;

Část I. ZDE

Banka mi ve skutečnosti „nepůjčuje“ svoje peníze, ani peníze jiných vkladatelů, ale paradoxně moje, akorát to co mi patří, mi vrací v jiné formě. Je třeba mít na paměti, že peníze (koruny) v současnosti se do oběhu dostávají jako dluh, proto peníze = dluh. Co bankéř ve skutečnosti dělá, je, že mi prokazuje službu (jejíž hodnota je však diskutabilní), která, dá se říci, spočívá jedině v jakési konverzi hodnoty mého výše uvedeného cenného papíru na kredit (čísla na účtu). Proto i ty zvláštní poplatky za úvěr, vedení úvěrového účtu a podobně, které banka požaduje. Pro přirovnání – princip je stejný, jako když pekaři poskytneme mouku a další suroviny, a on nám dá chléb s tím, že chce odměnu za to, že nám ho upekl. Banka však nejenže chce odměnu za upečení, ale chce, abychom ji zaplatili i hodnotu samotného chleba; mouka a další suroviny z její rovnice z jakéhosi zvláštního důvodu zcela vypadly.

Pokud banka tvrdí, že mi půjčila peníze a tedy, že jsem její skutečný dlužník, je její povinností, aby to i dokázala, tedy dokázala, že ona je věřitelem, mj. předložením jejích účetních knih a přesného postupu účtování, které zajisté prokážou, z jakých zdrojů byla údajná „půjčka“ poskytnuta. V právním předpisu se píše: Kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji, na sebe převede, dopouští se lichvy. Taktéž: Kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl nebo využije něčího omylu, a způsobí tak na cizím majetku škodu, dopouští se podvodu.

Pokud by banky nebyly pod „ochranou“ speciálního zákona o bankách, ale platil pro ně jako pro ostatní podnikatelské subjekty Obchodní (občanský) zákoník a Insolvenční zákon, všechny banky světa by musely okamžitě ze zákona vyhlásit insolvenci.

tereza

Část I. ZDE

 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.