Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku
  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

 • Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa
  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

 • „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO
  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

 • Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál
  Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál

  Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál

Související zprávy

 • Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa
  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

 • „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO
  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

 • Generál Mark Milley odvezen do GITMO
  Generál Mark Milley odvezen do GITMO

  Generál Mark Milley odvezen do GITMO

 • JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny
  JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny

  JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny

JAG odsoudil 10 lékařů, kteří milovali „zabodávačky“, k trestu smrti oběšením

Sbor generálních soudců námořnictva Spojených států a Úřad vojenských komisí ve čtvrtek vstoupily na neprobádané území, když současně obvinily, usvědčily a odsoudily k trestu smrti deset lékařů ze státu Washington za zabití z nedbalosti, hromadné zanedbání lékařské péče s následkem těžkého poškození zdraví nebo smrti a za zradu Spojených států amerických, informoval server Real Raw News z Camp Blaz.

Jak jsme informovali tento měsíc, Bílé klobouky v rámci amerického vojenského aparátu zatkly 100 lékařů s tím, že jejich praktikování drakonických protokolů a osobní ambice ohrožují životy pacientů. V obsáhlém místopřísežném prohlášení JAG tvrdil, že obvinění nadávali a ponižovali pacienty, kteří mají obavy z očkování, a vyhrožovali jim, že je zařadí na „černé lékařské seznamy“, pokud nebudou dodržovat pokyny CDC. Před podáním obžaloby navštívili vyšetřovatelé JAG, kteří se vydávali za pacienty, kliniky ve 12 státech, kde byli také slovně napadáni a odmítali ošetření za to, že odmítli ukázat očkovací průkazy nebo se nechat očkovat v ordinaci. Většina ze 100 lékařů ordinovala ve státech Washington, Kalifornie, Illinois, New York a Connecticut.

Po zadržení byli ďábelští lékaři odvezeni do „přijímacích středisek“ a vyslechnuti vyšetřovateli JAG. Ani jeden z nich nevyjádřil lítost nad tím, že ohrozil životy pacientů; místo toho hrdě obhajovali své činy a odříkávali něco, co vypadalo jako nacvičená mantra: „Postupoval jsem podle protokolů COVID-19 a směrnic CDC“.

Náš zdroj uvedl, že hromadné zadržení způsobilo značný problém, protože JAG neměl čas ani prostředky na to, aby jednotlivě soudil 100 lékařů obviněných z téměř stejných trestných činů. Dodal, že jedinou praktickou možností bylo stíhat 100 lidí společně nebo rozdělit stádo do zvládnutelných skupin podle síly důkazů. Při čtvrtečním jednání v Camp Blaz se 10 ze 100 lékařů a obhájce jmenovaný JAG postavili proti kontraadmirálovi Johnathonu Stephensovi.

Stephens v dubnu vedl žalobu JAG proti náměstkovi ředitele CDC pro globální zdraví Howardu Zuckerovi. Má také společně stíhat 165 vojáků z Fort Drum, kteří se spikli, aby vedli válku proti Trumpovým příznivcům.

„Máme tolik nevyřízených a přicházejících obvinění; společné soudy jsou, víte, pro efektivitu. Jinak se budeme soudit ještě dlouho poté, co se všichni obrátíme v prach,“ uvedl náš zdroj.

Na otázku, zda JAG zvažuje důsledky společného osvobozujícího rozsudku, který by teoreticky zprostil viny stovky zločinců, kteří by mohli opět pustošit občany, odpověděl: „Děláme to s železnými případy. Zločinci z FEMA z Maui budou souzeni společně, stejně jako lékaři, a všichni zamíří na šibenici.“

Dodal, že čtvrteční úspěch v Camp Blaz dokázal, že JAG může odsoudit více zločinců najednou.

Admirál Stephens zahájil tribunál představením (na ZOOMu) 40leté ženy ze Seattlu, která v červnu 2021 přivedla svého nemocného 14letého syna k jejich rodinnému lékaři, identifikovaného jako obžalovaný č. 6. „Obžalovaný č. 6“ byl v červnu 2021 obžalován z vraždy. U chlapce se objevil zánět spojivek a jeho matka chtěla na léčbu tohoto onemocnění antibiotické oční kapky. Žalovaný č. 6 tvrdil, že zánět spojivek neboli „Covid Eye“ je nepublikovaným příznakem koronaviru, a zeptal se, zda jsou oba očkováni. Když matka odpověděla „ne“ s tím, že chce další důkaz, že očkování je bezpečné a účinné, žalovaný č. 6 se tyransky rozzuřil a požadoval, aby se nechali na místě otestovat, nebo aby opustili prostory, přestože matka a syn měli na sobě masky. Přistoupili na tento nepřiměřený příkaz a technik jim násilně udělal výtěr z nosu. Když rychlé antigenní testy ukázaly negativní výsledek, žalovaný č. 6 vznesl další požadavek – okamžité očkování. To odmítli a byli vykázáni z ordinace.

„A co jsi v tu chvíli udělal?“ Admirál Stephens se zeptal nyní šestnáctiletého chlapce na obrazovce.

„Matka mě odvezla na urgentní příjem, asi 15 minut cesty,“ odpověděl chlapec.

„A tam tě ošetřili?“ zeptal se admirál.

„Ne, pane. Ani tam mě nechtěli ošetřit,“ řekl chlapec.

„Opravdu? Měli jste s matkou nějaký důvod?“ zeptal se admirál.

„Ano, pane. Protože jsme nebyli očkovaní a nechtěli jsme se nechat očkovat. Stejně jako předtím.“

„Řekli nám, že naše jména jsou na seznamu,“ vložila se do hovoru matka, „a že půjdou na CDC a státní ministerstvo zdravotnictví.“

„Takže to, co říkáte – během patnácti minut, které nám trvala cesta z bodu A do bodu B, se vaše jména dostala na univerzální seznam zlobivých,“ řekl admirál.

„Nevím, jestli univerzální, pane, a ten seznam jsme nikdy neviděli, ale jsem si jistý, že na úřadě říkali, že je celostátní,“ řekl chlapec.

„Náhodou ten seznam mám,“ řekl admirál Stephens.

Položil na stůl vedle členů komise, tří důstojníků námořní pěchoty vybraných, aby rozhodli o osudu lékařů, hromádku sešitých papírů. Deset obžalovaných sedělo spoutaných vedle sebe u tří obdélníkových stolů přisunutých k sobě tak, aby tvořily jednu desku. Na jednom konci seděl kapitán námořnictva, kterého viceadmirál Darse E. Crandall pověřil nelehkým úkolem obhajovat obžalované, a pomáhali mu tři asistenti, kteří si mezi sebou šeptali a přitom míchali svazky papírů.

Když admirál Stephens zaměřil pozornost poroty na černou listinu, obhajoba vyzvala k okamžitému zrušení všech obvinění, protože soukromí lékaři mají na rozdíl od nemocnic, které se řídí předpisy Medicare, volnost při odmítání léčby pacientů.

„Žádost zamítnuta,“ řekl bez obalu admirál Stephens. „Obhajoba si je vědoma, že nejde jen o odmítnutí služby, ale o rozsáhlé spiknutí s cílem odepřít službu pacientům, kteří mají obavy z očkování.“

„Nemusím to tady prožívat,“ vyhrkl obžalovaný č. 6.

„Kontrolujte svého klienta. Jestli chce mluvit, může dnes vypovídat,“ opáčil admirál.

Admirál Stephens se znovu obrátil na svědky, jejichž zmatené obličeje byly stále na záznamníku ZOOM. „Omlouváme se za ten výbuch. Poznáváte lékaře, kteří odmítli léčbu, jako ty, kteří jsou dnes v této soudní síni?“ „Ano,“ odpověděl.

Mladý muž ukázal na obžalovaného č. 6 a obžalovaného č. 10. Jeho matka to dosvědčila.

„Seznam před vámi, černá listina, obsahuje 750 jmen, všichni jsou obyvateli okresů King a Pierce. Seznam byl veden v reálném čase a elektronicky sdílen s více než stovkou úřadů a klinik. Obžalovaní měli k seznamu přístup a mohli na něj přidávat jména. Odmítnout službu, pokud není očkován nebo souhlasí s očkováním. JAG to považuje za zarážející, protože ze všech deseti obžalovaných není očkován ani jeden. Víme to, protože jsme jim odebrali krev a vyhodnotili ji na přítomnost protilátek Covid, které by byly přítomny, kdyby byli očkováni. Nyní můžete namítnout, že možná v jednom, dvou nebo dokonce třech případech se protilátky rozptýlily, ale ne v deseti případech – to je statisticky nemožné. A co víc, na zkoušku čeká dalších 90 lidí, kteří také nejsou očkovaní,“ vysvětlil admirál.

Kapitán námořnictva vznesl námitku, protože JAG dal admirálu Stephensovi pokyn omezit důkazy na obžalované přítomné u soudu. Admirál Stephens námitce vyhověl a požádal porotu, aby jeho poslední výrok nevzala v úvahu. Ohnivý kapitán námořnictva však pokračoval v námitkách s tím, že admirál, právník postrádající lékařské znalosti, se nemůže autoritativně vyjadřovat k otázkám virologie a imunologie.

Poté, co admirál Stephens propustil dosavadní svědky, předvolal na lavici svědků velitele námořnictva Brenta Denningse, virologa z americké námořní nemocnice na Guamu, který parafrázoval admirálův posudek v lékařské terminologii.

„Veliteli Denningsi, hodnotil jste osobně krevní obraz obžalovaných?“ „Ano,“ odpověděl. Admirál Stephens se zeptal.

„Ano, pane,“ odpověděl velitel.

„A k jakému závěru jste došel?“ zeptal se admirál.

„Že žádný z obžalovaných nebyl očkován,“ řekl velitel.

„Má obhajoba na tohoto soudního znalce nějaké otázky?“ zeptal se admirál Stephens.

„Žádné otázky,“ řekl kapitán námořnictva.

„Svědek je propuštěn,“ řekl admirál a pak se obrátil k porotě. „Vyvstává otázka, kterou nemůžeme ignorovat: Proč tito lékaři trvali na tom, aby byli pacienti očkováni, i když očkováni nebyli? Vidíme pouze tři možnosti: Věděli, že COVID je neškodný, věděli, že vakcíny jsou nebezpečné, nebo obojí,“ řekl admirál.

Během následujících tří hodin vedl admirál ZOOM hovory s dalšími šesti svědky, z nichž každý vyhledal léčbu mírných potíží u jednoho nebo více obžalovaných a jejichž výpovědi se shodovaly s výpověďmi matky a syna. Obžalované označili za zhoubné predátory, kteří zneužívali svého domnělého postavení autority k oklamání pacientů. Jedna svědkyně uvedla, že její lékař, obžalovaný č. 4, měl pěnu u úst, když jí chtěl vpíchnout jehlu do ruky.

„Tito svědci jsou šťastlivci, mají štěstí, že měli dost rozumu na to, aby se vzepřeli velké medicíně a odmítli injekce,“ řekl admirál Stephens porotě. „Někteří lidé, které bychom rádi vyslechli, tu dnes nemohou být. Nemohou tu být, protože jsou mrtví. Jsou mrtví, protože je obžalovaní šikanovali, aby se nechali očkovat, a oni to udělali.“

Ukázal fotografii mrtvé ženy na nosítkách, kterou odváželi do zadní části sanitky, a obrázek muže středního věku, který náhle zemřel při sledování baseballového zápasu.

„Jednalo se o pacienty obžalovaných č. 1 a č. 2. Žádné komorbidity. Žádné závažné zdravotní problémy před očkováním. Oba zemřeli na infarkt, náhle, do 7 dnů po očkování. Víme o 65 pacientech, kteří náhle zemřeli, a všichni byli pacienty obžalovaných,“ řekl vážně admirál.

„Ti pacienti měli svobodnou vůli. Obžalovaní jim nedrželi pistoli u hlavy,“ vložil se do toho kapitán námořnictva.

„V nejužším slova smyslu ano, drželi. Porušili Hippokratovu přísahu, že neublíží, porušili lékařské tajemství, když široce šířili stav očkování prostřednictvím černé listiny, a zajistili, že pokud pacient z jakéhokoli důvodu nechce tu zatracenou injekci, bude muset cestovat daleko a daleko, aby vůbec nějaké lékařské ošetření našel. Dodržovali linii CDC, ale nebyli očkováni, a každý z nich dostal výjimku z odpovědnosti vydanou HHS a FDA, velmi podobnou výjimkám poskytovaným Big Pharma,“ řekl admirál Stephens.

Rozdal komisi kopie těchto výjimek.

„Stručně řečeno, obžalované to činí beztrestnými a imunními vůči soudním sporům v případě vedlejších účinků vakcín,“ řekl. „Ne, žalovaní nejsou vojáci, nejsou to vládní úředníci, volení ani jmenovaní, ale měli vliv, silný vliv, na své pacienty. To, co tu máme, není nic jiného než hromadné zanedbání lékařské péče, zabití z nedbalosti, spiknutí a zrada,“ zakončil admirál.

Obhajoba neměla žádnou validní námitku a soudní senát si vyžádal čas – pět a půl hodiny – na rozhodnutí. Po vynesení verdiktu o vině a doporučení nejvyššího přípustného trestu admirál Stephens poděkoval za jejich službu a propustil je.

Termín popravy ihned neurčil, ale uvedl, že s popravami se začne do týdne.

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
Odebírat
Upozornit na
2 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře