Vážení spoluobčané,

dne 15.3.2017 jsme obdrželi od našich známých mail s názvem „Už je nás 2,879.406, přepošli dál!“. Mail a zejména jeho přílohu kritizující problémy, jež jsou nejvíce zjevné a tudíž nejvíce pálí většinu nás, občanů tohoto státu, jsme přečetli a na souhlas jsme připočítali číslo 1 a poslali dále našim známým. Tento mail i s příslušnou přílohou dostali zčásti i jinými cestami rovněž další členové Aliance národních sil (ANS), na jejíž činnosti před blížícími se volbami se podílíme.

 

Účelem této aliance je sdružovat menší strany, hnutí a skupiny, jakož i jednotlivce, aniž by museli do této strany vstupovat, tak, aby jejich hlasy při volbách nepropadli, jak tomu bývá obvykle. Právě tyto subjekty byly vítězi posledních krajských voleb u nás, kdy docílily celkem 27,4 %. Postupovaly však roztříštěně, takže jejich hlasy bohužel kompletně propadly.

 

 

Ani my v ANS nejsme spokojeni s vývojem a stavem situace u nás. Rozhodli jsme se proto na něj již dříve reagovat naším programem, který připravujeme pro naši účast v podzimních volbách. Snažíme se v něm rozlišit příčiny a následky tohoto stavu, navrhujeme též řešení k nápravě.

 

Upozorňujeme přitom na skutečnost, že:

 

– problémy této země a nás občanů (či 99 % z nás) jsou hlubší a četnější,

než bylo popsáno v obdrženém dopisu;

 

– jejich náprava si vyžádá komplexních změn, vč. změn personálních;

 

– bez nich nelze totiž změny v oblasti ekonomické, politické, sociální, branněbezpečnostní, v oblasti justice a dalších provést a

 

– k provedení těchto změn je třeba vytvořit si potřebné podmínky i na poli mezinárodním,neboť naše současné smluvní vazby v této oblasti provedení nutných změn jsou napřekážku. Ve své podstatě tak napomáhají udržet současnou neúnosnou situaci, nemluvě pak již o dalších nebezpečích a problémech, do nichž jsme jimi zatahováni.

 

V reakci na již zmíněných dopis, který jsme obdrželi, zasíláme nyní Provolání k občanům ČR pod základním heslem „Je to dobré pro naši zemi?“ s:

 

a/ hlavními programovými prioritami navrhovanými ANS („3 plusy a 3 mínusy“);

 

b/ komentářem pod dostatečně vypovídajícím názvem „Změna systému je nutná!“       

 

c/ vzorem petiční listiny pro zájemce o podporu tohoto programu a sympatizanty této strany (s žádostí k některým z Vás o vytištění této petiční listiny v jednotlivých městech či regionech a o zajištění sběru podpisů s vyplněním jmen a adres dotyčných tak, aby bylo možné splnit podmínky zákona pro naši účast ve volbách. V případě dostatku zájemců si petiční listinu vytiskněte opakovaně.

 

Předpokládáme i zájem některých z Vás, takto oslovených, o účast na kandidátce ANS v blížících se volbách, zejména pak organizátorů sběru podpisů na petiční listiny v jednotlivých lokalitách, a to v rámci možností daných limitem pro počet lidí na kandidátkách za každý kraj.

 

Originály vyplněných petičních archů zasílejte laskavě na adresu:

Ing. Marie Paukejová

Jihočeská růže

Česká 52

370 01 České Budějovice,

 

 

Vaše vyjádření příp. zájmu kandidovat za ANS v podzimních celostátních volbách

pak mailem na adresu: [email protected]

 

Detaily programu ANS jsou ještě dotvářeny.

Bližší informace naleznete na webstránce

www.aliancens.cz.

 

Budete-li mít Vy, vážení spoluobčané, nějaké vhodné náměty, neváhejte nám je zaslat tak, aby je bylo možné zapracovat do širšího programu.

 

Při tomto našem postupu se řídíme především těmito hesly:

– Je to dobré pro naši zemi?

– Kdo, když ne my, kdy, když ne teď?

– Změna systému je nutná

– soutěžíme v síle myšlenek a nikoliv v síle hlasu na náměstích

– Přijďte všichni k volbám, půjde tentokrát o vše a nadlouho!

– Neházejte to „nám“, házejte to sobě a svým rodinám!

(ANS bude Vás jako jednotlivce spolu s dalšími subjekty jako účastník voleb zastřešovat.

 Nemusíte být přitom členy ANS, ač případnému zájmu o členství v ANS se a priori nebráníme).

 

V případě potřeby či organizačních dotazů pište mailem na tuto adresu: [email protected]

 

Uveďte pro případ potřeby i své telefonní číslo.

 

Na stesky a stížnosti to bylo 2,879.406 + 1 hlas, když dorazily k nám.

A kolik nás bude nyní, když přicházíme s konkrétními návrhy řešení?

Staňte se i Vy součástí tohoto řešení!

 

Posílejte, prosím, tento materiál obráceným směrem zpět, zejména

tedy těm, od nichž jste původní materiál se stížnostmi obdrželi.

Vašim aktivitám v příp. rozesílání tohoto materiálu navíc  i na další

adresy však nic nebrání!

S tímto provoláním jsme právě začali oslovovat naše okolí. V okruhu

našich známých a příznivců v jejich okruhu

                                                                                 je nás zatím:   102

 

Nyní se obracíme na Vás, od nichž jsme zmíněný mail s kritikou problémů

obdrželi, s žádostí o pokračování v této činnosti na další Vám známé adresy.

  Před odesláním dalším adresátům nezapomeňte přičíst Váš hlas,

 

Ing. Jaroslav Tichý

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.