Je možné, aby svět kvůli aktuálním sporům opět zabředl do krvavého globálního konfliktu? A nebyli jsme před tímto scénářem varováni už před stovkami lety? Právě to jsou otázky, kteří si kladou ti, jež vykládají stará proroctví lékaře a věštce Michela de Nostredame, který je znám spíše pod jménem Nostradamus.

 [wp_ad_camp_2]

Napětí mezi Ruskem a Západem opět narůstá. Na vině je kauza otráveného bývalého agenta Sergeje Skripala. Rusko a západní státy si vzájemně vyhošťují diplomaty, což může do značné míry ovlivnit komunikaci mezi Moskvou a Západem. Neklid vyvolává také vztah USA a Severní Koreje. Opakovaně se proto mluví o tom, že se svět blíží ke třetí světové válce. Tu údajně předpověděl i Nostradamus.

Nostradamus poprvé vydal své proroctví roku 1555, tenkrát si ale vysloužil spíše posměch a odpor kvůli chybným výpočtům a opsaným interpretacím. Mnozí ale jeho opus Les Propheties naopak dnes považují za souhrn proroctví o budoucnosti.

Konspirační teoretici, kteří Nostradamovy texty celá desetiletí studovali, se domnívají, že učenec předpověděl mimo jiné vzestup Adolfa Hitlera a i velký londýnský požár, ke kterému došlo v roce 1666 – tedy 100 let po smrti údajného proroka.

Co přesně řekl Nostradamus o vypuknutí třetí světové války?

Mnoho stoupenců francouzského proroka se domnívá, že Nostradamus předvídal i globální válku, která bude trvat téměř tři desetiletí. „Válka začne mezi dvěma velkými světovými mocnostmi a bude trvat po dobu 27 let,“ psal údajně Nostradamus.

Tajná zpráva byla údajně ukrytá v jednom z jeho četných čtyřverší, která byla roztroušena v Nostradamových písemných dílech, uvádí server The Express.

Třetí světová válka by údajně měla vzplanout v Evropě, konkrétně ve Francii, mezi dvěma největšími světovými mocnostmi. Zmíněná pasáž doslova říká: „Velká válka začne ve Francii a celá Evropa bude napadena. Bude to všechno dlouhé a děsivé. Nakonec bude mír, ale jen málo lidí se z něj bude těšit. Válka začne mezi dvěma velkými světovými mocnostmi a bude trvat po dobu 27 let.“

[wp_ad_camp_2]

Další chladná předpověď naznačuje, že konflikt by mohl vypuknout ne v Evropě, ale na východě mezi Severní Koreou a USA. Další Nostradamovo čtyřverší totiž říká: „Východ oslabí Západ. Jeho protivník po několika soubojích na moři v době nouze selže.“

Můžeme vůbec brát předpovědi lékárníka z 16. století vážně?

Podle Briana Dunninga, autora píšícího o vědě a vědeckém skepticismu, nejsou všechny předpovědi odvozené z Nostradamových spisů ničím jiným než konspiračními teoriemi. „Michel de Nostredame byl opravdu jedním z brilantních myslitelů své doby, ale falešné příběhy a městské legendy znevažují to, kým skutečně byl,“ varuje odborník.

„Oceňujte jeho příspěvky týkající se medicíny a renesanční literatury a nebagatelizujte jeho dílo slovy o paranormálních jevech a předpovědích,“ žádá.

Přestože je dnes Nostradamus znám jako „prorok“, ve své době byl velmi uznávaným lékařem. Jeho  manželka a dvě děti podlehly morové epidemii. Po jejich smrti začal Nostradamus studovat morovou problematiku. Na rozdíl od většiny současníků nevěřil, že mor je nezvratným Božím trestem. Snažil se vyrobit lék na bázi cypřiše, kosatce, červené růže a dalších složek. Navrhoval hygienická opatření, radil polévat vše octem a výtažky z rostlin kvůli dezinfekci, chránit si nos a ústa či si mýt ruce před jídlem.

Stejně jako všichni tehdejší lékaři se Nostradamus při určování příčin nemoci opíral o astrologii. V té době se věřilo, že všechny části těla jsou ovlivněny pohybem planet a jejich konstelací. Na hvězdách zakládá svá proroctví. Když v jednom z nich předpověděl téměř přesně smrt Jindřicha II., získal si důvěru francouzské královny Kateřiny Medičejské, která jej přijala do svých služeb. Vrcholu kariéry dosáhl roku 1564, kdy byl jmenován dvorním lékařem a rádcem krále Karla IX.

[wp_ad_camp_2]

V 19. století se však Nostradamovo jméno vžilo ve francouzštině jako synonymum pro výrazy „kouzelník“, „mág“, „astrolog“ v posměšném významu. Jeho výroky byly zneužívány k politické propagandě (během druhé světové války interpretoval Joseph Goebbels některá jeho čtyřverší jako předzvěst porážky spojeneckých vojsk). Po útoku z 11. září 2001 se na internetu objevily verše, v nichž údajně Nostradamus událost předpověděl. Ve skutečnosti šlo o montáž z několika čtyřverší nebo o napodobeninu.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Zdroj: 1

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.