Zaonačovací metoda bulvárního tisku spočívá v tom, že se snaží předkládat několik skutečností takovým způsobem, aby vzbudily u čtenáře dojem, že mezi nimi existuje příčinná souvislost, i když tam vlastně být nemusí. Tím se dostane ven požadované sdělení a zároveň se zachová možnost popřít, že bylo otištěno cokoli pomlouvačného. „Nikdy jsme neřekli, že ty peníze ukradl! My jsme jenom tvrdili, že byl na místě v době krádeže.“ Prezident Miloš Zeman prostřednictvím svého mluvčího tento trik včera vytáhl a dokonale využil. Jiří Ovčáček poskytl v oficiálním sdělení tři informace: 1) Zeman konstatoval, že Michal Šmarda se nikdy nezabýval problematikou české kultury; 2) Šmarda z tohoto důvodu není odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury; 3) Zeman proto požádal předsedu ČSSD Jana Hamáčka, aby mu navrhl jiného vhodného kandidáta. Zeman nikdy neřekl, že Šmardu nejmenuje. Kdyby ano, mohlo by to být použito proti němu u soudu jako důkaz porušení Ústavy. Leč téměř všechna média hlásala, že „Zeman nejmenuje Šmardu“. Bulvární Zeman dokonale využil bulvarizace českých médií.

zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.