Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Prezident USA, papež, anglický král a japonský císař jsou na odpis
  Prezident USA, papež, anglický král a japonský císař jsou na odpis

  Prezident USA, papež, anglický král a japonský císař jsou na odpis

 • Prezident Putin ve středu navštíví Saúdskou Arábii a Spojené Arabské Emiráty
  Prezident Putin ve středu navštíví Saúdskou Arábii a Spojené Arabské Emiráty

  Prezident Putin ve středu navštíví Saúdskou Arábii a Spojené Arabské Emiráty

 • Finské firmy jsou podezřelé z pašování dronů do Ruska
  Finské firmy jsou podezřelé z pašování dronů do Ruska

  Finské firmy jsou podezřelé z pašování dronů do Ruska

 • Zemětřesení o síle 5,7 stupně otřáslo hlavním městem Filipín
  Zemětřesení o síle 5,7 stupně otřáslo hlavním městem Filipín

  Zemětřesení o síle 5,7 stupně otřáslo hlavním městem Filipín

 • Niger ukončuje bezpečnostní a obranné partnerství s EU
  Niger ukončuje bezpečnostní a obranné partnerství s EU

  Niger ukončuje bezpečnostní a obranné partnerství s EU

Související zprávy

 • Ve Velké pyramidě v Gíze byla objevena skrytá chodba
  Ve Velké pyramidě v Gíze byla objevena skrytá chodba

  Ve Velké pyramidě v Gíze byla objevena skrytá chodba

 • Fraktální matrice: Jak vzniká realita v Matrixu a kdo ji vytváří?
  Fraktální matrice: Jak vzniká realita v Matrixu a kdo ji vytváří?

  Fraktální matrice: Jak vzniká realita v Matrixu a kdo ji vytváří?

 • Kauza Mgr. David Šubík vs. Manipulátoři.cz aneb Chceš vidět manipulátora naživo?
  Kauza Mgr. David Šubík vs. Manipulátoři.cz aneb Chceš vidět manipulátora naživo?

  Kauza Mgr. David Šubík vs. Manipulátoři.cz aneb Chceš vidět manipulátora naživo?

 • Kdo jsou muži v černém 9: Tajný výzkum
  Kdo jsou muži v černém 9: Tajný výzkum

  Kdo jsou muži v černém 9: Tajný výzkum

Islamizace historie

Nejen to, žádné další náboženství v Turecku, jiné, než islám nemá moc, vliv, nebo finance z Diyanetu – jehož rozpočet je vyšší než rozpočet většiny ministerstev; ostatní náboženství nejsou buď oficiálně uznávány (jako v případě Alevitů a Jezídů), nebo jsou na pokraji kompletní likvidace vládou – jako v případě judaismu, řecké ortodoxie a asyrského a arménského křesťanství.

[wp_ad_camp_2]

„…Ve skutečnosti od stvoření světa existuje jen jedno náboženství a tímto náboženstvím je islám… a proto i když islám nebyl na těchto územích před příchodem Mohammeda, měl by tam být…Takže jakékoli takové místo musí být osvobozeno, nikoliv znovu dobyto…. A proto neexistuje žádná islámská okupace. Pokud někdo něco okupuje, bude to vždy někdo jiný, nikoli muslimové. Takže neexistuje islámská okupace. Existuje pouze islámské osvobození.“ – Moshe Sharon, emeritní profesor islámských a středovýchodních studií na Hebrejské univerzitě v Jeruzalému.

Nicméně, aby byla tato politika účinná musí vést upřímnou a otevřenou debatu o historii a učení islámu, stejně jako o jeho současné podobě, nikoli jako „náboženství míru“ (což by podle islámu mohlo nastat pouze pokud by celý svět akceptoval Alláha a islámské zákony šaría), ale jako „náboženství války a teroru“.

Debata o tom, zda islám byl unesen fundamentalisty (nebo zda toto náboženství samo o sobě káže nenávist, která vede k terorismu) se vede ve Spojených státech již od útoků 11. září 2001. I když tento problém dosud nebyl vyjasněn, jedna věc je jasná: v muslimském světě je démonizace židů a křesťanů zcela samozřejmá.

Vezměme si například Turecko, kde antisemitismus byl po desítky let veřejně hlásán prominentními členy vlády, náboženskými představiteli i médii. V červnu tohoto roku, se i hlava vládního direktorátu pro náboženské záležitosti (Diyanetu) připojila do tohoto chóru.

[wp_ad_camp_2]

řeči pronesené v Gaziantepu (jejíž přepis byl uveden na oficiálním Twitterovém účtu Diyanetu) profesor Dr. Mehmet Görmez prohlásil, že islám byl Allahem přiveden na svět, aby napravil „zkreslení“ způsobené judaismem a křesťanstvím. Prohlásil, že v centru judaismu se nachází „materialismus, peníze a bohatství“. Pokud jde o křesťanství, tvrdil že je tomu naopak, i když jeho interpretace božství je stejně „chybná“, protože téměř „zakazuje pomlouvání světa a předpokládaného majetku i bohatství. [haram].“


„Rozhodování, šíření názorů a zodpovídání otázek v náboženských záležitostech skrze úhel pohledu z fundamentálních textů a metodologie a historické zkušenosti islámského náboženství, s ohledem na jeho současné požadavky a potřeby.“
Diyanet byl založen v r. 1924 vládou Turecka vedenou Republikánskou lidovou stranou po zrušení otomanského kalifátu, jako následník Sheikh ul-Islam, předcházejícího úřadu pro náboženské záležitosti. Má spoustu odborů a rozhodující mezi nimi je Nejvyšší rada pro náboženské záležitosti (High Board of Religious Affairs), jejíž povinnosti zahrnují:

Nejen to, žádné další náboženství v Turecku, jiné než islám nemá moc, vliv, nebo finance z Diyanetu – jehož rozpočet je vyšší než rozpočet většiny ministerstev. Ostatní náboženství nejsou buď oficiálně uznávány (jako v případě Alevitů a Jezídů), nebo jsou na pokraji kompletní eliminace vládou – jako v případě judaismuřecké ortodoxie a asyrského a arménského křesťanství.

Turecko není osamocené v této praxi, která nás přivádí zpět k otázce proč „muslimové tolik nenávidí Židy“.

[wp_ad_camp_2]

Podle Andrewa Bostoma, autora The Legacy of Islamic Antisemitism: From Sacred Texts to Solemn History (Dědictví islámského antisemitismu: svaté texty velebné historie), odpověď leží v Koránu, jehož „ústřední antižidovský motiv… lze najít ve verši 2:61 a opakovaně ve verši 3:112.“

Oni byli poníženi [Allahem] kdekoli byli zastiženi, a to podle úmluvy Alláha a závazku muslimů. Přivolali na sebe hněv Alláha a byli uvrženi do bídy. Bylo tomu proto, že nevěřili veršům Alláha a neoprávněně zabili proroky. Bylo tomu proto, že byli neposlušní a [obvykle] hříšní. (3:112) SAHIH INTERNATIONAL

interview v roce 2008 Bostom říká:

„Židé jsou obviňováni ze zavraždění proroků a hřešení proti vůli Alláha a proto jsou odsouzeni a prokletí na věky. Verš 2.61 říká ‚hanba a bída ulpěla na nich.‘ A tento verš je spojen s verši jako 5:60, a dalšími verši o Židech proměněných v opice a vepře, což bylo součástí jejich kletby. Verš 5:78 popisuje prokletí Židů Davidem a Ježíšem, synem Marie. Existuje příbuzný verš 5:64, který obviňuje Židy jako šiřitele války a rozkladu i jako starověké předchůdce Protokolů sionských mudrců. (Palestinský představitel prezident Mahmud Abbas citoval tyto verše během své invektivy vůči Židům v Izraeli v r. 2007.) Všeobecně lze říci, že celková debata Koránu o Židech je litanie o jejich hříšnosti a trestech, jako součásti božské obžaloby, odsouzení a potrestání.“

Moshe Sharon, emeritní profesor islámských a středovýchodních studií na Hebrejské univerzitě v Jeruzalému vysvětluje, že podle Koránu:

„základním přístupem je, že veškerá historie je ve skutečnosti islámskou historií… že všechny důležité historické postavy jsou ve skutečnosti muslimové – od Adama až po současnost. Takže když Židé, nebo křesťané něco požadují a trvají na faktu, že existoval král zvaný Šalamoun, nebo král zvaný David, nebo proroci zvaní Mojžíš, nebo Ježíš, říkají něco, co není pravda. Ve skutečnosti ani neví, že všechny tyto postavy jsou v podstatě postavy muslimské.“

Sharon pokračuje:

„Ve skutečnosti, od stvoření světa existuje jen jedno náboženství a tímto náboženstvím je islám. Takže když někdo řekne ‚Podívej, toto je místo spojené se Šalamounem a zde je místo, kde stál Šalamounův chrám‘, pravověrný muslim mu odpoví: Ano, máš naprostou pravdu. Ale nezapomínej, že Šalamoun byl muslim a také David byl muslim. Rovněž Abrahám byl muslim. Izák byl muslim, a i Ježíš byl muslim. Takto si představují islamizaci historie.“

[wp_ad_camp_2]

Sharon říká, že skrz tuto „islamizaci historie“ existuje i „islamizace geografická“, taková, že:

„jakékoli místo spojené s těmito lidmi, nebo s těmito proroky, kteří všichni byli muslimy se stává muslimským územím. A proto i když islám nebyl na těchto územích před příchodem Mohammeda, měl by tam být. Pokud jde o tato území, mám na mysli Střední Východ, nebo další části mimo Střední Východ, která jsou nyní muslimská. Takže jakékoli takové místo musí být osvobozeno, nikoliv znovu dobyto. Tato místa musí být osvobozena. Takže islám, objevující se v historii v čase Mohammeda (nebo znovuobjevující se z hlediska tohoto pohledu) je jako osvoboditelský. A proto neexistuje žádná islámská okupace. Pokud někdo něco okupuje, bude to vždy někdo jiný, nikoli muslimové. Takže neexistuje islámská okupace. Existuje pouze islámské osvobození.

Tato kombinace nenávistných veršů Koránu, jak zdůraznil Bostom a revize islámské historie podle Sharona stvořila nestvůru v podobě existenciální hrozby pro židovsko-křesťanský svět. V důsledku toho potřebuje Západ důsledně realizovat nesmlouvavou politiku zabezpečování náboženské svobody, jak pro nemuslimy, tak i pro neextremistické muslimy, kdekoli se usadí.

Nicméně, aby byla tato politika účinná musí vést upřímnou a otevřenou debatu o historii a učení islámu, stejně jako o jeho současné podobě, nikoli jako „náboženství míru“ (což by podle islámu mohlo nastat pouze pokud by celý svět akceptoval Alláha a islámské zákony šaría), ale jako „náboženství války a teroru“.

Uzay Bulut, je rozená muslimka, vychovaná v Turecku, která je v současnosti novinářkou působící ve Washingtonu, D.C. Je publikující členkou Středovýchodního fóra.

Překlad původního textu: The Islamization of History
Překlad: Josef Janeček

Zdroj: 1, 2

[wp_ad_camp_2]

 

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
3 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře