…..myslím si, že pro mnohé lidi překlad filmu bude hodně nestravitelný a nepochopitelný ALE…. Originál filmu je v angličtině, pro ty co rozumějí, mohou film zhlédnout celý, pro ostatní bude překlad postupně zveřejněn…..

Pokud máme někoho, kdo dělá věci tajně, nic nepublikuje, neexistují žádné informace v novinách, nemluví veřejně. A pak máme někoho, kdo je na druhé straně a snaží se přijít na to, co se děje. A pak je tu to hrozné slovo „konspirace“ a konspirační teorie. Někdo se může cítit izolovaný.
Takže jste-li konfrontováni s informacemi, že jste konspirační teoretik, jedná se o velmi emotivní záležitost, nikdo nechce být mimo společnost. Nikdo nechce být „ten divnej“. Takže tohle je jeden z argumentů používaných k umlčení lidí, aby byli zticha.

9:54

A prvopodstata je hodně divná, že ano. A mnoha lidem leží hodně v žaludku, hlavně kvůli duté zemi. Bereme tím lidem půdu pod nohama?????

Pro prvopodstatu přeložila sora.

https://www.youtube.com/watch?v=qHQeEnBZiFo

—————

Přednášející: Harald Kautz Vella

Jak jste pravděpodobně slyšeli, pocházím z Německa. Půlku svého života jsem věnoval vědecké práci a druhou půlku jsem pracoval jako novinář. Napsal jsem články, knihy a také pracoval ve filmovém průmyslu. Trochu jsem cestoval po světě a zabýval se různými tématy, takže mám trochu trénink v kombinování a pochopení složitějších informací z různých oblastí výzkumu. To je jedna z mých hlavních dovedností.

Zabýval jsem se monitorováním životního prostředí, když jsem pracoval v Norsku, zkoumal jsem citlivost na elektromagnetické interakce. Pracoval jsem pro společnost, která dodává všechny druhy testovacích materiálů a výzkumu, a provedli školení pro lidi, kteří vědí, co se stane, když někdo začne být citlivý na elektromagnetické interakce.

Když jsem tam pracoval, byl jsem požádán, abych přezkoumal chemickou analýzu umírajících rostlin a analýzu dešťové vody, která způsobila zničení, zkoumal jsem i vzorek země. Farmáři si totiž uvědomili, že ztrácejí něco ze své sklizně, a to bylo v roce 2012, ale nevěděli z jakého důvodu. Z laboratoře obdrželi výsledky analýzy, ale nedokázali ji správně přečíst, hodnoty jim mnoho nenapověděli, tak se obrátili na mně, trochu šíleného vědce z Německa a požádali o pomoc. Od té doby pracuji na téma chemtrails. A myslím, že jsme to prokoukli. Chvíli trvalo než jsme pochopili různé agendy, které se za tím skrývají. Není to jediná agenda, není to jediná skupina, která má zájem získat to, co chce. Je to struktura podobající se slupkám cibule – mají různé zájmy, a čím déle ji studujete, tím více vrstev odhalujete.
O co se dnes pokusím, je ponořit se do této vrstvené struktury a pokusit se vám představit tyto různé skupiny, které mají na svědomí chemtrails. Jsou dvě věci, které nebudu dělat a prosím všechny, kteří se tímto zabýváte a diskutuje o tom: Nezírejte na oblohu se snahou uhodnout, zda je to chemtrail nebo contrail – k ničemu to nevede. Taková diskuze nevydá své ovoce a odsud, zdola, to nevyřešíte. Nemůžete si vzít vzorek toho, co je nahoře, nemůžete to analyzovat. Je zbytečné na to zírat. A druhá věc, trvalo mi jeden rok, ztracený rok, kdy jsem se zabýval chemickou analýzou. Tím důvodem je, že když děláte chemický rozbor, vezmete látku a rozpustíte ji v kyselině, co může se rozpustí a vy získáte hodnoty kovů. Nemáte ponětí o tom, jaké chemické struktury zkoumáte, protože co se rozpustilo se rozpustilo a je to pryč, zbyly vám jen kovy. Tohle je jeden problém – nevidíte ve skutečnosti to, s čím máte co dočinění. Druhým problémem je, že ne všechny látky jsou rozpustné, a hlavní technologie, které jsme objevili později, když jsme je zkoumali v laboratoři, že všechny jsou zcela odolné vůči kyselinám. Takže je nemožné dostat kompletní výsledky na základě chemické analýzy. To jsou dvě věci, které bych na této přednášce přeskočil, a to také z důvodu omezeného času.

Dnes chci ukázat úplný obraz o problémech při pohledu z různých úhlů.

Pokud máme někoho, kdo dělá věci tajně, nic nepublikuje, neexistují žádné informace v novinách, nemluví veřejně. A pak máme někoho, kdo je na druhé straně a snaží se přijít na to, co se děje. A pak je tu to hrozné slovo „konspirace“ a konspirační teorie. Někdo se může cítit izolovaný.
Takže jste-li konfrontováni s informacemi, že jste konspirační teoretik, jedná se o velmi emotivní záležitost, nikdo nechce být mimo společnost. Nikdo nechce být „ten divnej“. Takže tohle je jeden z argumentů používaných k umlčení lidí, aby byli zticha.

Chceme mluvit o chemtrails. První otázkou je, odkud pochází toto slovo? A tohle je otázka mimo teorii, protože můžeme zjistit odkud to slovo pochází. Pochází od vojáků americké armády, hlavně od letectva, které představilo toto slovo anglickému jazyku. Protože seděli v letecké akademii a navštěvovali přednášky o chemii a jedna z těch přednášek se týká chemtrails. A během těchto přednášek se učí, jak udělat chemtrails (chemický oblak). Tyto přednášky se však netýkají otázky, zda jsou či nejsou opravdu chemtrails na obloze. Jediné, co se můžeme z těchto přednášek naučit je vojenská technika. Nevíme, zda je použita tato technologie, nebo ne. Ale můžeme studovat problematiku této technologie, protože se vyučuje na akademii. Takhle kniha je těžší čtení, má asi 260 stran a je to především seznam problémů a otázek na zkoušku. Není tam jediná odpověď. Místo toho tam jsou tisíce otázek. Takže pokud budete studovat všechny tyto otázky a hledat odpovědi, získáte znalosti, na jejich základě si můžete odpovědět, co chemtrailování je.

Hlavními problémy, kterými se budeme zabývat jsou:
hliníkový povlak plastových povrchů – to je velký problém – a syntéza nylonu. Zejména nylonová vlákna. Jestli potřebujete vědět na to je to dobré, tak na některé vojenské aplikace, tzv. spoofer spreje – hliníkem pokrytá nylonová vlákna pomohou skrýt letadlo před radarem. Tato informace není žádným tajemstvím, byla oficiálně potvrzena státními orgány, že při některých vojenských manévrech NATO, trénovali skrytí letadla před radarem pomocí spoofer spreje. Takže tohle je jedna část popsaná v tomto manuskriptu. Druhá je těžší na čtení i analýzu. Vypadá to, že mluví o sprejové pyrolýze, která produkuje krystalické nanočástice v procesu spalování. Toho je použito v průmyslu, kdy chcete vyrábět určité typy nanočástic, je to velmi levný a efektivní způsob, jak nanočástice vyrábět. Existují dvě metody používané v průmyslu a popsané v tomto návodu. Jednou z možností je, aby se některé kousky kovu, které mohou být rozpuštěny ve vodě. Pak tu vodu proženete ultrazvukovým přístrojem, což způsobí rozptyl milionů malých kapiček, které jsou vystaveni plameni. V důsledku toho se voda odpařuje a z pevných částí se vytvoří prachový povlak, když je plamen dostatečně horký, částice se roztaví a rekrystalizují se. V závislosti na teplotě a velikosti kapiček mohou být vytvořeny molekuly krystalické nebo amorfní. To je jedna z možností technologie pyrolýzy.

Další možností je, když nepoužijete vodu, ale použijete přímo hořlavé kapaliny jako metan, myslím, že metan se nejčastěji používá pro vojenské účely. Potom stačí jen ultrazvukové zařízení, které vytvoří páru, která se přímo spaluje v motoru letounu. Toto jsou základní chemické a technické znalosti, které jsou probírány v průběhu přednášky o chemtrail. Stále nevíme, zda tyto technologie jsou využívány pravidelně nebo jen občas. Nevíme, zda jsou určeny pro dobu války, míru nebo se nepoužívají vůbec. Pouze jsme se dozvěděli něco o samotné technologii.

Teď když jste viděli, jak efektivní a plodný je způsob získávání informaci, jste schopni odpovědět na řadu otázek, o nichž lidé vedli léta diskuze než dospěli k závěru-nezávěru. Je to také velmi inteligentní způsob, když máte někoho, kdo má tajné plány, o kterých nechce, aby je někdo věděl, je dobré jít tam, kde se takoví lidé sejdou se sobě podobnými a naslouchat jejich rozhovorům, o tom, co dělají. Pak můžete slyšet a pochopit, co mají v plánu. Je jasné, že není jiný způsob, jak zjistit, co se děje.

Začal jsem se zajímat o interní dokumenty a spisy některých agentur. Díky hloupé chybě síťového specialisty, NASA publikovala celý vnitřní dokument, bylo to před 12-15 lety. Tento dokument byl tajný, a byl zveřejněn na veřejné internetové stránce NASA a visel tam pár dní. Někteří lidé náhodně skončili na tomto dokumentu, byl zkopírován a od té doby je veřejně dostupný. Byl distribuován a diskutován mnoha lidmi. Nejedná se o text, který dává úplný popis informací o tom, co dělají. Je to PowerPoint ukazující hlavní terminologii, dokument ve své původní formě a má trochu směšný název: Budoucí strategické otázky/ budoucí válka pro rok 2025, jako by se bavili o budoucích technologiích. A pak je tu velký podtitul „budoucnost je teď!“ To je trochu zavádějící, je to nyní nebo v budoucnu? Když se v tom dokumentu trochu pošťouráte, naleznete poněkud iritující výroky a názory, například na druhé straně v horní části „Boti, ‚Borgové‘, & Lidé – vítejte v roce 2025“. Boti je zkratka nano-botů, nano-programů. Borgové je termín odvozený z filmu Star Trek, je to druh, který se snaží vstřebat jiné druhy, transformovat je do napůl-počítačů, napůl-lidí. A lidé, myslím, že myslí sami sebe, oni jsou těmi nezkaženými hrou a budou vládnout po všech těchto incidentech. A pak je tu jmenována řada technologií, které budou použity v budoucích válkách a jasně říkají, že budoucnost války není válka mezi zeměmi, očekávají, že bude vládnou světová vláda, a tak válka, která se bude dít na planetě bude probíhat mezi světovou vládou a normálními lidmi. A tento velmi odlišný druh války bude vyžadovat zcela jiný druh zbraní, a následuje výčet těchto typů zbraní.

A existuje několik věcí, které se řeší na nano-úrovni. Nano-molekulární úrovni. Roj senzorů, protože když máte kupu nanočástic ve vzduchu, je to roj. A to je chytrý prach, o tom budeme mluvit později, Nano-Tex technologie implementované na lidské tělo jim dává příležitost, neustálého sledováni kdykoliv, také co si člověk myslí a co cítí. A něco, co není v tomto dokumentu uvedeno – kooptovaný hmyz, ať je to cokoliv. Proto bych chtěl zdůraznit to, co je v dokumentu, protože dojdeme na věci, které nám budou skutečně připomínat to, o čem jsme mluvili. Další věci, které stojí za zmínku v tomto dokumentu jsou zbraně, které jsou zjevně „legální“, mluví o zbrani, která je skryta někde v civilní oblasti, všichni ji používají, jsou na ni zvyklí, jsou to mikrovlny. Používají se pro mobilní telefony, wi-fi připojení počítačů, jsme obklopeni mikrovlnami. Tyto vlny pronikají do vašeho těla a myslíme si, že je to jen vedlejší účinek této techniky, ale NASA klasifikuje tyto mikrovlny jako nemalou zbraň, což je zřejmě legální. Také jmenují dopady účinků: změna chování, křeče, velké změny ve fungování mozku, s mírou úmrtnosti, 30 – 100% zvýšení průtoku krve v mozku a další malé účinky, které se vyskytují v průběhu času. Takže o takové zbrani NASA mluví zcela otevřeně a popisuje ji v projektu o budoucnosti, a my nedbáme a myslíme si, že je moudré držet půl dne u hlavy mobil. A ještě mají něco, tomuto tématu se věnuje Cara, je to explozivní mikro-prach, který může být inteligentně přesouvám vzduchem do určité oblasti, koncentrován ve výbušninu, nebo může záměrně pronikat do lidského těla a zabíjet lidi zevnitř. Tento systém je dostatečně propracovaný a chytrý, může proniknout do podzemních úkrytů jako prach, výbušný prach, aby se dostal k lidem, kteří se skrývají dole.

Takže tohle bylo k dokumentu NASA, který nám dává spíše abstraktní představu o tom, jak by mohla vypadat vzdušný prach v budoucnu nebo dnes, v případě, že budoucnost je nyní….

Pro prvopodstatu přeložila sora.

POKRAČOVÁNÍ…..

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.