Krásný článek o energiích, převzato ze stránek Alušky.
Všechno na světě je v ustavičném pohybu, všechno vibruje, hýbe se, vyzařuje energii odpovídající frekvence. Také lidé vyzařují určité vibrace, ať jde o strach a nemoc nebo radost a zdraví. Jak ovlivnit tento proces směrem k radosti a zdraví? Pojďme si říci podrobněji, co na naše vibrace působí a jak je můžeme zvýšit.
[wp_ad_camp_1]
Štěstí – 205 Hz
Bezpodmínečná láska – 150 Hz
Srdečná láska – 147 Hz
Soucit – 144 Hz
Jednota, shoda – 50 Hz
Vděčnost – 46 Hz
Přijetí – 38 Hz
Optimismus – 30 Hz
[wp_ad_camp_1]
Podrážděnost – 3,5 Hz
Sebelítost – 3 Hz
Pocit převahy – 1,9 Hz
Pohrdání – 1,5 Hz
Hněv, pýcha – 0,9 Hz
Lež, urážky – 0,6 Hz
Strach, pocit viny – 0,2 Hz
Vibrace vysoké a nízké
Každý ví, že lidské tělo se skládá z vibrujících částic. Fyzické tělo, působící na nás tak pevným a odolným dojmem, je ve skutečnosti energie vibrující s určitou frekvencí. To můžeme vidět prostřednictvím supervýkonných elektronových mikroskopů.
Na jaké frekvenci vibrujeme?
Zdravý organismus vibruje na vyšší frekvenci než organismus nemocný. Když člověk onemocní, část jeho těla začíná vibrovat na nižších frekvencích. Aby se tělo uzdravilo, je tedy nezbytné zvýšit vibrace nejprve nemocného místa a poté celého organismu.
Co jsou to energie nízkých vibrací a energie vysokých vibrací?
Každý den zapojujeme tu či onu energetickou frekvenci. Nemusíme ji nijak měřit, existují elementární kritéria, podle nichž dokážete sami určit, jaká energie v současnosti vašemu životu dominuje.
Kritéria energie vysokých vibrací (zdraví):
1. šťastné myšlenky
2. radost
3. konstruktivní naladění
4. pociťujete obecnou nezištnou lásku ke všemu kolem
5. myslíte v kategoriích hojnosti v nejrůznějších životních oblastech
6. jste naladěni na úspěch
Kritéria energie nízkých vibrací (nemoc):
1. destruktivní emoce: zloba, strach, hněv, lítost
2. pesimistické naladění, ve všem vidíte jen špatnou stránku věci
3. při rozhodování se řídíte strachem nebo jinými destruktivními pocity
4. myslíte v kategoriích nedostatku ve všech životních oblastech
5. stále očekáváte nezdar
[wp_ad_camp_1]
Jak se přeladit na vyšší vibrační vlnu?
Je to daleko jednodušší, než si mnozí myslí. Můžeme toho dosáhnout naráz, neboť energie ustavičně mění svůj tvar i směřování.
Nejjednodušší cestou ke zvýšení vibrací jsou konstruktivní myšlenky.
Myšlenky obecně prakticky úplně formují nejenom události našeho života, ale také náš celkový stav fyzický i duchovní. Jste-li naladěni konstruktivně a konstruktivně myslíte, frekvence vašich vibrací vzrůstá. Stejně působí i vhodně zvolené city. Zvýšit vibrační frekvenci můžeme také cvičením jógy, tai či a apod. Kladný efekt se šíří úměrně vašim vibracím.
Vibrace lidských myšlenek, citů, nálad a činů se odrážejí jak v kvalitě života konkrétního člověka, tak i na všem, co ho obklopuje.
Po mnoho staletí bylo velkým tajemstvím, že strach odsává pozitivní lidskou energii, a umožňuje tak dostat pod kontrolu toho, koho strachem deptáme. Výzkumy v oblasti kymatiky (nauka o vlnění) prokázaly, že zvuk ovlivňuje energetické vibrace člověka. To je vysvětlení, proč mniši zpívají například mantry. Vibrace o nízkých energiích mohou ovlivnit náš život.
Existuje mnoho prostých způsobů zvýšení svých vibrací.
Například: meditace. Nahraďte jimi sledování televize, které vám jenom škodí. Jděte na procházku, nebo sázejte květiny. Hrajte si s domácími zvířaty. Ta jsou zdrojem bezpodmínečné lásky, která vibrace zvyšuje vždycky. Dívejte se na hrající si děti, cvičte, odpusťte sobě i jiným, buďte vděční. Vypořádejte se se svými strachy a obavami. Jezte organickou stravu a vyhledávejte každou příležitost ke smíchu! Smích má velmi vysoké vibrační hodnoty, a to i když se smějeme sami sobě.
Vždycky mějte na mysli, že jste DOKONALÍ právě takoví, jací jste. Nemá žádný význam, máte-li nadváhu nebo nějaký handicap pokládaný za něco mimo normu. Jste krásní a dokonalí!
[wp_ad_camp_1]
Hlídejte si, jak myslíte. Buďte přitom důslední. Hledejte každou příčinu k pozitivnímu myšlení, ke spokojenosti, k vděčnosti, k lásce. Vždycky se nějaká najde.
zdroj: 1
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.