Informace, které byly zpřístupněny denníku La Tribuna de España nás naplňují obavami. K obavám tolik, nakolik se jedná o konspiraci, která nepostrádá žádnou svou standardní část (zednáři, jezuité a pederasti) a bolest, protože jako periodikum, jehož koncepce je založena na převážně křesťanském humanistickém myšlení, shledáváme velmi těžkým, referovat o těchto událostech, ale právě náš závazek křesťanské žurnalistiky nás nutí psát pravdu a pravdivé informace a nemůžeme našim čtenářům zatajovat takovou reportáž o skutečnostech takového rozsahu.

 

[wp_ad_camp_2]

Argentinský biskup Gustavo Zanchetta je vyšetřován Vatikánem poté, co ho někteří kněží obvinili ze sexuálního zneužívání seminaristů.

Mons. Zanchetta, biskup z Oranu, zanedlouho odstoupil v roce 2017 ze zdravotních důvodů a pak získal důležitou administrativní práci ve Svaté stolici ve firmě pro vatikánské nemovitosti.

Nicméně obvinění z pohlavního zneužívání visí nad monsignore Zanchettou a údajné předběžné vyšetřování prováděné Vatikánem v tomto směru nevidělo žádnou překážku pro to, aby ho jeho přítel Bergoglio umístil jako poradce finančního úřadu Svatého stolce .. jakoby nic!

Další záležitostí je to, že – podle denníku La Tribuna de España – Monsignor Gustavo Zanchetta byl také zapojen do dalšího pederastálního skandálu (nikoliv “jen” pedofilního!) a právě tato záležitost by se dotkla významných osobností z oblasti politiky, justice, státního zastupitelství, armády a duchovenstva v Argentině, což by byl největší skandál sexuálních únosů, mučení, znásilňování a vraždění nezletilých dětí v historii, a mafiánské prsty odhalené tímto skandálem by se rozprostírali do všech hispanoamerických zemí.

 

 

[wp_ad_camp_2]

Monsignor Zanchetta, obviněn ze sexuálního zneužívání a chráněnec svého přítele Bergoglia

Papež František by mohl být sesazen kolem 24. února v palácovém převratu.

Podle zprávy Mezinárodního tribunálu pro zločiny církve a státu (ITCCS) 12. ledna 2019, varoval jeden důvěrný zdroj uvnitř Vatikánu, že současný papež, Jorge Bergoglio, bud odstraněn prostřednictvím „palácového převratu“ podněcovaném vůdci Devátého pedofilního satanistického kruhu, 400 letým kultem obětování malých dětí, který působí tajně uvnitř katolické církve.

Podle zdroje informací, se bude jeho sesazení-odstranění konat o víkendu mezi 23. a 24. únorem, kde Devátý kruh provede v jezuitském kostele San Lorenzo v Římě rituál obětování.

Devátý kruh je tajná organizace vytvořená jezuity v šestnáctém století, která tradičně hrála prominentní roli při volbě a zavádění každého nového papeže a pravděpodobně již před únorovým obřadem jmenovala Bergogliova nástupce.

Jeden údaj o Bergogliově nadcházejícím pádu je jeho nedávný neúspěšný pokus o získání podpory mezi katolickými biskupy po celém světě. Více než polovina biskupů na celém světě ignorovala jeho žádost, aby se s ním setkali na zvláštním konkláve v Římě začátkem ledna.

My sami, a celá redakce La Tribuna de Espaňa, jsme byli svědky lhostejnosti španělské biskupské konference a církevní teologické fakulty. Dva hlavní katolické teologické články zpochybňovaly legitimitu papežství Františka, které pro nás byly velkým překvapením; Jenom jsme prostě nechápali, jak žádný z teologů španělské katolické hierarchie nevystoupil proti takovým vážným prohlášením popírajícím papežskou autoritu Jorge Bergoglia: Ale právě jsme začali rozumět všemu.

V pozadí bojkotu Svatého Otce je důležitým sektor Katolické hierarchie Španělska.

 

 

[wp_ad_camp_2]

Podle vatikánského zdroje „žádný papež se nikdy nestřetl s takovým otevřeným odmítáním svého duchovenstva. A mnozí biskupové vědí, že jeho dny jsou sečteny.“

Je příznačné, že kardinál, který byl zodpovědný za záměr svolat tuto konkláve biskupů, Marc Ouellet Armand, je také odsouzený člen Devátého kruhu, kte se přímo podílel na rituálech Devátého kruh v kostele San Lorenzo v Římě a v katedrále Marie-Reine-du-monde v Montrealu v roce 2014 a 2015.

Podle názoru vatikánského zdroje kardinál Lula tvrdě pracuje na podkopání Františka a bezpochyby na sabotáž konkláve.

František měl jasný vztah s rituály Dvátého kruhu v Argentině a v celé Evropě.

Devátý kruh chce méně pozoruhodnou a zvládnutelnější osobu, která by nosila papežskou korunu.

Vzhledem k tomu, že skandál je založen na akumulaci chyb a hříchů spáchaných v celém řetězci řízení, musí být vyříznut celý nádor. Systém řízení katolické církve je prohnilý a potřebuje rychlou a radikální změnu. Problém je v tom, že historie nám říká, že jen zřídkakdy je Papež, ať už je jakkoliv mocný absolutní monarcha, schopen čelit všemocnému mocenskému superstroji římsko-katolické kurie, hlavně pak prostřednictvím diecézí na celém světě, a prostřednictvím papežských vyslanců – Nunciů.

Reforma této moci je stále nevyřešená otázka, ale Františka může paradoxně zachránit před šach-matema povstáním, kterému pravděpodobně čelí.

pro tadesco přeložil Pedro | zdroj: latribunadeespana.com

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.