Edmond Halley
Narozen 8. listopadu 1656 v Haggerstonu, Londýně. Zemřel 14. ledna 1742. Byl anglický astronom, geofyzik, matematik, meteorolog a fyzik. Jako student publikoval práci osolárním systému a slunečních skvrnách. Jeho jméno proslavilo těleso, jemuž předpověděl návrat. Halleyova kometa je vidět ze země každých 75-76 let.
[wp_ad_camp_1]
V roce 1692 Halley předložil myšlenku o duté Zemi. Zem se měla skládat ze skořápky silné asi 800 mil, dvou vnitřních soustředných skořápek a nejniternějšího jádra podobně velkých jako průměry planet Venuše, Marsu a Merkuru. Skořápky od sebe dělila atmosféra a každá také měla vlastní magnetické póly. Tyto koule měly rotovat různou rychlostí. Halley nabízel tuto myšlenku jako vysvětlení neobvyklých měření kompasem. Předpokládal, že vnitřní atmosféry svítí (a jsou možná obydlené), a domníval se, že unikání těchto atmosfér způsobuje Polární záři.
 John Cleves Symmes
 Narodil se 1779 v New Jersey a říkalo se mu junior, k vůli jeho strýci jménem John Cleves Symmes. Jeho sestřenice Anna Harrison byla první dáma Spojených států. Zemřel v květnu 1829 a je pohřben v parku u Symmes Hamilton, Ohio. Jeho syn Americus Symmes mu postavil nad hrobem pomník z odkazem na dutou Zemi. V roce 1818 se proslavil se  teorií o duté zemi, skořápce 800 mil silné s otvory na pólech asi 2214km napříč a se čtyřmi vnitřními skořápkami také otevřenými na pólech jež ho notoricky proslavily.
[wp_ad_camp_1]
Jeho syn Americus Symmes po jeho smrti zveřejnil Johnovu  teorii soustředěných sfér a uvedl na prvou míru její autorství.
[wp_ad_camp_1]
Leonhard Euler
(1707 – 1783). Švýcarský matematik a jeden ze zakladatelů vyšší matematiky. Ve svých spisech uvádí, že matematicky je země dutá s centrálním sluncem uvnitř zemského nitra a dvěma otvory na pólech. Tvrdil, že vnitřní slunce má průměr 600 mil a udržuje teplo a světlo pro pokročilé civilizace, které žijí uvnitř.
Sir John Lesley
(1766-1832), skotský fyzik a matematik, známý pro svoji studii tepla, napsal o duté Země v knize 1829 Prvky přírodní filozofie (str. 449-453). Některé zdroje tvrdí, že to byl Leslie, kdo navrhl, že dutý vnitřek Země obsahoval „dvě malé slunce“, Pluto a Prosperina (planeta Pluto ještě nebyla objevena ), ale že idea musí mít původ někde jinde. Jules Verne a jeho klasický příběh Cesta do nitra Země (1864) byl částečně inspirován těmito nápady.
Cyrus Reed Teed
[wp_ad_camp_1]
(1839 – 1906). Narodil se v New Yorku. Byl doktorem medicíny, ale též fušoval do alchymie a astrologie. Proslýchá se že měl vidění, ve kterém se mu zjevila žena, která mu ukázala skutečnou podobu našeho vesmíru a vyzvala ho, aby toto poznání představil světu. Tak se zrodila „buněčná kosmogonie“ Myšlenka, že země je konkávní, že žijeme uvnitř duté země, že celý vesmír, slunce, měsíc a planety jsou uvnitř duté koule. Teed potřebuje důkaz, v r. 1897 pověří G.Morrowa, aby sestrojil sérii přístrojů, kterými bude možno zaměřit zakřivení země. Přesto, že dokázal pravdu o zakřivení země směrem vzhůru, vše bylo zpochybněno, byl zesměšněn a jeho společnost dostává nálepku nebezpečné sekty. I přesto Teed zakládá vlastní komunitu s názvem “ Koresh“ což je hebrejská verze Cyrus. Vzniká Koreshan Unity, společnost, která je brána jako sekta. Stěhovali se do New Yorku, poté do Chicaga, ale neměli pocit, že by byli vítáni. Nakonec se usadí na Floridě, kde Teed doufá, že založí Nový Jeruzalém. Umírá roku 1906 na následky zranění, které utrpěl při útocích místních z Ford Myers na jeho komunitu. Před smrtí dělá prohlášení, že by mohl vstát z mrtvých. Jeho mrtvola byla pohřbena pod kamennou klenbou poblíž řeky Estero. O několik let později klenbu ničí bouře a jeho ostatky nebyly nikdy nalezeny.
Ulysses Grant Morrow
(1864 – 1950). Narodil se Kentucky. Vystudoval školu v Corning, Iowa zaměřenou na podnikání a těsnopis. Vydal knihu „Phonography“ o svém vlastním způsobu fonetického těsnopisu. V roce 1895 editoval vlastní noviny „Flaming Sword“ .Morrow byl dobrý spisovatel a básník, mimo to získal pověst skvělého vynálezce a geodeta. V roce 1897 Cyrus Teed potřebuje experimentální důkaz pro svůj model duté země. Morrow vynalezl rectilineátor, což je dvanáct metrů dlouhý zkalibrovaný přístroj z mahagonu a mosazi, který slouží k přesnému zaměření zakřivení zemského povrchu.
Po pečlivém zaměření dokázali, že je povrch země zakřiven směrem vzhůru. V témže roce Morrow píše větší část knihy buněčná kosmogonie. V roce 1905 po sérii zesměšnění odchází z Koreshan Unity Foundation, nadále pokračuje v podpoře myšlenky duté země ze skupinami v Německu a Argentině. Edice buněčné kosmogonie po roce 1905 ruší všechny zmínky o jeho osobě, i když nadále používá jeho dílo. Po zbytek života pracuje jako sazeč v novinách v New Orleans až do své smrti 1950.
[wp_ad_camp_1]
 
Následující video vysvětluje velmi zarážející důkaz o tom, že žijeme v duté Zemi. Naprosto přesné rovné desky byly nad hladinou moře vzdáleny přesně 1 metr. Kladením desek doleva a doprava s naprostou přesností bylo zjištěno, že desky se postupně přibližují k hladině. Na povrchu zemském by se měly od hladiny vzdalovat. Po kladení desek, zhruba 2500 metrů vpravo a vlevo, místo toho aby se desky od hladiny zvedaly, dotýkaly se hladiny. Tímto dokázal, že žijeme uvnitř duté Země. Pokus byl zobrazen na videu:
Fred W. McNair
(1862 – 1924). Narodil se ve Fenimore, Wisconsin , získal titul BS z univerzity of Wiconsin v roce 1891, poté dělal postgraduální práci na University of Chicago 1892 – 1893. McNair byl instruktor matematiky na University of Wisconsin 1889 – 1891, poté se stal asistentem profesora matematiky na Michiganské zemědělské škole. Během let 1901 – 1903 vedl ambiciózní projekt na dole Tamarack pro účely stanovení změny hustoty zemské kůry gravitačních zrychleních v různých hloubkách důlních štol. Měření byla provedena ve spolupráci s USA geodetické přesné zaměření pomocí přesných olovnic a chronometrů. Jednalo se o historicky nejpřesnější zaměření odchylek v gravitačním poli uvnitř zemské kůry, které mělo upřesnit vzdálenost k zemskému jádru. Jelikož se u všech pokusů naměřených na dole Tamarack dole olovnice rozcházely, bylo zřejmé, že centrum gravitace není dole, ale nahoře.
[wp_ad_camp_1]
Ray Palmer
(1910 – 1977). v roce 1947 začal vydávat zprávy (Adamsky pozorování ufo ). V té době dělal beletrie časopisy vědy. Poté se odebral na svou farmu ve Wisconsinu a začal chrlit časopisy jako UFO a Mystic. Odmítal názor, že talíře přilétají z vesmíru. Byl přesvědčen, že přilétaly z nitra země přes polární otvor na severu.Byl přesvědčen, že jižní polární region neměl otvor. V roce 1970 Palmer boduje fotografiemi severního pólu, zatím co jižní polokoule žádné otvory nevykazuje. Nevykazuje je proto, protože otvory jsou zamrzlé.
Ray Palmer byl ze všech výše zmíněných nejsnáze zpochybněn, nastartoval tak éru „kachen“ o talířích, o dírách na pólech a když na něj zatlačili usmál se a řekl “ snad tomu nevěříte“. Takže mu všechno prošlo. Oficielně podporoval myšlenku buněčné kosmogonie.
[wp_ad_camp_1]
Alexandre Gustave Eiffel
Narozen 15.12.1832 byl francouzský konstruktér a architekt. Nejvíce ho proslavila eiffelova věž a konstrukce sochy svobody. Podílel se též na projektování Panamského průplavu. Byl však obviněn z podvodu a na dva roky musel do vězení. I když byl později očištěn, připravilo ho to o kariéru architekta a konstruktéra. 1912 založil v Auteil první laboratoř pro aerodynamiku. Umírá v Paříži 27.12.1923 ve věku 91 let. O čem se ale nepíše, je fakt, který jej odsunul na listinu nepohodlných a to skutečnost, že se jeho výpočty vzdáleností spolu se zakřivením země neshodovaly. Udělal tedy pokus, kdy na stejnojmennou věž umístil ráhna a dolů spustil dvě olovnice. Na bezvětří,  čekal se svým týmem několik měsíců a výsledek byl ohromující, dole se rozcházely. Toto zjištění ho stálo dva roky života a zesměšnění za to, že chtěl svoje zjištění zveřejnit.
[wp_ad_camp_1]
Richard Evelin Byrd
 Narozen 25. října 1888 ve Winchesteru, Wirginia. Zemřel 11. března 1957 v Bostonu, Massachussets. Byl americký polární badatel, letec a držitel armádní medaile cti. Dne 9. května 1926, se Byrd a pilot Floyd Bennett pokusil o let přes severní pól v Fokker F-VII Tri-motor jménem Josephine Ford . Tento let odstartoval ze Špicberk (Svalbard) a zpět. Byrd tvrdil, že dosáhl pólu. Tímto letem si Byrd zasloužil všeobecné uznání, včetně udělení Medal of Honor (medaile cti) , a umožnil mu zabezpečit finanční prostředky na další pokusy o přelet přes jižní pól.
Pro znalce němčiny máme vynikají video s vysvětlením, kdo byl Richard Evelin Byrd a jeho objevy, které se nesměly celá desetiletí dostat na veřejnost.
– 1927 Trans-Atlantický let
– 1928 – 1930 První expedice Antarktida
– 1933 – 1935 Druhá expedice Antarktida
– 1946 – 1947 Operace High Jump Antarktida
– 1947, 19. února prolétá arktickým otvorem na povrch planety, kde mu bylo povoleno přistát. Od původních obyvatel země mu byl sdělen vzkaz pro vládu Spojených států Amerických, ohledně používání atomových zbraní. Byrd tuto zprávu předává. 11.3. 1957 umírá
Richard Evelin Byrd byl jeden z nezáhadnějších objevitelů na zemi. Data o jeho životě jsou snad častěji manipulovaná a přepisovaná, než bible.
[wp_ad_camp_1]
Maurice Allais
 Narozen 31. května 1911, Francouzský ekonom s neobvyklým zájmem o fyziku. V letech 1952 – 1960 pracoval na pokusech v oblasti gravitace, speciální relativity a elektromagnetismu.Nečekaný anomální vliv na úhlové rychlosti v rovině kývání paraconického kyvadla , byl zjištěn během dvou částečných zatmění Slunce v roce 1954 a 1959. Tento účinek je nyní nazýván účinkem Allais. Je objevitelem zakřivení světelného paprsku, čímž zpochybnil teorii, že světlo se šíří po přímce. V roce 1964 mu měla být udělena Nobelova cena za fyziku v oblasti parabolického šíření světelných paprsků, ale za záhadných okolností k tomu nedošlo. V roce 1988 dostává Nobelovu cenu za ekonomii.
[wp_ad_camp_1]
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.