;

„Kardinál Duka neví, zda se máme postarat o sirotky ze Sýrie, protože to je třeba vidět především politicky, soudruzi!“ poznamenal Halík s konstatováním, že Duka čeká na názor mocných.

„Zato má hned jasný názor na divadelní hru, kterou neviděl ani nepochopil, tam je ochoten se angažovat i soudně. V této kauze se chová přesně jako ti, kteří usilují o zpětné zdanění církevních restitucí – on i oni vědí, že nakonec nemohou uspět, protože právo není na jejich straně, ale chtějí si populisticky naklonit veřejné mínění,“ dodal.

„Začínám si klást otázku, zda Dominik Duka (a jeho ovčáček Badal, který nedávno obohatil církev význačným konvertitou) někdy myslí na Soud, který nebere ohled na mínění mocných a vůči němuž není odvolání,“ uzavřel Halík.

Zdroj: 9. Původní text ZDE.

Na toto Halíkovo vyjádření nám přišla do naší redakce e-mailem reakce od Byzantského katolického patriarchátu.

Odpověď na výhružky kněze Halíka ohledně tzv. sirotků

Parlamentní listy otiskly článek, kde se Tomáš Halík veřejně pustil do kard. D. Duky a dokonce mu vyhrožuje Božím soudem za to, že nechce posloužit k prolomení islamizace do českého národa. Tentokrát má islamizaci posloužit průhledná kauza pod záminkou péče o „sirotky“. Pan kardinál moudře pověděl, že je třeba sirotkům pomáhat, ale v jejich vlastní zemiTo byla velmi moudrá odpověď, neboť na Východě, pokud jde o sirotka, širší rodina pokládá za svou svatou povinnost mít ho za vlastního. Vytrhávat sirotka z jeho rodinného a etnick&eacut e;ho zázemí zvětšuje jeho trauma. A navíc toto zneužívat k prolomení islamizace do ČR, je zločinný manévr pátra Halíka.

Halík dále vytýká kardinálovi, že se zastal našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, když byl hrozným, hulvátským a hanebným způsobem zneuctěn v brněnském divadle. Nejenom každý katolík, ale každý upřímný křesťan, ba dokonce i každý upřímný ateista, musí být za tento krok kardinálovi vděčný. Je šokující, že kněz T. Halík má vůbec odvahu tuto svatou povinnost kardinála prezentovat veřejnosti jako nějaký zločin!

A co se týče Halíkova vyhrožování kardinálovi Božím soudem, klademe vážnou otázku: Jak na tomto Božím soudě obstojí páter Halík? Vždyť on neváhá proto, aby „vyhověl mocným“, prodávat svoje svědomí a být hrobařem církve i národa.

+ Timotej – Biskup sekretář BKP

 

K páteru Halíkovi mám několik vět. Je absolventem Lateránské univerzity v Římě (s tím se ve svém životopise nechlubí). Tato univerzita je plně ovládána a řízena Jezuity. Halík je tajný Jezuita a Jezuitský řád je v podstatě soukromá armáda Vatikánu. Členové tohoto řádu by zapřeli i vlastní matku, jen aby ochránili své zájmy. Jezuité mají svého předsedu, který se správně nazývá generál (jak příznáčné). Halík má z Vatikánu své instrukce ohledně migrace. Jak jsem v jiném článku psala, Vatikán je řízen globálním prediktorem, který migraci naplánoval mnoho let dopředu.

Zde cituji úryvek z knihy Tajné dějiny Jezuitů, 2. vydání, str. 994-995.

V tomtéž roce 2003 vysílá Rádio Vatikán zprávu o propojení jezuitského řádu
s Evropskou unií: „Budapešť. V maďarském Dobogókö, severně od Budapešti, skončil
jezuitský kongres na téma rozšiřování Evropské unie. Pětidenního setkání se zúčastnilo na 50 jezuitů, kteří se v různých evropských zemích angažují v práci s uprchlíky a nezaměstnanými,
působí v akademických kruzích, v médiích a také v církevních strukturách Evropské
unie a v dalších mezinárodních organizacích. Během setkání se snažili odpovědět
na otázku jaké šance a jaká ohrožení čekají Evropu po připojení kandidátských
zemí, ve kterých jsou často sociální problémy, ale také sekularizace, kritičtější
než v zemích Západní Evropy, a jakou roli může ve stávající situaci sehrát církev a
řeholní komunity. K hledání nových způsobů jak obohatit Evropskou unii o
křesťanské hodnoty vyzval účastníky kongresu maďarský velvyslanec při Evropské
unii, Georg von Habsburg. »Evropa potřebuje dnes křesťanství více, než by se mohlo
zdát. Nenechte se tedy předběhnout jinými« – řekl v promluvě k jezuitům maďarský
diplomat.″ (Rádio Vatikán, 29. srpna 2003). Nejedná se zde pochopitelně
o křesťanství nekatolické, nýbrž výhradně o takové učení, které jezuité sami podporují
a šíří, tj. římskokatolické.

Jsou to také jezuité, kdo dnes vedou dialogy o evropské integraci a kdo ovlivňují
společnost tak, aby vykonávala to, co si Řím přeje. To můžeme vidět i ve slovech
jezuitského kněze T. Halíka, který k tomuto tématu říká: „Možná namísto tahanic o
změně preambuly bychom měli nejdříve otevřít klidnou a kompetentní rozpravu o
tom, že evropská integrace nemůže zůstat v politicko–ekonomické rovině. Měla by
působit i v oblasti duchovní, kulturní a morální. Nedávno jsem měl na konferenci o
úloze univerzit v evropské integrac i na pařížské Sorboně příležitost zdůraznit potřebu
kultivovat ‚společenské evropské vědomí a svědomí‘. A že přitom nemůžeme
ignorovat přínos křesťanství, to je, domnívám se, očividné.″

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.