O Číně v souvislosti s hodnocením svých občanů na základě „občanského kreditu“ jsme již psali v souvislosti se tzv. Sesame Credit, virtuálním hodnotícím zařízením, které přidává kredity podle toho, jak dobrý je kdo občan, neboli s kým se stýká, co nakupuje či co sdílí.

[wp_ad_camp_2]

Novou vlnu této iniciativy čínská vláda oznámila na podzim minulého roku, kdy také prozradila, že se jedná o spojení zmíněného Sesame Credit s dalšími institucemi, firmami a tak dále, například s celkem „rozumnými“ prostředníky informací, jako jsou pojišťovny, banky a policie (kriminální činnost kredit hořce poznamená). O mnoho větší problém však představuje fakt, že se na tomto občanském kreditu podílí i agentury sbírající osobní data, obchody, aerolinky a dráhy, a kromě kriminální činnosti člověka pak soudí i to, co si kupuje, co si čte, sleduje, jaké sdílí příspěvky, jakými se zabývá koníčky a další faktory. Zkrátka nástroj, jak vyhledávat nepohodlné občany a penalizovat je, zatímco poslušné občanstvo dostane cukr.

Cirkus se rozjede prvního května tohoto roku, kdy se kromě kriminálních činností začnou hodnotit i zmíněné aspekty osobnosti jako preference a návyky. Špatní občané pak ztratí přístup do lepších škol či možnosti létat s aerolinkami. „Ukováme tak sociální prostředí, v němž se bude glorifikovat důvěra,“ hovoří oficiální vyjádření. „Posílí to upřímnost v záležitostech vlády, komerce, společnosti a posune na další úroveň důvěryhodnost justice.“

Orwellovské hodnocení se pohybuje mezi 350 až 950 body, přičemž zásadní faktory jsou osobní historie, schopnost plnit uzavřené smlouvy, osobní charakteristiky, chování, preference a také osobní vztahy. Pokud se člověk stýká s někým, kdo se těší malému počtu bodů (asi si přečetl moc svobodomyslnou knížku), sníží se body i jemu, takže se tím dále utužuje, dle čínských slov, „glorifikace důvěry“, anebo jinými slovy, utlačování lidí, kteří se vykloní ze stáda, a vychovávání servilních občanů.

[wp_ad_camp_2]

I kdyby nedošlo k přímému trestu, člověk s nevhodným vkusem a názory se automaticky ocitne na hraně společnosti, neboť se mu většina bude vyhýbat, aby sama nebyla postižena ztrátou bodu a důvěryhodnosti v očích vlády. Netřeba dodat, že podle vrchního soudu bylo přes 6 milionů lidí penalizováno na základě rané fáze tohoto systému…

Zdroj: 1

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.