Otázka novináře: Někteří očerňují katolickou církev a kladou jí to za vinu, protože se staví proti sexuální výchově na školách. Jaký názor na to má papež?

Citace Františka: „Myslím, že ve školách má být sexuální výchova.“

Komentář: Tento výrok pseudo-papeže je zločinem proti Bohu, proti rodičům a největším zločinem proti bezbranným dětem! František dobře ví, co dnes znamená termín „sexuální výchova“! Nejde o výchovu, ale o programovanou demoralizaci až satanizaci dětí od nejútlejšího věku!

Citace Františka: Sex je Boží dar, není to nějaký netvor (zlý duch). Je to Boží dar daný k lásce.“

Komentář: František lže, není to Boží dar daný k jakési nedefinované lásce, ale pouze k manželství. Zdůrazňovat sex a neukázat na jeho Bohem dané usměrnění šestým a devátým přikázáním a na Kristovo varování o useknutých údech a peklu, je zločinným sváděním ke hříchu. Za zneužitým sexem je skutečně netvor, zlý duch. Ježíš nikde nemluvil o daru sexu, ale vyháněl nečisté duchy. 

Citace Františka: Je potřeba nabízet objektivní vzdělání ohledně sexuality.“

Komentář: Co František myslí tím nabízením objektivního vzdělání ohledně sexuality? V Irsku nabádal rodiče, aby dětem zmanipulovaným sexuální pseudo-výchovou nebránili realizovat gender zvrácenosti. Dnes to objektivní vzdělání ohledně sexuality vidíme ve všech programech OSN. Jde o vehementní propagaci deviací, spojenou s tréninky a kursy přímo ve škole. Děti jsou pod terorem homosexuálního démona. 

Statistika: Anglie – za jeden rok 40 000 případů znásilnění dětí od 4 do 8 let dětmi od 8 do15 let. Z toho přímo ve školách 2626 případů. 

 

[wp_ad_camp_2]

Citace Františka: „Sex jako Boží dar musí být vychován bez rigidity.“

Komentář: Andělé měli dar svobody a jejím zneužitím se stali démony. František znovu manipulačně nazývá sex Božím darem, ale výrokem„bez rigidity“ odmítá Bohem dané usměrnění v 6. a 9. přikázání Dekalogu. Ignoruje i učení evangelia. František je v ďábelské vzpouře proti Bohu.

Jaké je ovoce zneužití sexu? Otrocká závislost, hrubé narušení důstojnosti, charakteru a psychiky člověka, otevřenost zločinnosti, odmítání pokání a v hodině smrti pád do věčného zavržení. 

Citace Františka: Problém spočívá v těch, kdo jsou za tuto výchovu zodpovědní, ať už na úrovni státní, či lokální, jakož i v každé jednotlivé škole.“

Komentář: Hlavní problém spočívá na úřadu papeže, zodpovědného za víru a mravy. On je povinen se radikálně postavit proti zločineckému systému masové demoralizace. Dnes dělá pravý opak! Navíc lže. O sexuální výchově nerozhoduje škola, ale je určovaná mezinárodními programy OSN. Ministerstvo pod diktátem OSN je nuceno je přebírat. Rodiče jsou proti demoralizačnímu systému bezmocní. Nemají na vybranou. Pokud dítě nenechají demoralizovat, hrozí jim, že jim systém juvenilní justice dítě ukradne. Toto všechno František ví a záměrně hraje komedii s otázkou zodpovědnosti.

Citace Františka: „Sexuální výchova pro děti je potřeba.“

Komentář: František tvrdí, že sexuální výchova je pro děti potřeba. Dobře ví, že děti ve škole povinně vystavují nejvulgárnější pornografii. Toto je podle Františka pro děti potřeba?! Františkovi je potřeba dát na krk mlýnský kámen. 

V Německu na hodině sexuální výchovy několik dětí upadlo do bezvědomí, takže bylo nutné přivolat záchranku a odvézt je do nemocnice. Jiné děti ve třídě utrpěly psychickou újmu. Podobných případů je bezpočet.

Dříve žádná sexuální pseudovýchova nebyla. Lidé žili z víry, zachovávali Boží přikázání a ani se nerozváděli.

Citace Františka: „Škola tedy supluje a měla by tak činit. Pokud se tak nestane, zůstane prázdno, které vyplňují různé ideologie.“

Komentář: František přímo k sexuální pseudo-výchově nabádá! Dokonce papežská rada vypracovala projekt, který navazoval na Amoris laetitia. O tomto papežském projektu se vyjádřil známý prorodinný aktivista Ward a nazval projekt „absolutně nemravným“. Dodal, že je v „absolutním rozchodu s odvěkou naukou Církve o rodičích jako prvotních vychovatelích“.

Závěr: František je povinen obrátit se na OSN a neústupně vyžadovat zrušení zločinných programů sexuální výchovy! Rovněž je povinen se obrátit na Radu Evropy s požadavkem zrušení Istanbulské úmluvy, zavádějící gender a kradení dětí. Pokud to neučiní, dopadá na něj trest masového vraha: „Co jste neučinili jednomu z těchto maličkých, ani mně jste neučinili. A tito půjdou do věčných muk.“ (Mt 25,45)

Zaslal: Eliáš – Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

31. 1. 2019

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.