Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Setkání dvojníků v OSN
  Setkání dvojníků v OSN

  Setkání dvojníků v OSN

 • Člověk a jeho život v Matrixu mezi bezduchými bio-roboty
  Člověk a jeho život v Matrixu mezi bezduchými bio-roboty

  Člověk a jeho život v Matrixu mezi bezduchými bio-roboty

 • Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen
  Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen

  Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen

 • JAG zatkl dalšího zločince ze CDC
  JAG zatkl dalšího zločince ze CDC

  JAG zatkl dalšího zločince ze CDC

Související zprávy

 • Británie si stěžuje na nedostatečný počet svých vzdušných sil
  Británie si stěžuje na nedostatečný počet svých vzdušných sil

  Británie si stěžuje na nedostatečný počet svých vzdušných sil

 • Zprávy ze světa – 9.9.2023
  Zprávy ze světa – 9.9.2023

  Zprávy ze světa – 9.9.2023

 • CIA připravuje barevnou revoluci v Indonésii
  CIA připravuje barevnou revoluci v Indonésii

  CIA připravuje barevnou revoluci v Indonésii

 • Polsko začalo vydávat Ukrajině své občany, kteří se podílejí na pašování lidí
  Polsko začalo vydávat Ukrajině své občany, kteří se podílejí na pašování lidí

  Polsko začalo vydávat Ukrajině své občany, kteří se podílejí na pašování lidí

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19. Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí

United Health Professionals

Přinášíme svým čtenářům toto důležité mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí.

Níže je uveden kompletní text, který byl vládám zaslán.
Odkaz na původní dokument: Velmi naléhavé: Mezinárodní výstražná zpráva o COVIDU-19

https://drive.google.com/file/d/1oztJ-gAVd1fvSrmAfObb1tBdIbNGh5v7/view

Seznam vlád, kterým byl dopis zaslán, naleznete zde: https://drive.google.com/file/d/1VGiArDJQC7KXjzWv0j9F5R5ONf20nsQK/view

Text obsahuje citace od významných vědců a zdravotníků.
Související dokumenty zdravotníků (nahraná verze PDF)

https://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2021/02/Health-Professionals.pdf

[wp_ad_camp_2]

 

Vybraný obsah

Zůstaň doma, zachraňuj životy » byla čistá lež.

Odstraňte následující nezákonná, nevědecká a nehygienická opatření: lockdown, povinné roušky na obličej i pro zdravé lidi, sociální distancování jednoho dvou metrů.

Lockdown nejen mnoho lidí zabil, ale také zničil fyzické a duševní zdraví, ekonomiku, vzdělání a další aspekty života.

Přirozená historie viru [koronaviru] není sociálními opatřeními ovlivněna [uzamčení, masky, uzavření restaurací, zákaz vycházení.]

Pokud stát ví všechno nejlíp a porušuje lidská práva, jsme na nebezpečné cestě.

Vylučte své odborníky a poradce, kteří mají vazby nebo střety zájmů s farmaceutickými společnostmi: Zastavte očkovací kampaně a odmítněte podvod s pseudo-zdravotním pasem, který je ve skutečnosti politicko-komerčním projektem.

***

Jsme zdravotníci mezinárodního kolektivu: United Health Professionals, složený z více než 1500 členů (včetně profesorů medicíny, lékařů intenzivní péče a specialistů na infekční nemoci) z různých zemí Evropy, Afriky, Ameriky, Asie a Oceánie. Dne 26. srpna 2020 jsme adresovali vládám a občanům zemí po celém světě varovnou zprávu týkající se vypuknutí COVIDu.

Nejprve začněme závěry zprávy Parlamentního shromáždění Rady Evropy z roku 2010 o řízení epidemie H1N1:

„Parlamentní shromáždění je znepokojeno způsobem, jakým byla chřipková pandemie H1N1 řešena a to nejen Světovou zdravotnickou organizací (WHO), ale také příslušnými zdravotnickými orgány na národní úrovni a na úrovni Evropské unie. Znepokojucími byly zejména některé důsledky přijatých rozhodnutí a poskytovaných rad, které vedly k narušení priorit veřejných zdravotnických služeb v celé Evropě, plýtvání vysokými částkami z veřejných peněz a také neodůvodněné poplašné zprávy a obavy ze zdravotních rizik … byly zjištěny závažné nedostatky transparentnosti v rozhodovacích procesech týkajících se pandemie, která v některých z hlavních rozhodnutí vyvolala obavy z možného vlivu farmaceutického průmyslu… neregulované nebo tajné lobbování může představovat nebezpečí a narušit demokratické zásady a řádnou správu věcí veřejných.“

Vězte, že stejné chyby, kterých se dopustili za epidemie H1N1 dnes opakují s epidemií COVID. Jste oběťmi největšího zdravotnického podvodu 21. století. Pokud jde o skutečné nebezpečí viru, opatření, která byla přijata, čísla, testy a ošetření – to se děje se stejnými technikami manipulace jaké se používaly během epidemie H1N1 nebo za války v Iráku. Odborníci, profesoři medicíny i vědecké a lékařské kolektivy na to začali ostatní upozorňovat již v březnu 2020.

[wp_ad_camp_2]

 

Země světa (kromě vzácných případů jako: Švédsko, Bělorusko nebo Tanzanie) bez přemýšlení napodobovaly a slepě následovaly ostatní. Tato epidemie je zesílena, dramatizována a řízena zločinci, kteří ji využívají k dosažení ekonomických, politických, ideologických cílů a programů, které jsou pro lidstvo škodlivé. A my vám to dokážeme. Tento globální podvod musíte rychle zastavit (protože představuje vážné nebezpečí pro obyvatele a vaši zemi, pokud jde o: zdraví, ekonomiku, vzdělávání, ekologii a lidská práva) okamžitým přijetím následujících opatření:

Zrušte všechna omezení

Odstraňte následující nezákonná, nevědecká a nehygienická opatření: lockdown, povinné roušky na obličej pro zdravé subjekty, odstupy jednoho nebo dvou metrů. Tato šílená a hloupá opatření jsou bludy vynalezené v roce 2020, které v medicíně ani ve veřejném zdraví neexistují a nejsou založeny na žádných vědeckých důkazech.

Takto ohnisko nezvládáme:

– „Podle toho, co je známo o zacházení s virovými pandemiemi, svět se zbláznil“ coronavirem, který létá lidem do obličeje. (Dr. Anders Tegnell, hlavní epidemiolog Švédska, 24. června 2020).

– « Míra úmrtnosti na infekci se zdá být přibližně stejná jako u chřipky, ale nikdy jsme v případech chřipkové pandemie takto drastická opatření nezaváděli. A nemůžeme s takovými po další léta žít » (Prof. Peter Gøtzsche, 1. prosince 2020).

– « Rozhodnutí o lockdownu jakož i rozhodnutí o nošení masek… není založeno na vědeckých datech…» (Prof. Didier Raoult, 24. června 2020).

– « Přirozená historie viru [koronaviru] není ovlivněna sociálními opatřeními [lockdown, roušky, zavření restaurací, zákaz vycházení atd.]… Pokles případů karanténou nezačal … Pokud jde o uzavření restaurací mající zavedeny velmi přísné zdravotní protokoly … samozřejmě, neznám způsob jak tomu bránit … vůbec to epidemii neovlivnilo… Lockdown vůbec nic nezměnil … » (Prof. Philippe Parola, 3. prosince 2020).

– « Neexistují žádné vědecké důkazy, které by podpořily katastrofické pravidlo dvou metrů. Nekvalitní výzkum se používá k ospravedlnění politiky s enormními důsledky pro nás pro všechny » (profesoři Carl Heneghan a Tom Jefferson, 19. června 2020).

– « Groteskní, absurdní a velmi nebezpečná opatření… hrozný dopad na světovou ekonomiku… sebezničení a kolektivní sebevražda…» (prof. Sucharit Bhakdi, březen 2020. V té době také poslal dopis německé kancléřce Angele Merkelové ).

[wp_ad_camp_2]

 

Tato tyranská opatření navíc porušují Všeobecnou deklaraci lidských práv v článcích: 3, 5, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 30 a Úmluvu UNICEF o právech dítěte v článcích: 28, 29, 32, 37.

– « Pokud tomu stát rozumí nejlíp a porušuje lidská práva, jsme na nebezpečné cestě. Pandemie vedla k porušování základních lidských práv … Nebyla provedena sebemenší etická analýza. Zda to bylo oprávněné? Ne, to nebylo.» (Prof. Peter Gøtzsche, 4. prosince 2020).

Nutit zdravé lidí nosit roušky je nejen kacířství, ale je také škodlivé pro zdraví i ekologii. Je formou špatného zacházení:

– « Diktatura masek je naprosto neopodstatněná » (Prof. Christian Perronne, 22. září 2020).

– « Zákaz vycházení … byl použit během německé okupace, když milice a Gestapo nakráčeli do domů lidí. A nyní budeme mít návštěvu policie, aby zjistila zda sedí u stolu více než šest lidí! Co je to za šílenství? » (Prof. Christian Perronne, 15. října 2020).

– « Každou zimu jsou v Paříži postele na JIP doslova přecpané. Přepravujeme pacienty… každou zimu, za normálních okolností » (Prof. Bruno Mégarbane, anesteziolog a lékař intenzivní péče, 27. září 2020)

„Ani v jedné ze dvou vln … žádná JIP přecpaná nebyla, jak fingované! » (Prof. Michaël Peyromaure, 18. ledna 2021)

Otevřete školy, univerzity, leteckou dopravu a nemocniční jednotky. Oživte ekonomiku.

Vylučte své odborníky a poradce, kteří mají vazby nebo střety zájmů s farmaceutickými společnostmi

Zpráva Parlamentního shromáždění Rady Evropy z roku 2010 o řízení epidemie H1N1 rovněž uvádí:

« Shromáždění vyzývá orgány veřejného zdraví na mezinárodní, evropské a národní úrovni – zejména WHO -… aby zajistily, že všechny osoby, které jsou ve střetu zájmů se společnostmi, byly z citlivých rozhodovacích procesů vyloučeny.»

Experti v zemích, kteří tato naprosto kacířská opatření prosazovali jsou buď farmaceutickým průmyslem zkorumpováni, jsou jeho následovníky nebo jsou to jen sprostí ignoranti.

Vyžadujeme mezinárodní a nezávislé vyšetřování. Také, aby byly osoby odpovědné za tento podvod souzeny.

[wp_ad_camp_2]

 

1. října 2020 německý právník Reiner Fuellmich oznámil, že mezinárodní síť právníků bude argumentovat dosud největším případem deliktu:

„Protikoronové opatření způsobilo a nadále způsobuje zničující škody na zdraví a ekonomice světové populaci, zločiny spáchané (…) WHO musí být právně kvalifikovány jako skutečné zločiny proti lidskosti, jakž jsou definovány v oddíle 7 mezinárodního trestního řádu.“

Řekl také, že by měl případ být nazýván „koronovým skandálem a osoby za to odpovědné trestně stíhané a žalované za občanskoprávní škody.“ Vyšetřování se musí mimo jiné zaměřit na Bruce Aylwarda (WHO) a Neila Fergusona (ICL).

– 10. ledna 2021: Dopis zaslaný The Sun a napsaný právníky, poslancem, aktivisty za lidská práva a bývalým generálem amerického letectva byl adresován FBI a MI-5 spolu s bezpečnostními službami v Kanadě, Německu a Austrálie, kde autoři praví:

«Tento dopis jsme napsali, abychom požádali o zahájení a/nebo urychlení federálního vyšetřování vědecké debaty o hlavních politických rozhodnutích během krize COVID-19. V průběhu naší práce jsme identifikovali problémy potenciálně kriminální povahy a věříme, že toto vyšetřování je nezbytné k zajištění zájmů veřejnosti, jež by řádně zastoupená byla tím, kdo určitou pandemickou politiku prosazuje.»

Výzva v dopise, byla „zvěřejněna uváženě… za provedené újmy na národech.“

Vzácné země, jako je Švédsko, Tanzanie nebo Bělorusko – kterým lze blahopřát – lockdown odmítli a ostatní slepě nenásledovaly. Pokud použijeme argumenty zastánců lockdownu, výsledkem musí být masakr nebo přesycení nemocničního systému. Je tomu v těchto třech zemích tak?

Odpověď je samozřejmě: ne. Navíc dne 15. září 2020 zveřejnil BMJ (British medical journal) článek s názvem:

« COVID-19: Jak to, že má Bělorusko jednu z nejnižších mír úmrtnosti v Evropě? ».

Tyto tři země jsou živým důkazem o lockdownovém podvodu, a protože tato realita může veřejné mínění lidí probudit, uvidí, že jim bylo lháno do očí. Zkorumpovaný tisk šíříl články a dokonce falešné zprávy proti Švédsku a Bělorusku už od začátku.

[wp_ad_camp_2]

Slavný mezinárodní slogan:

„Zůstaň doma, zachraňuj životy“ byla čistá lež. Naopak, lockdown nejen mnoho lidí zabil, ale také zničil fyzické a duševní zdraví, ekonomiku, vzdělání a další aspekty života. Například v USA zabil tisíce pacientů s Alzheimerovou chorobou, kteří museli zemřít daleko od svých rodin. Ve Velké Británii lockdown zabil 21 000 lidí.

Účinky lockdownu « byly naprosto zhoubné. Nezachránili životy, o kterých tvrdili, že by mohli zachránit … Je to zbraň hromadného ničení a vidíme její zdravotní … sociální … ekonomické účinky … které tvoří skutečnou druhou vlnu » (Prof. Jean-François Toussaint, 24. září, 2020). Věznění jeho obyvatel je zločin proti lidskosti, kterého se nedopustili ani nacisté!

– « Tato země dělá obrovskou chybu … Co navrhujeme? Že každý zůstane celý život pod zámkem, protože venku jsou viry?! Jste všichni blázni, stali jste se naprostými tupci! … ničíme planetu » (Prof. Didier Raoult, 27. října 2020).

– « Je to velké delirium, které však řídí BigFharma a také politici… Jde o strach organizovaný z politických a ekonomických důvodů » (Prof. Christian Perronne, 31. srpna 2020).

– « Je to jen celosvětový podvod, který přináší obrovské zisky, záchranu bank a mezitím zničení středních tříd ve jménu epidemie… svobodu zničující údajnými zdravotními opatřeními » (Dr. Nicole Delépine, 18. prosince 2020).

– « Máme lékařské důkazy, že se jedná o podvod » (Dr. Heiko Schöning, červenec 2020).

– « Přemýšlejte o těchto dvou otázkách: … Je koronavirus vytvořen člověkem? … Pokusili se použít toto virové onemocnění nebo tuto psychózu pro své vlastní účely a zájmy? (Alexander Lukašenko, prezident Běloruska.)

«Existuje naprosto nepodložená veřejná hysterie vyvolaná médii a politiky. Je to odporné. Jedná se o největší podvod, jaký byl na nic netušící veřejnost spáchán… neměl by být znám jinak než špatná chřipková sezóna. Není to ebola. Není to SARS » (Dr. Roger Hodkinson, 13. listopadu 2020).

[wp_ad_camp_2]

 

Přestaňte slepě postupovat podle doporučení WHO a požadujte jeho úplnou reformu

Vyšetřování provedené v roce 2016 (WHO ve spárech lobbistů) prokázalo povznášející rentgenografii WHO: oslabená struktura vystavená mnohonásobnému střetu zájmů. Toto šetření ukázalo, že soukromé zájmy nad zdravím veřejnosti ve WHO dominují. Další vyšetřování (Trust WHO) odhalila i další závažné anomálie.

Používejte uznávaná opatření pro zvládání epidemií
Například doporučení mytí rukou, kýchání nebo kašel do loktů, použití roušky, ale pouze pro pacienty a zdravotníky (v konkrétních případech), izolace nemocných atd. Závažnost epidemie se mimo jiné hodnotí podle míry úmrtnosti CFR (Code of Federal Regulations). Ta je však velmi nízká (0,03–0,05%) a proto není důvodu přijímat opatření, která jsou nejen nepřiměřená, ale také nevědecká.

Informujte média o jejich odpovědnosti
Média by například měla přestat o koronaviru mluvit.

Odstraňte požadavek testování
Lidé, kteří prosazují povinné testování podvádějí vlády a sledují pouze ekonomické cíle. Nic v této korona krizi (což je neškodný virus s nízkou CFR) to neospravedlňuje. Chřipka infikuje každý rok miliardu lidí, mnohem více než SARS-CoV-2, šíří se rychleji a je pro populací více riziková než koronavirus. Přesto není pro cestování vyžadován žádný test. Přesně proto profesor Didier Raoult nazval „deliriem“ tvrzení, že jde o závažnou nemoc. 19. srpna 2020 řekl, že „to není horší než chřipka.“

– « Míra úmrtnosti na infekci u tohoto nového koronaviru bude pravděpodobně ve stejné výši jako sezónní chřipka » (Prof. John Ioannidis, 17. dubna 2020).

– « Ujistěte většinu populace, že jejich riziko úmrtí nebo těžkého onemocnění na COVID-19 je velmi nízké » (Prof. John Ioannidis, 22. dubna 2020).

– „Uvědomujete si to? Právě ničíme ekonomiku zatímco jsou konečná čísla srovnatelná s těmi, které jsme zažívali při chřipce! » (Prof. Christian Perronne, 25. října 2020).

[wp_ad_camp_2]

 

Zastavte očkovací kampaně a odmítněte podvodný pseudo-zdravotní pas, který je ve skutečnosti jen politicko-komerčním projektem

– « Vůbec ji [vakcínu] nepotřebujeme … To vše je o čistě komerčních cílech » (Prof. Christian Perronne, 16. června 2020).

– « Je to starý marketingový trik farmaceutických společností: pokud chtějí dobře prodávat svůj produkt, spotřebitelé se musí bát a považovat je za svou záchranu. Takže vytváří psychózy, aby se spotřebitelé zhroutili a na danou vakcínu se vrhli » (Prof. Peter Schönhöfer).

– « Jako lékař neváhám rozhodnutí vlády předpokládat; musíme nejen tyto vakcíny [proti COVID-19] odmítnout, ale také odsoudit. Zatratit čistě obchodní přístup a ubohý cynismus, který k výrobě vakcín vedl » (Dr. Pierre Cave, 7. srpna 2020).

– Vakcína na COVID je « tak, tak moc zbytečná » (prof. Sucharit Bhakdi, 2. prosince 2020).

– «V historii medicíny jsem nikdy nezažil, že bychom tak urgentně vyvinuli vakcínu k naočkování milionů, miliard jednotlivců proti viru, který nezabíjí, kromě lidí v ohrožení, které dokážeme identifikovat, které dokážeme léčit … Nikdy jsem neviděl vakcínu, která vyjde po 2 měsících! …normálně to trvá roky! » (Prof. Christian Perronne, 2. prosince 2020).

– « Jedeme příliš rychle. Pokud by došlo k nouzové situaci … pokud by COVID-19 zabil 50% lidí, řeknu, pojďme to risknout … ale tady máme virus, který zabíjí 0,05% populace a my riskujeme! Vím, že za tím jsou miliardy … Buďte opatrní, je to velmi nebezpečné! » (Prof. Christian Perronne, 2. prosince 2020).

Na otázku: « Obecnou vakcínu pro lidstvo s 0,05% úmrtností nepotřebujeme? » Profesor Christian Perronne odpověděl: «To je přece zřejmé, že ne! »

30. listopadu 2020: profesor Christian Perronne napsal dopis, v němž varoval před nebezpečím vakcín založených na genetickém inženýrství:

« Lidé, kteří propagují tyto genové léčby, falešně nazývané „vakcínami“ jsou čarodějovi učni a berou … obyvatele světa za pokusná morčata ».

– 19. října 2020 vědci v korespondenci s časopisem „The Lancet“ vyjádřili obavy a varovali:

„Obáváme se, že použití vektoru Ad5 pro imunizaci proti těžkému akutnímu respiračnímu syndromu koronaviru 2 (SARS-CoV-2) může podobně zvýšit riziko získání HIV-1 u mužů, kteří vakcínu dostanou ».

-Pokud lidé vakcínu COVID-19 přijmou bude to:

« Chyba, protože riskujeme absolutně nepředvídatelné účinky: například rakovinu … Hrajeme si na čarodějovi učně … Lidé nesmí posloužit jako pokusná morčata, děti nesmí posloužit jako pokusná morčata, je to naprosto neetické. Nesmí dojít k úmrtí na vakcíny » (Prof. Luc Montagnier, virolog, Nobelova cena za medicínu, 17. prosince 2020.

[wp_ad_camp_2]

 

– Ve Švýcarsku skupina 700 lékařů a zdravotníků 15. ledna 2021 vyzvala k zastavení očkovací kampaně

– « Myslím, že je [vakcína COVID] absolutně nebezpečná. A varuji vás, pokud budete následovat jejich vedení, bude to vaše zkáza » (Prof. Sucharit Bhakdi, 2. prosince 2020).

– 30. prosince 2020: Réaction 19 (je francouzská asociace založená právníky s téměř 60 000 členy) v tiskové zprávě informovala, že podala stížnost týkající se „vakcín“ Pfizer/BioNTech a Moderna za: úmyslné ohrožení života jiných, přitěžující okolnost, zneužívání slabosti a za vydírání.

– Nedávno několik poslanců Evropského parlamentu upozornilo obyvatelstvo na to, že mají zakázáno smlouvy podepsané s farmaceutickými laboratořemi konzultovat. Tato nejasnost je důkazem toho, že existují kompromitující věci, které chtějí skrýt. Michèle Rivasi, členka Evropského parlamentu, dokonce podala stížnost. Připomínáme: v roce 2009 byla společnosti Pfizer uložena pokuta ve výši 2,3 miliardy USD, což je nejvyšší pokuta, kterou kdy soudy USA farmaceutické společnosti uložily. Byla shledána vinným z podvodných obchodních praktik.

V roce 2010 byla společnosti AstraZeneca uložena pokuta ve výši 520 milionů eur za doporučení neoprávněného užívání léku. V roce 2011 společnost Merck zaplatila pokutu ve výši 628,36 milionu USD za usnesené tvrzení z off-label (neschváleného) marketingu a nepravdivých prohlášení o kardiovaskulární bezpečnosti léku.

V roce 2013 byla společnosti Johnson & Johnson uložena pokuta ve výši 1,62 miliardy eur za usnesení trestní a občanskoprávní odpovědnosti vyplývající z obvinění souvisejících s předepisováním tří léků (včetně propagace jejich použití), jež nebyly Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schváleny jako bezpečné a účinné. Také za provize lékařům a provize národně největšímu poskytovateli lékáren pro dlouhodobou péči.

Musíte zastavit tento celosvětový COVID podvod, který obsahuje stejné politicko-ekonomické (dokonce ideologické) agendy zločinců jaké měla irácká válka při útocích 11. září 2001 (zde je připomínka podvodu války v Iráku: https://www.youtube.com/watch?v=miZW_DGjIec

Tito zločinci manipulují zeměmi světa a chtějí, aby epidemie COVID od doby, kdy byla v minulém roce vyhlášena, trvala co nejdéle. Mohli by tak dosáhnout svých cílů; v medicíně je hraniční hodnota epidemie, od které je deklarován její začátek a konec mezi 150 a 200 případy na 100 000 obyvatel. Tanzanský prezident je jedním z mála prezidentů, kteří tomu porozuměli, protože 8. června 2020 prohlásil, že v jeho zemi epidemie COVID skončila.

«Epidemie skončila! » (Profesor Yoram Lass, 2. července 2020).

Za této epidemie není nebezpečím koronavirus, ale lidé, kteří jej řídí. Ti jsou skutečným virem s nímž je třeba bojovat.

Virus je ohledně věcí, které se dějí ve společnosti, zcela nevinný (ožebračování, ztráta pracovních míst, sebevraždy, úmrtí, ekonomická recese, nezaměstnanost atd.) A skutečnými viníky jsou ti, kteří svět k používání těchto opatření dotlačili. A vlády, které i přes výstrahy a varování opatření nadále uskutečňují.

« Světová banka právě odhadla, že korona pandemie způsobila nárůst lidí žijících v extrémní chudobě asi o 100 milionů jedinců. Není to kvůli COVIDu-19. Je to kvůli drakonickým opatřením, která jsme zavedli » (Prof. Peter Gøtzsche, 1. prosince 2020).

Nesrovnalosti a disproporce mezi mírou nebezpečí viru a rozsahem přijatých opatření (která jsou navíc naprosto kacířská) jsou tak zjevné, že nevyhnutelně vedou k závěru, že jsou za nimi i jiné cíle. Musíte být opravdu slepí nebo naivní, pokud to nevidíte.

S těmito opatřeními, která nemají s medicínou nebo vědou nic společného – vlády nebojují proti viru, ale bojují proti základním právům svých lidí a ničí jejich zdraví, ekonomiku, vzdělání, ekologii, kulturu a další aspekty života.

« Od začátku zažíváme jakési delirium … Žijeme ve světě, který je šílený:… podmínky, které byly v boji proti této nemoci zavedeny jsou podmínky z jiného století … tohle není ani na úrovni středověku! » (Prof. Didier Raoult, 7. prosince 2020).

28. prosince 2020 napsal kanadský poslanec Randy Hillier tuto zprávu na Twitteru spolu s hashtagy: #We Are Living A Lie a #No More Lockdowns: « Lži a podvody Covidu skončily. Bude trvat roky, než se příjde na to, jak a proč se tolik lidí nechalo oklamat ».

Není to proto, že většina zemí dělá totéž a tudíž se předpokládá, že to co dělají je dobré, a že dělají správnou věc. Počet není kritériem pro zjištění, zda mají země právo tato opatření uplatňovat či nikoli. Mnoho historických příkladů naopak ukazuje, že rozhodnutí většiny bývá mylné: Válka v Iráku (nemnohé země jako Francie nenásledovaly většinu a měly pravdu), H1N1 (nemnohé země jako Polsko nenásledovaly většinu a měly pravdu), druhá světová válka atd.

Obvinění z konspiračních teorií je odpovědí těch, kteří nemají žádné argumenty jsouc pod vlivem techniky masové manipulace, protože vše, co bylo v tomto dopise napsáno nespočívá na teoriích, ale v pravdách a prohlášeních významných odborníků včetně laureátů Nobelovy ceny za medicínu.

[wp_ad_camp_2]

 

Tento dopis bude zachován jako důkaz, že vaše vláda byla upozorněna. Všechno se musí okamžitě vrátit do normálu a globální braní rukojmí musí přestat. Víte přece, že jste se stali oběťmi největšího zdravotního podvodu 21. století.

Nedělejte prosím tu chybu, že náš dopis podceníte nebo ho budete ignorovat. Zde jsou 2 příklady toho, co se může stát, když vláda tuto chybu udělá:

Přes varování několika odborníků o nebezpečí Dengvaxie (vakcíny proti dengue horečky – flavivirus, infikace krve, přenašeč komár) se filipínská vláda v roce 2016 rozhodla zahájit očkovací kampaň, která skončila veřejným skandálem. Podle úřadu státního zástupce Persidy Acosty zemřelo na následky této vakcíny 500 dětí a několik tisíc jich bylo nemocných.

Podle prokurátora je odpovědnost sdílena mezi laboratoří, která „nebezpečnou vakcínu“ prodala a vládou, která v žalostných podmínkách „masivní a nevybíravou“ očkovací kampaň zahájila. Tato vakcína však slibovala, že bude celosvětovým triumfem; v roce 2015 společnost Sanofi s velkou slávou potvrdila marketing revoluční vakcíny proti dengue. Jednalo se o světovou novinku, produkt dvaceti let výzkumu a investice za 1,5 miliardy eur.

Ve vědecké komunitě zaznívaly hlasy od samého začátku: Doktor Antonio Dans se pokusil varovat před neprůkaznými výsledky prvních klinických studií. Profesor Scott Halstead, světoznámý specialista na tuto nemoc, v USA dokonce poslal video vysílané ze Senátu kraje, kde naléhal na pozastavení očkovacího programu. Bývalý ministr zdravotnictví té země byl v tomto skandálu obviněn. „Ty děti zabily vidiny zisku“, řekla prokurátorka Persida Acosta.

Druhým příkladem je skandál s vakcínou H1N1, kterou koupilo několik zemí, a to i přes varování Dr. Wolfganga Wodarga, předsedy Výboru pro zdraví Parlamentního shromáždění Rady Evropy, který v návrhu doporučení s názvem „Falešná pandemie“ – hrozba pro zdraví »uvedl: « S cílem propagovat své patentované léky a vakcíny proti chřipce ovlivnily farmaceutické společnosti vědce i úřední agentury odpovědné za standardy veřejného zdraví tak, aby vlády všude ve světě vystrašili.

Přinutili je utrácet zdroje zdravotní péče za neúčinné strategie očkování a zbytečně vystavili miliony zdravých lidí riziku neznámých vedlejších účinků nedostatečně testovaných vakcín. »Měl úplnou pravdu, protože později jen v Evropě vakcína způsobila 1 500 úmrtí narkolepsie, včetně 80% dětí až do 24. listopadu 2013, kdy švédský ministr sociálních věcí Göran Hägglund prohlásil, že je připraven se obětem vakcíny proti prasečí chřipce veřejně omluvit.

V tomto dopise vám nemůžeme sdělit všechno, proto musíte velmi pečlivě nahlédnout do následujících dokumentů – vše, co vám bylo řečeno je v nich podrobně popsáno a argumentováno. Objevíte další věci, které jste neznali, budete dokonce šokováni:

https://drive.google.com/file/d/1VGiArDJQC7KXjzWv0j9F5R5ONf20nsQK/view

Seznam oslovených vlád zde: https://drive.google.com/file/d/1VGiArDJQC7KXjzWv0j9F5R5ONf20nsQK/view

Pro tadesco přeložila adri | Zdroj: globalresearch.ca

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
59 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře