Časť č. 3

Ako ďalej: Morálka svetlých síl – morálka Slovanov, základ pre dosahovanie zmien myšlienkami (mentálne)

Už som spomínal, že základom Slovanov bola morálka svetlých síl.Na tomto základe sa rozvíjala aj ich schopnosť tvoriť, evolučne rásť a popri tom aj rozvíjať  svoje mentálne schopnosti. My sme potomkami týchto Slovanov. Sme nositeľmi ich schopností, ich DNA.

[wp_ad_camp_1]

Ako je však slovanstvo vnímané dnes? Často je to iba o folklóre, inokedy o pokusoch vzkriesiť  staré slovanské obrady spojené so starými slovanských Bohmi, niekedy je to o veľkých dejinách Slovanov (zabúdame, že aj Slovania v známych dejinách boli pod vplyvom nadorganizmov – dôkazy obsahuje nedávno vydaná kniha „Kráľovstvo Slovanov“, alebo aj kniha „Starodávna minulosť kozáctva“ – neustále bratovražedné vojny siahajúce až do nedávnej minulosti ktorých ovocie môžeme pozorovať aj dnes, napr. ako nevraživosť medzi Poliakmi a Rusmi alebo Ukrajincami a Rusmi. Pri takomto vnímaní slovanstva však zostávame iba na povrchu. Takéto vnímanie je len obalom skutočnej podstaty slovanstva.

Podstatou slovanstvanašich dávnych predkov však bolo konanie podľa morálky svetlých síl. Táto morálka svetlých síl, uložená v našej DNA prostredníctvom iónových kódov, priamo súvisiaca s dosiahnutou úrovňou nášho evolučného vývoja, sa aktivovala aj v nás, nositeľoch slovanskej DNA našich predkov.Táto aktivovaná morálka svetlých síl je aj v nás tak, ako u našich predkov, základom pre používanie mentálnych schopností, základom pre mentálne programovanie a tým aj základom pre mentálne dosahovanie zmien.Táto aktivovaná morálka svetlých síl jeaj obsahombudúcej všeslovanskej vzájomnosti.Každý z nás sa môže sám otestovať, ako je na tom so slovanskou DNA? Stačí si urobiť porovnanievlastného vnímania svojej minulosti a prítomnosti s nasledovnými dvomi najvýraznejšími znakmi prejavenia sa slovanskej DNA:

 • Cit pre spravodlivosť a odhodlanie žiť svoj život ako boj proti nespravodlivosti a utrpeniu iných: Ak som svedkom krivdy, násilia, nespravodlivosti, čo to vo mne vyvoláva? Aká je moja prvá reakcia, ak sa napr. pozriem na fotografiu ukrižovaných arménskych žien, alebo vraždených a za živa upalovaných katarov? Ak dokážem vnímať utrpenie tých mučených, hanobených a zabíjaných ľudí, ak vnímam to nesmierne zlo, ak mám pri tom pocit nesmiernej nespravodlivosti spojený s pocitom zvierania a pocitom temnoty ak sa v dôsledku toho vzmáha odhodlanie zastaviť to, bojovať proti zlu v akejkoľvek forme a pri každej príležitosti, tak mám slovanskú DNA. Ak sa však snažím uniknúť, však to nie je moja vec, veď to bolo dávno, mňa sa to netýka, ak sa tvárim že som nič nevidel alebo nechcem nič vidieť, že je to niečo negatívne a aj predsa myslím pozitívne, tak aj keď som Slovák, Rus, Srb… slovanskú DNA mám príliš „rozriedenú“ alebo ju vôbec nemám.
 • Silná vôľa: Ak som sa v minulosti zvykol opiť alebo som fajčil a len na základe svojho pocitu a následného rozhodnutia som sa prestal piť alkohol, alebo som prestal fajčiť, tak mám slovanskú DNA.

Môžem si však urobiť aj porovnanie s celkovou základnou charakteristikou morálky svetlých síl, morálky Slovanov nastavenou v piatich okruhov morálnych hodnôt života:

 

 1. Život s vnímavým svedomím:
  1. v úcte k životu,
  2. v láske,
  3. v pravde,
  4. s pokojom,
  5. s tvorivosťou,
  6. s citom pre spravodlivosť,
  7. so skúmaním a poznávaním.
  8. s pochopením poznania,
  9. v rodine, rode, národe,
  10. s vernosťou,
  11. s pohostinnosťou,
  12. so zdržanlivosťou a striedmosťou,
  13. s obetavosťou a hrdinstvom,
  14. v trpezlivosti,
  15. s usilovnosťou,
  16. s vytrvalosťou,
  17. s milosrdenstvom,
  18. v súlade s okolitou prírodou.
 2. Život so silnou vôľou ako základom:
  1. používania a rozvíjanie mentálnych schopností,
  2. zdravého spôsobu života.
 3. Život s používaním vlastného myslenia ako základu pre:
  1. analyzovanie,
  2. rozlišovanie,
 4. Život ako oslobodenie sa od zotrvačnosti modelov správania a myslenia vytvorených mentálnymi programami nadorganizmov, život bez:
  1. závislostí (akákoľvek závislosť, napr.: na peniazoch, na vlastníctve, na moci, na náboženstve, na akejkoľvek návykovej látke alebo činnosti, sexuálna závislosť vrátane sexuálnej neviazanosti, inštitucionálna závislosť …)
  2. manipulácií a klamstva,
  3. ľahostajnosti a nekonania,
  4. lenivosti,
  5. vyhýbania sa zodpovednosti a trvalým záväzkom,
  6. pýchy a z nej vychádzajúcej samoľúbosti a vzťahovačnosti,
  7. pomstychtivosti,
  8. nestálosti,
  9. chamtivosti a lakomstva,
  10. závisti,
  11. udavačstva,
  12. vypočítavej zrady,
  13. želania zlého,
  14. hnevu,
  15. hlúposti.
 5. Život ako boj proti nespravodlivosti a utrpeniu iných za účelom dosiahnutia odstránenia:
  1. strachu,
  2. útlaku,
  3. násilia,
  4. využívania,
  5. vykorisťovania.

Môžem si však urobiť aj porovnanie svojich skutkov so skutkami ktoré sú vo vážnom rozpore s morálkou svetlých síl, morálkou Slovanov nastavenou v piatich okruhoch morálnych hodnôt života. Ide o také skutky ktoré sú:

 • úmyselne, vedome a jednorázovo vo veľkom rozsahu v rozpore s nastavenými piatimi okruhmi morálnych hodnôt nového života, napr.:
  • použitie akéhokoľvek násilia vo veľkom rozsahu vrátane pokusu, napr. úmyselná vražda vrátane pokusu o úmyselnú vraždu,
  • pokus o mentálne ublíženie inej bytosti,
  • manipulácia alebo klamstvo, ktoré vyvolajú škody veľkého rozsahu a to aj vrátane pokusu (napr. nevera životnému partnerovi),
  • ľahostajnosť a nekonanie, ktoré vyvolá škody veľkého rozsahu,
  • úplné vylúčenie snahy pracovať na oslobodení sa od zotrvačnosti modelov správania a myslenia vytvorených mentálnymi programami nadorganizmov,
  • úmyselné vyhýbanie sa boju proti nespravodlivosti a utrpeniu iných,
 • úmyselne, vedomea veľmi často v malom rozsahu v rozpore s nastavenými piatimi okruhmi morálnych hodnôt nového života a to bez akejkoľvek snahy o osobnú zmenu a nápravu.

Následky pôsobenia systému temných síl v minulosti a v našom každodennom živote, ilúzia slobodnej vôle a naše naprogramované modely správania,  rozpor každodenného života so životom podľa morálky svetlých síl:

 [wp_ad_camp_1]

Následky pôsobenia temných síl sme videli a vidíme všade okolo nás a dokonca aj v nás. Zlo, utrpenie, lož a manipulácie v rôznych podobách. Nadorganizmy a ich mentálne programy  nám nedávali veľmi na výber. Dnes je však už situácia iná. Systém nadorganizmov je mimulosťou a každý koná a rozhoduje sa sám za seba. Je už iba na nás, ako sa vysporiadame s dožívajúcimi modelmi správania, pozostatkami mentálnych programov nadorganizmov.Je dôležité, aby sme sa obzreli okolo seba a zistíme, že skoro každá rodina skrýva nejaké utrenie, ktorého príčinou boli nadorganizmy. Buď je to niečo vo vzťahu medzi manželmi, medzi deťmi a rodičmi, rodičmi a deťmi, môže to byť aj choroba, strata…Všimnime si utrpenie iných, nebojme sa hovoriť o svojom utrpení, pomôžme si navzájom, aby sme sa čo najskôr zbavili tohto dedičstva temných síl.Systém nadorganizmov nás naučil, že ak máme problém, máme sa obrátiť s jeho riešením na iných. Nemalo nás ani napadnúť,  že riešenie je vždy skryté v nás, v našich schopnostiach, našich vedomiach.Systém nás učil, že keď máme problém so zdravím, tak máme ísť k lekárovi. Ak sme urobiil niečo zlé alebo ak máme psychické problémy, tak sa máme ísť na spoveď, alebo máme ísť k psychológovi. Naše vedomie má však veľkú silu. V prvom rade si to uvedomme a potom sa toto svoje vedomie naučme aj používať v každodennom živote.

Dobre si pamätám, ako ma už ako dieťa učili, že človek má dušu a slobodnú vôľu. Tá slobodná vôľa bola však iba veľká ilúzia. Systém nadorganizmov, vytvorený temnými silami, nás  považoval iba za ovce, ktoré rozmiestnil do mnohých košiarov – nadorganizmov. Vždy ich naštruktúroval tak, aby bolo vytvorené zdanie výberu, teda slobodnej voľby. Niekoľko desaťročí sme tu mali socializmus a kapitalizmus. Jedni sme boli katolíci, iní pravoslávni, evanjelici alebo ateisti. Jedno obdobie sme si vyberali medzi Mečiarom, Čarnogurským, Veisom a Dzurindom, nedávno sme si vyberali medzi Ficom, Dankom, Bugárom, Matovičom, Sulíkom, Kotlebom… Takmer vždy  boli tieto košiare – nadorganizmy postavené proti sebe, aby sa ilúzia možnosti výberu iba umocnila. Nad všetkými však stála jedna štruktúra vytvorená temnými silami – interventský riadici systém Midgard zeme.Táto štruktúra riadila všetky nadorganizmy. Táto štruktúra likvidovala nepotrebné nadorganizmy, alebo nové potrebné vytvárala (príkladom je reformácia, vznik a zánik politických strán,vznik nových médií…). Poznáte to známe slovenské príslovie: „Kto je dnu, chce ísť von, kto je vonku, chce ísť dnu“. Plne vystihuje realitu ilúzie slobodnej voľby.Znovu opakujem, dnes už každý koná sám za seba. Dnes sa každý sám za seba potrebuje vysporiadať so svojimi modelmi správania.Potrebuje ich porovnať s modelmi správania vychádzajúcimi z morálky svetlých síl a s modelmi správania, ktoré sú pozostatkami mentálnych programov nadorganizmov, teda tými ktoré nie sú v súlade s morálkou svetlých síl. Možnosť voľby je dnes skutočná. Ak máme slovanskú DNA, tak máme aj schopnosť rozlišovania  a táto voľba nie je problém. Stačí sa zamyslieť, následne rozhodnúť a konať.  Uvediem len niekoľko otázok ako podnet na zamyslenie.  V akom stave je naša rodina? Urobili sme si už niekedy porovnanie svojich postojov v rodine voči spôsobu konania, ktorý je v súlade s morálkou svetlých síl, teda s morálkou Slovanov? Ako riešime problémy?  Volíme, vždy únik, hľadáme riešenie u iných alebo  hľadáme riešenie v sebe a probémy riešime? Bolí nás myslieť? Necháme sa manipulovať inými? Máme pocit uspokojenie z manipolovania inými? Nebojme sa odpovedí a nebojme sa toho, ak si uvedomíme, že sme v minulosti urobili veľa chýb. Dôležité je, že sme si to uvedomili a začali konať inak.

Chyby sme nerobili iba my. Aj predstavbitelia svetlých síly ich urobili veľa krát. Toto poznanie je aj záverom knihy ktorú napísala СветланаЛевашоваv jej knihe „Odhalenie“. Poučením pre nás je to, že oni si to uvedomili a začali konať inak. Iba vďaka uvedomeniu svojich chýb svetlé sily definitívne porazili temné sily a zničili aj nimi vytvorený systém nadorganizmov. Iba vďaka tomuto uvedomeniu si svojich chýb svetlými silami môžeme teraz konať každý sám za seba.Dôsledky možnosti konať sám za seba vidíme všade okolo nás. Platí to aj pre členov „zlatého milióna“ a „zlatej miliardy“. Preto ten chaos okolo nás. Pozrime sa napríklad na konanie kapitána Danka, alebo na výzvy predsedu vlády SR Fica na to, aby ľudia neplatili faktúry za elektriku… Príkladov je množstvo.

Príkladom konania v duchu morálky Slovanov, teda konania podľa morálky svetlých síl sú pre nás Radomír a Magdaléna.

Pozývam všetkých tých, čo sa cítia byť Slovanmi, zoberme si všetci príklad z Radomíra a Magdalény. Dnes je to oveľa ľahšie ako v ich dobe. Temné sily boli porazené.

Ako môžem začať konať ako Slovan? Je to jednoduché. Najskôr sa potrebujeme zastaviť, stíšiť. Potrebujeme ticho, aby som mohol začať premýšľať o sebe.V hluku nie je možné myslieť. Využime na premýšľanie každú príležitosť. Ak šoférujeme, tak vypnime rádio a premýšľajme. Ak chceme relaxovať, tak nechoďme do hlučnej spoločnosti alebo vypnime televízor a premýšľajme. Ak nevieme v noci spať, nerobme si z toho stres a využime tento čas na premýšľanie. Budeme prekvapení výsledkami. Nájdeme riešenie na veľa životných situácií a veľa Vašich problémov.

[wp_ad_camp_1]

Ak sme sa už v tichu zastavili a začali premýšľať, tak vždy začínajme premýšľaním o sebe, nie o druhých tak ako som to spomínal vyššie.  Premýšľajme a rozhodnime sa. Uvedomme si, že sme Slovania, že vedomosti a schopnosti nášho vedomia sú nesmierne. Sme schopní mentálneho programovania, teda zhmotňovania našich myšlienok. Sme schopní nielen meniť seba, ale aj spoločnosť okolo nás ktorá je v súčasnosti, po strate riadenia z dôvodu likvidácie nadorganizmov, v chaose. Začiatkom zmeny môže byť práve toto sprístupnené nové poznanie. Nebojme sa byť „samými vojakmi v poli“. Nebojme sa začať s mentálnym programovaním.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.