;

…..náš překladatel a dopisovatel Koucour Mourek nám poslal pohled na svět z jiné strany. Něco o konstruktivní síle vesmíru, i když on to nazává jinak….

18:27

Aktuality z 30. ledna 2019

Nejvyšší autorita, která s námi už roky komunikuje prostřednictvím „vizionářů“ a která sama sebe ve svém Poselství č. 691 z 22. ledna 2019 nazývá Bůh Otec, nám tam kromě jiného sděluje: „Mé děti, nová opatření byla vydána proti mým pravým prorokům, kteří říkají mé pravdivé Slovo (…). Moji praví proroci jsou ti, kdo vám říkají o přicházející zkáze. (…) Mnoho trpěli a Já si přeji, aby neviděli zlo, které má přijít. Bude jich třeba méně v tom, co přichází, protože většina bezbožných pak odmítne naslouchat, stejně jako to činí teď.(…)“ (http://www.poselstvi-zbytku.org/html1/691.html).

 

Také zde se ukazuje zvrácenost našeho světa, která je úmyslně navozena a je také vybavena samu sebe zesilující zpětnou vazbou. Proto zjevný úpadek našeho světa už není jen úpadkem, nýbrž je zvráceností, která sama sebe nezadržitelně a stále rychleji prohlubuje a rozšiřuje. Ti, co jsou zvyklí naslouchat a věřit stále nehoráznějším a stále zvrácenějším lžím o světě, v němž žijeme, pak samozřejmě stále důrazněji nechápou a jako bláznivé odmítají i úplně prosté a jednoduché pravdy, které k nim tu a tam od těch „vizionářů“ přicházejí.

Proto se děly a dějí naprosto zvrácené příšernosti, které dokonce i vycházejí veřejně najevo, a nikdo zřejmě není schopen jim zabránit, nebo je aspoň brzdit. Naopak, pokud se odvážíme si to připustit, zlo se v našem světě lavinovitě šíří a v podstatě už převládlo, jen si to nedokážeme uvědomit, protože je zatím dobře skryté a protože nám to nedovoluje zvrácenost našeho vlastního vnímání a myšlení. Nelze se tomu divit, pokud si připustíme, že důležitá část myšlenek a pohnutek, které mylně považujeme za svoje vlastní, je nám ve skutečnosti našeptávána z vnějšku nějakou cizí inteligencí, která tím realizuje nějaké svoje vlastní, nám většinou asi velmi nebezpečné cíle.

Je tedy v podstatě marné vyzývat kohokoli, aby se (už konečně) probudil, aby se (nad něčím, nebo sám nad sebou) zamyslel, psát a podepisovat petice, volit a nechat se volit do nějakých zastupitelských orgánů… Protože totiž to zlé, co se děje, se patrně má dít dopuštěním Božím. Obsáhle je to celé vysvětleno na internetové stránce http://www.bozirodina.cz/ a v aktuální podobě například na internetové stránce Youtube na kanálu osoby, která se tam nazývá Patrik Gorloj: https://www.youtube.com/results?search_query=patrik+gorloj. Nebo také tady: https://www.youtube.com/channel/UCk7gDg2NmBlkISaOUPvEGEA/videos?disable_polymer=1.

 

 

Co nejstručněji řečeno: Zlo ve Stvoření Božím původně nebylo. Protože ale svobodné Boží bytosti jednou svému Bohu a samy sobě položily otázku, jaké by to bylo, kdyby nastalo Zlo, Bůh se rozhodl, že jen jednou a jednou provždy dá bytostem vládu Zla pocítit. Doba vlády Zla ve Stvoření je nyní asi krátce před svým vyvrcholením a následným úplným ukončením. Nyní ale celý ten tisíciletý vývoj Zla v našem světě musí vyvrcholit postupným rozšířením a převládnutím pekla zde, v našem „přirozeném“ světě živých bytostí, tedy jsoucího reálně zde, nikoli až někde za ukončením našeho života v tomto troj-, respektive čtyřrozměrném světě. (Tři rozměry prostoru a k nim je – aby se v tom prostoru mohlo něco dít – jako čtvrtý rozměr přiřazen jednorozměrný a stále jen jedním směrem plynoucí čas.) Peklo už je zde skutečně přítomno proto, že svobodná možnost bytostí rozhodovat se je omezena například tím, že naše schopnost vnímat a myslet je silně omezena jen na část kapacity našich smyslů a našeho mozku, a tím, že ještě i toto naše silně omezené vnímání a myšlení je z vnějšku skrytě sledováno, ovlivňováno a řízeno.

 

 

Taková míra nesvobody v našem rozhodování je z pohledu našeho Stvořitele už sama o sobě peklem, které původně vůbec nezamýšlel a které se mu hnusí. Proto připustil vítězství pekelného Zla na planetě Země/Nula jen na určitou, ve srovnání s Božskou věčností nicotně krátkou dobu. Měla by patrně, počítáno od loni (2018) trvat nanejvýš 34 roků (do r. 2052), přičemž lze možná doufat v Jeho nekonečnou shovívavost v tom smyslu, že tato doba Jím snad bude z útrpnosti zkrácena, nebo aspoň bude běh času v té době urychlen. Protože ta nadcházející doba zkázy prý totiž bude dobou hrozného utrpení, budou krajním způsobem trpět a hynout příroda i lidé.

Lze prý také doufat, že během té nynější Doby strádání přijde takzvané Varování, které některým bytostem umožní pochopit svou situaci a odvrátit se od Zla. Pro tyto obrácené bytosti pak lze doufat, že budou z této bědné planety Země/Nula vytrženy/vysvobozeny a přeneseny odtud na planetu Nová Země, která prý už je připravena v 5. rozměru a je už prý částečně obydlena (a také na jiná místa v Multivesmíru). Planeta Nová Země a život na ní jsou stručně popsány tady: https://www.youtube.com/watch?v=dLJvkVxBJO0.

Tato poselství patří k proudu živé vody, kterou na nás vylévá Duch Utěšitel a už téměř 2000 let trpělivě uvádí do celé pravdy ty, kdo k nim najdou cestu. Ne všichni z vás jim rozumíte a přijímáte je. Nikdy tomu nebylo jinak. V poselství pro paní Luz de Maria z 21. listopadu 2017 dokonce Matka Spásy pronáší výzvu: „když jim nevěříte, neničte je, setrvejte v nevědomosti a nevypouštějte žádná prázdná slova, která lze snadno vyvrátit“.

Kocour Mourek, 30. leden 2019, 18.54 hodin

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.