• Žádáme stát, aby začal chránit své občany
 •  Žádáme, aby byl okamžitě odvolán NSZ Pavel Zeman i s celým vedením
 • Žádáme, aby byl přijat zákon o osobní zodpovědnosti státních zástupců
  (jak v majetkové, tak v trestní rovině).
 • Žádáme, aby stát skoncoval s nedůvodným vazebním omezením svobody a
  důkladně nepodloženým obestavováním majetku
 • Žádáme, aby byl zřízen speciální orgán pro šetření kárných žalob a trestné činnosti
  státních zástupců s pravomocí prošetřovat a žalovat s možností řešit případy i
  zpětně
 • Žádáme, aby tento orgán byl postaven pod dohled veřejnosti – zřízení tribunálu lidu
  – malé poroty (12 osob), velké poroty (24 osob) 
 • Žádáme, aby oběti a svědci proti těmto lidem, byli náležitě chráněni, tak jak je tomu
  v civilizovaných zemích
 • Žádáme, aby občané poškozeni státem byli řádně odškodněni a stát byl za toto odškodnění odpovědný a to i zpětně

 

 

[wp_ad_camp_2]

Třicet let od sametové revoluce této zemi vládne poměrně úzká skupina státních zástupců, mnohdy propojená s podsvětím, případně s některými soudci.

Naše země je ekonomicky silná a to díky našim podnikatelům, živnostníkům a šikovným zaměstnancům. Přesto stát nedokáže těmto lidem, kteří tento stát živí, zajistit dostatečnou ochranu, právo na spravedlnost, vymahatelnost práva a spravedlnosti, a tolik potřebný klid na skutečně poctivou práci a rodinný život.

Poctiví lidé jsou dnes zajatci armády úředníků a politiků, kteří nad nimi mají absolutní moc, avšak nenesou za svá špatná rozhodnutí žádnou odpovědnost.

Státní zástupci jsou dnes nedotknutelnou skupinou, která prakticky přebírá moc v zemi a tím i nad osudem každého z nás. Pokud někdo najde odvahu se vzepřít a poukázat na chyby v jejich řadách, jsou schopni pokřivit zákony i ústavu, aby se navzájem ochránili, pomocí demagogie, padělání, či pokroucení důkazů. Nebylo vysvětleno, proč byl zlikvidován beztrestně téměř v „přímém přenosu“ ÚOOZ.

 

 

[wp_ad_camp_2]

Lidé, kteří prokazatelně pracovali ve veřejném zájmu, poctivě vykonávali svoji práci, ať již v roli úředníků, policistů, v roli svědků, či obětí trestných činů jsou mnohdy dehonestováni.

Jsou trestaní a likvidovaní za to, že poukázali, či dokonce zdokladovali podezření z trestné činnosti a pokusili se aktivně do vyřešení problému zapojit.

K soudu jsou posílány případy mnohdy absurdní a ještě absurdnější jsou odvolání státních zástupců, pokud u soudu se svými obžalobami neuspějí. Soudy jsou kvůli tomu zahlceny nesmyslnou agendou, místo aby řešily důležitější, dokonce zásadní případy pro společnost.

Majetky se zde bezdůvodně obestavují v hodinách, ale jejich odblokování trvá roky. Škody jak materiální, tak lidské, jsou naprosto katastrofální a nevyčíslitelné.

Státní zástupci mají v rukou zbraň, kterou můžeme nazvat s mírnou nadsázkou samopalem, avšak nenesou naprosto žádnou odpovědnost za to, zda touto zbraní zastřelí vinného či nevinného.

 

 

[wp_ad_camp_2]

Pokud náhodou dojde k jejich vyšetřování, dozorují sami sebe, což je vrchol absurdity. Nezbývá nám, než konstatovat, že zájem státu a jeho občanů je mimo rámec vnímání některých z nich a že tedy nemohou nosit talár „státního zástupce“.

Na této situaci má zásadní podíl odpovědnosti stávající nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a jeho podřízení.

Jako občané této země vyjadřujeme svoji nespokojenost a žádáme okamžitou nápravu.

Zdroj: Manifest Institutu Aleny Vitáskové

 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.