„Krávy překonaly několikanásobnou bariéru pastviny a vydaly se po hřebenu, pak skočily do prázdna, jako by je tam něco vehnalo,“ řekl listu La Nouvelliste prezident místní farmářské pojišťovací společnosti Norbert Terrettaz. Zvířata patřila několika majitelům a celková škoda na stádu podle Terrettazu dosáhla výše 20 tisíc franků. To odpovídá částce přibližně 484 tisíc korun.

Jedním z možných vysvětlení je teorie, že by je mohla k útesu dohnat nějaká šelma, například vlk. Háček je v tom, že krávy mají při hrozícím nebezpečí „tendenci se rozutéct a nejdou na smrt jako stádo ovcí”, připomněl Terrettaz. Namísto toho ale všechny prošly pastvinou kolem čtyř jaků a vydaly se k hřebenu. Žádné zranění způsobené šelmou na sobě neměly a farmáři doufají, že mohl jejich počínání někdo vidět a mohl by je vysvětlit.

Podobný incident se už ve Švýcarsku stal v roce 2009. Tehdy za nevyjasněných informací v obci Lauterbrunnen skočilo ze skály osmadvacet krav a býků. Dobytek po pádu z několikasetmetrové výšky uhynul a těla musela vytahovat helikoptéra. Oblastí se tehdy přehnaly bouřky a farmáři se domnívali, že se zvířata vyděsila právě kvůli nim. Jasná odpověď na to, co se tehdy stalo, se ale nikdy nenašla.

Zdroj (1)