Už úplne chcú upražiť naše mozgy? Inak sa to popísať ani nedá.

Internet Of Things (IOT – internet predmetov) je možným zdravotným rizikom pre človeka: Vedci spochybňujú bezpečnosť netestovanej 5G technológie na medzinárodnej konferencii.
Opakovaný výskum potvrdil že tieto vlny – používané Ministerstvom Obrany ako zbraň davovej kontroly – interaguje s ľudskou pokožkou a očami.

 

[wp_ad_camp_1]

 

Izraelský výskum prezentovaný na medzináronej konferencii odhalil, že tie isté elektromagnetické frekvencie používané na kontrolu davu budu použité na zformovanie najnovšej siete – označenej ako 5G, ktorá prepojí viac ako 50 miliárd zariadení ako súčasť Internet of Things.

Súčasné výskumi bezdrátových frekvencií milimetrovej a menšej ako milimetrovej veľkosti potvrdzujú, že tieto vlny interagujú priamo s našou pokožkou, konkrétne najviac s potnými žľazami. Dr. Ben-Ishai z katedry fyziky, Hebrejskej Univerzity v Izraely nedávno popísal, že pri vystavení ľudských potných kanálikov týmto vlnovým dĺžkam sa správajú ako súprava špirálových antén.

Vedci upozorňujú, že je potrebné urobiť riadny výskum na zdravotné efekty, pôsobiace na ľudské telo, spôsobené týmito frekvenciami pred nasadením 5G technológie, ktorá ich využíva aby sa verejnosť ujistila, že sú chránený a aj ich prostredie.

 

 

[wp_ad_camp_1]

Ak si jeden z milióna, ktorý túži po rýchlejšom sťahovaní filmov, hier a virtuálnej pornografie, tu je riešenie: ak ti nevadí byť dobrovolník v obrovskom nekontrolovanom experimente na populácií človeka. Momentálne, obyvatelia Washingtonu, DC oblasti, rovnako ako obyvatelia 100 miest v Číne bude žiť v rámci dosahu rozsiahlej experimentálnej siete, založenej na milimetrových vlnách – s čím ani nesúhlasili, a to všetko ako láskavosť od platiteľov daní v Amerike.“ poznamenala Dr. Devra Davis, Prezidentka pre životné prostredie.

Davis navrhla, že Trumpova administratíva by mohla poskytnúť zdroje na výskum a výučbu zavedením 2 centovej dane za mesiac ako poplatok pre všetky bezdrátové zariadenia, ich výrobcov a poskytovateľov siete. „Zaučenie a výskum v oblasti bioelektromagnetizku zahrňujúc vyhodnotenie nových technológií je úplnym základom pred zavedením.

Táto práca dokazuje, že tá istá časť pokožky, vďaka ktorej sa potíme, taktiež odpovedá na 5G radiáciu rovnako ako anténa, ktorá môže prijímať signály. Potrebujeme potencionálne nepriaznivé zdravotné následky 5G siete seriózne vyhodnotiť predtým ako vystavýme naše deti, samých seba a prostredie týmto žiarením.“

 

[wp_ad_camp_1]

 

Výskumné štúdie z Dielectric Spectroscopy Laboratórie katedry aplikovanej fyziky, Hebrejskej Univerzity v Jeruzaleme, vedenej Dr. Yuri Feldman, poukazujú na to, že milimetrové a menšie vlny môžu byť absorbované určitou vrstvou. Počet potných kanálikov nachádzajúcich sa v ľudskej pokožke je premenlivý od 2 miliónov až do 4 milónov.

Dnešné mobilné telefóny a WI-Fi siete sú založené na mikrovlnách – typ elektromagnetického žiarenia využívajúci frekvencie 6 gigahertzov (GHz) a viac k bezdrátovemu prenosu hlasu alebo dát. Avšak, zavedenie 5G siete bude vyžadovať odblokovanie nového spektrálnych pásiem v omnoho vyšších frekvenciách v merítku nad 6 GHz až do 100 GHz a viac, využívajúc milimetrové a menšie vlny, umožňujúc tým prenos o veľa väčšie množstvo dat za rovnaký čas v porovnaní so súčasným mikrovlnovým žiarením.

Väčšina populácie si neuvedomuje, že tieto vlny opakujú cyklus niekoľko miliárdkrát za sekundu. 75 GHz je v skutočnosti 75 000 000 000 cyklov za sekundu,“ poznamenáva Davis o týchto frekvenciách, ktoré bleskovo prenikajú do našej pokožky.

Už roky, USA, Rusko a Čína vráamci ich obranných služieb vyvíjajú zbrane, ktoré su založené na takýchto elektromagnetických technológiách k vytvoreniu nepríjemného pocitu pálenia na koži, ako súčasť zbraní na davovú kontrolu. Milimetrové vlny sú používané U.S. armádov ako zbraň pri rozpúšťaní davu s názvom Active Denial Systems. Dr. Paul Ben-Ishai poukázali na výskum, ktorý bol na objednávku armády USA aby zistili, prečo sa ľudia rozutekajú, keď sa ich zasiahne takýto lúč vlnovej dĺžky.Ak nemáte toľko šťastia aby stáli dostatočne ďaleko pri spustení, budete mať pocit akoby vaše telo horelo.

Ministerstvo Obrany vysvetluje prečo: „Tento pocit sa vytratí v momente keď zasiahnutý zmizne z dosahu lúča. Pocit je dostatočne intenzívny na to aby spôsobil takmer okamžitý reflex pre útek z dosahu.“

 

[wp_ad_camp_1]

 

V Izraelskom Inštitúte pre pokročilé štúdia na Hebrejskej Univerzite (IIAS) bola zorganizovaná konferencia v spolupráci s USA Národným Inštitútom Štúdie pre životné prostredie (NIEHS) a Environmental Health Trust (EHT).

Verizon nedávno oznámil, že 5G siete budú testované v 11 mestách USA. 5G siet bude zahrňovať zavedenie miliónov antén po celej USA, tisícky v každom meste, pretoe milimetrové vlny sa ťažko prenášajú skrz budovy a iné prekážky.

Navrhovaná inštalácia bude viesť k verejnej kritike v obývaných častiach kde majitelia domov nechcú mať namontované antény a ani na ich pozemku alebo v blízskosti škôl.

Viacero vedcov na konferencii malo námietky a obavy ohľadom súčasných, že nie sú (regulations) adekvátne na ochranu verejného zdravia.

Je tu nesmierna potreba na preverenie 5G efektov na zdravie človeka práve teraz pred tým ako budú milóny obyvateľov vystavený jeho účinkom…. Musíme si byť istý či 5G nebude zvyšovať riziko zniku rôznych kožných chorôb ako je melanoma alebo iné druhy rakoviny kože.“ Poznamenal Ron Melnick, vedec Národného Inštitútu zdravia, momentálne v dôchodku, ktorý viedol návrh štúdie Národného Toxikologického programu na skúmanie rádiofrekvenčného žiarenia mobilných telefónov.

Dariusz Leszczynski, PhD, Vedúci editor Radiácie a Zdravia, vyhlásil, že medzinárodná organizácia nazývaná ICNIRP – plánovala vypracovanie odporučaného limitu expozície verejnosti týmto vyšším frekvenciam a plánovalo klasifikovať všetku pokožku v ľudskom tele zaraďujúc medzi končatiny a nie ako hlavu alebo trup. Leszczynski upozornil, že „ak klasifikujete pokožku ako končatiny – bez ohľadu na to, kde je pokožka umiestnena – môžu byť limity expozície o mnoho vyššie.“

 

[wp_ad_camp_1]

 

Používanie sub-terahertz (milimetrové vlny) komunikačnej technológie (mobilné telefóny, Wi-Fi, antény na prenos siete) môže spôsobiť pocit fyzickej bolesti psprostredkovanej vďaka nociceptorom (pozn. prekl. receptory bolesti),“ poznamenal Dr. Yael Stein, MD, ktorý napísal list Federílnej Komunikačnej Komisii ohľadom 5G Spectrum Frontiers.

Zdravotný experti celosvetovo vyzývajú k činom. Dr. Cindy Russell podrobne opisuje stav vedy v nedávnom článku v lekárskej asociácii Santa Clara a zhrňuje: „Nezavádzajte technológie 5G, kým sa nepredložia štúdie o vplyvoch na zdravie. 2. Prehodnoťte bezpečnostné štandardy zakladajúc na dlhodobých a aj kratkodobých štúdiach ohľadom biologických účinkov”.

Videos of Lectures and Presentation Slides from the Conference

Vedecké referencie

Human Skin as Arrays of Helical Antennas in the Millimeter and Submillimeter Wave Range

The Helical Structure of Sweat Ducts: Their Influence on the Electromagnetic Reflection Spectrum of the Skin

Circular polarization induced by the three-dimensional chiral structure of human sweat ducts

Tissue Morphology and Bio-metamaterials as the Driving Mechanism of Human Electromagnetic Response in the sub-THz frequency Range

Research Study Summaries at Hebrew University Department of Applied Physics

PDF of Abstract for January 24, 2017 IIAS Presentation

Letter from Dr. Yael Stein to Federal Communications Commission on Spectrum Frontiers

Modelling millimetre wave propagation and absorption in a high resolution skin model: the effect of sweat glands.

Terahertz Channel Characterisation Inside the Human Skin for Nano-scale Body-Centric Networks

Pozrite sa aj na 5G bezdrátová budúcnosť, od Dr. Cindy Russell: PRISPEJE K CHYTRÉMU NÁRODU ALEBO K TOMU NEZDRAVÉMUStrana 20-21

[wp_ad_camp_1]
Referencie

US Department of Defense Non-Lethal Weapons Program FAQS

A Narrative Summary and Independent Assessment of the Active Denial System The Human Effects Advisory Panel

Everything You Need to Know About 5G

Potential Risks to Human Health from Future Sub-MM Communication Systems: Paul Ben-Ishai, PhD Video Lecture Presentation

Preklad: anna, Zdroj: (1)

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.