Stovky miliónov ľudí na celom svete protestujú. Od ulíc Londýna cez kanadské provincie až po Dánsko, Írsko, Austráliu a všade inde ľudia odmietajú lekársku tyraniu, vakcínové pasy, rozeľovanie rodín, lockdowny a izoláciu. Všetky nezákonné mandáty a všetko nútené utrpenie NESMIE obstáť v skúške času. Health Ranger (Strážca Zdravia) považuje rok 2022 za „rok prebudenia“ a rok 2023 za „rok zodpovednosti“.

Milióny zranení spôsobených očkovaním a večné kovidové diagnózy prebudia mnohých v roku 2022.

Vo farmaceutických systémoch na oznámenie vedlajších účinkov sa na celom svete zaznamenanávajú milióny poškodení spôsobených vakcínami. V čase, keď sa vlády pokúšajú vmanipulovať populácií tretiu dávku mRNA so spike proteínmi, existujú státisíce rodín, ktoré už na vlastné oči boli svedkami smrti a vyčerpávajúcich poškodení spôsobených vakcínou. Títo ľudia nemali dostatok času oplakať smrť svojich blízkych a rozhodli sa, že z medicínskeho hľadiska nemôžu viac tolerovať toto násilné podrobenie. Hrozba opätovného očkovania a večných kovidových diagnóz v roku 2022 prebudí v najbližších rokoch k činom mnohých ďalších. Každá autoritárska osobnosť, ktorá použila nátlak na maximálne podvolenie sa týmto experimentálnym injekciám, biologickým zbraniam, bude nakoniec braná na zodpovednosť.

V roku 2022 sa k stovkám miliónov ľudí, ktorí už teraz protestujú, pridajú ďalšie stovky miliónov, ktorí už nebudú môcť odvracať hlavu pred historickými zločinmi proti ľudskosti, ktoré sa uskutočňujú pod záštitou „covid-19“. Psychóza masovej formácie sa u mnohých vytratí, keď nastúpi realita. Zdravotnú slobodu treba brániť za každú cenu.

Miliardy ľudí bolio postihnutých lekárskou tyraniou, lekárskym podvodom a propagandou vakcín, ktorá mnohých zabila. Miliardy ľudí znášali ohrozenie svojich občianskych slobôd, práv na autonómiu tela, kariéry a živobytia. Miliardy ľudí čelili priamemu ohrozeniu svojich rodičovských práv a denne sa bránili podmaňovaniu svojich detí a totálnemu útoku na ich osobné náboženské presvedčenie.

Ak sa majú ľudia uzdraviť a žiť v mieri a prosperite, tieto otázky mohutného významu už nemožno ignorovať. S postupom roku 2022 sa prebudí mnoho miliónov ďalších ľudí, ktorí budú volať po úplnom obnovení lekárskej etiky, lekárskeho súkromia a lekárskej slobody. Táto globálna revolúcia si vyžaduje všeobecné rešpektovanie práv na autonómiu tela a občianskych slobôd a odškodnenie za poškodenia spôsobené očkovaním.

Nasledujúce desaťročie poskytne obrovské príležitosti na zodpovednosť, spravodlivosť, odvolanie

Do roku 2023 dôjde k vážnemu odporu voči lekárskej tyranii a poškodeniam spôsobeným vakcínami. Vyšetrovania a zatýkania budú na dennom poriadku. Ľudia sa začnú obracať na vodcov, ktorí budú požadovať zodpovednosť, spravodlivosť a právne prostriedky. Vezmime si napríklad nedávny vývoj v Spojenom kráľovstve: Dr. Sam White a PJH Law predložili 20. decembra 2021 na policajnej stanici Hammersmith v Londýne trestné oznámenie.

Trestné oznámenie dokumentuje závažné bezpečnostné problémy týkajúce sa vakcín COVID a obviňuje predstaviteľov vlády Spojeného kráľovstva z vedomého zatajovania informácií pred britskou verejnosťou. Metropolitná polícia sťažnosť prijala a obsahuje „významné a nezvratné dôkazy“. Bolo vydané oficiálne referenčné číslo trestného činu „nesprávneho úradného postupu“. V sťažnosti sa uvádzajú vážne obavy o bezpečnosť vakcín proti kovidu a požaduje sa, aby sa zavádzanie vakcín „okamžite zastavilo“. Sam White varoval políciu, že zdravotnícki pracovníci v Spojenom kráľovstve sú „vydieraní, aby prijali vakcínu alebo prišli o prácu“. – problém ľudských práv, ktorý nemožno ignorovať.

Ďalší veľkí vodcovia tejto generácie sa postavia na stranu ľudí a budú neúnavne pracovať na presadení Novej medzinárodnej zmluvy o slobode zdravia, lekárskej etike, vedeckej integrite a ľudskej dôstojnosti. Táto zmluva musí presadzovať Norimberský kódex, ktorý bol počas škandálu covid-19 porušený vo všetkých smeroch. Zmluva musí chrániť práva na súkromie lekárov a musí zakázať vakcínové pasy, požiadavky na lekárske testy a ďalšie donucovacie opatrenia lekárskeho podvodu, ktoré si podmaňujú a zraňujú. Zmluva musí zabezpečiť, aby sa o karanténu mohlo žiadať len na základe riadnych dôkazov o infekčnom ochorení a prostredníctvom formálneho súdneho príkazu. Systémy segregácie, diskriminácie a apartheidu sa musia skončiť.

Rovnako dôležité je, že údaje týkajúce sa smrteľnosti vakcíny sa už nemôžu ignorovať; preto sa musí zaviesť moratórium na virologický výskum objavovania funkčnosti vírusov a sprievodné nasadenie biologických zbraní prostredníctvom mRNA vakcín. Musia sa uskutočniť súdne procesy a tribunály pre závažných porušovateľov ľudských práv a pre tých, ktorí sa podieľajú na lekárskom násilí a genocídnych činoch.

Nasledujúce desaťročie sľubuje nové paradigma výziev. Nová generácia lídrov musí týmto výzvam čeliť s duchovnou silou, etickými zásadami a trúfalym odhodlaním.

Zdroj: 9

Preklad a úpravy: anna

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.