Statiny jsou ve velkém propagovány jako ta nejlepší možnost, jak si snížit hladinu cholesterolu, a tím předcházet infarktu.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Doporučují se lidem s vysokým cholesterolem, s onemocněním srdce, a dokonce i některým zdravým lidem jako forma prevence.

Statiny patří mezi nejčastěji předepisované léky na trhu a užívá je každý čtvrtý Američan nad 45 let.

Toto už beztak vysoké číslo by podle návrhu doporučení americké pracovní skupiny Preventive Services Task Force (USPSTF) vydaného na začátku tohoto roku mělo ještě značně stoupnout.

Tento federální poradní výbor doporučil léčbu statiny lidem ve věku od 40 do 75 let s 10% a vyšším rizikem problémů se srdcem na příštích 10 let – i když dosud neutrpěli infarkt nebo mrtvici.

Netřeba ani dodávat, že pokud jste Američan a je vám 40 let a více, je velká pravděpodobnost, že váš lékař může na nejbližší prohlídce otevřít téma statinů.

Proto byste se měli na tento rozhovor připravit a něco si o nich nastudovat. Možná zjistíte, že tyto léky pro vás nejsou vhodné.

 

[wp_ad_camp_2]

 

5 důvodů, proč se statinům vyhnout

1. Nefungují

Statiny opravdu snižují cholesterol. Jak jeho hladina klesá, nabýváte pocit, že jste stále zdravější, a riziko vzniku srdečních onemocnění a infarktu se snižuje. To má však od pravdy skutečně daleko.

Srdce ohrožují mnohem horší věci, jako je vysoká hladina cholesterolu. Dokonce jsou důkazy, že statiny zdravotní stav srdce zhoršují a účinné se jeví pouze v důsledku statistického podvodu.

Zpráva publikovaná v Expert Review of Clinical Pharmacology ukázala, že zastánci statinů využívají statistický nástroj s názvem redukce relativního rizika (RRR), aby tak zesílili jinak triviální příznivé účinky statinů.

Pokud vezmete v úvahu absolutní riziko, statiny jsou užitečné jen pro 1 % obyvatelstva. Čili pokud se léčí statiny 100 lidí, pomůže se jednomu člověku.

Jelikož to nezní velmi působivě, podporovatelé statinové léčby používají jinou statistiku, zaměřenou na relativní riziko.

Pomocí tohoto statistického triku se najednou dozvídáme, že statiny jsou prospěšné pro 30 až 50 % populace.

Podle STATS z univerzity George Masona „je výrazným charakteristickým rysem relativního rizika fakt, že se nedozvíte nic o skutečném riziku.“

2. Statiny redukují koenzym Q10 (CoQ10)

Statiny obírají vaše tělo o CoQ10, který je jedním z jejich mnoha ničivých důsledků. I když padl návrh uvést tuto informaci na statinech, FDA (Food and Drug Administration) ho odmítla v roce 2014.

CoQ10 potřebuje každá buňka v těle na tvorbu energie. Proto je nezbytný pro pevné zdraví, vnitřní sílu a energii, dlouhověkost a celkovou kvalitu života.

Ubiquinol, redukovaná forma CoQ10, je nezbytnou součástí buněčného dýchání a tvorby adenosintrifosfátu (ATP).

ATP je koenzym, který funguje jako přenašeč energie v každé jedné buňce našeho těla. Když se zamyslíte nad tím, že srdce je orgán, který vyžaduje nejvíce energie, dokážete si představit, jaké škody může napáchat omezení hlavního zdroje buněčné energie.

Takže zatímco by měly statiny pomoci odvrátit onemocnění srdce, ve skutečnosti toto riziko zvyšují ochuzováním ho o CoQ10. Nedostatek CoQ10 zapříčiněný užíváním léků umožňuje statinům zvýšit riziko akutního selhání srdce.

Proto pokud užíváte statiny, MUSÍTE užívat také koenzym Q10. Pokud je vám více než 40 let, pro snazší vstřebatelnost je efektivnější užívat ubiquinol.

Dosud každá provedená studie prokázala, že ubiquinol je mnohem více biologicky dostupný než jeho neredukovaná forma (CoQ10).

Dr. Steven Sinatra, kardiolog a zakladatel New England Heart Center, doporučuje přijmout minimálně 100 mg, nejlépe však denní dávku 200 mg kvalitního CoQ10 nebo ubiquinolu.

Studie zveřejněná v European Journal of Pharmacology prokázala, že ubiquinol účinně ochránil buňky před poškozením, které mohlo způsobit užívání simvastatinu. Takto ochránil buňky svalů před myopatiemi.

Málo lidí si uvědomuje, že CoQ10 a ubiquinol jsou rozpustné v tucích a syntetizují se v krvi. Nosičem je cholesterol krevních tuků.

Ve skutečnosti ubiquinol udržuje nízkou hladinu LDL (znáte ho pod označením „špatný“ cholesterol), protože je to mimořádně silný antioxidant.

Pokud je hladina LDL nízká, nemůže být ani řeči o „špatném“ cholesterolu. Problémy způsobuje jen jeho zoxidovaná verze.

Z toho vyplývá, že snížením tvorby CoQ10 v těle přicházíte také o mechanismus, který váš LDL udržuje v nízké hladině. Ta pro vás není nebezpečná.

 

[wp_ad_camp_2]

3. Statiny snižují hladinu vitamínu K2

V březnu 2015 se zveřejnilo nové zjištění, které dosud není všeobecně známo.

V současnosti vládne přesvědčení, že snižování cholesterolu statiny má za následek i snižování aterosklerózy.

Výzkum, který byl publikován v Expert Review of Clinical Pharmacology, zjistil, že ve skutečnosti tyto léky aterosklerózu a selhání srdce stimulují.

Studie zkoumala několik fyziologických mechanismů, které vysvětlovaly, jak mohou statiny poškodit zdraví vašeho srdce.

Jeden z nich byl inhibice syntézy vitamínu K2. Vitamín K2 ochraňuje tepny před kalcifikací. Bez něj se nánosy vápníku zvyšují.

Úkolem vitamínu K2 je pomoci vápníku dostat se na potřebná místa v těle, jako jsou kosti či zuby.

Nemalou roli hraje také při odstraňování vápníku z oblastí, kde nemá co hledat, jako například v tepnách a měkkých tkáních.

Podle nizozemské studie z roku 2009 se vitamín K2 již v malých dávkách spojuje se sníženou vaskulární kalcifikací.

Statiny znemožňují funkce vitamínu K2, což znamená, že jejich užíváním se vystavujete nedostatku vitamínu K2. To může přispět ke vzniku mnoha chronických onemocnění, jako například:

 • osteoporóza
 • nevhodná kalcifikace, od patní ostruhy až po ledvinové kameny
 • srdeční onemocnění
 • onemocnění mozku
 • infarkt a mrtvice
 • rakovina
4. Statiny redukují produkci ketonů

Statiny snižují hladinu cholesterolu inhibicí enzymu v játrech, který produkuje cholesterol (HMG koenzym A reduktáza).

Bohužel tento enzym produkuje nejen CoQ10, ale také ketony, které jsou nezbytnými živinami pro mitochondrie.

Ketony jsou životně důležité biologické signalizační molekuly. Existují tři ketonová tělíska – acetoacetát, beta-hydroxybutyrát a aceton.

Tvoří se v játrech (jsou to vedlejší produkty rozkladu mastných kyselin) a jak je uvedeno v časopise Trends in Endocrinology & Metabolism, jejich produkce se zvyšuje během půstu:

„Ketonová tělíska jsou základní regulátory metabolického zdraví a dlouhověkosti díky schopnosti regulovat aktivitu HDAC [histondeacetylázy], a tím i epigenetickou regulaci genů.“

Zdá se, že ketonová tělíska inhibují funkci HDAC, která se podílí na regulaci stárnutí. Kromě toho vědci zjistili, že „ketonová tělíska mohou propojovat environmentální podněty, například strava, s regulací stárnutí.“

5. Zvýšené riziko vzniku závažného onemocnění

Jelikož statiny obírají tělo o CoQ10, inhibují syntézu vitamínu K2 a snižují produkci ketonových tělísek, zvyšují riziko vzniku jiných závažných chorob, včetně následujících:

 

[wp_ad_camp_2]

 

Rakovina

Výzkum prokázal, že dlouhodobé užívání statinů (10 a více let) více než zdvojnásobuje riziko vzniku 2 hlavních typů rakoviny prsu u žen: invazivní duktální karcinom a invazivní lobulární karcinom.

Podle doktora Sinatry statiny blokují cestu skvalenu (skvalen je prekurzor biologické syntézy cholesterolu), který je podle něj nezbytný při prevenci rakoviny prsu.

Kromě toho se v jedné samostatné studii uvádí, že užívání jakýchkoliv statinů v jakémkoliv množství je spojeno se značně zvýšeným rizikem vzniku rakoviny prostaty.

Riziko vzniku rakoviny narůstalo zároveň s kumulativní dávkou léku.

Podle listu editorovi, který byl publikován v časopise Journal of Clinical Oncology:

„U hlodavců se některé z léků na snížení cholesterolu, včetně statinů, prokázaly být karcinogenní. Šlo o dávky, které vytvářejí koncentraci léku v krvi podobnou té, jaké se dosáhlo při léčbě pacientů.

V léčebné skupině studie CARE (Cholesterol a recidivující příhody) se následkem toho vyskytla rakovina prsu u 12 z 286 žen, ale jen v 1 případě z 290 žen v placebem kontrolované skupině…

Ve studii PROSPER (Prospektivní studie pravastatinu u ohrožených starších lidí) se rakovina vyskytla u 245 z 2 891 pacientů v léčebné skupině, ale jen u 199 pacientů z 2 913 v placebem kontrolované skupině…

Ve klinické studii SEAS (Simvastatin a ezetimib při aortální stenóze) se rakovina objevila u 39 z 944 pacientů v léčebné skupině, ale jen u 23 z 929 v placebem kontrolované skupině…

V prvních dvou studiích se simvastatinem se častěji vyskytla také nemelanomová rakovina kůže, a pokud se výsledky vyhodnocují dohromady z obou studií, pak je tento výskyt statisticky významný…

Toto zjištění by mohlo vysvětlovat současnou takzvanou epidemii nemelanomové rakoviny kůže.“

 

[wp_ad_camp_2]

 

Cukrovka

Statiny zvyšují riziko vzniku cukrovky pomocí více mechanismů. Nejpodstatnějším je zvyšování inzulinové rezistence, což může mít na vaše zdraví velmi neblahé následky.

Statiny zároveň zvyšují riziko vzniku cukrovky zvyšováním hladiny cukru v krvi. Statinové léky vlastně fungují tak, že zabraňují vašim játrům produkovat cholesterol.

Výsledkem je, že játra vrací cukr zpět do krevního oběhu a hladina cukru v krvi se následně zvyšuje. Tyto léky také ochuzují vaše tělo o některé důležité živiny, což může ovlivnit hladinu cukru v krvi.

Konkrétně jde o vitamín D a koenzym Q10. Tyto živiny jsou potřebné pro udržování ideální hladiny cukru v krvi. Metaanalýza z roku 2011 potvrdila, že čím je vyšší dávka statinu, tím je vyšší riziko vzniku cukrovky.

Výsledky prokázaly, že cukrovka se vyvine u 1 z 498 lidí, kteří užívají vysoké dávky statinů.

Následující vědecké průzkumy dospěly ke zjištění, že užívání statinů souvisí i se zvýšeným výskytem nově vzniklého diabetu:

1. Metaanalýza 13 klinických studií se statinem z roku 2010, která sestávala z 91 140 účastníků, zjistila, že léčba statiny se spojuje s 9% zvýšeným rizikem vzniku cukrovky.

V tomto případě se cukrovka vyvinula v důsledku užívání statinu po dobu 4 let u 1 z 255 lidí.

2. Ve studii z roku 2009 bylo užívání statinu spojeno se zvýšením plazmatické hladiny glukózy nalačno u pacientů bez diabetu i s diabetem bez ohledu na jiné faktory jako věk, užívání aspirinu, β-blokátorů nebo ACE blokátorů (léčiva blokující angiotenzin konvertující enzym).

Studie obsahovala informace o více než 345 400 pacientů po dobu 2 let. V průměru statiny zvýšily plazmatickou hladinu glukózy nalačno u nediabetických pacientů užívajících statiny o 7 mg/dL, a u diabetických pacientů to bylo o 39 mg/dL.

Neurodegenerativní onemocnění

Cholesterol je nezbytný i pro váš mozek, který obsahuje asi 25 % celkového cholesterolu v těle.

Je velmi důležitý pro tvorbu synapsí, tj. spojení mezi neurony, která umožňují myslet, učit se nové věci a vytvářet si vzpomínky.

Proto zřejmě není překvapivé, že s užíváním statinů často kráčí ruku v ruce i ztráta paměti.

Netřeba zapomínat na to, že statiny snižují tvorbu ketonů. Ketonová tělíska jsou palivem pro mozek a prokázala i potenci ochraňovat před nemocemi ohrožujícími a poškozujícími neurony před záchvaty a onemocněními mozku spojenými s věkem, jako například Alzheimerova, Huntingtonova a Parkinsonova choroba.

Vědci z Penn State College of Medicine dokonce zjistili, že statiny se spojují ​​se zvýšeným rizikem vzniku Parkinsonovy choroby.

Celkový zvýšený cholesterol a LDL se spojují s nižším rizikem vzniku Parkinsonovy choroby. Studie dospěla k závěru, že „užívání statinů lze spojovat s vyšším rizikem PD [Parkinsonovy choroby], zatímco celkový vyšší cholesterol se může spojovat s nižším rizikem.“

[wp_ad_camp_2]

 

Poruchy kostrové a svalové soustavy

Pacienti užívající statiny jsou náchylnější na poruchy pohybového aparátu, jeho zranění a bolesti. Myalgie, svalová slabost, svalové křeče, rhabdomyolýza, autoimunitní onemocnění svalů a onemocnění šlach jsou běžně hlášená onemocnění při užívání statinů.

Jedním z důvodů může být zasahování statinů do bílkovin s obsahem selenu. Selenoproteiny jako glutathion peroxidáza jsou nezbytné při prevenci oxidačního poškození ve svalové tkáni.

Jak je uvedeno ve Wellness Resources:

„Blokování selenoproteinového enzymu glutathion peroxidáza se podobá tomu, když nalijete benzín na oheň zánětů a volných radikálů, které poškozují svalovou tkáň.

Podle vědců toto blokování selenoproteinů připomíná selhání z důvodu nedostatku selenu, známé pod názvem Keshanova nemoc. Ta byla poprvé zaznamenána v 30. letech minulého století.“

Podle studie publikované v JAMA Internal Medicine:

„…Užívání statinů se spojuje se zvýšenou pravděpodobností diagnózy muskuloskeletálních onemocnění, artropatie a zranění…

Nežádoucí účinky statinové léčby na muskuloskeletální systém lze vysvětlit pomocí několika faktorů, včetně inhibičního účinku na syntézu koenzymu Q10, selenoproteinové syntézy a respiračního řetězce mitochondrií.

Kromě toho studie in vitro ukázaly, že statiny mohou ovlivnit geny apoptózy; nesprávná regulace apoptózy je spojena s myopatií.

Patologické studie také prokázaly, že užívání statinů se může spojovat s myopatií za přítomnosti normálních hladin kreatinkinázy, a to i při absenci symptomů.

U nekrotizující autoimunitní myopatie spojené s užíváním statinů bylo zjištěno, že přetrvává nebo pokračuje i přes ukončení statinové léčby.“

Šedý zákal (Katarakta)

Objektivní revize publikovaných databází PubMed, EMBASE a databáze přehledů společnosti Cochrane zjistila, že na každých 10 000 lidí užívajících statiny připadá 307 pacientů, u kterých se vyskytl šedý zákal.

Toto tvrzení podpořila i samostatná studie JAMA, která zjistila, že pacienti na statinové léčbě mají vyšší riziko vzniku šedého zákalu než ti, co statiny neužívají.

Katarakta je zakalení oční čočky a je hlavní příčinou slabého zraku u starších pacientů.

Pokud užíváte statiny, nezapomínejte užívat také vitamín K2 a CoQ10

Pokud se rozhodnete podstoupit statinovou léčbu, je důležité doplnit si vitamín K2. Vyberte si formu MK-7; je to extrakt z japonského fermentovaného sójového produktu s názvem natto.

Profesor Cees Vermeer, jeden z nejvýznamnějších vědců na světě, kteří se zabývají vitaminem K2, doporučuje denní dávku pro dospělého ve výši 45 až 185 mikrogramů.

Pokud užíváte antikoagulanty, buďte opatrní s vyššími dávkami. Pokud jste však celkově zdraví a tyto léky neužíváte, doporučuje se dávka 150 mikrogramů denně.

Určitě si doplňte také CoQ10 nebo ubiquinol (jeho redukovanou formu). Jedna studie hodnotila prospěšnost užívání CoQ10 a doplňků selenu u pacientů s myopatií spojenou s užíváním statinů.

Léčebná skupina pociťovala ve srovnání s placebem kontrolovanou skupinou podstatně menší bolest, menší svalovou slabost, křeče a méně únavy.

[wp_ad_camp_2]

 

Jak si ochránit srdce

Přemýšlíte, jakým jiným způsobem kromě léků byste mohli posílit své srdce? Nabízíme vám pár doporučení:

 • Omezte až úplně vypusťte obiloviny a cukr z vaší stravy. Nejpodstatnější je eliminovat obiloviny s vyšším obsahem lepku a z cukrů zejména fruktózu.
 • Snažte se konzumovat hodně syrové stravy.
 • Užívejte dostatek kvalitních živočišných omega-3 tuků, jako například krilový olej. Výzkum naznačuje, že už 500 mg krilového oleje denně dokáže zlepšit váš celkový cholesterol a triglyceridy a pravděpodobně i zvýšit HDL cholesterol.
 • Nahraďte škodlivé zeleninové oleje a syntetické trans-tuky zdravými tuky jako olivový olej, máslo a kokosový olej (nezapomínejte, že olivový olej je třeba používat jen ve studené kuchyni; na vaření a pečení používejte kokosový olej).
 • Zahrňte do vaší denní stravy i fermentované potraviny. Pomohou vám nejen optimalizovat střevní mikroflóru, a tak posílit celkovou imunitu, ale postarají se také o prospěšné bakterie ve vašich ústech. Příliš mnoho špatných bakterií v ústech je také silný indikátor zvýšeného rizika srdečních onemocnění.
 • Optimalizujte si hladinu vitamínu D, a to zejména správným vystavováním slunečním paprskům. To pomůže vašemu tělu vytvořit si vitamín D sulfát – další faktor, který může hrát klíčovou roli v prevenci vytváření aterosklerotického plaku v tepnách.
 • Pravidelně cvičte. Určitě do svého plánu začleňte i vysoce intenzivní intervalový trénink, který pomáhá optimalizovat produkci lidského růstového hormonu.
 • Přestaňte kouřit a pít alkohol v nadměrném množství.
 • Dopřejte si kvalitní posilující spánek.
 • Cvičte techniky na ovládání stresu.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.