Rozhodnutí, které prakticky otevírá v Německu dveře legalizaci dětských sňatků uzavřených podle práva šaría, je jedním z rostoucího počtu případů, kdy německé soudy – ať vědomě či nevědomě – podporují vytvoření paralelního islámského právního systému v zemi.

„Německo nemůže být na jedné straně na mezinárodní scéně PROTI dětským sňatkům a na druhé straně v naší vlastní zemi být PRO takové sňatky. V tomto případě nemůžeme dělat v zájmu dítěte kompromisy. (…) Jedná se o ochranu dětí a nezletilých, která je zakotvena v Ústavě!“ – bavorský zákonodárce Winfried Bausback, který pracoval na návrhu zákona proti dětským sňatkům.

 

[wp_ad_camp_2]

„Měli bychom zvážit ještě jednu věc: rozhodnutí soudu jsou činěna ‚jménem lidu‘. Lidé v naší zemi se prostřednictvím svých zástupců v Bundestagu jasně vyjádřili, že už nechtějí nadále uznávat dětské sňatky.“ – komentátor Andreas von Delhaes-Guenther.

Nejvyšší občanský a trestní soud v Německu, Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof, BGH) vydal rozhodnutí, že nový zákon, který zakazuje dětské sňatky, může být protiústavní, protože všechna manželství, včetně sňatků uzavřených podle práva šaría, jsou chráněna Ústavou (Grundgesetz).

Toto rozhodnutí, které prakticky otevírá v Německu dveře legalizaci dětských sňatků uzavřených podle práva šaría, je jedním z rostoucího počtu případů, kdy německé soudy – ať vědomě či nevědomě – podporují vytvoření paralelního islámského právního systému v zemi.

Více na gatestone.org

 

Čí pak příkazy ti soudci asi tak přijímají ?????

[wp_ad_camp_2]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.