…..o pokusu vymýtit bílou rasu v EVROPĚ  a jinde jsme psali několikráte. Pozorně si prosím přečtěte následující článek. Nezávidím lidem „ještě žijících“ ve velkých městech….

10:45

Neviditeľná skaza: Viedeň je výstrahou, ako dokážu 5G siete zničiť zdravie

Prichádzajúce mobilné siete piatej generácie (5G) predstavujú zrejme najväčšiu hrozbu pre existenciu života na tejto planéte.

Hovoríme o najnovších technológiách bezdrôtovej komunikácie, pred ktorými čoraz viac odborníkov varuje ako pred nočnou morou pre ľudské zdravie a obzvlášť pre deti.

Koniec života na planéte ako ho dnes poznáme

Napriek svojim „sakramentsky veľkým“ rýchlostiam bude mať 5G a jej nastávajúca následná celosvetová prítomnosť za následok koniec života, aký v súčasnosti poznáme.

Na rozdiel od starších sietí 2G, 3G a dokonca aj súčasných 4G, si fungovanie 5G vyžaduje masívne pokrytie veľmi husto rozostavenými prenosovými stožiarmi a vybavením, čo znamená, že uniknúť tomuto vystaveniu bude doslova nemožné.

„Ani zďaleka nejde o jednoduché vylepšenie ´ďalšej generácie´.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Silnými sieťami a technológiami 5G (piatej generácie) budú všetci trvalo vystavení bezprecedentným formám a množstvám… predpísaného žiarenia. A to bez toho, aby tomu prechádzala akákoľvek bezpečnostná štúdia o potenciálnom zdravotnom dopade či akékoľvek záruka bezpečnosti,“ varuje organizácia Ochrana detského zdravia (CHD).

„Vzhľadom k tomu, že žiarením sú obzvlášť zraniteľní mladí ľudia (s ich menšou telesnou hmotnosťou a vyvíjajúcimi sa mozgami), označil Environmentálny zdravotný trust 5G za ´ďalší veľký neznámy experiment na našich deťoch´  ako aj na celej ľudskej populácii.“

Ďalšie súvisiace správy si určite vyhľadajte na stránke 5GAlert.com (v angličtine).

 

[wp_ad_camp_2]

 

5G sa chystá nahradiť ľudí technológiou

Zdravotných následkov vystavenia sa účinkom 5G sietí je toľko, že sa skoro ani nedajú vymenovať.

V tých oblastiach sveta, kde už bola táto technológia rozmiestnená a aktivovaná (na Slovensku zatiaľ nie), závratne stúpa miera nespavosti, potratov, problémov s pamäťou, neurologických a iných porúch.

Napríklad v rakúskej Viedni, kde bola 5G údajne zavedená „takmer zo dňa na deň“, zažívajú miestni obyvatelia krvácanie z nosa, bolesti hlavy, očí, hrude, žalúdočnú nevoľnosť, vracanie, únavu, závraty, zvonenie v ušiach, symptómy podobné chrípke a bolesť srdca.

tm komentuje: jen abyste věděli, co Vás čeká a je zbytečné s tím chodit za další kastou vrahů v bílých pláštích. Ti Vám dají patáky, které vše urychlí. Toš tak….

Objavujú sa aj správy o ľuďoch, trpiacich napätím a tlakom v hlave a okolí, a tiež zažívajúcich pocity „krátkych, bodavých bolestí po tele“ a „brnenia“ vo vnútorných orgánoch.

Túto 5G technológiou vyvolanú  traumu údajne zažívajú tak mladí, ako aj starí, no najviac postihnuté bezdrôtovým žiarením 5G, emitovaným vo forme milimetrových vĺn s vysokou frekvenciou (MMW), sa zdajú byť deti.

Švédski vedci potvrdili, že „deti sú voči účinkom vystavenia elektromagnetickému poľu mikrovlnných frekvencií skutočne citlivejšie“.

Ďalej dodávajú, že mladí, ktorí začnú používať „bezdrôtové alebo mobilné telefóny pravidelne pred dovŕšením veku 20 rokov“, majú o 400 % vyššiu pravdepodobnosť vzniku mozgového nádoru.

 

[wp_ad_camp_2]

 

5G je smrtiaca zbraň a jej cieľom sú ľudia

Bezdrôtové žiarenie má taký negatívny vplyv, že Medzinárodná asociácia hasičov (IAFF) aktívne lobuje za to, aby sa prenosové zariadenia neinštalovali do požiarnych staníc.

Prinajmenej od čias zavedenia 2G siete IAFF pozorovala a hlásila, že hasiči, ktorí sú nútení tráviť čas v okolí stožiarov a zariadení pre mobilné telefóny, často trpia:

 „… spomalením reakčného času, nedostatkom sústredenia, nedostatkom kontroly nad impulzívnosťou, silnými bolesťami hlavy, anestézii podobným spánkom, nedostatkom spánku, depresiou a triaškami.“

Nič z toho nie je prekvapením, keď vidíme, že milimetrové vlny 5G sú zhruba rovnaké ako tie, ktoré sa používajú v zbraňových systémoch na ovládanie davov, známych tiež ako systémy aktívneho potláčania. Ich účelom je vytvárať „pocit neznesiteľného zahrievania, ktorý ich donúti ujsť“.

Takéto pocity zahrievania sa udávajú aj v súvislosti s vystavením účinkom 5G.

„Prvou reakciou ľudí na predstavu, že 5G môže byť hrozbou pre existenciu všetkého života na Zemi, je zvyčajne nedôvera a kognitívna disonancia,“ citujú sa slová utajeného zdroja z prostredia Organizácie spojených národov (OSN).

„Keď sa ale oboznámia s faktami, druhou ich reakciou je často zdesenie. Toto potrebujeme prekonať, aby sme 5G vnímali ako príležitosť pre naše posilnenie, na prevzatie zodpovednosti a pristúpenie k činom.“

 

[wp_ad_camp_2]

 

Záver

Viac o nebezpečenstvách 5G a iných foriem elektromagnetických polí sa dozviete na EMF.news.

Viac o 5G sa môžete dozvedieť, aj keď si pozriete dokumentárny film 5G Apocalypse: The Extinction Event (5G Apokalypsa: Čas vyhynutia), ktorý sme už pred nejakým časom spomínali aj na našej stránke.

Zdroj: naturalnews.com, Spracoval: Badatel.net

 

[wp_ad_camp_2]

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.