…..k sepsání tohoto článku mně přivedlo několik mejlíků, které jsem obdržel v minulosti od lidí, kteří potřebovali pomoc a nechtěli jít k psychiatrovi. Byly velmi podobné, ale jeden byl velmi zvláštní a hlavně skoro srdcervoucí….

04:54

Paní si přála, abych ho ihned smazal a nikde nezveřejňoval. Samozřejmě že jsem mejlíka smazal ale nezapomněl jsem na text. V dnešních dnech, kdy jsem opět dostal několik podobných mejlíků, jsem se rozhodl, že smazaný mejlík popíši svými slovy a samozřejmě beze jmen. Popíši pouze v naprosto zkrácenné verzi, i když byl mejlík velice obsáhlý.

[wp_ad_camp_1]

Jednalo se o mladou paní, z nejmenovaného města, která měla zrovna několik měsíců malé dítě. Žila celkem spokojeně a vše bylo v pořádku. A to až do dne, kdy při přebalování své druhé vysněné ratolesti (byla to holčička, první byl kluk) přišla na myšlenku, která ji nutila, aby dítě vyhodila z okna. Strašně se toho lekla a hned věděla, že to není její myšlenka. Nikdy nic podobného dříve nezažila. Myšlenka se jí vkrádala do mozku pokaždé, když dítě přebalovala a následovaly i jiné, že má dítěti ublížit. Pořezat či podřezat. Určitě si dovedete představit její stav. Prvně uvažovala, že půjde k psychiatrovi, ale myšlenku ihned zadupala do země a udělala správně. Dítě by jí určitě odebrali a jí by prohlásili za blázna a psychopata. Vůbec nechápala co se děje. Ani manželovi se nesvěřila. Hledala na internetu možnosti těchto cizích myšlenek a jejich vzniku. Narazila také na články podprahových dat, která mohou být nahrávána do mozku pomocí vysílačů mobilních telefonů popřípadě vlastním mobilním telefonem.

Napsal jsem jí, jak postupovat a odkud pravděpodobně „vítr vane“. Po určité době stálé korespondence jsme se „někde“ setkali. Vysvětlil jsem jí, co má dělat a dovezl určité zařízení, které zabraňuje vašemu mozku příjmu cizích a podprahových myšlenek. Paní se přiznala, mimo jiné velice krásná žena, která rozhodně nebyla zralá na psychiatra, že od manžela dostala nový mobil s možností sítě 4 – 5 G. Poradil jsem jí, aby právě tento dárek, vyhodila z okna, že to bude asi příčinou jejího problému. Uposlechla mně a mobil skutečně z okna letěl. Manžel ovšem radost neměl, byl to dárek a nechtěl pochopit proč to udělala. O jejím „problému“ dodnes neví. Po několika měsících mně opět mejlíkem kontaktovala a sdělila, že žádné problémy s cizíma myšlenkama už nemá.

Zcela ve zkratce popsaný problém. Celé roky píšeme o možnosti ovlivňování lidské mysli mobilními telefony a anténami od provozovatelů, které nám rozestavěli ve všech městech 250 metrů od sebe. Podle posledních zpráv paní, se jí vede skvěle, manžel mobil „obrečel“ a další si už nepořídila. Říkám moudrá to žena, i když příčinou mohly být klidně i antény vysílačů v okolí. To je ale zcela jedno.

Máte-li problémy s cizíma myšlenkama, tak právě pro Vás je dnešní článek. Možná i na Vás provádějí pokusy nebo jste se stali obětí….

[wp_ad_camp_1]

Vážení čtenáři: Na základě událostí posledních dnů a týdnů byl pro Vás připraven následující článek. Obsahem je pojednání které má za cíl pomoci pochopit Vám dosud utajované technologie, potají vyvíjené během cca posledních 40-50 let stínovou vládou, připravované pro konečné zotročení lidských bytostí takovým způsobem, že lidská mysl bude pomalu, bez povšimnutí, velice rafinovaně ovládána tím způsobem, až se nakonec lidské bytosti samy a dobrovolně vzdají své svobody a přijmou NWO. Časy se však mění, směrem málo čekaným pro tyto mocné, avšak dobře skryté vládce tohoto světa. Blíží se a pomalu přichází jejich, ale i naše, lidstva, ona hodina H a aby bylo vše podle pravidel, je nutné lidem alespoň v náznaku povědět onu smutnou a krutou pravdu, kdo, co a jak ovládal poslední léta jejich mysl s jediným cílem, odevzdat své duše jim ().

Protože času je již velice málo (ani oni neví kolik jej vlastně doposud ještě je, do onoho časo-prostorového bodu odkud už není návratu, buďto lidstvo vyhraje a svým vědomím, kolektivním, spojí se a osvobodí se z dávného otroctví, a nebo bude zotročeno na hodně dlouhou dobu a následné osvobození bude opět za velice dlouhou dobu již daleko těžší nežli nyní), lidé musí být srozuměni na poslední chvíli s tím, velice propracovanými systémy kontroly mysli, které mají za úkol nyní… otupit většinu populace do stavu naprosté ignorace čehokoliv, tak, aby se vydali jen vedeni svými nízkými pudy na porážku a souhlasili se svým otroctvím zcela dobrovolně, a ty samé technologie také umí zabíjet na dálku tak, že doktor konstatuje infarkt a nebo srdeční mrtvici, v tom horším případě když cílová osoba hledala cesty jak přežít, je uměle vyvolána například rakovina a nebo dotyčná osoba spáchá například sebevraždu, a to i když pro to neměla sebemenší důvod…

[wp_ad_camp_1]

Sci-fi? Na první pohled to tak snad vypadá. Ale pokud jeden přežije dost dlouho a pochopí jak tyto technologie fungují, puzzle se začne skládat dohromady a ukazuje poněkud jinou realitu než ta na kterou byla většina populace přivykána. Vše začalo pokusy o ovládnutí mysli, klíčové pojmy jako projekt Montauk, Phoenix, Philadephia, MK ultra, ….

Jak to přežít? Ovládněte svou vlastní mysl dříve, než-li ji ovládne a zotročí někdo jiný, v tomto případě systém k zotročení lidstva. Je to převelice těžké, člověk musí občas zbořit falešné dogmata a připustit si, že je na konci slepé uličky, a pokorně se vydat správným směrem a začít od počátku. Poctivý záměr a úmysly jsou dobrým klíčem a i začátkem, je to jako jít proti proudu doposud skoro ještě nevědomé ohromné, kalné a rozvodněné řeky zvané lidstvo, ohromná dřina, ale bude-li dostatek těch, kteří si uvědomí pravou podstatu jak osvobodit svou duši, na základě morfogenetických polí nastane řetězová reakce, dojde k probuzení lidstva, opona spadne, všichni si uvědomí tu iluzi oddělenosti a duality která je tak dlouhou dobu zotročovala, a nastanou zlaté časy lidstva. Bude to však veliká dřina, krev, pot a slzy. Nakonec to však bude stát za to.

[wp_ad_camp_1]

Nyní následuje seznámení s lidskou myslí a popis toho, jak může být a také je ovládána na dálku pomocí rádiových signálů, toto je nyní aplikovánu již na většinu populace na rozdíl od předchozí etapy, ve které byli cílem jen jedinci, kteří byly pro systém hrozbou. Mnozí z nich byli těmito systémy mučeni a ti kteří byli pro tento systém největší hrozbou, nakonec zlikvidováni. Dnes, jak se stále čím dál tím více lidí probouzí a hledá způsoby jak šťastně a svobodně žít, se tím stává hrozbou pro tento systém stále více jednotlivců. To číslo stále roste, a pokud dosáhne kritické hodnoty, individualizovaní jednotlivci se spojí a nastane změna – lidé naleznou cestu jak zde na planetě vytvořit takové možnosti jak spolupracovat, aniž by k tomu potřebovali stávající vlády a instituce, které lidstvo zotročují jen ve svůj prospěch. To by byl jejich konec a proto se snaží lidstvo co nejvíce zpomalit, v nejlepším případě, pro ně, zcela zlomit jejich svobodnou vůli a chuť ke svobodě, velice rafinovaně.

Jak? Čím více je člověk unavený, mrzutý, bojí se být sám sebou protože tím vybočuje z řady a je ostatním pro smích, tím méně má chuť a hlavně i sílu udělat se sebou změnu k lepšímu. Lidem je stále, každodenně odebírána jejich vitální životní síla pomocí mnoha faktorů. Nově k nim přibyl jeden, který byl dříve používám většinou pro jednotlivce. Jedná se cílené ozařování populace pomocí mikrovlnných signálů vysílačů mobilních telefonů. Na základě složení celé mozaiky lze nyní pochopit správně následující souvislosti:

Mozek je v podstatě biopočítač, ve kterém se nacházejí všechny myšlenky v podobě slabých elektrických signálů. Jejich intenzita je velice malá, něco okolo cca 5 miliwatt (0,005 wattu).

 

Pro účely elektronického vyhodnocení je přeložena elektrická aktivita centra řeči v lidském mozku do verbálních projevů subjektu. RNM může vyslat zakódovaný signál do sluchové kůry v mozku přímo a obejít tak uši. Toto kódování pomáhá v detekování audio komunikace. Také je možné mapovat elektrickou aktivitu mozku z vizuálního centra mozku, což se děje vynecháním očí a optických nervů, a projektovat obrazy z mozku subjektu na video monitor. Vizuální i sluchová pamět mohou být vizualizovány a analyzovány. Tyto systémy mohou na dálku a bezkontaktně detekovat informace digitálním dekódováním vyvolaných potenciálů 30-50Hz, elektromagnetickou emisí 5 miliwat z mozku. Nervy produkují posunující se elektrický vzor s posuvným magnetickým tokem, který se následně uloží do konstantního množství elektromagnetických vln. Jsou zde špičky a vzory které jsou nazývány evokované potenciály, v elektromagnetickém záření mozku. Je zajímavé, že se to všechno děje bez jakéhokoliv fyzického kontaktu se subjektem.

Dříve bylo tyto signály možné sledovat pomocí připojených drátových elektrod k pokožce na hlavě (ale i v jiných oblastech na těle). Výzkum od těch dob však již velice pokročil. Jak? Elektrody již nejsou potřeba. Proč? Tato aktivita mozku může být sledována vzdáleně pomocí rádiových vln. Toto bylo provedeno již dávno.

[wp_ad_camp_1]

Trvalo to přibližně 40 let, než byl vytvořen jakýsi systém, pomocí kterého lze převést elektrickou aktivitu jakéhokoliv mozku zpět tak, že lze vidět na co daná osoba myslí, co cítí, vidět jejíma očima, slyšet to co slyší, zkrátka je to jako když se někdo připojí pomocí vzdáleného přístupu k vašemu osobnímu počítači a vidí na svém monitoru všechno to, co vidíte i vy, vidí vaše pohyby myší, má přístup k vašemu harddisku, a pokud vás jen pozoruje, vy vůbec nevíte, že tam někdo je. Může to být výhodou, pokud ten, kdo Vás vzdáleně pozoruje, to s Vámi myslí dobře. Například, pracujete pro velkou korporaci a nevíte si rady jak ve vašem firemním počítači něco nastavit. Zavoláte administrátorovi (správce sítě), že něco potřebujete. Správce sítě má dvě možnosti: Projít celým komplexem budov velké firmy a podívat se na to osobně. A nebo zůstat ve své kanceláři a vzdáleně se připojit k vašemu počítači a udělat to samé, jako by byl fyzicky u počítače. Vy jen vidíte, jak se pohybuje kurzor myši po ploše obrazovky, i když vaše myš se na vašem stole vůbec nehýbe. Okna na ploše monitoru se otevírají a zavírají, vyskočí například i příkazový řádek (DOS) ve kterém se zadávají příkazy, počítač se následně i v některých případech restartuje a práce je hotova. Můžete se opět pustit do své práce a administrátor pokračuje ve své práci – někde jinde na jiném počítači, a nebo vás jen vzdáleně sleduje a nic nedělá, proto si například myslíte, že tam není. To samé platí i pro lidskou mysl. Dokud sledují pomocí mikrovlnných signálů vaši mozkovou aktivitu, vy to většinou ani nepocítíte. Okolo vašeho těla bude specifický mikrovlnný signál, ale protože lidé energie většinou nevidí ani necítí (při velkých intenzitách jako pálení, syčení a nebo si myslí že slyší něco jako morseovku), tak si myslí, že se nic neděje. Ale pozor, tento mikrovlnný signál dokáže nejenom číst aktivitu vašeho mozku, ale také ji měnit, podobně jako správce sítě ve výše uvedeném příkladu. Dnes je to tak, že vkládat úplně každému člověku specifické myšlenky šité přesně na míru tomu jak jeho mysl myslí, by bylo komplikované. To se děje v případě, že je nutné změnit rozhodnutí někoho vysoko postaveného, například ve vládě. Na populaci je použito něco jiného, hromadného, sice primitivního ale velice účinného. Co je to? Specifickými frekvencemi lze způsobit apatii, otupělost a podobné stavy. Stačí, aby byly tyto specifické modulace zapnuty a nahrány do signálu vysílací věže pro mobilní telefony (popřípadě aby váš mobilní telefon který máte stále u sebe tyto vlny začal generovat) a najednou všichni v jeho dosahu začnou pociťovat otupělost, ztrátu vitality, jejich aktivita se zredukuje na základní činnosti a přestanou mít chuť být kreativní, stanou se jen podrážděnými protože se jim jakoby vše přestane dařit (uměle vyvolaný pocit) a to co nakonec zbude je jen vztek, případně deprese. Takto lze velice snadno zpacifikovat veliké množství lidí najednou, skorou celou populaci. Lidé se stávají smutnými, poté se smutek mění na zlost a zlost na agresi. Ti, kteří nenajdou způsob jak tuto destruktivní sílu nechat bezpečně odejít (procházky do lesa, fyzická aktivita, sport a podobně, práce s krystaly), i když nechtějí, začnou si tuto zlost vybíjet na svých blízkých osobách. Obvykle na těch, které mají (za normální okolností) nejraději. Je to velice pohodlné (a při tom zbabělé), protože tento vztek pochází z bolesti, agrese je jen schovaná a přeměněná bolest. Toto se děje jakoby samo, člověk ve svém jádru ví že chce jen milovat a být šťastný, ale v kritických chvílích jej jakoby něco vyššího (silnějšího a zlého) ovládne a udělá skrze něj cosi tak zlého, že by na to člověk sám nikdy ani nepomyslel. Toto lze daleko více popsat a pochopit, výše uvedené je něco jako malý úvod, dále již musí každý pracovat sám na sobě, pochopit jakým způsobem tyto zločinné mechanismy na jeho úkor fungují a jak se jim účinně bránit, než jej úplně zničí.

Některé části utajovaného souboru technologií, které již byly veřejně prezentovány jako samostatné celky

Pokud se spojí tyto části dohromady, lze tak snáze pochopit, jak celý systém funguje.

Pokračování

Autor…..

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.