Portál Roklen 24 nevidí žiadny významný pokles čínskej ekonomiky. Výhľad to budúcnosti je optimistický

 

[wp_ad_camp_2]

 

Medzinárodný menový fond (MMF) na konci júla zverejnil obsiahlu správu o stave čínskej ekonomiky. Kľúčové tvrdenia reportu znie: Výkonnosť čínskej ekonomiky je stále veľmi silná.

Kým v minulom roku dosiahol rast čínskeho HDP pozoruhodné hodnoty 6,9 percenta vďaka cyklickému oživeniu v medzinárodnom obchode, v tomto roku by sa mal rast spomaliť na 6,6 percenta kvôli oneskorenému efektu z dôvodu regulačného uťahovania finančných podmienok a miernejšieho zahraničného dopytu.

Keď Medzinárodný menový fond skúmal výhľad čínskej ekonomiky na nasledujúce obdobie, v reporte zmienil niekoľko kľúčových bodov:

Stále menej chudoby a viac kvality

Po prvé silný rast čínskeho HDP pokračuje. Čína sa teraz podieľa na raste globálnej ekonomiky bezprecedentným podielom – jednou tretinou, s tým, že už viac ako 800 miliónov Číňanov uniklo z pasce chudoby a v krajine tak pomaly ale isto začína veľmi významne silnieť stredná trieda.

Po druhé sa čínske vedenie už nejakú dobu zameriava na ekonomický rast „vysokej kvality„. Po dekádach extenzívneho rastu „vysokej rýchlosti“ sa už pomerne dlho čínske vedenie zameriava na presmerovanie hlavných faktorov rastu, od investícií a exportu do spotreby domácností a služieb. Medzinárodný menový fond sa domnieva, že aj napriek graduálne štrukturálnemu poklesu rastu čínskeho HDP by sa Čína do roku 2030 mohla stať najväčšou svetovou ekonomikou v absolútnej hodnote. Podľa parity kúpnej sily je najväčšou ekonomikou s veľkým náskokom už dnes.

Po tretie tempo rastu nových úverov v čínskej ekonomike už nejakú dobu spomaľuje, avšak stále zostáva príliš rýchle. Celkový dlh nefinančného korporátneho sektora v minulom roku 2017 stále rástol rýchlejšie ako nominálne HDP. Kým sa pomer korporátneho dlhu k HDP viacmenej stabilizoval, vládny dlh a predovšetkým zadlženosť domácností silne rastie, tento trend je v prípade domácností hnaný strmým rastom hypotekárnych a spotrebiteľských úverov.

Po štvrté je Čína digitálnym lídrom. Digitalizácia bude pokračovať v pretváraní čínskej ekonomiky vďaka vyššej efektivite a bude zmierňovať (avšak nezvráti), štrukturálny trend klesajúceho rastu HDP s tým, ako čínska ekonomika postupne dospieva k západným štandardom. V Číne je v súčasnosti približne 700 miliónov užívateľov Internetu a enormná podpora vlády v posledných rokoch urobila z Číny v poslednej dobe globálneho lídra v nových odvetviach ako e-commerce a finančné techológie.

Dá sa povedať, že Čína je v súčasnosti najvýznamnejšou svetovou ekonomikou, ak prihliadneme k už spomenutému faktu, že k rastu svetovej ekonomicky prispieva celou jednou tretinou. Ak by čínska ekonomika dostala chrípku, zvyšok svetovej ekonomiky by dostal minimálne zápal pľúc, Česko nevynímajúc. Dúfajme, že sa čínskemu vedeniu podarí štrukturálne ekonomické zmeny v rámci štrukturálneho trendu klesajúceho rastu HDP úspešne ukočírovať.

 

[wp_ad_camp_2]

Zdroj: 1

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.