05:54

[wp_ad_camp_1]

Bankovní tajemství poodhaleno: Překvapující fakta o bankovnictví a FEDu

Úvodem

Nevedlo nás prostředí, ve kterém jsme vyrůstali nepřímo k ponížené úctě vůči instituci banky a bankovnictví? Pro mně se banka kdysi skutečně stala synonymem jistoty a magické moci. Vždyť přeci do masivních mosazných dveří místní banky jsem se musel opřít celou svou vahou abych je pootevřel a mohl se protáhnout do monumentálního sloupoví jejího impozantního vestibulu! Nemyslím, že bych kdy chtěl postavení této instituce zpochybňovat. S úklonou a s poníženým pocitem vděku jsem pokorně počítával haléřové úroky, které čas od času uvízly na účtu mých úspor. V mém podvědomí byla banka mým zázemím a pilířem mé sebedůvěry. Až do dne, kdy jsem se zúčastnil kurzu obchodování s akciemi.

Přednášející, energetický burzián z New York Wall Street, už na první pohled velice úspěšný muž, ztratil na závěr kurzu poznámku o tehdy novém derivativním produktu Feredální Rezervní Banky Spojených Států, jenž umožňoval investorům doslova pumpovat peníze ze státní pokladny do jejich vlastních kapes.

Údiv, rozpaky a pochyby, které představa samotné existence něčeho tak arogantního a nemorálního v nás, v účastnících kurzu, tenkrát vyvolala se učitel pokusil rozehnat překvapivým sdělením, že přeci „Federal Reserve není řízena federální vládou ale soukromými vlastníky – členy tří z nejbohatších rodinných bankovních klanů světa. “

Na projevy našeho překvapení zareagoval ujištěním, že pravda o vlastnictví této bankovní instituce je záměrně utajována tak důsledně, že dokonce mnozí z úředníků FRB jsou upřímně přesvědčeni, že jsou zaměstnanci ministra financí. Požádal nás tenkrát o ujištění, že se nikdy nezmíníme o tom kde a od koho jsme tuto informaci získali. S hořce sarkastickým úsměvem dodal, že by se rád dožil příštích vánoc.

Hmmm …

V průběhu následujících let bližšího sledování často bizarní a mnohdy až protistátní finanční politiky Fedu, a po letech sbírání informací a údajů o FRB jsem postupně musel zrevidovat míru úcty, ve které dnes banky a bankovnictví chovám.

Když jsem nedávno zahlédl níže přiložený článek WantToKnow.info [1], připomnělo mi to nejen opodstatněnost obav našeho učitele z následků porušení zákona mlčení, ale i proces mého vlastního 15ti-letého probouzení se … a rozhodl jsem se přiblížit tento text také svým přátelům a známým v srdci Evropy, které to snad přiměje k hledání pravdy o pozadí bankovního mýtu.

Poznámka: Autoři původního článku [1] oslovují čtenáře americké znalé místních zvyklostí a „pravidel hry“. Abych pomohl i vám, čtenářům tohoto českého přepisu snáze postihnout důležité souvislosti, připájím v textu zmínky o několika ve světě méně známých souvisejících historických událostech a skutečnostech. Úvodem jen poznamenám:

  • FRB stejně jako Federal Reserve nebo „Fed“ jsou běžně zažitá označení Federal Reserve Bank neboli Federální rezervní banky a souvisejícího bankovního systému.
  • Na území Spojených Států rozděleného správou Fedu do 12 bankovních regionů operuje 12 Federálních Rezervních Bank (Atlanta, Boston, Cleveland, Chicago, Dallas, Kansas City, Minneapolis, New York, Philadelphia, Richmond, San Francisco and St. Louis) řízených Centrální Federální Rezervní Bankou ve Washington D.C.

Kód „ .gov “ – takto zkratka slova „government“ [„vláda“] – v adresách internetových stránek v anglicky mluvících zemích je běžně indikací toho, že server a stránka jsou ve vlastnictví a správě vlády státu či země.

[wp_ad_camp_1]

Bankovní tajemství poodhaleno: Překvapující fakta o bankovnictví a FRB

Prohlášení autora:

V níže uvedeném textu, mým záměrem nebylo a není dotknout se svými úvahami jakýmkoliv nevhodným způsobem žádné z níže jmenovaných osob či institucí, kterékoliv menšiny či většiny kdekoliv na této planetě, jakékoliv národnosti, etnika nebo rasy či vyznavačů jakéhokoliv náboženství nebo politického smýšlení či pomýlení, neřkuli lidí všelikého pohlaví nebo sexuálního zmatení.

„Federal Reserve a související bankovní systém nejsou ve skutečnosti ani federální, ani plně rezervní. Žádná FRB není vládou Spojených států ani vlastněna ani přímo řízena. Takže skutečnost, že slova ‚Federal Reserve Bank United States‘ jsou vytištěna na každé dolarové bankovce musí nutně vyvolávat znepokojivě závažné otázky.

Schválně – kolik toho víte o bankovním systému na němž jste závislí a jenž vydává peníze, které máte v kapse? U vědomí toho, jak zásadní roli dnes peníze hrají v našich osobních životech a v celé lidské společnosti, náš vzdělávací systém učí o penězích zanedbatelně málo – o tom, jak jsou vytvářeny a jaké jsou jejich zdroje, jak fungují banky, a co vězí za bankovními skandály a apokalyptickými bankroty na světových burzách s mnohdy katastrofálními následky pro lidstvo na celé planetě.

Věříme, že po přečtení níže uvedených informací pochopíte, proč jsou tyto informace záměrně udržovány mimo pozornost a vědomí lidí a proč jsme přesvedčeni, že je důležité tyto závažné bankovní a finanční tajnosti a záludné intriky odhalovat a poukazovat na ně. Buďte si při tom jisti, že nejbohatší bankéři světa své tajemství velmi důsledně chrání [2] a chránit za každou cenu budou.

 

Federální Rezervní Banka: Ani skutečně federální ani úplně rezervní

Víte, kdo tiskne a vydává peníze, které máte ve své peněžence nebo kabelce? Máte-li u sebe dolarovou bankovku, podívejte se na ni – podél okrajů všech dolarových bankovek uvidíte úhledně vytištěn nápis:

federalreservenote

[tedy „Bankovka Federální Rezervní Banky“]. V malém černém kruhu na levé straně každé dolarové bankovky uvidíte také slova „Federal Reserve Bank“.

dolary

Ano, je to právě FRB, Federální rezervní banka, kdo tiskne a vydává všechny dolarové bankovky měny Spojených Států. Chcete-li vidět to co máte dovoleno vědět o „autorských právech” FRB na tisk americké měny a tom jak Fed vydávání dolarů kontroluje, podívejte se na její webovou stránku [3].

[wp_ad_camp_1]

Kardinální otázkou je: Kdo vlastně Federální Rezervní Banku vlastní?

Jakkoli je Rada guvernérů Federální rezervní banky [4] veřejnosti rutinně prezentována jako „nezávislá vládní agentura”, FRB ve vlastnictví vlády není a zcela určitě není vládou ani řízena. V soudní při (Kauza 406 F.3d 532 Scott versusFederal Reserve Bank Cansas City) Nejvyšší soud Spojených Států vyhlásil, že:

„ … nástroje řízení jako jsou národní banky nebo federální rezervní banky, ve kterých existují soukromé zájmy, nejsou úřady vlády ani vládními institucemi. Jsou to soukromé korporace, o jejichž činnost mají vlády zájem.“

V této kauze je dále uvedeno, že

„ … každá Federální rezervní banka je vlastněna komerčními obchodními bankami v rámci regionu danou federální rezervní bankou spravovaného“.

Podrobnosti si můžete ověřit v Části II Paragrafu 9 soudního spisu této kauzy tady [5].

Poznámka: V legislativním systému USA se rozhodnutí Nejvyššího Soudu v principu stává zákonným předpisem.

 

Není dostatečně výmluvné to, že na více než 20ti stránkách podrobného popisu [6] Federal Reserve Banky na její vlastní oficiální internetové stránce není ani jediná zmínka o vlastnictví FRB? Hmmm … je možné, že by tato informace mohla být před veřejností utajována záměrně? Aby občané nemohli tušit, kdo a v zájmu koho skutečně tiskne a vydává dolary a kdo kontroluje celé bankovnictví a potažmo vlády všech států unie? Je to záměr vysílat do světa stran vlastnictví FRB jako jedinou (a navíc falešnou) zprávu tím, že je její internetová stránka www.federalreservebank.gov publikována na vládním serveru?

Přestože jsou členové správní rady Federální rezervní banky jmenováni prezidentem USA a potvrzováni do funkce senátem, FRB je soukromou institucí řízenou soukromými bankami a tedy jejich většinovými majiteli. Ve chvíli, kdy prezident formálně jmenuje jednotlivé členy správní rady FRB do jejich funkcí, vláda USA ztrácí nad jejich rozhodováním jakoukoli další kontrolu. Vyjma toho, že prezident může jednotlivé členy správní rady odvolat.

Bez ohledu na jmenování správní rady FRB vládou a přesto, že jsme se o ní naučili v masových mediích číst jako o „nezávislé vládní agentuře”, dokumentovaná historie 100 let činnosti Fedu nadevší pochybnost prokazuje a jasně poukazuje na skutečnost, že moc a kontrolu nad formováním a řízením měnové a finanční politiky Spojených států nemá federální vláda ale mocní bankéři, jako například J.P. Morgan, a to právě prostřednictvím Fedu. V praxi americký kongres nemá a nemůže mít na řízení tohoto neoddiskutovatelně nejmocnějšího monopolu řízení světa financí žádný vliv. Tolik zatím k tomu, do jaké míry je Federal Reserve Banka „federální”.

Další znepokojivou skutečností je, že FRB dnes nemá dostatečné rezervy na zajištění úvěrů, které sama vydává. Dolary, které jsou dnes v oběhu nejsou kryty skutečnou pevnou hodnotou jako zlato nebo stříbro. Systém krytí americké měny podle zlatého standardu byl na nezištnou radu Henryho Kisingera zrušen prezidentem Nixonem už v roce 1971. Od té doby krytí úvěrů FRB zlatem kleslo na pouhých 4,2% úvěrované částky. Bankovky a jiné dlužní úpisy se začaly tisknout jako na bežícím pásu. Jen státní dluh USA se dnes vyšplhal na 19.846.129.308.636 dolarů. [7]

Na rozdíl od objemu US zlatých rezerv, státní dluh s každým dnem narůstá a očekává se, že v roce 2023 klesne krytí úvěrů FRB zlatem na 0,3%.

Navíc stejně jako všechny ostatní banky, Fed má ve skutečnosti k dispozici pouze mezi 3 až 10% veškerého vydaného úvěru kryto v rezervě bankovkami. Což znamená, že až 97% vydaných úvěrů není kryto ničím jiným, než naší bezmeznou vírou ve stabilitu systému.

Federální rezervní banka tedy není ani skutečně „federální” (není vládou Spojených států vlastněna ani přímo kontrolována) a není ani „rezervní” neb neudržuje dostatečné rezervy pro krytí svých aktivit. Skutečnost, že slova „Federální rezervní banka Spojených států” jsou vytištěna na každé dolarové bankovce musí nutně vyvolávat vážné otázky.

[wp_ad_camp_1]

Vznik Federal Reserve Bank

Základy [8]současného US federálního rezervního systému byly položeny v listopadu 1910 v elitním rezortu na ostrově Jekyll ve státě Georgia. Pět z nejvlivnějších podnikatelů zastupujících zájmy už tehdy všemocných rodinných klanů mezinárodního bankovnictví Rockefellerů [9], Rothschildů [10] a J.P. Morgana [11] se tam tehdy v nejvyšší tajnosti sešlo se dvěma členy federální administrativy – se senátorem Nelson W. Aldrichem[12]a s pomocným tajemníkem amerického ministerstva financí A. Piatt Andrewem [13]. Právě na tomto konspirativním jednání byl sepsán návrh zákona pro ustavení Centrální Federal Reserve Bank!

Návrh FRB zákona se ale setkal okamžitě s velice silnou opozicí ze strany drtivé větsiny zákonodárců obou politických stran včetně republikánského prezidenta William H. Tafta, který se těšil nevídané obliby u amerických voličů. Ti všichni se shodně obávali, že převzetí kontroly nad národním peněžním systémem konzorciem soukromých bankéřů nevyhnutelně povede k extrémnímu obohacování se hrstky těch nejbohatších na úkor široké veřejnosti a k vydírání vlády Spojených Států.

V průběhu federálních voleb 1912, konzorcium bankéřů tajně nabídlo bývalému rektorovi Princetonské University Woodrow Wilsonovi kandidátku za tehdy méně oblíbenou opoziční demokratickou stranu a z a r u č i l o mu zvolení prezidentem podpoří-li po jeho zvolení schválení jejich návrhu zákona o FRB. Wilson souhlasil, nabídku přijal a nedlouho po jeho překvapivém volebním vítězství a po jmenování prezidentem své slovo dodržel a FRB zákon podepsal. Od roku 1913 je tedy finanční a měnová politika vlády Spojených Států řízena světovou bankéřskou elitou prostřednictvím Federal Reserve Banky.

Dlužno říci, že, jak se později ukázalo, svědomí naivní a romantický intelektuál W. Wilson měl. Traduje se, že jeho poslední slova na smrtelné posteli v roce 1924 měla být: „Jsem velmi nešťastný člověk – nevědomky jsem zničil svou zemi.“ [14]

Prakticky každý souhlasí s tím, že Fed je velmi tajemnou a tajnůstkářskou organizací. Takto se o Fedu vyjadřuje v následujících třech odstavcích Wikipedia [15]:

 

„Federalní rezervní bankovní systém má narůstající počet kritiků zvláště z řad ekonomů a bývalých politiků. Jedna skupina kritiků, známá jako Rakouská škola [16], má FRB za ekonomicky zbytečný a kontraproduktivní element řízení. Jiní kritici brojí proti uměle udržovanému systému petro-dolaru a výrazně upřednostňují obnovení tzv. „zlatého standadru” [17]. Poukazují na nemožnost kontroly Fedu, nezodpovědnost a kulturu utajování uvnitř systému. V neposlední řadě zastánci „konspiračních teorií” otevřeně označují Fed systém za neústavní schéma jehož účelem je obohacovat elitu bankéřů na účet veřejnosti a státu. ”

„Ekonomové Rakouské školy, jako je Ludwig von Mises [18] tvrdí, že umělým manipulováním peněžních zásob Federal Reserve Bank úmyslně vyvolává hospodářský cyklus boom / bust [růstu a úpadku], jehož jsme v USA svědky v posledních 100 letech [tedy od doby uzákonění FRB] .Mnoho ekonomických liberálů je přesvědčeno, že manipulací peněžních zásob před 90 lety Federální rezervní systém záměrně vyvolal zastavení „letu zlata“ z Anglie a vyvolal Velkou světovou hospodářskou krizi, na které se FRB bankéři astronomicky obohatili. ”

„Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman [19] prohlásil, že „dává přednost úplnému zrušení federálního rezervního systému.“[20]. Ben Bernanke [tehdy předseda Rady guvernérů Federální rezervní banky] na to řekl [21] : „Rád bych Miltonovi [Friedmanovi] a Anně [J. Schwartze] řekl: Co se týče velké krize – máte pravdu; způsobili jsme ji my. Je nám to velice líto. Ale díky vám – už to víckrát neuděláme …”. ”

[wp_ad_camp_1]

Frakční rezervní systém: Vytváření peněz „ze vzduchu”

Dalším aspektem bankovnictví, o kterém toho většina lidí příliš neví je tzv. frakční rezervní bankovnictví [22] neboli bankovní systém částečných rezerv. V rámci této dnes standardní bankovní a uzákoněné praxe banky bězně půjčují svým zákazníkům mnohonásobně vyšší částky peněz než kolik samy drží ve zlatě a v hotovostní rezervě z vkladů svých spořivých klientů. Věděli jste, že na každý dolar úspor na vašem bankovním účtu může banka legálně vypůjčit jiným klientům 10 nebo dokonce i více dolarů?

V následujících odstavcích je přepis textu z univerzitní učebnice [23] makroekonomie (McConnell, Brue, Stanley) o původu frakčního rezervního bankovnictví:

„Když naši předkové začali používat ve vzájemném obchodování zlato, renomovaný zlatník ověřoval při každém obchodu ryzost a váhu zlata použitého k platbě a stanovil tak jeho hodnotu. Brzy se ukázalo, že pro obě strany obchodu bylo nošení zlata po kapsách nepohodlné, často nevýhodné a navíc nebezpečné.

Běžnou praxí se proto postupně stalo ukládat zlato za úplatu do bezpecnějších trezorů zlatníků a vyzvedávat ze zlatého vkladu jen potřebná množství v době uzavírání obchodu. Po uložení zlata do trezoru vydal zlatník majiteli zlata psané potvrzení o vkladu.

Netrvalo dlouho a lidé začali namísto zlata směňovat zboží za tyto „doklady o vkladu”.

Byli tak vlastně u zrodu papírových peněz …

„… Na samém počátku celková hodnota „dokladů o uložení” zlata vydaných zlatníky proti zlatu přijatému do úschovy odpovídala hodnotě zlata uloženého v trezorech zlatníků. Všechny „doklady o uložení” měly tedy 100% krytí zlatem.

Jak se společnost začala z čistě praktických důvodů stále více přeorientovávat na používání psaných „dokladů o uložení” namísto placení kousky zlata, zlatníci si začali všímat, že majitelé zlata uschovaného v jejich trezorech žádají stále méně častěji o jeho výdej.

Když se oběh fyzického zlata výrazně zpomalil, první spekulanty z řad zlatníků napadlo psát a vydávat „doklady o uložení” zlata, které v jejich trezorech uloženo nebylo a být nemohlo. Za úplatu půjčovali tyto nekryté „doklady o uložení” místním investorům, kteří se zavazovali ke splácení pravidelných úroků po dobu trvání půjčky. Spekulanti začali na tomto schématu rychle bohatnout. Jednak z úroků ze zapůjčených nekrytých „dokladů o uložení” v podstatě fiktivního zlata, jednak na konfiskacích nemovitostí dlužníků, kteří nebyli dále schopni platit úroky. ”

A frakční rezervní bankovnictví bylo na světě … zásluhou spekulantů motivovaných výlučně vlastním ziskem.

Je zajímavé, že v citovaných ani v jiných univerzitních učebnicích není ani jedinou větou zpochybňována etika ani oprávněnost této „veklovýroby” nekrytých a de-facto falešných „dokladů” ani morálka jejich falsifikátorů, kteří zjevně zneužívali důvěry svých zákazníků. Přesto, že zlatníci takto podnikali bez oprávnění, bez vědomí a souhlasu majitelů zlata v jejich držení a pouze z důvodů bezohledného obohacování výlučně sebe sama, amorální a korupční chování prvních bankéřů je v učebnicích označováno za „vynalézavé”, „obratné” a „důvtipné” …

Důvěřivá veřejnost, včetně obchodníků, šlechty a králů, neměla nejmenšího tušení, že zlatníci pokoutně vypisují a vydávají papírové „doklady o uložení zlata”, které nebyly žádným zlatem kryty. Právoplatní majitelé zlata uloženého v trezorech zlatníků netušili, že domnělá hodnota „dokladů o vkladech”, které byly vydávány zlatníky do oběhu převyšovala mnohonásobně hodnotu zlata, které svěřili zlatníkům do opatrování a že tak byli vystaveni vážnému riziku, že o své zlato snadno přijdou.

Zlatníci v podstatě podvodně vytvářeli imaginární zlato ze vzduchu. Bohatli na tom nevídaným způsobem, aniž by si společnost všimla, co se vlastně děje. S cílem ještě lépe utajit tyto podvody, odvést od nich pozornost lidí a navíc další klientelu získávat, zlatníci přestali účtovat poplatky za ukládání zlata do jejich ochrany a místo toho začali platit zákazníkům malý podíl z jejich zlatých vkladů. Za pakatel si tak první bankéři kupovali důvěru svých zákazníků. Stejně, jako dnes …

Je fascinující jak málo se tento parazitní systém změnil. Profesoři makroekonomie, vysokoškolské učebnice a ti, kdo se bankovnictvím živí téměř nikdy nezpochybňují etiku či morálku ani motivaci tohoto arogantního systému částečných rezerv. Nikdo ani stínem nezpochybňuje etiku této institucializované korupce, která se podílí na vytváření peněz ze vzduchu. Naopak. Systém částečných rezerv byl už před staletími uzákoněn a dodnes zůstává běžnou legální praxí, akceptovanou důvěřivou veřejností na celém světě.

Už jste někdy přemýšleli nad tím, jak banky přišly k těm impozantním budovám v centrech měst, když účtují jen 10ti procentní úrok z půjček a platí 5% úroků z vkladů? Pokud by bankéřům nebylo umožněno vytvářet peníze doslova ze vzduchu, pak by na vydaných půjčkách vydělávali jen pár procent ročně. Což by zdaleka nestačilo na budování oněch opulentních mrakodrapů a katedrál moci, které banky zřizují prakticky v každém větším městě. Uzákoněný systém částečných rezerv dovolující bankéřům udržovat pouze 10ti-procentní krytí vydávaného úvěru je to, co jim umožňuje a zprostředkovává neregulovanou a tedy svévolnou velkovýrobu papírových peněz ze vzduchu a z naší pokorné, ponížené, bezmezné a neotřesitelné důvěry v bankovní instituce. Teď tedy můžete vidět a porozumět na jakých základech je vybudováno a stojí globální bankovní impérium na kterém jsme dnes každá a každý jediný z nás životně závislí.

Za uplynulá staletí systém částečných rezerv postupně zdomácněl v zemích kolem celého světa. Zvláště v posledních 2 dekádách se dluh stal součástí a způsobem našeho života. Dlužit je dnes tak samozřejmé, že většina z nás ani neví, kolik vlastně své bance přesně dluží. Umíte přečíst a vyslovit částku $19.846.129.308.636, která ukazuje dnešní státní dluh USA? Být zemí neomezených možností Američanům pomáhá jejich falešná víra, že si vždycky budou moci vypůjčit na cokoli.

Relativně stabilní ekonomický řád globálního bankovnictví zatím stále přežívá. Nejsme tedy advokáty dramatických změn tohoto systému. Nicméně míra zadlužení drtivé většiny z nás a všech států světa, a následně míra naší závislosti na libovůli hrstky majitelů centrálních domněle „státních” bank je alarmující. Jsme přesvědčeni, že potlačování a zatajování klíčových informací o tom kdo globální bankovní systém vlastní (a potažmo jaký je účel a motiv jeho existence) je nástrojem v rukou bankéřské elity k udržování snáze manipulovatelné světové veřejnosti v nevědomosti, bludu a hlavně v poslušnosti. Tento kolosální klam slouží bankéřům nejen k tomu, aby se mohli snadno obohacovat na náš úkor, ale především k umocňování jejich nadvlády nad našimi životy do úrovně absolutismu či totality tak dobře povědomé zvláště východoevropanům.

[wp_ad_camp_1]

Nacházet Rovnváhu – Inspirační centrum WantToKnow.info

WantToKnow.info se domnívá, že je důležité proud často záměrně matoucích a manipulativních informací, kterými je naše podvědomí bez přestání bombardováno primárně prostřednictvím masových medií vyvážit prokazatelně objektivními informacemi a inspirujícími spisy a články, které nás podněcují k tomu dělat společně vše, co je v silách každého z nás abychom dosahovali pozitivních změn.

Dokumentární naučné filmy a texty s obsáhlým výčtem klíčových skutečností včetně málo známých ale ověřitelných faktů a důkazů doporučené v tomto článku vám pomohou nahlédnout nejen do dávnější historie bankovnictví ale i do nepřístupného a pečlivě utajovaného zákulisí nedávných světových událostí, které dramaticky ovlivnily životy dnešních generací. Bude dobré budete-li k nabízeným informacím přistupovat se zdravou dávkou skepticismu ale také s otevřenou myslí. Pomůže vám to smířit se snáze s trpkou skutečností, že mnohdy znepokojivé údaje a informace zmiňované v těchto publikacích jsou ověřitelné a prokazatelné a tedy nezvratné a platné.

Věříme, že vám prostřednictvím nabízených informací usnadníme najít odpovědi na řadu mnohdy znepokojivých otázek a snad i upevnit či zrevidovat váš osobní světonázor. Šířením poznání chceme přispívat k pozitivnímu rozvoji našeho lidského společenství. I vy můžete napomoci ke vzdělání společnosti budete-li informovat ostatní o uplatňovaných principech řízení a nežádoucího ovládání našich životů tím, že budete rozšiřovat slovo poznání o tom, kde zmíněné publikace a informace najít.

Děkujeme za váš zájem a za vaši pomoc a péči.

Ke čtení nebo ke shlédnutí doporučujeme také následující dokumentární publikace o penězích, bankovnictví a korupci:

 

Monopoly Men – (video 45 minut)

http://www.personalgrowthcourses.net/video/monopoly_men

Money, Power & Wall Street (pořad PBS – 4 hodiny)

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/money-power-wall-street

The Ascent of Money: A Financial History of the World http://www.pbs.org/wnet/ascentofmoney/featured/the-ascent-of-money-episode-1-from-bullion-to-bubbles/44

Money Masters (transcript videa 210 minut)

http://mailstar.net/money-masters.html)

For Those Who Want To Know

http://www.wanttoknow.info/

WantToKnow: Bankovní tajemství poodhaleno Michail Prouza © 2017

 

Reference uvedené v textu článku:

[1]   Originál původního článku https://www.wanttoknow.info/financialbankingcoverup

[2]   Where’d the Bailout Money Go? Shhhh, It’s a Secret! http://www.wanttoknow.info/a-whered-bailout-money-go-shhhh-its-secret

[3]   Popis FRB http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/section16.htm

[4]   Rada guvernérů Federální rezervní banky http://www.federalreserve.gov/pubs/frseries/frseri.htm

[5]   Soudní spis Kauza 406 F.3d 532 Scott versus Federal Reserve Bank Cansas City http://openjurist.org/406/f3d/532/scott-v-federal-reserve-bank-of-kansas-city

[6]   Popis FRB

http://federalreserve.gov/pf/pdf/pf_1.pdf

[7]   Aktuální státní dluh USA http://www.usgovernmentdebt.us/

[8]   FRB konspirace Jekyll Island

http://en.wikipedia.org/wiki/Jekyll_Island#Planning_of_the_Federal_Reserve_System

[9]   Rockefeller http://en.wikipedia.org/wiki/Rockefellers

[10]    Rothschild http://en.wikipedia.org/wiki/Rothschilds

[11]    J. P. Morgan http://en.wikipedia.org/wiki/J.P.Morgan

[12]    Nelson W. Aldrich https://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_W._Aldrich

[13]    A. Piatt Andrew https://en.wikipedia.org/wiki/A._Piatt_Andrew

[14] Citáty z historie bankovnictví http://www.themoneymasters.com/the-money-masters/famous-quotations-on-banking/

[15]    Wikipedia výčet kritik a kritiků systému FRB http://web.archive.org/web/20071023024539/http:/en.wikipedia.org/wiki/Federal_reserve#Criticisms

[16]    Rakouská škola http://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_School

[17]    O zlatém standardu http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_standard

[18]    Ludwig von Mises http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Mises

[19]    Milton Friedman http://en.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman

[20]    Z úvah Milton Friedmana o FRB

http://news-service.stanford.edu/pr/97/970910greenspan.html

[21] Prohlášení Ben Bernankeho, předsedy Rady guvernérů Federální rezervní banky http://www.federalreserve.gov/BOARDDOCS/SPEECHES/2002/20021108/default.htm

[22] Bankovní systém částečných rezerv http://en.wikipedia.org/wiki/Fractional-reserve_banking

[23] McConnell, Campbell R. & Brue, Stanley L. Macroeconomics: Principles, Problems and Policies, Thirteen Edition, McGraw-Hill, Inc., 1996, p. 277

WantToKnow: Bankovní tajemství poodhaleno Michail Prouza © 2017

PDF ke stažení: MProuza Federal Reserve wanttoknow-DC

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.