Toto sú aktuálne správy zo Slovenska. Ide o vyhlásenia mimovládnej organizácie a národných dobrovoľných občianskych milícií známych pod menom DOMOBRANA. Tvoria ju občania všetkých spoločenských vrstiev, ktorí sú odhodlaní pracovať pre dobro krajiny formou dobrovoľníckych aktivít založených na princípoch národnej spolupatričnosti a lojality. Úlohou milícií je pomáhať a chrániť obyvateľstvo tam, kde je to potrebné. Napríklad v prípade povodní a iných katastrof spôsobených poveternostnými podmienkami v krajine, pri súčasných pandemických opatreniach. Ako je uvedené v článku nižšie, išlo o nasadenie príslušníkov Domobrany 10. júla 2021 na hraničných priechodoch.

Mobilizovali sme

„Na základe mnohých podnetov verejnosti a poverenia a iniciatívy komisára pre dodržiavanie základných práv a slobôd obsadili jednotky slovenských brigád niekoľko hraničných priechodov. Musí byť zaručená sloboda pohybu. Kittsee, Rajka, Skalica, Salka, Štúrovo, Monoštorský most, železničný most pri obci Chľaba alebo Komárno.

Všetky tieto hraničné priechody boli obsadené v rámci mobilizácie dobrovoľných národných milícií. Hlavným cieľom bolo preskúmať situáciu, sledovať skutkový stav a monitorovať činnosť príslušníkov Polície Slovenskej republiky (PZSR) a útvarov obranných síl Slovenskej republiky (OSSR).

Je potrebné zdôrazniť, že členovia PZSR a OSSR sa s nami stretli veľmi otvorene a srdečne. Počas inšpekcie, ktorej sa s radosťou podrobili, neboli v čase a mieste našej činnosti zistené žiadne porušenia zákonov zaručujúcich slobodu. Situácia na hraniciach je pokojná, preto bolo nariadené stiahnutie našich pomocných síl. Naďalej však sledujeme aktuálny vývoj a sme pripravení v prípade potreby pomôcť našim občanom.“

[wp_ad_camp_2]

 

Výsledkom bolo, že facebooková stránka dobrovoľných milícií Domobrana a vyhlásenie o situácii na hraniciach boli políciou označené ako podvrh a boli cenzurované. Momentálne sa rieši aj nekompetentné, priam vulgárne a výsmešné vyjadrenie sa Ozbrojených síl Slovenska na facebooku.

Slovensko zaviedlo karanténnu povinnosť pre neočkované osoby s účinnosťou od 9. júla 2021. Výsledkom bolo, že dobrovoľná milícia situáciu pozorne preskúmala. Ústavný súd Slovenska 14. júla 2021 pozastavil sprísnenie právnych predpisov EÚ o vstupe na Slovensko, ktoré platili od 9. júla. Kým sa nevyjasní, či prísne predpisy nie sú v rozpore s ústavou, budú musieť úrady opäť dodržiavať predtým platné pravidlá, rozhodol Ústavný súd v Košiciach.

Každý, kto vstupoval na Slovensko, musel byť buď úplne očkovaný proti koronavírusu, alebo musel ísť do 14-dennej karantény. Pomocou testu bolo možné sa najskôr po piatom dni „vyslobodiť“ z karantény.

Vyhlásenie mimovládnej organizácie Domobrana – dobrovoľných milícií k udalosti

„Ak bude dochádzať k porušovaniu slobody a demokracie – Domobrana opäť zasiahne. Musí byť zaručená sloboda, to je naše právo a naša povinnosť. Na základe súhlasu komisára OSN pre ľudské práva budeme konať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Z národnej strany, zo strany zákona a ústavy – čo sa stane na hraniciach, je silno za červenou čiarou. Či už to niekto chce alebo nie, my ako občania máme plné právo obrániť naše práva a monitorovať činnosti štátu.

Vo všeobecnosti môže prácu štátnych orgánov kontrolovať ktokoľvek, je to právo demokratickej spoločnosti, štát už nie je nedotknuteľným hegemónom, ktorý sa môže k občanovi chovať podľa ľubovôle. Áno, zavolali sme dobrovoľné milície na hranice a zjavne sa to niekomu nepáčilo. Pokiaľ bude ústava a rozhodnutia ústavného súdu naďalej prehliadané a obchádzané, zavoláme opäť domobranu, pretože to je naše právo!“

Domobrana obhajuje ľudské práva a stojí na strane ústavy, ktorá je pošliapaná nohami nielen na Slovensku, ale aj na celom svete. Členovia rozširujú morálny kódex a pracujú na tom, aby naše deti a dnešná spoločnosť boli plne informovaní o vedomom živote.

Článok napísala zuzana

Zdroj:

http://domobrana-slovenskibranci.sk/AKTUALITY.html

http://domobrana-slovenskibranci.sk/border.html

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.