Jak to pokračuje s NESAROU, Obnovenou republikou, a je Trump stále 45, 19, nebo kolikátý vlastně prezident? Slyšel jsem to všechno od Juana O‘ Savina, Charlieho Warda, Simona Parkese, tarotových vykladaček a dalších skvělých pravdo-vědců. Každý má část skládanky a docela často zjišťuji, že některé potvrzují jiné a některé jsou v rozporu s ostatními.

Tak k tomu všemu přidám těch svých pár kousků, za kterými si stojím, a uvidím, jestli by mě někdo nechtěl opravit.

První je NESARA, kterou přijaly všechny národy této Země, a na této globální úrovni se jí říká GESARA. NESARA znamená národní zákon o ekonomické stabilizaci a obnově. Nebudu zacházet do všech podrobností, z nichž některé se projevují v mnoha částech světa, ale budu odkazovat pouze na určité prvky, které jsou předmětem pochybností.

Zákon NESARA říká, že aby se stal zákonem země, musí existovat veřejné oznámení, které prohlašuje, že zákon nyní platí. Nesouhlasím s tím, že presidentské výkonné nařízení z 2. listopadu splňovalo požadavek na veřejné oznámení. Pokud by někdo neměl dostatečné znalosti o NESARA a neočekával by to, měl by tedy nedostatečnou znalost popsanou v daném exekutivním nařízení, že bude implementována nová forma vlády. Určitě nebyly dány žádné prvky NESARA, tak jak by to mohlo být veřejným oznámením? To, co se stalo, nesplňuje podmínky. Takže veřejné oznámení se ještě nestalo.

A navíc, každá země, která se stává kompatibilní s GESARA, musí udělat veřejné oznámení, než bude přijata do Kvantového finančního systému jako plně kompatibilní země GESARA. Aby bylo možné dodržovat GESARA, musí být splněny velmi specifické požadavky, a veřejné oznámení je jedním z nich. Kolik národů zveřejnilo své oznámení? Slyšeli jsme o nějakých? Lidé nedostanou své prostředky, dokud VŠECHNY země světa nebudou vyhovovat GESARA. To znamená, že tato oznámení se mohou udát ve velmi krátkém čase formou domino efektu.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Pokud by bylo výkonné prezidentské nařízení kvalifikované, měli bychom plnou rezignaci všech členů Kongresu a Senátu, všech soudců Nejvyššího soudu, všech úředníků státní správy, všech státních, krajských a městských vládních úředníků, všech šerifů krajů a rozpuštění všech Korporací jednajících jako vlády. To se nestalo. Soulad s GESARA znamená obnovení vlády tak, aby splňovala zákon GESARA. To může být velkým zklamáním, protože to zní, jako by se RV zpozdilo, nicméně nevíme, co se děje v zákulisí, protože jsme stále ve válce. A je důležité, aby si nepřítel myslel, že vyhrává, dokud nedostane poslední ránu.

Předložka „z / od“ a předložka „pro“

USA, Inc.(Korporace Spojených Států), je převzetí Ústavní republiky pomocí zrady a státního převratu. Ve Federální ústavě změnili pouze jedno slovo, aby kompletně změnili celý význam Ústavy. Tímto jedním slovem byla „Ústava lidu (z lidu, od lidí)“, což bylo ale změněno na Ústava „pro“ lid, z čehož vyplývá, že Ústava byla dána vnější entitou, pro ty, kteří nad námi vládnou.

Kdyby vyšli „z“ lidu, stále by to odkazovalo na otce zakladatele, kteří vytvořili Ústavu, aby byli „z“ lidu, lidmi (to znamená, že byli součástí lidu). Republiku, za kterou stojíme, převzala nepřátelská entita, která byla odhodlána nás pekelně potrestat za to, že jsme se odtrhli od anglického krále. Znak krále v naší společnosti bylo vždy představován Last Cannon Ball (Poslední dělová koule), která je vždy připevněna úplně NAHOŘE (rozuměj nadvláda) u většiny veřejných vlajkových stožárů v naší zemi. Král nám tedy zanechal symbol barvy zákona, že jsme právně svobodní, i když jejich zákony, které znali jen oni, nařizovaly něco jiného. Dovolte mi to vysvětlit. Tato nenápadná změna původní ústavy je novou ústavou, kterou se vládní úředníci, a snad i vojáci, zavazují přísahou hájit. Proč si Deep State myslí, že může měnit ústavu USA podle své vůle, je proto, že tvrdí, že je to Ústava, kterou vytvořili „pro“ nás jako své otroky nebo podmaněné lidi.

Tito lidé si myslí, že mohou mrknout ve tmě a potom mohou říci, mrknul jsem na vás, a mělo by to znamenat něco předpokládaně legálního. Připadá vám to jako oblbování?

Pařížská dohoda

Pařížská dohoda dala kolonialistům jejich svobodu. Podepsali ji tři muži zastupující kolonie, Benjamin Franklin, John Jay a John Adams. Všichni byli právníci Britské korunní advokátní komory. Stali se členy advokátní komory před válkou za nezávislost. Jako členové komory přísahali dodržovat zákony britské koruny a tím bylo povoleno zastupovat korunu v jejich soudním systému. Všichni advokáti komory ve Spojených státech, ať už tomu rozumí nebo ne, jsou součástí právního systému britské koruny, a proto jsou naše soudy koncipovány podle královského soudu.

Zřekli se někdy tito tři muži svého Esquire Statusu (sociální-právní určení)? Zdálo by se, že ne. Tento soudní systém pokračoval v Americe bez přerušení dál, protože kolonialisté pokračovali v tomto právním systému, zatímco byli pod vládou krále. Tento soudní systém nikdy nezměnil svou základní strukturu. Stále existuje stejně jako tehdy. Pařížská smlouva, která nám měla dát naši svobodu, byla neplatná, protože osoba podepisující mezinárodní smlouvu nemůže legálně zastupovat obě strany smlouvy.

Našimi zástupci byli advokáti advokátní komory s oddaností oběma smluvním stranám, britské koruně a koloniím. Poslední Cannon Ball – dělová koule, která symbolizuje pokračující moc nad USA, je tedy koule vystřelená z kanónu do tváří všech Američanů, a jasně veřejně ukazuje, že jsme stále pod vládou krále.

Proto je na každém veřejném sloupu s vlajkou umístěn kulatý „míč“. Představuje britskou moc nad naší vlajkou svobody. Nikdy jsme nebyli osvobozeni od Anglie a Britové věděli, že zavedli způsob, jak udržet svou legální moc nad Amerikou a nechat lidi myslet si, že získali svou svobodu.

Anglickou Korunu převzala zaštiťující chazarská rodina, která si později změnila jméno na Rothschilds. Byly zastoupeni 13 rodinami, které vlastnily Federální rezervní systém. Převzali Ameriku, protože na to měli právo? Nulovou a neplatnou Pařížskou smlouvu lze vykládat tak, že od koloniálních dnů má anglická koruna stále nad USA legální moc.

Bylo poslední vyobrazení dělové koule symbolicky vyobrazeno jako jejich moci nad námi ve formě Vše-vidoucího oka na vrcholu pyramidy a vytištěno na všech „bankovkách Federálního rezervního systému?“

Někteří informátoři a hledači pravdy prohlašují, že Trump vyhrál volby, a proto bude novým 19. prezidentem Obnovené republiky. Toto je nesprávný předpoklad. Nejprve přichází veřejné oznámení, poté rezignace toho, co zbylo z Korporace USA, Inc., včetně všech dílčích společností jednajících jako vlády ve státech. Všichni smírčí soudci musí také rezignovat. Armáda se v tomto případě stane prozatímní vládou, dokud se neuskuteční nová volba vládních úředníků. Trump musí být zvolen prezidentem v nových volbách speciálně pro obnovenou republiku.

Zákon o povstání je v plné platnosti a armáda nepředá odpovědnost za vládu zpět civilistům, dokud nebude povstání poraženo. Stará korporátní entita USA, Inc. je pryč. Musí tedy proběhnout nové vládní volby, aby Armáda mohla vrátit vládě republiky svou kontrolu. Armáda má na starosti ochranu lidu před jakýmkoli povstáním. Své povinnosti bude plnit podle vojenského práva. Hodíte-li cihlu na jakéhokoli vojáka nebo jeho vybavení, je to útok a nyní jste nepřátelský bojovník a bude s vámi naloženo podle pravidel boje. Armáda je určena k tomu, aby v boji vítězila, a nepřítel nebude z této bitvy odcházet pěšky ani odjíždět domů. Žádný velitel nedovolí, aby byli jeho vojáci napadeni bez práva se bránit. To je pravidlo č. 1 v „Pravidlech nasazení“ pro armádu.

Sečteno a podtrženo – Trump je stále prezidentem toho, co zbylo ze staré korporátní formy vlády. Pokud se má stát prezidentem obnovené ústavní republiky, bude muset projít legálními volbami spolu s kterýmkoli jiným poslancem nebo senátorem. Neexistují žádné postranní dveře, které by byly legální. Je třeba se k lidem postavit čelem. Může to být důvod, proč Trump vede kampaň pro určité lidi dva roky před volbami? Budou se konat volby NESARA za 120 dní? Je to důvod, proč opět pořádá mítinky? To se teprve uvidí.

Mnoho zemí se snaží o dodržování GESARA. I ony budou muset ve svých zemích učinit veřejné oznámení a projít stejnými fázemi ustavení vlády podle stejného zákona NESARA jako zde v USA.

GESARA / NESARA bude zákonem země dříve, než dojde k RV (přehodnocení měn). Jakmile bude válka dokončena a nepřítel neutralizován, vše se změní a nic nezůstane za oponou. Proti našemu postupu vpřed bude jen malý odpor. V každé zemi budeme mít otevřenou společnost, jejíž vládní představitelé budou v souladu se svým lidem. Lid Stvořitele bude opět svobodný.

Mezitím se musíme modlit za naši armádu a náš lid, kteří všichni potřebují být chráněni, dokud nebudeme skutečně svobodní.

Dne 19.4.2Q21 napsal Ron Giles

Přeložil pedro | Zdroj: QFS2020.com

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.