. To je etika smýšlení (Gesinnungsethik), nikoli etika odpovědnosti, jak tyto kategorie definoval Max Weber.

V Německu mají dnes obrovský problém s migranty a bude se to zvětšovat, ačkoli elity si to nepřipouštějí, tají to a bagatelizují. Integrace bude obrovskou katastrofou. Řada věcí svědčí o tom, že děti migrantů budou vycházet ze škol s nízkým vzděláním, nebudou zařaditelní do pracovního procesu a vzniknou problémy, které zná Francie desítky let. Málo vzdělaní a nezaměstnaní muslimové se budou radikalizovat, budou se cítit sociálně a kulturně diskriminováni. Začnou obrovské problémy typu pařížských předměstí.

 

Zdroj (1)

 

[wp_ad_camp_1]

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.