Shrnu to následovně: Bylo mně kole 14 let, kdysi dávno. Byl u nás na návštěvě jeden starší člen vzdálené rodiny, který nás často navštěvoval. Byl MUDR. Vzhlížel jsem k němu jako k velkému člověkovi a moc jsem si ho vážil. Nevím jak se k tomu dostalo, ale začal jsem se já nebo on,  bavit o medicíně. Vyslovil tehdá hodně pamětnou větu pro můj další život, která mně v té době naprosto šokovala. A ovlivnila už v ten den NAPROSTO A JISTĚ celý můj pobyt na planetě (v hotelu) zvaném Země na ni dnes a denně myslím.

Řekl mně: „Tomáši o svoje zdraví se musíš starat ty sám, protože když onemocníš a dostaneš se do nemocnice, tak už ti nikdo nepomůže. Budeš brát léky, a další léky a právě díky nim potom zemřeš. Nikdo ti nepomůže. Pamatuj, ty tě nikdy nevyléčí ale udělají ti další a další následné problémy v těle“. Byl jsem tak šokován, že jsem několik nocí nespal a hned jsem se rozbodl že budu, jak mi to alternativně naznačil hledat právě alternativu. Díky určitým možnostem a shodám jsem procestoval skoro celou planetu Zemi. Je málo zemí, kde jsem nebyl. Hledal jsem alternativy a ty jsem našel.  Nikdy jsem jakékoliv „DRIÁKY“ nebral a těším se naprostému zdraví. Pamatujte: VĚDĚNÍ JE MOC.

Napsal tm

A nyní k článku!!!!!

Mnoho ľudí stále používa voľnopredajné lieky na liečbu príznakov nachladnutia, ako je kašeľ, bolesti hlavy, bolesti svalov a nespavosť. Je však známe, že tieto liečivá majú škodlivé vedľajšie účinky. Štúdia publikovaná v časopise JAMA Neurology našla prepojenie medzi anticholinergnými liekmi bez receptu a kognitívnym poškodením.

Anticholinergiká sú lieky používané na liečbu rôznych stavov, ako sú astma, závraty, chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP), ochorenia močového mechúra, tráviace problémy a Parkinsonove symptómy. Pracujú tak, že blokujú pôsobenie acetylcholínu, čo je neurotransmiter zodpovedný za prenos signálov medzi určitými bunkami, ktoré vplývajú na určité funkcie v organizme.

[wp_ad_camp_2]

V rámci tohto výskumu skupina vedcov z Indiana University študovala vzťah medzi užívaním anticholinergných liekov a funkciou mozgu, metabolizmom glukózy a atrofiou mozgu u zdravých starších ľudí. Výskumu sa zúčastnilo 451 ľudí vo veku v priemere 73 rokov, ktorí boli prevzatí z národného výskumného projektu Alzheimerovej choroby. Šesťdesiat účastníkov užívalo aspoň jeden liek so strednou alebo vysokou anticholinergnou aktivitou.

Štúdia bola založená na predchádzajúcich výskumoch vedcov z Centra pre štúdium starnutia IU a Regenstrief Institute, ktorí zistili, že lieky so silným anticholinergným účinkom spôsobujú kognitívne problémy, keď sa užívajú 60 dní, zatiaľ čo slabšie anticholinergné lieky spôsobujú poškodenie do 90 dní.

[wp_ad_camp_2]

Výskumný tím vyhodnotil pamäťové a iné kognitívne testy, pozitrónové emisné testy (PET), meranie metabolizmu mozgu a skenovanie mozgovej štruktúry účastníkov magnetickou rezonanciou (MRI) s cieľom určiť možné fyzikálne a fyziologické zmeny, ktoré môžu byť spojené s predpokladanými účinkami.

Výsledky kognitívnych testov ukázali, že účastníci, ktorí užívali anticholinergné lieky, vykazovali horšie výsledky pri krátkodobej pamäti a niektorých testov výkonných funkcií, ktoré zahŕňali verbálne uvažovanie, plánovanie a riešenie problémov, ako tí, ktorí neužívali lieky.

Okrem toho, vedecký tím tiež zistil, že účastníci, ktorí užívali lieky mali nižšie hladiny metabolizmu glukózy – biomarker mozgovej aktivity – ako v bežnom mozgu, tak aj v hipokampe, čo je oblasť mozgu spojená s pamäťou. Mozog tiež používa glukózu ako zdroj paliva a pomalší metabolizmus glukózy je spojený s Alzheimerovou chorobou a inými formami demencie. Nižší metabolizmus v oblastiach mozgu používaných na pamäť môže tiež spôsobiť stratu pamäte a demenciu v priebehu určitého času. Podľa výsledkov MRI majú účastníci, ktorí používajú anticholinergné lieky, menšie objemy mozgu a väčšie komory, dutiny v mozgu.

[wp_ad_camp_2]

“Tieto výsledky nám môžu naznačiť biologický základ kognitívnych problémov spojených s anticholinergnými liekmi, ale je potrebný ďalší výskum, ak skutočne chceme pochopiť zapojené mechanizmy,” povedal Dr. Shannon Risacher, docent v odbore rádiológia a autor štúdie.

Záver výskumu: tí, ktorí pravidelne užívali jeden alebo viac anticholinergných liekov, mali väčšiu pravdepodobnosť vzniku demencie a vykazovali horšie výsledky v kognitívnych testoch. Mali tiež menší objem mozgu v porovnaní s tými, ktorí tieto typy liekov nepoužívali.

Vedci z University of Aberdeen tiež zistili, že anticholinergiká na liečbu sennej nádchy a hnačky, beta-blokátory a lieky proti bolesti môžu zvýšiť pre používateľa riziko mŕtvice. Zistili, že tí, ktorí užívajú konvenčné anticholinergné lieky, mali o 59 % vyššie riziko mŕtvice a o 86 % vyššie riziko úmrtia na mozgovú príhodu. Ich štúdia bola publikovaná v International Journal of Epidemiology a zahŕňala približne 22 000 účastníkov.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Zdroj:https://www.biosferaklub.info/anticholinergne-lieky-mozu-zvysit-riziko-demencie-a-mozgovej-prihody/

[wp_ad_camp_2]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.