…..jsou dlouhou dobu známa, ale lidé dělají jako kdyby se jich to netýkalo. Když jsou známé škodlivé účinky a byly předloženy lidem lékaři a vědci, jak to že mohou „doktoři“ dál lidi očkováním poškozovat a likvidovat zdraví nás všech????

06:54

[wp_ad_camp_1]

 

Zahraniční vědci a odborníci potvrdili naše obavy z očkování žen v těhotenství

 

 Václav Hrabák

Začátkem roku 2016 vyzvala Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. některé odborné lékařské společnosti a Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby kriticky přehodnotili doporučení k očkování žen proti černému kašli v těhotenství, a to ve světle nových vědeckých poznatků. Celou problematiku jsme pečlivě zpracovali a vyzvali odpovědné subjekty k posouzení a k uplatnění všech zásad předběžné opatrnosti v očkovací praxi. Naše veřejná výzva však byla odmítnuta, bagatelizována a zpochybněna. Její obsah nebyl vědecky přehodnocen a nebyla přijata žádná opatření. Za veřejnou výzvu jsme byli silně kritizováni a bylo nám s odstupem času vyčteno, že se jako neodborníci pleteme do problematiky, které nerozumíme. Vědecké výzkumy provedené pouze na myších údajně nevypovídají nic o lidech. Mnohé z oslovených subjektů se nám poté nevyjádřily vůbec a neposlaly nám žádnou odpověď.

Výzva z roku 2016

Naše výzva z roku 2016 obsahovala popis specifického cytokinového mechanismu, který může být aktivován mj. také očkováním v těhotenství a může negativně ovlivnit vývoj centrálního nervového systému u plodu (1). Tento mechanismus se může rozvinout v rámci tzv. MIA (maternal immune activation). U pokusných zvířat byly po aktivaci tohoto mechanismu pozorovány poruchy autistického spektra u narozených jedinců.

Souhlasné názory zahraničních vědců

Dne 22. února 2017 vyšel souhrnný článek popisující čtyři základní a relativně nedávné vědecké objevy, který jejich poznatky přehledně představuje veřejnosti a provádí zajímavou syntézu jejich jednotlivých výsledků (2) směrem ke klíčovému závěru: Aktivace specifického cytokinového mechanismu zahrnujícího produkci interleukinu 6 (IL-6), je nebezpečná pro vývoj centrální nervové soustavy plodů i velmi malých dětí a zvyšuje u nich riziko vzniku autismu. Všechny tyto vědecké práce poté nepřímo vybízejí ke zkoumání, jaké všechny faktory mohou vlastně aktivovat tuto vývojově nebezpečnou cytokinovou kaskádu. Jedním z těchto faktorů je poté zcela nesporně očkování žen v těhotenství. Článek však upozorňuje, že stejný cytokinový mechanismus může být aktivován některými vakcínami a dalšími zevními faktory, zejména některými infekcemi, a to i v době poporodní, tedy u malých dětí.

Závěrem

V roce 2016 jsme se pokusili naše odborníky a odborné společnosti v podstatě jen informovat a vybídnout k vlastnímu uvážení a k odbornému přehodnocení doporučování očkování těhotných žen proti černému kašli. Očekávali jsme od nich nějaký rozumný odborný postup a závěr. S ohledem na následný vývoj a zjevné rozpory v přístupu a v názorech našich a zahraničních vědců a odborníků na očkování, jsme se ujistili v tom, že důvěra vložená v naše odborníky a úředníky, v jejich obezřetnost, opatrnost a úsudek není na místě. My i česká veřejnost tím dostáváme signál, že se v těchto otázkách na tyto subjekty nemůžeme spolehnout. Namísto toho, aby se k novým vědeckým poznatkům stavěli s obezřetností a nezaujatým pohledem, zastávají apriori názor, že to, co tvrdí naši vakcinologové, je jediné „vědecky“ podložené lékařské poznání. Někteří z nich přitom mají významné a často prokazatelné finanční vazby na farmaceutické společnosti. Vhodným výběrem pouze některých vědeckých prací lze dojít k předem určenému „vědeckému“ závěru, který lékařská obec akceptuje bez ohledu na studie, které tento závěr zpochybňují. Namísto nezaujaté vědy, která by měla sloužit zdraví společnosti, rozhoduje něco jiného.

To bohužel znamená, že je o to více důležité, aby lidé a organizace, jakou jsme i my, a kteří skutečně nepatří mezi odborníky na očkování a vakcinologii, si ve vlastním zájmu nadále samostatně sledovali a přebírali náročné obsahy zahraničních informačních zdrojů, vědeckých prací a analýz zahraničních odborníků a řídili se dle vlastního svědomí nejnovějšími světovými vědeckými poznatky namísto doporučení českých úřadů a „odborníků“.

Václav Hrabák
předseda Společnosti pacientů s násleky po očkování, z. s.

www.poockovani.cz
tel.: 603 743 049

zdroje:

(1) http://www.poockovani.cz/zpravy/clanky/email/20160419214609

(2) https://healthcareinamerica.us/did-chinese-scientists-find-autisms-missing-puzzle-piece-2d50be5b9122#.9755iigux

tisková zpráva ve formátu PDF ke stažení: http://www.poockovani.cz/downloads/TZ_Ockovani_tehotnych_2017.pdf

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.