Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen
  Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen

  Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen

 • JAG zatkl dalšího zločince ze CDC
  JAG zatkl dalšího zločince ze CDC

  JAG zatkl dalšího zločince ze CDC

 • Navy SEALs zachránili pohřešované děti z Maui
  Navy SEALs zachránili pohřešované děti z Maui

  Navy SEALs zachránili pohřešované děti z Maui

 • JAG odsoudil „královnu mRNA“ Melissu Mooreovou
  JAG odsoudil „královnu mRNA“ Melissu Mooreovou

  JAG odsoudil „královnu mRNA“ Melissu Mooreovou

Související zprávy

 • Magazín EVIE publikuje článok varujúci čitateľov pred sexom s mužmi, ktorí boli očkovaní proti COVID a nielen to
  Magazín EVIE publikuje článok varujúci čitateľov pred sexom s mužmi, ktorí boli očkovaní proti COVID a nielen to

  Magazín EVIE publikuje článok varujúci čitateľov pred sexom s mužmi, ktorí boli očkovaní proti COVID a nielen to

 • Fauci lhal. Zemřelo více než 120 tisíc dětí: Tajná zpráva CDC to potvrzuje
  Fauci lhal. Zemřelo více než 120 tisíc dětí: Tajná zpráva CDC to potvrzuje

  Fauci lhal. Zemřelo více než 120 tisíc dětí: Tajná zpráva CDC to potvrzuje

 • PROČ AŽ TEĎ? FDA rozhodla, že lékaři nyní mohou předepisovat ivermektin
  PROČ AŽ TEĎ? FDA rozhodla, že lékaři nyní mohou předepisovat ivermektin

  PROČ AŽ TEĎ? FDA rozhodla, že lékaři nyní mohou předepisovat ivermektin

 • Nová studie a důvěrné dokumenty společnosti Pfizer potvrzují, že vylučování látek z mRNA vakcíny sebou nese nebezpečné následky
  Nová studie a důvěrné dokumenty společnosti Pfizer potvrzují, že vylučování látek z mRNA vakcíny sebou nese nebezpečné následky

  Nová studie a důvěrné dokumenty společnosti Pfizer potvrzují, že vylučování látek z mRNA vakcíny sebou nese nebezpečné následky

Mass média a ovládání mysli

Od mládí jsem měl široké, rozmanité zájmy a celý život jsem se rád učil. Zkrátka věřím, že život by měl být jako jedno velké dobrodružství plný růstu a učení se v každém směru. Co se týče vědy, mé zájmy začaly u krystalografie a minerálů a pokračovaly přes několik vědních oborů až k politice, filozofii, náboženství a všemu ezoterickému.

Co je to ovládání mysli?

Koncem osmdesátých let jsem se začal zabývat zajímavým výzkumem v oblasti ovlivňování mysli či populárněji řečeno, ovládání mysli. Můj zájem vyplynul z informací zveřejněných při slyšeních církevního výboru v 70. letech, které se týkaly programů CIA. Zároveň mě vzrušovaly i pozitivní možnosti těchto nových technologií. Stimulování optimální lidské výkonnosti, jak se rychleji učit, meditace, relaxace a soustředění, to vše by se dalo zlepšit. Ve skutečnosti bylo možné posílit nebo dokonce stimulovat i takzvané změněné stavy. Nejvíce fascinující možnosti byly však ještě překvapivější.

Možnost, že bychom mohli stimulovat to, co se dnes v některé literatuře označuje za „abnormální lidské schopnosti“ nebo v minulosti označované jako ESP či mimosmyslové vnímání.

Ve skutečnosti to může být další evoluce lidí na Zemi, jak mnozí z nás uznávají a věda dokazuje.

Ovládání mysli a těla

Převládající frekvence mozkových vln ukazují druh činnosti, která v mozku probíhá. Existují čtyři základní skupiny frekvencí mozkových vln, které jsou spojeny s většinou duševních činností. První z nich, vlny beta (13-35 hertzů neboli pulzů za sekundu), jsou spojeny s normální aktivitou. Horní hranice tohoto rozsahu je spojena se stresem nebo rozrušeným stavem, který může zhoršit myšlení a rozumové schopnosti. Druhá skupina, vlny alfa (8-12 hertzů) mohou indikovat větší uvolnění. Frekvence alfa jsou ideální pro učení a soustředění. Třetí skupina, vlny theta (4-7 Hertzů) indikují mentální představy, přístup ke vzpomínkám a vnitřní mentální soustředění. Tento stav je často spojován s malými dětmi, změnou chování a stavu spánku/snění. Poslední, velmi pomalé vlny delta (5-3 Hertze) se vyskytují, když je člověk v hlubokém spánku.

Obecně platí, že převládající frekvence vln v mozku bude nejnižší – pokud jde o počet pulzů za sekundu – když je člověk uvolněný a naopak nejvyšší, když je nejvíce rozrušený.

Co je to entrainment? (podprahové vlny)

Vnější stimulace mozku elektromagnetickými prostředky může způsobit, že mozek bude generátorem vnějšího signálu vytržen nebo uzamčen do naprogramované fáze. Převládající mozkové vlny mohou být vnější stimulací řízeny nebo posouvány do nových frekvenčních vzorců. Jinými slovy, externí ovladač signálu nebo generátor impulzů entrainuje mozek, překryje normální frekvence a způsobí změny v mozkových vlnách. Změny v mozkových vlnách způsobí změny v chemii mozku; ty pak způsobí změny ve výstupech mozku v podobě myšlenek, emocí nebo fyzického stavu.

Jak si usteleš, tak si taky lehneš – manipulace s mozkem může být pro ovlivňovaného jedince prospěšná nebo škodlivá v závislosti na úrovni znalostí nebo záměrech osoby, která technologii ovládá.

Je možné vědomí trénovat?

Trénink vědomí je velkým tématem kultů, náboženských organizací a dalších organizací usilujících o „New Age“. Věda má nyní více znalostí o tom jak mysl a mozek fungují, takže to, co dříve trvalo roky nebo dokonce desetiletí, lze nyní zvládnout během týdnů, dnů nebo dokonce minut. Například metoda a přístroj pro použití k dosažení stavů alfa a theta mozkových vln a ovlivňování pozitivních emočních stavů u lidí byl vyvinut v roce 1996.

O dva roky později byl vydán další patent, který dokázal vytvořit požadované stavy vědomí: Při výcviku jedince k replikaci takových stavů vědomí bez další zvukové stimulace lze tyto stavy přenášet z jednoho člověka na druhého prostřednictvím EEG jedné osoby, jehož mozkové vlny byly překryty na požadované signály a na jinou osobu, vyvoláním fenoménu binaurálního rytmu.

Je přenos myšlenek možný?

Zajímavé je, že to souvisí s myšlenkami, o kterých se již dříve zmiňovala armáda při manipulaci s pamětí člověka a vnucováním počítačem manipulovaných signálů, které by se integrovaly s normální pamětí člověka. Možnost zneužití je zřejmý a příležitost k osobnímu rozvoji rovněž.

Zvažte možnost získání vzdělání přenosem dat přímo do lidského mozku těmito novými metodami namísto standardních metod učení. Vážnou úvahou při vývoji těchto typů systémů přenosu paměti bude skutečnost, že obcházejí běžné intelektuální filtry – jsou ukládány do mozku jako fakt, bez otázek a pečlivého zvažování. Co se stane, když jsou nové informace v rozporu s těmi stávajícími? Bylo by možné zahrnout skryté informace, které mají nepatřičně ovlivnit například náboženské přesvědčení, politiku nebo spotřebu zboží, služeb či politiku?

Etických otázek je mnoho

Možnosti jsou obrovské, ale etické a morální otázky týkající se těchto záležitostí jsou stejně tak velké. Této debatě se již nemůžeme vyhnout; ve skutečnosti tato debata zaostává za vědeckým pokrokem. Existuje několik jednoduchých metod, které by zvýšily naši vlastní schopnost učení nebo schopnost učení našich dětí uplatněním jednoduchých a dostupných znalostí. Například: „vědci z Centra pro neurobiologii učení a paměti na Kalifornské univerzitě v Irvine zjistili, že 10 minut poslechu Mozartovy klavírní sonáty zvýšilo měřitelné IQ vysokoškolských studentů až o devět bodů.“ Takto jednoduchá věc, která je velmi užitečná pro každého kdo se snaží o sebezdokonalení.

Existuje několik článků a materiálů, které hovoří o různých způsobech aplikace a využití těchto technologií nad rámec tohoto článku. Přejděme tedy k mediálním aplikacím.

Využití médií

Rozhlas, televize, internet, elektrická síť, mobilní systémy nebo jakýkoli jiný elektromagnetický nosič lze použít k přenosu signálu, který ovlivní chování většiny lidí nacházejících se v těsné blízkosti signálu. Takové signály mohou například způsobit, že člověk upadne do lehce změněného stavu vědomí. Jako když lidé přijdou domů z práce, sednou si před televizi a sledují večerní zpravodajství. Během několika okamžiků jim někdo řekne: „Miláčku, večeře je hotová.“ Nic neslyší …; už jsou naprogramováni nejnovějšími hodnotami, názory a myšlenkami, které se prostřednictvím médií tlačí do vědomí většiny lidí.

Kmity signálu lze určitým způsobem snadno reformovat a ovlivnit emoční stavy tak, aby reakce na reklamu, politickou propagandu nebo „zprávy“ byla v široké populaci taková, jakou předpovídají a jakou zamýšlejí ti, kdo ji vytvářejí.

Jinými slovy jde o kontrolu a manipulaci. Je to opravdu velmi jednoduché. Lidé z oboru psychologie rozumějí frekvenci následující po reakci (Frequency Following Response, FFR). Když se aplikuje na propagandu nebo jiná média, je to neuvěřitelně funkční.

Zdokonalené taktiky kontroly

S touto technologií lze dělat mnohem více, pokud jde o množství informací, které lze na těchto nosičích posílat. Cílem mnoha vojenských plánovačů je, aby bylo možné přenášet i myšlenkové a paměťové soubory. Tyto druhy technologií, zejména ve spojení s masovým sledováním obyvatelstva, umožňují těm kdo takové technologie ovládají hluboké působení na individuality. Tento systém přenosu může být přizpůsoben konkrétní osobě tak, aby měl na daný typ a podtyp osobnosti specifický vliv.

Schopnost technologie předvídat chování cíle je velmi rafinovaná. Dokáže lépe předvídat budoucí chování jednotlivce ještě dříve, než to ví on sám. Zamyslete se nad tím na chvíli.

Věčné obavy jako prostředek uvěznění

Přitom nejjednodušším mechanismem pro potlačení vyšších funkcí mysli, skvělé výkonnosti a abnomálních lidských schopností je prostě jen udržovat lidi v neustálém stavu obav, rozrušení a strachu. Zní vám to povědomě? V těchto stavech vysokých beta vln ztrátka není možné dosáhnout vyššího stavu vědomí. Tyto emoční stavy neumožňují mozku pracovat způsobem, který by tuto možnost umožnil. Strach je protivníkem a stojí u kořenů zneužívání těchto technologií. Vláda se bojí osvícené populace, kde světlo pravdy prozáří nejtemnější zákoutí. Probuzené populaci nelze vzdorovat strukturami založenými na strachu.

Další vývoj lidstva

40 let výzkumu dostupné literatury a příležitostí setkávat se a trávit potřebný čas s nejlepšími biofyziky na světě mi umožnilo do této problematiky nahlédnout. Během svého působení v Layově institutu v Dallasu jsem uspořádal soukromou konferenci o účincích technologie na lidskou mysl s těmi nejlepšími z oboru. Překvapením nebyla rozmluva o ovládání lidí a manipulaci s populací, protože se všichni shodli, že tomu tak ve 21. století v mnoha ohledech je. Největší poznatek se týkal dalšího vývoje lidstva.

Vyjádřila ho nejprve, nyní již zesnulá, sestra Dr. Rosalie Bertellová ve své prezentaci. Byla přesvědčená o tom, že co se snažíme vytvořit v elektronice jsou prvky obsažené v každém člověku, které čekají na probuzení. Toto téma se opakovalo v každé prezentaci, která se zabývala možnostmi znovuzískání našeho rodného práva. Toho, čím jsme jako lidské bytosti a nekonečnými možnostmi, které se objeví, když poznáme sami sebe.

S tím, jak se vyvíjíme a rosteme v rámci této reality i v rámci vědy začínáme získavat více znalostí o vědomí …. víme, že jsme více než si myslíme, a že přesahujeme to, co víme. Společně změníme svět tím, že si bez obav uvědomíme, že každý z nás má vše co potřebuje k tomu, aby se změnil svět, a není v tom sám. Naše lidskost je ve skutečnosti naší spásou.

Napsal Nick Begich

Zdroj: gaia.com

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
2 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře