;

…..ZBYTEČNÉ JAKKOLIV KOMENTOVAT….

00:05

Chybička se vloudila pane Profesore.

Ve vypjaté době před druhým kolem prezidentské volby se objevují údajné ,,dezinformační“

zprávy ohledně pana Profesora Drahoše. Zejména co se týče jeho spolupráce s bývalou STB.

Pan Profesor ji vyvrací svým čistým lustračním osvědčením. O tom, že je ,,čisté“ asi není

potřeba pochybovat. Nicméně ti, kteří umetají panu Drahošovi cestičku na hrad se dopustili

jedné závažné chybičky. Vyčistili jeho spisy tak důkladně, že vymazali i záznamy o jeho

služebních cestách, respektive stážích. Z veřejně přístupných zdrojů jsou kromě jiných známy

hlavně tyto dvě:

,,V období 1985–1986 mu byl povolen studijní pobyt na Univerzitě v Hannoveru (Gottfried

Wilhelm Leibniz Universität Hannover) ve Spolkové republice Německo, na který získal od

Humboldtovy nadace se sídlem v Bad Godesbergu stipendium. Nadace poskytovala mladým

vědcům z různých vědních disciplin ve věku 25 až 38 let stipendium. V Hannoveru se seznámil

s brazilským doktorandem a v lednu roku 1989 mu byl umožněn půlroční pobyt na Universitě

v Sao Paulu, kde přednášel jako hostující profesor.“

viz wikipedie :https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Draho%C5%A1 .A právě v

tom je jádro pudla.:Aby mohl kdokoli v té době vycestovat do té kapitalistické a imperialistické

ciziny na západě, musel požádat o povolení Správu pasů a víz. Pokud tak učinil, tak mu byl

založen spis. Tyto spisy byly následně monitorovány STB a lidé, kteří vycestovali na západ

byli STB vytěžováni.Viz následující :

,,Úkolem 1. odboru (pasového)byla příprava a kontrola plnění předpisů týkajících se pasové

agendy,tj. problematika výjezdů čs. Občanů do zahraničí, zajišťování služebních cest do ciziny,

rozhodování o odvolání občanů proti výroku krajských útvarů pasů a víz či vyřizování záležitostí

týkajících se čs. občanů v cizině.“

viz: http://docplayer.cz/17419994-Za-casu-vyjezdnich-dolozek.html

Ve zprávě paní Mgr. Světlany Ptáčníkové z Archívu bezpečtnostních služeb se dozvídáme:

,, V evidencích spravovaných Archivem bezpečnostních složek nebyl k osobě Jiří Drahoš, nar.

20.2.1949, k rozhodnému období do 15.2.1990 dohledán archivní materiál. Jméno pana

Drahoše bylo prověřeno ve všech dostupných evidencích včetně kartotéky bývalé správy pasů a

víz SNB, ale žádný záznam odkazující na existenci archiválií ve správě Archivu bezpečnostních

složek s přímým vztahem k panu profesoru Drahošovi, nebyl nalezen.

V souvislosti s výjezdem čs. občanů na stipendium a stáž byla čs. bezpečnostními orgány

(zejména II. správou SNB) prováděna řada úkonů (shromáždění veškerých dostupných materiálů,

provedení obranného pohovoru apod.), a to na základě tehdy platných právních norem. Nicméně

dle evidencí spravovaných Archivem bezpečnostních složek nebyly žádné písemnosti tohoto

typu, vztahující se k prof. Drahošovi dohledány ani v objektových svazcích, vedených ke

stážistům a stipendistům, ani v objektových svazcích vedených k ČSAV…..“

https://www.jiridrahos.cz/vyjadreni-reditelky-archivu-bezpecnostnich-slozek/

Nuže pane Profesore, to vaši loutkovodiči posrali. Nechat zmizet i záznamy, které by eventuélně

prokazovali legitimnost či nelegitimnost vašeho působení v zahraničí před rokem 1989…….

No, to svědčí o určité liknavosti, bo spíš , ale což, blbosti.

Co z toho pro mě vyplývá pane profesore ?: Nu, to vaše lustrační osvědčení je asi tak stejně

pravé, jako ty vaše falešné brejličky. Jste jen umělý konstrukt bez náplně. Dutá nádoba rezonující

pouze hlasy vašich stvořitelů a loutkovodičů. Nádoba na hlasy antizemanovců.

Já jsem pane Profesore jen plebs. Nevzdělaná a tupá(mám IQ jen 144) lůza volící pana

Ing.Miloše Zemana , kterou vy pohrdáte. A jsem na to hrdý. Ti vaši eurofašističtí stoupenci, kteří

nás, vlastence a národní patrioty označují za extrémisty, rasisty, nácky a kremloboty mi můžou

akorát tak……….Pro mě pane Profesore, jste nevolitelný. Budu tak jako v první přímé volbě

prezidenta republiky a v prvním kole současné volby volit člověka, který brání zájmy svého

národa.

Rodina, Rod, Národ, Vlast. To jsou pane Profesore čtyři základní pilíře ukotvení

každého normálního člověka ve společnosti. Kdo to tak nemá, je odrodilec a vlastizrádce a klidně

prodá svou maminku, babičku, sestru i dceru nepřátelské mocnosti. Mezi takovou elitu bych

pane Profesore, tedy opravdu patřit nechtěl.

Martin Rulf

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.