Štát Texas ma isté privilégiá v rámci USA. K USA sa pripojil v roku 1845 ako 28. člen federácie. Ústava Texasu bola prijatá v roku 1876. Rovnako ako iné ústavy amerických štátov, explicitne rozdeľuje výkonné právomoci jednotlivých inštitúcií. Zákon o právach /Bill of Rights/ je rozsiahlejší, ako jeho federálny náprotivok a obsahuje články, ktoré sú jedinečné pre Texas. Napríklad možnosť, že môže z USA vystúpiť, ak sa nebude dodržiavať ústava.

Žaloba ktorú podali je namierená na porušovanie ústavy zo strany štyroch štátov, čo má dopad aj na štát Texas, ktorý ústavu dodržiava.

Ako píše portál Breitbart, Štát Texas podal v pondelok krátko pred polnocou priamo na Najvyšší súd USA žalobu proti priebehu volieb v Georgii, Michigane, Pensylvánii a Wisconsine z dôvodu, že porušujú ústavu.

Texas tvrdí, že tieto štáty porušili volebnú klauzulu ústavy, pretože vykonali zmeny v pravidlách a postupoch hlasovania prostredníctvom výkonných opatrení, nie však prostredníctvom zákonodarných orgánov štátu. Texas ďalej tvrdí, že v jednotlivých štátoch existovali rozdiely v pravidlách hlasovania a postupoch pri hlasovaní, čo porušilo ústavnú doložku o rovnakej ochrane. Texas tvrdí, že v týchto štátoch v dôsledku vyššie uvedeného došlo k „nezrovnalostiam pri hlasovaní.“

 

 

Texas v žalobe žiada Najvyšší súd:

Niektorí predstavitelia v žalovaných štátoch prezentovali pandémiu ako odôvodnenie ignorovania štátnych zákonov týkajúcich sa hlasovania v neprítomnosti poštou. Žalované štáty zaplavili svojich občanov desiatkami miliónov hlasovacích lístkov, odchylne od zákonných kontrol týkajúcich sa ich zákonného prijímania, vyhodnocovania a počítania. Bez ohľadu na to, či to bolo zámerom alebo nie, mali tieto protiústavné akty rovnaký jednotný efekt – znížili bezpečnosť volieb v roku 2020 v žalovaných štátoch. Tieto zmeny nie sú v súlade s príslušnými štátnymi zákonmi a boli vykonané nelegislatívnymi subjektmi bez súhlasu štátnych zákonodarcov. Konaním týchto predstaviteľov sa tak priamo porušila ústava.

Tento prípad predstavuje právnu otázku: Porušili žalované štáty volebný zákon prijatím nelegislatívnych opatrení na zmenu volebných pravidiel, ktoré by upravovali menovanie prezidentských voliteľov? Tieto nelegislatívne zmeny vo volebných zákonoch žalovaných štátov uľahčili odovzdanie a sčítanie hlasovacích lístkov v rozpore so štátnym právom, čo následne porušilo doložku voličov z článku II, oddiel 1, doložku 2 ústavy USA. Týmito nezákonnými činmi žalované štáty nielenže narušili integritu hlasovania svojich vlastných občanov, ale svojimi činmi znížili aj hlas občanov v štáte žalobcu a v ďalších štátoch, ktoré zostali verní ústave.

Texas sa obrátil priamo na Najvyšší súd, pretože v jeho článku III sa uvádza, že ide o príslušný súd v prípade ako sú spory medzi dvoma, alebo viacerými štátmi.

Tento súd by mal najskôr administratívne pozastaviť alebo dočasne zabrániť žalovaným štátom, hlasovať vo volebnom kolégiu až do ďalšieho rozhodnutia tohto súdu a potom vydať predbežný príkaz, alebo zabrániť im v konaní až do skončenia vo veci samej.

Prípadne by Súdny dvor do rozhodnutia vo veci samej, zablokoval certifikáciu voliteľov žalovaných štátov z výsledkov neústavnej prezidentskej voľby a vrátil ju legislatíve žalovaných štátov podľa 3 U.S.C. § 2 o menovaní voliteľov.

Ivan Blaho | hlavnespravy.sk

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.