drug addiction costa ricaAčkoli je legální, je masově vyráběn i propagován a denně jej požívá obrovské množství lidí po celém světě, většinu lidí nikdy nenapadne, jaké může mít konzumace alkoholu duchovní následky.

Začněme tím, že se podíváme na etymologii slova alkohol. Etymologie znamená původ slova…od čeho je odvozeno.

Slovo „alkohol“ pochází z arabského výrazu „al-kuhl“, což v překladu znamená „TĚLO POŽÍRAJÍCÍ DUCH“. Také od něj vzešel anglický název pro démona – „ghoul“. Ve folklóru Středního východu je „ghoul“ zlý duch, který požírá lidská těla, ať už jsou to kradené mrtvoly nebo děti.

 

[wp_ad_camp_1]

Slova „alembic“ a „alcohol“ jsou metaforami pro aqua vitae neboli „živou vodu“ a „ducha“, které často odkazují na destilovanou tekutinu, která vznikala při magických výzkumech alchymie Středního východu.

Podle slov spisovatele a nadšence pro zdraví, Jasona Christoffa – „V alchymii je alkohol používán k extrakci duchovní esence nějaké entity. Proto je využíván při extrakci esencí pro esenciální oleje a při sterilizaci lékařských nástrojů. Tím, že přijímáme do těla alkohol, extrahujeme esenci naší duše, což činí tělo citlivější a otevíráme se tak jiným entitám, z nichž většina má nízké frekvence (proč si myslíte, že v angličtině určitým alkoholickým nápojům přezdívají „SPIRITS“?). To je také důvod, proč lidé, kteří vypijí neúměrné množství alkoholu, často upadají do bezvědomí a následně si nepamatují, co se dělo. To se děje, když naše duše vystoupí z těla, protože životní podmínky v daném těle vyhodnotí jako neúnosné. Naše duše opouští tělo, se kterým zůstává i  nadále ve spojení, a temná entita využije situace a přebírá kontrolu nad tělem. Často ho pak bere na zábavnou pouť okolo bloku, obvykle s hedonistickým a sebestředným povykem. Naše těla jsou auta pro duše. Jetliže jedna odejde, další jej vezme na projížďku. V podstatě se jedná o to, že pokud se někdo po požití alkoholu, nebo po užití jakékoliv jiné intoxikační látky, stane agresivním a „temným“, je více než pravděpodobné, že je posednutý jinou entitou.

O tomto fenoménu jsem se dozvěděla před lety, když jsem měla duchovní vizi. V této vizi jsem byla jako pozorovatel, viděla jsem populární bar a noční klub. Nad tím místem se vznášelo spoustu různých démonických entit. Uvnitř baru byli lidé, kteří pili alkohol, užívali si společnosti, tancovali, a tak podobně. Pozorovala jsem, jak se určití lidé stávají čím dál opilejšími. Viděla jsem jejich duše, jak opouštějí těla a zůstávají s ním ve spojení takovým vláknem. Pochopila jsem, že jejich duše opustily těla proto, že bytí v tak intoxikovaném těle jim způsobovalo velké nepohodlí. Když duše vystoupila z těla, vstoupila do něj temná entita. Jakmile se démoni zmocnili těla, zneužívali jej ke konání zla v nejrůznějších podobách. Násilí, nízké sexuální praktiky, destruktivní chování, znásilňování, a další.

Zde můžete vidět, jak takové posednutí vypadá. Nepouštět před spaním ;).

Za nějaký čas jsem se dostala ke knize jménem Man’s eternal quest (Věčné hledání člověka), jejímž autorem je Paramahansa Yogananda. Tento duchovní učitel v ní vysvětluje přesně tu stejnou věc, která mi byla ukázána ve vizi.

alternative medicine costa rica

Začala jsem se ohlížet zpátky a vzpomínat na situace, kdy jsem měla možnost na vlastní oči vidět temné bytosti visící na lidech, kteří vypili hodně alkoholu. Dovolte mi, abych to lépe vysvětlila, když říkám, že jsem viděla tyto bytosti… Mám schopnosti jasnovidectví (schopnost vnímat věci nad rámcem, který zachycují naše smysly… která zahrnuje: mimosmyslové vnímání, intuici, psychické schopnosti, vhledy, telepatii, apod.), slyším zvuky ze světa duchů, vidím energie a spirituální úkazy, které většina lidí nevidí. Když jsem se podívala zpět na svůj život, vzpoměla jsem si na mnoho incidentů, kdy jsem se setkala se zlými duchy v přítomnosti intoxikované osoby. Měla již také možnost podívat se pár lidem, kteří byli posednutí temnými energiemi, do očí. Nebyly jejich.

Také si vzpomínám na kurz psychologie, do kterého jsem se přihlásila. V jedné části toho kurzu jsme se zabývali reklamou a tím, jaký má vliv na člověka. Probírali jsme i reklamy na alkohol. Učitel tohoto předmětu vyzdvihl fakt, že většina reklam na alkohol obsahuje skryté zprávy a obrázky, které obvykle není možno vnímat na první pohled, ale jsou přijímány naším podvědomím. S vědomím toho, jak mocnou roli hraje naše podvědomí při rozhodování, u pocitů, reakcí, přesvědčení, atd., používají vychytralí prodejci alkoholu (stejně tak jako tabáku a dalších produktů) tento psychologický fenomén jako prodejní techniku a balamutí nás, abychom si kupovali jejich produkty a připojili se ke společenskému kultu mentální apatie a kulturní poslušnosti. Mnoho z těchto skrytých zpráv a obrázků mají extrémně sexuální charakter – čímž působí na nejzákladnější lidský pud. Dovolme si pozastavit se nad tímto příkladem a být trochu zvědaví. Proč máme marketingové týmy, které cítí potřebu nás podvádět a ovlivňovat nás podprahovými daty, abychom kupovali produkty, které škodí lidskému tělu i duši?

alternative medicine costa rica

Kolikrát jste se vy nebo váš známý po požití alkoholu začali chovat způsobem, který pro vás není typický? Možná jste zažili, že se někomu změnil hlas, že byl násilný, promiskuitní, požíval škodlivé látky, demoloval vybavení, choval se konfliktně nebo se věnoval jiným destruktivním aktivitám. Považte tyto zkušenosti a zeptejte se sami sebe – jsou tohle projevy lásky a konstruktivity? Představují tyto události cestu vědomí a zdraví?

Je obecně známo, že konzumace alkoholu snižuje citlivost nervového systému, zabíjí spoje v mozku, je toxický pro játra, oslabuje imunitní systém a má mnoho dalších škodlivých efektů. Jsme učeni, že dlouhodobé užívání alkoholu vede k nechtěnému přibírání na váze, k onemocnění jater, snížení inteligence a má negativní dopad na hormony. Pití alkoholu během těhotenství může vést k vrozeným vadám, mentální retardaci a deformitám ve vývoji plodu. Přesto je naší mainstreamovou kulturou masově propagován. Přemýšleli jste někdy o tom, že alkohol je mazaným nástrojem příznivců Matrixu (globálního systému na kotrolu mysli a otrockých programů), aby lidi udrželi na cestě nesvobody, bezmoci a nemoci?

Musíme se ptát, proč je ve většině světa alkohol legální, avšak psychedelika jsou většinou států zakázána. Je známo, že vědomé a bezpečné používání psychedelik, či jinak „léčiv vizionářů“, může napomoci rozvinutí mysli, iniciovat duchovní zážitky, kdy lidé komunikovali s božstvím, vyléčit řadu fyzických a duchovních onemocnění, zvýšit inteligenci, pomoci ovlivnit konstruktivně mozek, spojit lidi s jejich vlastní podstatou a inspirovat mnoho lidí ke stvoření velkolepých děl v úmění a dalších oblastech. Vypadá to, že tyto látky musí být zakázány a my od nich zrazováni, jestli skutečně existuje agenda, která se snaží potlačovat lidský potenciál a udržovat nás „v temnotě“. V nevědomosti o tom, kdo skutečně jsme, jako duchovní bytosti, jaký je náš vrozený potenciál a naše cesta.

raja: Skutečně jsem viděla krátký dokument o tom, jak český psychiatr zkouší na vybraných lidech, kteří se museli podrobit velice přísnému testování jak fyzického, tak psychického zdraví, působení určitých psychedelik. Jeho výzkum má vést k tomu, aby se umírající lidé smířili se smrtí. Součástí byl i rozhovor s paní, která měla  nevyléčitelnou nemoc, a které výzkum pomohl. Subjekty jsou však při působení drogy ve zvláštním prostředí a mají odborný dohled. S autorkou tohoto článku v tomto ohledu nesouhlasím a je dobře, že jsou zakázána. I tak jsou totiž psychedelika pořád drogy a z hlediska posednutí jsou podle mě nebezpečnější než alkohol.

Jak se snažíme uzdravit, probudit a přeměnit náš svět – modlím se, abychom se umoudřili i co se týče alkoholu a odhalili tuto špinavou hru, kterou s námi hrají. Temné síly nás chtějí udržet v otroctví, bezmocné a spící.

Kolik z nás již vidělo všechny ty ztracené životy a rozbité rodiny kvůli alkoholu a alkoholismu?

Myslíte si, že nás činí chytřejšími nebo zdravějšími, nebo celkově lepšími lidmi?

Je čas věci změnit.

Nahraďte alkohol praktikami a aktivitami prospívajícími vašemu zdraví.

raja: A zdraví svého okolí, vzhledem k tomu, že jestli na vás skočí temná bytost, můžete být velice nebezpeční nejen sobě, ale i lidem ve vaší blízkosti. Vím o jednom incidentu ze svého okolí. Kamarád mi vyprávěl o klukovi, co se předávkoval drogami (konkrétně marihuanou a alkoholem) a posednul ho démon. Začal být strašně agresivní a měl šílený pohled, který vůbec nebyl jeho. Měl úplně jiné oči. Bylo to na nějaké párty, takže tam byla spousta lidí. Když začal všechno kolem sebe demolovat, museli ho zavřít na záchod. Podle slov mého kamaráda dveře od záchodu rozštípal na třísky. Takovou sílu prý ještě neviděl. Potom upadl do bezvědomí.

[wp_ad_camp_1]

S ničím se to nemá přehánět. Když si někdo dá sklenku vína, tak do vás nevletí démon. Nemusíte si zarazit okurku do zadku a jíst jen sluneční paprsky, tancovat na paloučku s květinkami a do smrti odmítat světskou zábavu. Pokud znáte míru, jste zdraví a vyrovnaní, tak se sem tam panáček ztratí. Nebezpečí posednutí hrozí při vysoké míře intoxikace. A každý by měl poznat, kdy už má dost.

Pro někoho, kdo je labilní, má sklony k závislostem a podobně, to však neplatí. Tam je na místě všechny typy drog striktně odmítat. Pro takové lidi je těžké řídit se mottem „zlatá střední cesta“.

 

přeložila: raja

zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.