Vždycky, když se setkám s někým, kdo mluví o Kristu, nebo pravém kristově vědomí, kristově učení, nebo o následování cesty Krista, tak vím, že jsem se potkala s nevědomou ovečkou. Která, místo aby si věci ověřovala, jen slepě papouškuje něco, co jí naservírovala židovsko-křesťanská propaganda. Legenda o Ježíši Kristu je dokonalý příklad toho, jak se stokrát opakovaná lež stává pravdou. V tomto případě navíc dost nebezpečnou.

U náboženských fanatiků nejde o nic překvapivého, protože to jsou lidé, kteří potřebují někoho uctívat a potřebují, aby jim někdo jiný říkal, jak mají žít, aby převzal odpovědnost za jejich životy, protože oni sami to buď neumí, nebo z toho mají strach. Náboženství jsou jakési ,,ostrůvky bezpečí“ pro slaboduché jedince. Toto ,,bezpečí“ je velmi relativní, protože zatímco ovečka nachází subjektivní útěchu, ve skutečnosti se jí spousta jiných problémů přidělá a ještě se z ní vysává energie, zatímco se nevědomky účastní satanistických rituálů. Jde tedy o subjektivní dojem ,,bezpečí“, který je velmi draze vykoupen odevzdáním své mysli a energie.

Můj názor se zakládá na mnoha letech mého navštěvování těchto míst, kde jsem dále pochopila, že tito lidé nejsou charakterem vůbec v ničem lepší, než průměrný ateista. Naopak se tím snaží maskovat své poklesky, problémy a nedostatky. Právě v kostelním a obecně náboženském prostředí jsem potkala spoustu zlých a duševně velice nevyrovnaných lidí.

Ježíš je však velký nešvar i v moderní esoterice. Lidé, pro které bylo depresivní prostředí kostela (a jeho rituály napodobující kanibalismus) nevyhovující, z pro mě nepochopitelného důvodu přebírají tuto lež dál. Na jednu stranu vypadají, jakoby šli svou vlastní duchovní cestou, ale ve skutečnosti s sebou tahají legendy o svatých, archandělích a kristově učení, takže ve skutečnosti vlastní cestou vůbec nejdou.

Možná nechodí do kostela, ale pořád odevzdávají energii démonům a jejich mysl je stále uvězněná ve lžích, kterých se neuměli zbavit. Nebo měli strach se jich zbavit… pojďte se mnou, ukážu vám, jak hluboko vede tahle králičí nora.

Pokračování článku: Ježíš nikdy neexistoval, modlíte se k Satanovi

 

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.