Poslanecká otázka ambiciózního poslance FPÖ Geralda Hausera staví zeleného ministra zdravotnictví Johannese Raucha do těžké situace. Dopad na tvrdou realitu však zasáhne především tu část lékařů, která naivně uvěřila ujišťování ministerstva, že corona přípravky jsou bezpečné. V desetistránkové odpovědi na otázky týkající se odpovědnosti za injekce proti covidu je jasné: Rauch se zřejmě zalekl a otírá se o očkující lékaře. Museli by splnit svou informační povinnost. V opačném případě jim hrozí vysoké pokuty až do výše 14 000 euro (343 000 Kč), pokud tak neučiní opakovaně.

Již v červenci loňského roku přinesl časopis Wochenblick zprávu o tom, že v případě poškození vakcínou může být s velkou pravděpodobností odpovědný očkovací lékař. K tomu by došlo, pokud by očkující osoba neposkytla dostatečné informace o možných negativních důsledcích injekce, například o mnoha známých a závažných vedlejších účincích. Neboť jak opakovaně zdůraznil člen strany Svobodných Hauser: „Problémem je očkování, nikoliv nemoc!“. A nyní by se corona mohla stát problémem pro mnoho očkujících lékařů.

Neúnavný poslanec FPÖ Mag. Gerald Hauser, který vládu vždy obtěžuje mnoha propracovanými dotazy, pro Wochenblick zdůraznil: „Bez mého skvělého týmu by tento nesmírně vysoký počet výsledků nebyl vůbec možný. Samotné mnohahodinové bádání, které je nutné k přípravě fundované otázky, bych sám nikdy nezvládl,“ zdůraznil důležitost svého týmu.

Rauch přenáší odpovědnost na lékaře

Přesně to potvrzuje odpověď ministra zdravotnictví na poslaneckou otázku. Zdá se, že se snaží vytáhnout vlastní hlavu ze stále se utahující smyčky a vyhnout se odpovědnosti. Předepisuje „očkování“, ale odpovědnost se přenáší výhradně na lékaře.

Lékaři musí poskytovat informace – v opačném případě hrozí disciplinární řízení

Lékaři by museli předem poskytnout dostatečné informace o přínosech a rizicích léčby, aby se dotyčná osoba mohla svobodně a informovaně rozhodnout. V odpovědi jsou zmíněny i důsledky pro lékaře: „Funkcí informací je zachovat svobodu rozhodování dotyčné osoby.“. A dále: „(…) že nedostatečné informace, které neodpovídají stavu lékařské vědy, představují porušení povinností lékaře. To může být trestáno podle správního a/nebo disciplinárního práva a může mít i odpovědnostní důsledky.“

To by mohlo vést k velmi bolestivému probuzení těch očkujících lékařů, kteří se spoléhali na prohlášení ministerstva zdravotnictví, že injekce jsou bezpečné. Mohla by se na ně snést skutečná tsunami žalob.

Další vzdělávání lékařů a farmaceutický průmysl

Z odpovědi na Hauserovu otázku vyplývá i další bod, o kterém již Wochenblick podrobně hovořil: obrovský vliv farmaceutického průmyslu na lékařskou profesi a celý systém zdravotní péče. Jen v roce 2020 vložila společnost Pfizer do rakouského zdravotního systému více než 31 milionů euro (759 mil. Kč). Z Rauchovy odpovědi vyplývá, že dosud proběhlo celkem 143 školení pro očkující lékaře na téma očkování proti covidu. Organizace DFP, která tyto akce pořádá, je podle svých webových stránek sponzorována farmaceutickými společnostmi Sanofi, Merck Sharp & Dohme, Valneva a Johnson & Johnson. Nabízí se tedy otázka, jak rozsáhle se na těchto akcích vůbec řeší škodlivost očkování?

Z odpovědí na čtvrtou až sedmou otázku je zřejmé, že plnou odpovědnost a ručení v souvislosti s očkováním a jeho vedlejšími účinky nese lékařská profese, kterou nechává ministerstvo zdravotnictví na holičkách. Rauch se totiž ohání následující formulací: „Rozsah lékařského vzdělání je již léta zmapován v rakouském očkovacím plánu a mohu předpokládat, že lékaři pracují podle doporučení a stavu vědy“.

Jak již Wochenblick podrobně informoval v loňském roce, pokuta za porušení povinnosti hlásit nežádoucí účinky nebo nedostatečnou účinnost (podle zákona o léčivech) činí 7 500, v opakovaných případech až 14 000 euro. Kupodivu však dosud nebyla v tomto ohledu obdržena jediná stížnost. Zdá se, že postižení musí jednat sami.

Podezření na nežádoucí účinky je třeba vždy hlásit, uvedl Rauch. Toto hlášení musí být podáno Spolkovému úřadu pro bezpečnost ve zdravotnictví (BASG). Kromě toho mohli pacienti a jejich příbuzní dobrovolně hlásit nežádoucí účinky přímo BASG. Nežádoucí účinek je „jakákoli reakce na vakcínu, která je škodlivá a nezamýšlená. V případě vakcín to zahrnuje i absenci účinku.“ Vyvstává zde tedy otázka: Je již hlášeným nežádoucím účinkem, pokud se pacient s genovou terapií následně nakazí covidem a skutečně onemocní – tj. dojde k tzv. „průlomu vakcíny“?

Více na wochenblick.at

K tomu doporučuji výborné video:

Dokument Tečkované příběhy

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.