Ilustrační snímek – deviantní buzna na Václavském náměstí | foto: Hans Štenbera (parlamentnilisty.cz)

Letos v březnu se má uskutečnit „Konference rovnosti Mladých labouristů“. Zájemci, kteří by se jí chtěli zúčastnit, musejí být mladší sedmadvaceti let. To však není jediný požadavek.

Jak stojí v pozvánce: „Musíte se… ztotožňovat z jednou či více následujících skupin:
– BAME (černý, Asiat a člen etnické menšiny)
– postižený
– LGBT (lesba, gay, bisexuální a trans)
– žena“

[wp_ad_camp_2]

Z výše uvedeného vyplývá, že se konference nemohou zúčastnit bílí muži. Opět to jen potvrzuje, že oblíbeným obuškem, který levičáci ve svém blouznivém boji za rovnost rádi používají, je diskriminace. A ani se nestydí… Na druhou stranu je dobře, že takto budou mladí bílí muži ušetřeni společnosti pokrokového panoptika.

[wp_ad_camp_2]

Zdroj: 1