Vítejte na stránce quantum.gov, domovského webu iniciativy Quantum Initiative a probíhajících aktivit zaměřených na výzkum a propagaci kvantové informační vědy. Zákon o národní kvantové iniciativě byl implementován do právního řádu dne 21. prosince 2018. Účelem tohoto zákona je zajistit pokračující vedení Spojených států v oblasti kvantové informační vědy a jejích technologických aplikací. Zajišťuje koordinovaný federální program k urychlení kvantového výzkumu a vývoje pro ekonomickou a národní bezpečnost Spojených států.

Kvantová informační věda (QIS) vychází z hlubší úvahy o tom, jaké má kvantová fyzika (popisující svět na mikroskopické úrovni) důsledky pro informační vědu (jak skutečné systémy, jako jsou počítače, zpracovávají informace).

 

[wp_ad_camp_2]

 

Kvantová informační technologie využívá těchto zásadních kvantových vlastností hmoty k navrhování nových typů počítačů, senzorů a sítí, které umožňují novou rychlost, přesnost a funkčnost. V návaznosti na klíčové vědecké objevy QIS od 80. let, průkopnické experimenty začínající v 90. letech, kvantové inženýrství od roku 2000 a komerční aktivity, se v dnešních dnech nachází svět na pokraji druhé kvantové revoluce. Vyhlídky na inovace podporované QIS, s dopady na naši ekonomickou prosperitu a národní bezpečnost, motivují celoevropský a celonárodní přístup ke koordinaci aktivit QIS ve Spojených státech.

Na projektu se podílí několik agentur a ministerstev USA.

Přeožila tereza | Zdroj: quantum.gov

 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.