AKTUALIZACE 23:55

Přepis závěru rozhovoru Kerry Cassidy z Project Camelot s Juanem O Savinem z 12/2. Přišlo mi to zajímavé, ale prosím, jako vždy, berte věci, hlavně termíny, s určitou mírou opatrnosti.
https://www.youtube.com/watch?v=Ig51Cb__toE&feature=youtu.be

Juan (1:36:27): „…Zmínila jste Q operaci. Všechny detaily jsou řízeny a koordinovány nikoli jen jednou osobou nebo pár lidmi sedícími kolem stolu: “Co si myslíš o tomhle a o tamtom?“ Používají super počítače, aby určili data a časy a prosévají data, aby přišli s přesným načasováním. Není to operace ze zadního dvorečku. Takže ta rozhodnutí nejsou …nahodilá, hodně se kolem těch rozhodnutí děje, protože to JE vojenská operace. Tečka.“

(Kerry si dělá starosti s tím, že 1/3 populace je náchylná k ovládání, jde po zbytku lidstva a je nutné ji vzdělat. Kerry zmiňuje mimozemské podzemní základny, kde si pěstují lidi, zjevně v obavě, jak se s nimi lidstvo vypořádá. Také si myslí, že by civilisté měli být informovanější a mít v procesu svoje slovo.)

 

[wp_ad_camp_2]

Juan (1:41:00): Máte vrstvy a máte kontrolní stanoviště. Řím nebyl postaven za jediný den. Tohle všechno nevyřešíte za velice krátkou dobu. Všechno, co se tu dělo, se dělo po generace. Je to proces. A tak si musíte vybrat svoje bitvy. Musíte znát svoje omezení v jakémkoli bodě, včetně toho, jak je na tom s chápáním veřejnost – je-li s vámi nebo ne. A musíte dělat rozhodnutí, protože jste za volantem a všichni ostatní se vezou. V tomto bodě v čase to je vojenská operace. Tak to je. A je to pro planetu. A tak v tomto bodě v čase není vyšší autority. Ona drží klíče, ona drží volant. Musí to tak být. Vždycky to tak být muselo. Jakmile to bude bezpečně možné, budeme mít zpátky civilní činitele, ale přesto to pořád bude vojenská akce, aby ochránila Američany, aby ochránila jejich domovinu a přesunula se, aby pomohla dalším po světě. Na rozdíl od některých lidí nemáme ambice být naším bratrům dozorci. Máme ambice být našim bratrům po celé zeměkouli bratry.

A jestli vás zajímají externí hrozby, ať mimozemské nebo nebeské (pozn. z jiných dimenzí), nakonec budeme mít pořád stejné hranice, stejné lidi, stejná místa k ochraně. Musíme zabezpečit naši vlastní situaci. Musíme si sami nasadit kyslíkové masy a zůstat při vědomí a být životaschopní, abychom mohli poskytnout jakoukoli pomoc lidem kolem nás. Jsme pod přímou hrozbou. Jsme pod přímým útokem. Musíme jednat, abychom zabezpečili svoji situaci na domácí půdě a pak můžeme mít ten luxus vyjít ven a vymyslet, jak můžeme ovlivnit zbytek světa, ale musíme nasadit vojáky tady. Proto byla naše armáda přivedena zpátky sem. Proto je pořád nasazena kolem D.C., než budou tyto záležitosti trochu více usazené a vyřešené a bude shoda uvnitř armády a uvnitř vlády, která bude mít znovu kontrolu, a také napříč veřejností – nějaký konsenzus napříč národem, nějaká dohoda. Nakonec možná bude nějaká civilní debata.

Tohle není občanská válka a nemíříme k občanské válce. 80% lidí, kteří volili, volilo Prezidenta trumpa. Zbytek lidí s tím možná nebude souhlasit, ale převážná většina země chápe a souhlasí s myšlenkou, že v tomto volebním procesu se něco pokazilo. Nejsme uprostřed občanské války, ani to na tu úroveň nepůjde, i když máte nějaké frakce, které s tím násilně nesouhlasí. Protože to máme, co se týče čísel.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Mezitím, zatímco pracujeme na podrobnostech, abychom se chopili kormidla lodi, ve skutečnosti ve strojovně pořád máme nad lodí kontrolu. Znovu se chopíme vlády nad kormidlem. Bude to řádná, zákonná vláda. A pak vymyslíme, jak se dostaneme z tohoto chaosu, v němž jsme, a posuneme se, abychom pomohli zbytku světa dostat se z téhle šlamastyky. Protože tihle lidé, kteří se snaží si nás podrobit a udělat si z nás ovce, aby nás chovali jako zvířata, nevyhrají. A nakonec to není proto, že my jsme tak chytří nebo že máme vůdce, který nás může vést, který je jediný, co může něco udělat, abych nás zachránil. Bude to díky božskému zásahu.

Tyto entity, chcete-li, které se nás snaží zotročit, ať už jsou pozemské nebo z jiných světů – démonické – nakonec je to nějaký božský zásah od samotného Boha, kterého je třeba, aby přemohl, zdolal, zvítězil v této situaci. Modlitby jsou potřeba. Je tisíc věcí, které se pořád můžou pokazit. Jestli jich znáte 25, jste génius. I se superpočítači – jestli jich znáte 500 z tisíce, jste skutečný génius. Ale realita je, že jsou pořád drobné věci, které se můžou nečekaně divoce zvrtnout, o nichž by se nikomu ani nesnilo.

Jsme v krajní situaci. Dělal jsem loni i předtím prezentaci, že to bude jako situace s Ester s oním obratem – 17. kniha bible – kde se najednou v jediném okamžiku všechno obrátí a z těch, kdo si mysleli, že vyhrají, se stanou poražení. A ti, kteří byli předurčeni ke smrti a prohře, se stanou vítězy. Dělal jsem další prezentaci začátkem léta s Jennifer Mac. Řekl jsem: vyberte si tento den – o zážitku blízké smrti. Řekl jsem, že toto volební období bude jako zážitek blízké smrti. Tak to vnímá většina vašeho publika. Myslí si, že jsou vyřízení: „Tihle lidé se chopili vlády. Jestli něco neuděláme, peklo nás tu navždy uzavře.“ Někdy, když voláte k Bohu dostanete ještě jednu šanci. Máte všechny tyhle lidi, kteří tím prošli. Tak to bude pro Ameriku.

Vždycky jsem se sázel – není to o 20. lednu. Moje sázky vždycky byly, po celý rok a půl, že přijde 1. duben a trump bude prezident a kdokoli, kdo volil demokratického kandidáta (a později se jím stal Biden, protože jsem to říkal dávno předtím než Biden byl nominován), bude za hlupáka.

Takže 1. dubna. Proč? Protože přicházejí odhalení, data. Takže můžete mít dvojité Prezidentství, i po 1. dubnu, ale kdokoli, kdo v té době ještě bude podporovat Bidenův tým, bude za hlupáka. Bude tak na něj nahlíženo převážnou většinou Američanů, protože bude víc a víc zřejmé, že to byl podvod na Ameriku, kybernetický útok, Pearl Harbour, a že trump byl zvolený a že armáda to uzná a znovu nastolí právoplatnou úřední moc na těmito silami a započne proces, který ověří a zajistí, že budou ustanoveni právoplatní civilní představitelé, kteří budou řídit vládu Spojených států. A může to být proces vyřazení různých hráčů více či méně rychle počínaje velice vysoce postavenými lidmi a postupně k níže postaveným, na základě důkazů, aby se kontrola nad vládou zpátky vrátila k lidem. Zákonná kontrola bez výjimky až ke každému okresu v zemi. A mimochodem, máme každý jednotlivý přehozený volební hlas, každý obrat a otočku až k sériovému číslu každého stroje, kde to bylo tady v zemi provedeno. Je to otázka času. Sledujte to, modlete se, tohle ale máme.“

 

[wp_ad_camp_2]

 

***** ****
Dodám, že ohledně postavy Juana panují různé názory. Vlastním jménem se má jmenovat Wayne Ronald Willott, před Q operací známý pod jménem Agent W a po desetiletí jako 1-0-7. Při rozhovorech používá aplikaci, která mění hlas. Údajně jde o vynikajícího soukromého vyšetřovatele, který pracoval či na dohodu pracuje i pro federální vládu. Měl mít nějaké vazby na rodinu prezidenta Reagana, ale ne na Kennedyovi. Anon DOQ Holliday o Juanovi nedávno napsal, že spolupracuje s mariňáky.

Mnozí mu mají za zlé, že nikdy veřejně nevyvrátil zvěsti, které na svém rádiu začal šířit moderátor Fields, jenž často vedl s Juanem rozhovory, a to že Juan je JFK Jr. Juan si užívá pozornosti, které se mu kvůli tomu dostává, a ač byl na to mnohokrát dotázán, vždycky se vyhne přímé odpovědi.

***** ****

Další ctitát od Juana O’Savina:

Říkám vám celou dobu, je to biblické.
Je to 17. kniha Bible, příběh Ester.
Toto je purimský okamžik.

Jedná se o biblickou bitvu mezi dobrem a zlem, ve které se nacházíme, ať už se osvobodíme nebo nebo půjdeme do otroctví.

Měli v úmyslu zajmout Ameriku a zotročit ji a zničit ji, abych mohli mít svůj Globální řád – ALE MY SI BEREME NAŠI ZEMI ZPĚT.

Máme je a zaplatí za to. Budou trpět za následky svých činů.
Je to jako Purim / Den očisty: dramatický zvrat, bumerang.
V původním biblickém příběhu o Purimu, když nastal den Purim, byl to den, kdy zemřel Haman.
Říkám vám, HAMAN BUDE VISET A VŠECH JEHO DESET DĚTÍ BUDE VYMAZÁNO A VŠICHNI, KTEŘÍ MU STRANILI, BUDOU VYMAZÁNI.
Tohle je TEN okamžik.“
https://anonup.com/thread/2008470

 

[wp_ad_camp_2]

 

Pozn. židovský svátek purim byl včera a dnes. Haman představuje Satana. Jménem krále vydal jako pomstu nařízení vyhladit všechny židy ve státě. Hodil si při tom los (pur), ve který den se to má stát. Díky moudrosti královny Ester se věc následně vyjasnila a všechno se obrátilo proti Hamanovi. Král však řekl, že nařízení vydané jeho jménem nemůže odvolat. Nakonec bylo vydáno další nařízení, které dovolilo židům se bránit, a tak za dva dny, po které platila obě tato nařízení, židé pobili více než 75 tisíc nepřátel. Dodnes se to slaví jako svátek Purim.

***** ****

Prezident trump vydal už několikáté prohlášení, kde je podepsaný jako Prezident donald j. trump
https://t.me/GhostEzra/2636

***** ****
„Podle Ústavy spojených států musí Prezident oslovit národ během měscíců ledna či únosta na pozvání předsedy sněmovny.

Jediný, kdo osloví národ, je donald. j. trump dne 28.2.2021.“
https://anonup.com/thread/2048761

další anon píše:
Takžeeee, pokud Joe v únoru nepřednese Zprávu o stavu unie, porušuje prezidentskou tradici, a MSM o tom mlčí … znamená to, že není prezidentem?

Když už to bylo řečeno, kdo má projev v poslední únorový den?
https://anonup.com/thread/2019383

[wp_ad_camp_2]

***** ****

„Sestra“, která (údajně) píchla vakcínu královně Alžbětě II. měla zajímavou sponu na pásku.
https://anonup.com/thread/2045515

***** ****
Vtělení zla – Abramovic a Jacob Rothschild
https://anonup.com/thread/2047789

K obrazu Thomase Lawrence „Satan svolává své legie“ z roku 1797 z komentáře:

Hlava Sochy svobody je údajně založena na Luciferovi.
https://anonup.com/thread/2047789

***** ****
Další zpráva z minulosti prostřednictvím obrazů: Královský lov
https://anonup.com/thread/1955390

***** ****
Nic se nezměnilo. Adrenochrome – zvyk vytesaný do kamene.
https://anonup.com/thread/2017868

***** ****
Symbol Gmailu / zednářská zástěra má původ v pentagramu. (krátké video).
https://t.me/vDarknessFalls/17

***** ****
Módní návrhářka Gloria Vanderbilt, matka Andersona Coopera, si mumifikovala miminka, která zavraždila (dle Jesse Czebotar, která tvrdí, že v jejím domě viděla jejich sbírku v tajné místnosti).
https://anonup.com/thread/1991896

***** ****

[wp_ad_camp_2]

Muž, který venčil psy Lady Gaga, byl včera postřelen čtyřmi ranami do hrudi dvěma muži, kteří v Hollywoodu ukradli dva francouzské buldočky Lady Gaga.
https://anonup.com/thread/2022327

Že by nějaká psí kódovaná komunikace?

***** ****

Nemluvte po mobilu, když je zapojený do nabíječky (video – doporučuji shlédnout)
https://anonup.com/thread/1917675

To samé se týká i tabletů a laptopů na nabíječce. Kamarád mi ukazoval na měřáku, jak hodnoty obrovsky vyletí, když se zapojí. I nabíječka zastrčená samotná v zástrčce je velikým zdrojem elektrosmogu, proto doporučuji po nabití mobilu ji ihned odpojit.

***** ****
Ghost Ezra komentuje zhasínání Bílého domu přesně s úderem 23. hodiny:

Naštěstí není nikdo doma, ale představte si, kdyby byl někdo na záchodě nebo si zašel do kuchyně pro něco na zub.
(krátké video z živé kamery)
https://anonup.com/thread/1999078

***** ****
***** ****
Tento chlapík byl veřejně očkován už 7x.
https://anonup.com/thread/1943382

***** ****
A tak nacvičuje školní kapela ve Wenatchee.
https://anonup.com/thread/2002513

***** ****

Skvělé GAME OVER

https://t.me/GhostEzra/2759

***** ****

💥 Hlavní asistent prezidenta Trumpa na Fox News:

„Připoutejte se na neděli, Prezident trump je zpátky a lepší než kdy dříve. Jestli jste někdy věřili v hnutí „Amerika na prvním místě“ a tomu, co se snažil dělat v posledních čtyřech letech, bude se vám to líbit. Pokud jste součástí bažiny nebo Big Tech nebo Big Media nebo součástí radikálního levicové bandy Joe Bidena, dostáváte právě varování“.

Anon komentuje: Nedělní projev prezidenta Trumpa CPAC bude OBŘÍ! Nezapomeňte se naladit! Vím, že mi to neuteče.
https://anonup.com/thread/2062961

***** ****
„George News nám řekli, abychom se vrátili a prostudovali Stav unie z roku 2020. Pozorně si poslechněte celý klip.“
https://anonup.com/thread/2062875

V tomto úryvku (v 51:40) Prezident trump říká, že USA vedou koalici o 59 státech proti venezuelskému diktátorovi Madurovi. „Maduro je nelegitimní vládce. Tyran, který brutálně zachází se svými lidmi. Ale Madurův tyranský stisk bude rozbit a zlomen.“ Pak představuje přítomného legitimního venezuelského prezidenta Juana Guaidó. „Socialismus ničí národy, ale vždy si pamatujte, že svoboda sjednocuje duši.“ Následně Prezident hovoří o investici 2,2 miliardy dolarů na modernizaci armády.

Je legrační pozorovat, jak se tváří Nancy, která sedí přímo za ním.

Tady je odkaz na celý proslov vysílaný loni. Jdou nastavit titulky.
https://www.youtube.com/watch?v=iqOc3fxunPk&feature=youtu.be

***** ****
Přichází nový web….Sledujte mě na CPAC v neděli! …zůstaňte naladěni!
https://t.me/georgenews/755

***** ****
John Durham dnes oznámil, že rezignuje s účinností k půlnoci 28.2. – než se ujme úřadu Bidenův ministr spravedlnosti
https://www.thegatewaypundit.com/2021/02/scammed-breaking-john-durham-resigns-effective-february-28th-biden-ag-takes-office/

Durham vyšetřoval Muellerův „ruský“ puč proti Prezidentu trumpovi a jeho administrativě. V říjnu byl jmenován zvláštním právním zástupcem. Rezignoval na svůj úřad v Connecticutu.

Zde oficiální prohlášení:
https://www.justice.gov/usao-ct/pr/us-attorney-durham-announces-departure-office

***** ****
Biden objímá malou dívku v houstonské potravinové bance.
https://twitter.com/disclosetv/status/1365404406548746245

***** ****

Lin Wood:

Nepřítel přesvědčil mnoho lidí, že virus CCP (Čínské komunistické strany) vyžaduje, aby lidé nosili a schovávali za zbytečné masky. Nepřítel použil virus CCP k fyzickém separaci mnohých lidí od svých spoluobčanů. Poté nepřítel mnohé přesvědčil, že nebezpečí viru CCP vyžaduje dvě masky. A teď podle článku níže a dalších nedávno publikovaných, nepřítel chce, abyste se ohnuli a podrobili se análnímu testu na virus CCP.

Nepřítel se nám vysmívá.

Čí pokyny dodržujete?
https://t.me/linwoodspeakstruth/852

***** ****

Lin odkazoval na tento článek:

„Čína nařídila provést americkým diplomatům COVID testy análním výtěrem“

Podle nových zpráv z tohoto týdne američtí diplomaté v Číně tvrdí, že jim bylo nařízeno podstoupit testování na COVID-19 análním výtěrem. Čína údajně řekla úředníkům amerického ministerstva zahraničí, že k tomu došlo omylem, ale veřejně obvinění popřela.

„Ministerstvo zahraničí s tímto druhem testování nikdy nesouhlasilo a protestovalo přímo proti ministerstvu zahraničních věcí, když jsme se dozvěděli, že mu byli podrobeni někteří zaměstnanci,“ řekl ve středu mluvčí ministerstva zahraničí pro VICE World News. …
https://americanmilitarynews.com/2021/02/reports-china-ordered-us-diplomats-to-take-anal-swab-covid-tests/

***** ****
Také od Lina:

Už jste měli rozhovor níže, kdy jste v poslední době kladli tyto otázky kolegovi v práci nebo příteli?

Otázka: Nechal sis píchnout vakcínu na Covid?
Odpověď: Ano.

Otázka: Víš, že stále můžeš dostat Covid?
Opověď. Ano.
Otázka: Víš, že stále můžeš šířit Covid mezi ostatní?
Odpověď: Ano.

Otázka: Takže víš, že stále musíš nosit masku (nebo dvě!) dodržovat odstup?
Odpověď: Ano.

Otázka: Proč sis tedy nechal píchnout vakcínu?
Odpověď: [Ticho]

Otázka: Nechal sis dát vakcínu, protože jsi vědomě chtěl upravit svou DNA?

Odpověď: Nevěděl jsem to. Než jsem si nechal píchnout vakcínu, nenastudoval jsem nic o ní. Opravdu to dělá ???

Ponaučení z příběhu: Když máte právo volby, vzdělávejte se, abyste mohli vybrat moudře.
VŠECHNY volby mají své důsledky.
https://t.me/linwoodspeakstruth/851

***** **** ***** ****

Pro tadesco vybrala a přeložila melda.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.