Dňa 18.8.2019 o 24:00 SEČ končí platnosť prevádzkového poriadku laboratória (legislatívna norma nižšieho stupňa) vo vnútri Zeme, ktorý spolu odsúhlasili (podpísali) svetlé a temné sily pred 18.300 rokmi spolu s mierovou zmluvou (tá už je nulitná) v rámci ktorej Zem prešla pod správu temných síl. Na Zemi (vonku i vo vnútri) už budú platiť iba vesmírne zákony. Všetky organizácie budú k tomuto okamihu z pohľadu vesmírnych zákonov rozpustené (nebudú mať už legislatívnu oporu žiadnej vyššej legislatívy, nemyslím tým zákony štátoinárodné právo).

[wp_ad_camp_2]

 

Svetlé sily dňom 19.8.2019 takto získavajú plnú kontrolu (vrátane legislatívnej) a pristúpia k zatvoreniu laboratória a k premiestneniu označených (označovanie prebiehalo minulý týždeň veľkým množstvom lodí, ktoré viedol Juraj – ten čo je zobrazovaný ako víťaz nad drakom) plnohodnotných ľudí (9,97%), fauny (9,87%) a flóry (9,93%) na povrch, ktorého preformátovanie dokončia dnes o 24:00 SEČ. Následne zhasne slnko a zvyšok vnútra bude preformátovaný na inú matériu. Tí, čo prišli o svoje vlastné telo a vedomie zaniknú, nevyužili totiž čas na svoju zmenu a preto neprežijú zmenu podmienok. Každý túto možnosť na zmenu mal. Vnútro Zeme sa zavrie.

[wp_ad_camp_2]

 

 

Zem sa už nachádza na normálnej obežnej dráhe okolo normálneho slnka. Bola do tejto polohy nedávno premiestnená Alianciou spojených vesmírnych síl vedených Daáriou – (svetlými silami) z pustej časti vesmíru, kde sa dovtedy nachádzala. Čakajú nás veľké zmeny. O tejto udalosti zatvorenia laboratória bola zachovaná vízia ukrytá v známom „Jeden bude vzatý, druhý ponechaný“. Na túto tému bolo natočených aj niekoľko filmov, ktoré sa to pokúšali vysvetliť.

Inak, loď, ktorá bola včera pozbierať zdroje energie bola malou loďou. Mala tvar pyramídy a predstavovala 99,7 násobok veľkosti Cheopsovej pyramídy. Posádku tvoril pilot, veliteľka vesmírnej flotily Daária, jej brat Juraj a ich sestra Tatiana. Oni vykonávali túto nesmierne náročnú a dosť nebezpečnú úlohu. 3 zdroje boli umiestnené na južnej pologuli v okolí otvoru, 3 na severnej a 1 na mesiaci.

Toľko v skratke k tomu, čo viem.

Došlo e-mailem. Nechť každý čtenář posoudí sám …..  

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.