Předmluva: Všechno vám bylo ukázáno v pohádkách. Pochopte prosím, na konci časů lidstva, že když nám lhali v jedné věci, museli lhát ve všech, aby jim kamínky zapadaly do mozaiky, Jasné? Nemohou říkat lež a komentovat pravdou. LHALI NÁM VE VŠEM, všem všem…..

Kolikráte musíme tuhle větu na tadescu ještě opakovat?

***** **** ***** ****

Děkuji autorovi za článek o ^ježíši a satanovi^. Nutné v dnešní době – neuvěřitelných převratů – brát vše s nadhledem a stát se jenom pozorovatelem. Však o tom v minulosti psal neustále tomáš.

Na jedné přednášce, kdysi hodně dávno, vysvětloval následující. Mám to v poznámkách z jeho sezení. Našel jsem je v knihovně a opisuji jeho výroky. Prosím tedy, mě nenadávejte a raději uvažujte jako pozorovatelé!

Lidstvo bylo naučeno poslouchat a upírat zrak ke svým vůdcům. Jakýmkoliv vůdcům. Ti vytvořili nějakou vymyšlenou teorii a za ní šli. Lidstvu ale představili pravý opak toho co budovali. Vše vedlo vždy dle BIBLE do dnešní doby. VŠE.

Toho zneužil Vatikán a mocipáni v něm. Proto napsal knihu jménem BIBLE. Bible je jedna hrůza a katastrofa za druhou. Snad °6°6°6 krát přepsaná. Proto do ní zamontovali neexistující bytost, ke které by celé lidstvo vzhlíželo. Tak skočilo lidstvo na špek. Drží se ho zuby nehty. Vzhlíželi k někomu. A to se jim stalo osudným. Nikdy neuvažovali svým mozkem. A v kostele už vůbec. Jsou tam energie podobné MK-ULTRA, je to dokonalá vymývárna mozku. Pračky na vaše neurony a data uložená v nich. Narvali vám tam informace a lidé se stali sami sobě cvičiteli.

Právě BIBLE (tomáš říká: nezločinnější kniha na planetě Zemi), zavedla lidi do dnešní doby. Kam? K možnému Armageddonu, který je tam předpovězen. (Krátce před námi? Ne nebojte se, není). Prohráli. Očipování lidí a znaku šelmy. Ano, je to dnešní doba a děje se to. Na začátku bylo slovo. Bible, která byla 3000 let dle okolností přepisována a upravována dle potřeby. (500 let krát 6 matrixů je právě těch 3000 let). Žijeme v posledním MATRIXU. Veškeré dějiny jsou vymyšleny a přepsány. A jak to dopadne, všichni čtenáři z tadesca vědí. Kdo ví, ten ví.

Obyvatele a herce na planetě Zemi bylo nutné naučit věřit. Dát jim velkého vůdce. Toho vůdce ukradli všem lidem ze srdcí a vydávají ho za ˇbohaˇ, který konstruktivní sílou vesmíru není. Každá lidská bytost je část konstruktivní síly vesmíru. Má to v sobě. Do té doby, než ho po narození – rodiče, škola a ostatní bytosti v okolí nutní věřit vymyšleným báchorkám a narativům, které jsou naprosto lživé. NAPROSTO VYMYŠLENÉ A PROLHANÉ!!!!!

Lidé zapomněli hledat v sobě. Nikde venku nic nenajdou. To je slepá ulice. Naprosto slepá.

Lidé kvůli ˇučení, které učením neníˇ vzhlížejí ke zločincům a autoritám, (všechny autority ve státě jsou zločinci a většinou i pedofilové), tak jak byli naučeni KDEKOLIV. Neumějí si vytvořit myšlení jakýkoliv svobodný názor. Lidstvo se přeměnilo na cvičené opice a dnes z toho není úniku.

(carsten komentuje: JE, já dodávám JE. Tak jak to řekl Prezident trump. Lidem to nemůžete říci, lidem to musíte ukázat. Konec nebude pro každého a mnoho lidí pravdu – skutečnou pravdu – nedá).

Dle bible je poslední fáze satanův čip, který se ve vakcínách nachází. Zbytečné rozvádět. Tím mělo být lidstvo NAVŽDY ZOTROČENO!!!!! Také kvůli CERNu (a zařízení HADRON nacházejícím se pod ním), který měl jedním třeskem (kdyby se jim povedl) ukrást všem bytostem na planetě Zemi jejich duše. Tím by vše navždy skončilo. Díky bytostem ^z povrchu^ se jim vytoužený třesk nepovedl. Bojují za lidstvo. Konstruktivní lidstvo.

Lidé mají tak vymyté kebule, že málokdo si všimne, že jsou mezi politiky jenom herci, špatní herci, nevidí či nechtějí vidět zneužívání dětí, pedofilii a černé rituály všech kostelů a náboženských míst, nechtějí o tom ani slyšet a raději utečou před pravdou. Chtějí žít v naprosté lži. Ta jim vyhovuje. A víte proč? Protože se z nich stali nemyslící otroci a agenti MATRIXU. Jsou tak dokonale vymytí a podporují ještě vraždění jejich dětí, přátel a známých. Dokonce se vší silou budou podporovat a doporučovat, že od autorit a LEK-AŘŮ musejí vzít smrtelnou dávku. Lidstvo je díky zotročující knize a vymyšleném BOHU na kraji obrovské propasti, ze které není návratu. Prosím probuďte se všichni a začněte myslet, pokud to některým ještě mozek dovolí.

Myslím si že pár větami jsem vám všechno jednoznačně vysvětlil.

Vy všichni máte konstruktivní sílu vesmíru v sobě, v srdci. Je to právě ten HOT SPOT, o kterém tom vykládal. Nehledejte nikde jinde, máte ho v sobě.

Napsal carsten jako komentář na emocionální reakce v diskuzi. Nedávám jako diskuzní příspěvek, ale článek, aby si ho všichni přečetli.

Lidé, získejte odvahu a začněte věřit sami v sebe a ve svoji intuici. Logika je smrtelná.

napsal carsten

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.