To co hořelo na katedrále Notre Dame byly zednářské struktury přidané k originálnímu chrámu až v 19. století, což můžeme chápat jako znamení časů velkých změn, ve kterých nás upozorňuje prastaré proroctví, že „falešné struktury budou odstraněny“.

Částí, která shořela, byla dřevěná stavba z 13.000 dubů, jenž byla prastarými Pařížany nazývána Les, protože bylo nutno podřezat celý les stromů, aby mohli zasvěcení zednáři provést restaurační práce. Les byl logicky shromážděním Druidů, kde druidské kmeny praktikovali svoje poslední oslavy svátků a věcí veřejných, než se ponořili do stínu času v očekávání toho dne, kdy paprsky světla galaktického úsvitu opět rozkvetou.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Tato zednářská akce zmocnit se autorství chrámů postavených druidskými kmeny je evidentní. Marně se tito čarodějové Temnot pokoušeli narušit tok všem prospěšné éterické energie, kterou tyto víry vyzařují do vnějšího prostoru, ačkoliv se jim podařilo zkorumpovat celou společnost a vytvořit hierarchii zneužívání moci. Zednářské datum (založení) se tedy spálilo ve zvláštní den kosmického řádu v keltském kole času, a proto je to jasná zpráva od Matky Země bez ohledu na původce založení ohně. Oheň je pouze znamením osvobození a očištění. V tomto případě starých struktur a energetických kotev k minulosti, která je dnešní historií zatemněna.

Deska, pohřbená ohněm, ukázala, že muži, kteří v 19. století obnovovali Notre Dame, byli iniciovaní zednáři.

Byl na ní nápis: „Tato deska byla vyrobena v roce 1859. M. Viollet-le-Duc byl architektem katedrály. Za Ballu, tesařskou společnost, zde vepsal Georges, mistr předák kolegů tesařů Vděčných Svobodě.“

 

La placa clavada en la aguja, con la escuadra y el compás de los masones cruzados por el bastón de los «maestros» y acompañado de las inciales I.N.D. (In Nomine Dei), la fórmula que pronunciaban antes de comenzar sus trabajos..

.

Viditelné poškození klenby způsobilo také pád desky.

Magie synchronicity dává signály, a vše čistící oheň přichází právě v den starověké keltské oslavy: začátek měsíce Vrby. Symbolika vrby je spojena se symbolikou Měsíce, s jeho instinktivním a hlubokým rozlišování tajemství přírody.

Říká se, že vrba je nesmrtelná pro svou schopnost růst i po prořezání, a pro své duchovní účinky a změny vědomí ji staří Keltové nazývali stromem okouzlení a záhad.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Vrba je spojena s božskou trojicí – triplicitou, v její Stařecké podobě, ve vlastnostech stárnutí Trojité bohyně, duchem stařecké Moudrosti, s nejtemnějšími silami přírody, které nám pomáhají překonávat obavy a skryté slabiny. Kultura Wicca a její název odvozený od „willow“ (vrba), což je její anglický název používá určitý druh přírodní magie spolu s rytmickou energii tvoření spojené s Bohyní a jejími léčivými účinky, toto kouzlo znají Duchové vrby. Vědí být součástí nejvyššího duchovního zasvěcení ohni a to je klíčem k pochopení poselství tohoto ohně v tomto okamžiku, tak jak je naznačeno v keltském kole času: PURIFIKACE.

Druidský les o 13.000 stromech se přesunul do Planetárního křišťálového srdce díky skutečnosti, že Planetární umělecká síť dokázala v době ohně otevřít portál v křemenném krystalu, a tak nám 13.000 pozemských čarodějů a čarodějek pomohlo svým posvátným pochodem vítězství míru, a toto místo Síly předků bylo osvobozeno!

Nezapomeňte, že jsme ve fází planetárního mayského kalendáře solárního kruhu na kinu 169, zvaném Červený Kosmický Měsíc – což je rok kosmického čištění Země, kterýmžto se cyklus 13 let uzavírá prostřednictvím okouzlené zářivé vlny meditace soustředěné na planetární purifikaci.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Měsíc Psa, je navíc měsícem manifestace-projevu, a právě se udál mocný očistný projev ohně.

DVA POŽÁRY VE DVOU KLÍČOVÝCH CHRÁMECH DVOU SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ (p.př.: přičemž obě mají stejný základ-kořen a jsou proto nazývány „náboženství Knihy“, myšleno původní kniha ze které vychází, sumerský epopej Enuma Eliš).

Avšak není to proto, že jsou to chrámy, ale PROTO, na jakých MÍSTECH se nacházejí. Obě dvě místa jsou mocná místa Starověkých Sil našich Předků. Katedrála Notre Dame v Paříži je chrám druidských kmenů a bohyně Isis, a mešita Al-Aksá v Jeruzalémě je bývalý Šalamounův chrám. Avšak pod těmito chrámy jsou ty pravé víry Matky Země, přírodní portály vytvořené tellurickými podzemními proudy pramenícími uvnitř země, uzly jeskynních galerií nebo podzemních řek, jeskyní zasvěcení či vnitřních jezer, kde přírodní síly vytvářejí energii a vytvářejí tzv. místa Síly.

V těchto energetických uzlech, používaných kmeny čarodějek a čarodějů, ukotvili tito svá centra silových a iniciačních portálů, používající žíly ze zlatého skla vnitřních jezer jako knihovnu a dveře do Neznáma.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

V případě Notre Dame, starověkého chrámu na říčním ostrově zasvěceném Vrbě kmenovými rituály velekněžek bohyně Isis, aby se posílil původní portál a přirozený vír, byl vytvořen chrám-katedrála, který je poté, ve 13. století, uzurpován Vatikánskou Říší. V této době se Zlovůle této Říše stabilizuje, což se odráží v přidané architektonické struktuře: na její krov a střechu je obětován celý druidský les. Společnost se tedy od nynějška začne proplétat s prokletím Babylonsko-římsko-vatikánské církve, což bude svázáno s množstvím memů, ale jedním memem centrálním – souborem přesvědčení, které panují v dnešním světě, a které jsou založeny na pravdách původních, ale manipulovaných národů …

A to je právě ten velký symbol manipulace, která shořela s krovem a střechou Notre Dame: manipulace FALEŠNÉ MOCENSKÉ STRUKTURY.

A nakonec vlna okouzleného očištění fáze mayského cyklu Měsíce vydává své ovoce a tyto důležité uzly nyní jako znamení ohně, který také uvolňuje a osvobozuje kolektivní nevědomí z těžkých nočních můř a břemen, a dává nám přístup k supra-vědomé oblasti noosféry, kde se můžeme duchovně rozvíjet v rámci Moudrosti.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Stavba katedrály byla dokončena v roce 1260, sto let po zahájení stavby. Byla přestavěna ve 13. století a částečně obnovena v 19. století, s mnoha esoterickými kódy a jemnými klíči v jejím architektonickém rámci.

 

Mýtická proroctví

Proroctví připsané Nostradamovi:

Symbol křesťanství ve Francii nebo ve Španělsku shoří v očistném ohni.

Panna Maria bude plakat za nás za všechny a zářit v dálavách.

S příchodem jara bude církev hořet v ohni, velká církev všech dob bude spálena hříšníky.

Oheň spálí symboly, které byly použity pro slávu lidského ega, a ne ve jménu Ježíše.

Ve Francii, ve Španělsku nebo v Itálii se spálí kopule, které mají být vyčištěny.

Velký kostel bude spálen, aby přinesl dobré zprávy.

*********************************************

Michel de Nôtre-Dame, známý jako Nostradamus, byl francouzský lékař, astrolog a prorok, který se v průběhu dějin vyznačoval svými přesnými předpovědi o budoucnosti, které byly vyjádřeny v jeho díle „Les Propheties“ a pokaždé, když se něco důležitého stane, je tomu jevu často připisováno některé z jeho proroctví.

Notre Dame ve francouzštině, (naše paní, naše dáma). Nostradamus s tímto proroctvím určuje původ svého jména, tajemství některých druidských kmenů, které přežijí inkviziční hon na čarodějnice. Předtím to byl chrám Isis (původ oblasti a jména Paříž (Paht Isis), panteon Magdaleny, mýtické místo Síly a kouzla řek souvisejících se Strážci Vrby.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Kamenní Strážci

Čtyři chrliče na střeše měli na starost 4 kardinální body katedrály. Tyto chrliče byly odstraněny restaurováním minulý týden a tím se toto kouzlo rozbilo. Ostatní chrliče nejsou originály Notre Dame.

Na některých nejpopulárnějších snímcích Notre-Dame jsou jejich chrliče nebo chiméry (vyřezávaná monstra). Tato fantaskní stvoření se v katedrále nenacházela až do 19. století; byly přidány v mezidobí 1843 a 1864 během výše zmíněné radikální restauraci katedrály již zmiňovanými zednářskými zasvěcenci pod dohledem svého Mistra architekta, Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc.

 

Retrato del arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, autor de la ‚aguja‘ de Notre Dame.

.

Chrám číslo 13 hoří ve vlně vyprovokovaných znesvěcení náboženským center ve Francii pod vlivem společenských protestů. 12 bylo vyprovokováno v posledních 7 dnech, poslední byl požár v bazilice … ten druhý není znám, ale je tu něco zvláštního:

Od první vteřiny se ve všech sdělovacích prostředcích říká, že oheň je nehoda, a že začíná sbírka peněz, která umožnila vydělat za jeden den to, co vydělají vstupenky za rok: 127.000 euro.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Další nezávislá média nevylučují útok na tento křesťanský symbol Notre Dame, nejslavnější katedrály na světě: požár Notre Dame je 11. zářím (WTC) křesťanství. Symboly falešné moci padají, stejně jako se rozpadá Babylonská věž.

Oheň zničí katedrálu, je to děj románu Victora Huga „Notre Dame z Paříže“, vzpomínka na charakterního hrbáče „Quasimoda“. Napsal ji v roce 1831, s úmyslem upozornit francouzskou společnost na neustále se zhoršující stav gotických katedrál, které mentalita té doby považovala za barbarské. A dosáhl toho, protože po vydání jeho knihy bylo mnoho katedrál zrestaurováno. Notre Dame byla v roce 2019 již opomíjena a celkově ve špatném stavu. Ale dřevo střechy bylo už tehdy v hrozném stavu. Byl Victor Hugo prorok …?

pro tadesco přeložil Pedro | zdroje: 5, 9 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.