AKTUALIZACE 23:27

Dávám ve známost následující data, pokud jste nečetli. Důležitá pro všechny v Česku. Stačí se trochu „pohrabat“ v justici a objevíte nepochopitelné.

Soud: Poslední vyhlášení nouzového stavu bylo protiústavní, neplatí krizová opatření

Soud zrušil povinná testování zdravotníků

Městský soud v Praze (MS) zrušil mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZd) z 20. listopadu minulého roku, kterým se mj. zaváděla povinnost poskytovatelům zdravotních služeb pravidelně testovat své zaměstnance. „Soud má za to, že i přes výjimečnou situaci je třeba mimořádná opatření dostatečným způsobem a transparentně odůvodnit, uvést konkrétní podklady, ze kterých jsou činěny závěry a odůvodnit úvahy, jimiž byl odpůrce veden při svém rozhodování,“ konstatuje se v aktuálním rozhodnutí. Soud ovšem opatření zrušil až od 10. března.

 

A když se necháte testovat a budete mít problémy, budou s vámi jednat následujícím způsobem. Vysmějí se vám do obličeje a pošlou na psychiatrii:

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbojzapravdu%2Fvideos%2F707587509839032

Našel jsem další důležitá data pro vaši potřebu a něco na pobavení

Nutné si vytisknout a potom s tím operovat.

K tomu přidat panickou hrůzu že nemůžete dýchat a také klaustrofobii.

Do redakce jsme dostali mejlíkem následující stať:

Vážení spoluobčané,

začnu dvěma informacemi, které možná některým z vás budou znít neuvěřitelně.
1.Československo, z hlediska zákona, doposud existuje.
2. Vláda, která nám svými příkazy a zákazy tak znesnadňuje život, je nelegitimní a nejsme tedy povinni ji poslouchat.

Proč tomu tak je?
Při rozdělení Československa byla závažným způsobem porušena Ústava.
Cituji zákon 327/1991 sbírky ze dne 18.7. 1991:
„O návrhu na rozdělení ČSFR lze rozhodnout pouze referendem.“
V důsledku porušení tohoto zákona v naší zemi (a také na Slovensku) vládne protiústavní, nezákonný režim.
Jeho představitelé dokázali promrhat a rozkrást státní majetek v hodnotě několika bilionů korun, zatížit nás obřím dluhem,zdevastovat průmysl, zemědělství, školství, kulturu, justici, policii, vlastně všechny sféry našeho života.

Dopustili proměnu naší země, která patřila v době první republiky mezi nejvyspělejší na světě, ve ždímanou kolonii o jejíchž záležitostech se rozhoduje někde jinde. Bez ohledu na jejich stranickou příslušnost se dá říci, že nám vládli a doposud vládnou buď neschopní hlupáci nebo zaprodanci. Tyto lidi je nutno zbavit moci a potrestat, minimálně zabavením majetku.
V blízké budoucnosti by měl naši zemi řídit přímo volený prezident vybavený silnými pravomocemi, ale odvolatelný referendem. Ten by zároveň zastával funkci premiéra. Země, v nichž je prezidentský systém jsou řízeny mnohem efektivněji.

Nastal čas přestat respektovat nezákonný režim a jeho představitele. Svými chaotickými, nedomyšlenými příkazy a zákazy poškozují ekonomiku země, zvyšují už i tak kritické zadlužení státu a ničí životy našich lidí.

Vzhledem k nelegitimitě státních orgánů, které by měly vyhlásit a volby. a také s přihlédnutím ke skutečnosti, že volby jsou u nás dlouhodobě falšovány, nám nezbude nic jiného, než si novou hlavu státu zvolit aklamací na centrálních náměstích našich měst.

Jako nejvhodnější termín pro tuto událost se jeví 21. červen 2021 v 16. 00. V tento den před čtyřmi sty lety začalo ponížení a úpadek našeho národa popravou 27. českých pánů. Nyní se 21.červen může stát začátkem předpovězeného vzestupu naší země.
V Ústavě stojí: Lid je zdrojem veškeré moci.
Vy jste zdrojem veškeré moci ve státě.

Přeji této zemi i Vám vše dobré. – Slávek Popelka

 

[wp_ad_camp_2]

 

A zde je další návod, kterým si můžete pomoci:

Odmítáním zakrývání dýchacích cest a ochranou zdravého dýchání bez jakýchkoliv překážek vykonáváme ústavou garantované právo na život podle čl. 6 Listiny základních práv a svobod. Následkem nedostatečné výměny vzduchu v plících vznikne akutní hypoxie a pneumonie s vysokou pravděpodobností následné smrti. Informujte o tom svého policistu a poté případně i správní orgán v řízení o uložení peněžité sankce.

Jak se bránit pokud Vás policajt zastaví a bude Vás buzerovat ohledně roušky, nedejte se nebojte se nenechte si srát na hlavu můžete se bránit !!!
Víte, že ffp2 respirátory nejsou vhodné pro denní nošení? Že maximální doba užívání je omezena na 2 hodiny s nutnou dobou pro zotavení po do u půl hodiny?
Maximální doba užívání respirátorů bez ventilu je 75 minut? Víte, že byste poté měli respirátor vyhodit a rozhodně ho znovu nepoužívat? Děláte to?
Víte, že výrobce uvádí, že nesprávné používání nebo nedodržování návodu na použití může vést k onemocnění, vážnému zranění či k úmrtí?
Takže to prostě nenoste. A až přijde na vás policajt a bude hudrovat, tak se odvolejte na Krizový zákon č.240/2000sb., paragraf 31, odstavec 4), jterý říká, že:
„(4) Plnění povinností uvedených v odstavci 3 může fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem.“
Sdělte policistovi, za účasti svědka (ideálně 2 svědků), že běžné nošení respirátoru či roušky ohrožuje vaše zdraví a život, tudíž odmítáte plnit povinnosti vyplývající ze stejného paragrafu, odstavce 3). Jako argument vytáhněte příbalový leták výrobce a přečtěte mu toto varování. Můžete dále dodat, že krom zdravotních následků, způsobuje běžné nošení likvidaci vaši přirozené imunity, stejně tak jako společenské (veřejné) imunity a že denní nošení zkrátka odmítáte.
Pokud se bude odvolávat na nařízení vlády vycházejících z pravidel nouzového stavu, tak se odvolejte opět na 4) odstavec s tím, že:
‌a) vláda ČR vydala tato nařízení v rozporu se zamítavým stanoviskem Parlamentu ČR
‌b) Vládní nařízení není zákon, a že dle Ústavy může zakazovat pouze Zákon, což vládní zařízení není
‌c) můžete sdělit policistům dále, že dle vašeho názoru a právního výkladu vašeho advokáta, porušuje Vláda těmito nařízeními nejen Ústavu, Listinu zákl. práv a svobod, a zákony ČR, ale též mezinárodní právo, zejména Ženevské konvence, Norimberský kodex a Chartu OSN pro lidská práva a dopouští se genocidního jednání
‌d) upozorněte policistu, že jste ho poučili a upozornili na to, že jedná v rozporu s platnými zákony, a že jeho zásah, pokud bude pokračovat, budete považovat jako porušení jeho povinností plynoucí ze Zákona o policii, připomeňte mu, že má povinnost v první řadě pomáhat a chránit, a že pokud bude chtít provést zákrok či použít donucovacích prostředků k prosazování tohoto nezákonného genocidního jednání, budete to považovat za překročení jeho pravomocí veřejného činitele, že na něj podáte v takovém případě trestní oznámení a žalobu.
Pokud se budou odvolávat na Pandemický zákon, vysvětlete panu policistovi, že toto také uplatnit nelze, protože dle platných norem zákonů ČR, nebyly naplněny kvóty pro vyhlášení Pandemie, dokonce ani epidemie, a že Vláda tedy nemá žádné právo tyto nároky uplatňovat.
Upozorněte ho, že apelujete na jeho svědomí, na přísahu, kterou složil, a že svým konáním podporuje genocidní, zločinné a protiprávní jednání Vlády ČR, a že napomáháním prosazování těchto nařízení se sám dopouští spolupráce na těchto zločinech proti lidskosti, a že by se mu mohlo stát, že bude považován za spolupachatele, jelikož jste ho na tato překročení zákonů upozornili, že neznalost zákona neomlouvá, a že mu doporučujete aby vás přestal šikanovat a odešel.
Celé si to natáčejte na mobil a nezapomeňte si natočit jejich čísla na uniformách. Buďte na ně milí, nekonfrontační, neurážejte je, nenadávejte jim,mluvte s nimi klidným hlasem.

[wp_ad_camp_2]

 

No a nyní něco k zasmání. Smích je kořením života i v dnešní době!!!!!

Je vidět, že poláci mají dost dobrý humor.

Výlet sněmovny či vlády.

Ale uznejte, že to poláci zvládli perfektně.

Boj proti zločinu pedofilie

V následujícím filmu se dozvíte o zrůdnostech, které se na planetě zemi v podzemí odehrávaly a ještě částečně odehrávají.

Boj proti obchodování s lidmi v USA | Retrospektiva roku 2020

Vložil carsten

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.